• Novinky

     • Získali sme ocenenie Najlepší verejný obstarávateľ za rok 2021
      • Získali sme ocenenie Najlepší verejný obstarávateľ za rok 2021

      • Portál TRANSPAREX našej škole udelil ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 za vynikajúce výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. Ocitli sme sa tak na popredných priečkach spomedzi 5400 verejných obstarávateľov a získali hodnotenie A+.

       Za toto ocenenie môžeme poďakovať našim zamestnancom, ktorí sú zodpovední za proces verejného obstarávania. Kvalitná príprava zákaziek a ich rýchla realizácia nám tak pomáha šetriť verejnými financiami a zvyšuje dôveryhodné postavenie nášho kraja v očiach občanov a celého Slovenska.

       Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 udelila spoločnosť ProWise, a.s., ktorá projekt TRANSPAREX. prevádzkuje

     • Generácia Z
      • Generácia Z

      • Dňa 4.10.2022 sa v priestoroch KS Jánošík uskutočnilo preventívne predstavenie Generácia Z v spolupráci s koordinátorkou ochrany detí pred násilím Ing. Magdalénou Lucákovou a Bielym divadlom, ktorého sa zúčastnili žiaci tried 1AB, 1.NB a 2.OA. Toto prínosné predstavenie bolo zamerané na prevenciu voči technológiám – nástrahy sociálnych sietí, nadmerné používanie, šikana cez sociálne siete, ako správne zachádzať s technológiami a internetom. Žiaci mali po predstavení pripravený program priamo s účinkujúcimi počas ktorého pracovali v skupinkách. V preventívnych aktivitách aktívne zdieľali svoje postrehy a názory.

     • Koncert nemeckej rockovej kapely "OK. Danke. Tschüß"
      • Koncert nemeckej rockovej kapely "OK. Danke. Tschüß"

      • Dňa 3.10.2022 sa v priestoroch telocvične Gymnázia Opatovská cesta 7 uskutočnil zaujímavý koncert nemeckej rockovej kapely "OK. Danke. Tschüß",  ktorého sa zúčastnili naši žiaci z tried V.OA, VI.OA, 1.NB, 2.NB a 3.NB ako i hostia z Gymnázia na Trebišovskej a Šrobárovej ulici.  Koncert prebehol vo veľmi prijemnej atmosfére, hudobný výkon skupiny i spevákov bol úžasný, texty piesní veľmi aktuálne a svojou problematikou blízke mladým ľuďom, v rapovom resp. hip-hopovom štýle, ktorý mladých z časti roztancoval , ale hlavne určite oslovil. Technické zabezpečenie koncertu prevzala jedna  z košických firiem a zabezpečila tak posluchový zážitok na kvalitatívne vysokej úrovni.  Následne nato, 4.10.2022, absolvovali žiaci workshoppový program s 2 členmi skupiny pod vedením nemeckého pedagóga spolupracujúceho s "Deutsche Welle" a "Goethe inštitútom" , pod ktorého záštitou sa celá akcia konala. Účastníci workshopu mali možnosť učiť sa nemčinu trochu netradične pomocou textov piesní, pomocou zábavných komunikačných a pohybových  aktivít, čo sa s u žiackej skupiny stretlo s veľmi pozitívnou odozvou, pričom získať CD aj s autogramom člena skupiny, nebol vôbec žiaden problém. Dúfajme, že začatá spolupráca školy a Goetheho inštitútu sa bude i naďalej rozvíjať v duchu organizovania podobných akcií.

     • Exkurzia Kežmarok
      • Exkurzia Kežmarok

      • Dňa 27.9. 2022 sa 39 študentov tretieho ročníka zúčastnilo poznávacej exkurzie. Cieľovou stanicou bol Kežmarok so známym evanjelickým lýceom, evanjelickými kostolmi a hradom. Počasie sa na nás usmialo a dáždniky sme nosili zbytočne.  Najviac nás zaujal hrad a jeho zákutia a  drevený artikulárny kostol , ktorý bol zaradený medzi pamiatky UNESCO. Len keby v ňom nevládla sibírska zima! Malá občerstvovacia pauza padla vhod. Domov sme sa vracali obohatení o nové poznatky.

     • Futsalový turnaj žiakov osemročného gymnázia
      • Futsalový turnaj žiakov osemročného gymnázia

      • Dňa 29.9.2022 sa uskutočnil futsalový turnaj žiakov osemročného gymnázia.

       Výsledky:

       1.miesto    4.OA

       2.miesto    2.OA

       3.miesto    3.OA

       Veľmi pekný výkon podali aj naši najmenší futsalisti z 1.OA. Všetkým zúčastneným blahoželáme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

     • Pozvánka na Deň zdravia KSK 2022
      • Pozvánka na Deň zdravia KSK 2022

      • Košický samosprávny kraj v spolupráci so zdravotnými poisťovňami, Úniou nevidiacich, Ligou proti rakovine a ďalšími partnermi podujatia organizuje dňa 21.9.2022 v čase od 9,00 do 13,00 akciu pod názvom Deň zdravia KSK 2022.

       Ste srdečne na tomto podujatí vítaní a radi vás a žiakov uvidíme v prípade priazne počasia pred budovou Úradu KSK.

       V prípade zlého počasia sa akcia presunie do budovy úradu KSK a bude len pre zamestnancov úradu KSK a osoby, ktoré sa už zaregistrovali na darovanie a odber krvi!

     • Hravo, zdravo, radostne, tvoríme a učíme.
      • Hravo, zdravo, radostne, tvoríme a učíme.

      • Občianske združenie Tvorivá dielňa pripravilo projekt vzájomnej podpory pre pedagógov stredných škôl Žilinského a Košického kraja. 60 učiteľov a učiteliek bolo zapojených do sebarozvojového programu, ktorý bol zameraný na efektívnu a asertívnu komunikáciu, zvládanie stresu a time management. Stretnutia venované psychohygiene, workshop na tému efektívnej komunikácie, výmena skúseností, individuálne stretnutia s koučom a podpora zo strany odborníkov vytvorili priestor pre zvládanie náročných situácií. Naši učitelia sa do tohto projektu zapojili a spolu vytvorili pekné logo školy, ktoré nájdete pri vstupe do našej školy.

       Viac informácií nájdete na stránke https://www.oztvorivadielna.sk/orange-nadacia

     • Liga proti rakovine
      • Liga proti rakovine

      • Dňa 7.9.2022 sa naša telocvičňa premenila na stánok vzdelávame v oblasti prevencie proti rakovine. Navštívil nás Patrik Herman so svojim tímom - Liga proti rakovine. Vzdelávanie prebiehalo formou súťaží, interaktívnych prednášok. Žiaci naej školy sa dozvedeli veľmi veľa o onkologických chorobách a samotnej prevencii. Táto aktivita mala veľký úspech. Sme radi, že naši žiaci sa mohli takejto aktivity zúčastniť. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

     • Začíname nový školský rok 2022/2023
      • Začíname nový školský rok 2022/2023

      • Tento rok sme otvorili školský rok trochu nezvyčajne. Na škole prebieha dokončenie rekonštrukcie elektroinštalácie, výmena svetiel, okien a skrášlenie stropov. Aj napriek prácam však začíname v čistých a bezpečných triedach. Tešíme sa na spoločne strávené dni v priestoroch školy so všetkými žiakmi. Prvákom prajeme úspešný štart a maturantom veľa energia a síl na prípravu a úspešné zvládnutie maturitnných skúšok.

     • Geograficko-poznávacia exkurzia
      • Geograficko-poznávacia exkurzia

      • Dnešný deň sa pre 5.NB niesol v znamení geograficko-poznávacej exkurzie vo Vysokých Tatrách. Naša trasa viedla zo Štrbského cez Popradské pleso až na Ostrvu(1966 m.n.m) Odmenou za namáhavý výkon boli krásne výhľady v objatí hôr

     • Otvorenie školského roka 2022/23 
      • Otvorenie školského roka 2022/23 

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23 sa uskutoční v pondelok 5.9.2022.

       Žiaci prvého ročníka (1.OA, 1.A, 1.AB, 1.NB) prídu do vestibulu školy o 7.55, kde si ich vyzdvihnú triedni učitelia.

       Ostatní žiaci prídu do školy podľa nasledujúceho harmonogramu:

       Triedy 4.OA, 3.AB, 4.A, 4.AB, 4.NB, 5.NB prídu do školy o 8.00 a budú mať triednické hodiny v pridelených učebniach. O 9.00 sa z učební presunú na školský dvor, kde sa uskutoční slávnostné otvorenie školského roka.

       Triedy 2.OA, 3.OA, 5.OA, 6.OA, 2.A, 2.AB, 2.NB, 3.A, 3.NB, 5.AB prídu do školy o 8.55 rovno na školský dvor. Po ukončení školskej slávnosti na dvore, sa presunú z triednymi učiteľmi do pridelených učební na triednickú hodinu.

       Všetci žiaci musia mať pri príchode do školy vyplnené potvrdenie o bezpríznakovosti, buď elektronicky cez Edupage, alebo v papierovej podobe - vyhlasenie-o-bezpriznakovosti.pdf (na stiahnutie).

       Na našom gymnáziu od začiatku letných prázdnin prebiehajú rekonštrukčné práci, ktoré ešte nie sú úplne ukončené, preto prosíme o pochopenie, toleranciu a dodržiavanie bezpečnosti v priestoroch školy.

        

        

     • Informácie pre budúcich prvákov
      • Informácie pre budúcich prvákov

      • Prváci, ktorí si objednali ISIC preukazy, si ich môžu prísť prevziať od 22.8 - 26.8, v čase od 7.30 - 13.00 na vrátnici školy.

       V prípade, že ste prejavili záujem o objednanie AG samotestov na domáce použitie, rovnako  si ich môžete prevziať od 22.8 - 26.8, v čase od 7.30 - 13.00 na vrátnici školy.

     • Hurá, ide sa na prázdniny
      • Hurá, ide sa na prázdniny

      • Záver školského roka patril vyhodnoteniam, rozlúčke ale aj milému programu, ktorý si pripravili žiačky školy spolu s p. učiteľkou Istvánovou. Na slávnostnom stretnutí p. riaditeľka L. Hézselyová odovzdala úspešným žiakom darčekové poukážky a najlepší z nich Emma Károlyi a Oskar Peťko získlali darčekovú poukážku v cene Cambridge English (CAE) certifikátu. Nechýbala však aj rozlúčka s p. Ľ. Peržeľom, ktorý na škole odučil viac ako 40 rokov. Aj touto cestou mu ďakujeme za jeho prácu a prajeme hlavne veľa zdravia a aktívnych rokov. 

       Všetkým učiteľom a žiakom ďakujeme za výborné výsledky a prajeme príjemné prežitie dovoleniek a prázdnin.

     • CASCADE 2022
      • CASCADE 2022

      • Pri príležitosti 30. výročia vstupu ČSFR do CERN a 10. výročia objavu Higgsovho bozónu zorganizoval Svet častíc česko slovenskú súťaž video-prezentácií určenú pre stredoškolákov. Žiačka 2. A triedy Emma Károlyi získala v kategórii Všeobecná fyzika 1. miesto a súčasne získala pochvalu poroty za inovatívnosť, atraktívnosť podania a motivačné prvky. Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

       Video nájdete na stránke https://www.youtube.com/watch?v=D_rPZj-sdcQ

        

     • Protestné zhromaždenie zamestnancov školstva
      • Protestné zhromaždenie zamestnancov školstva

      • V stredu 15.6.2022 sa uskutoční protestné zhromaždenie zamestnancov školstva v Bratislave. Učitelia a nepedagogický zamestnanci nášho gymnázia sa pripoja k štrajku symbolicky. Na znak podpory štrajku si pripnú žltú stužku, resp. budú mať žltú časť svojho oblečenia. Ďakujeme za podporu.

     • II. kolo prijímacieho konania pre 4-ročné štúdium
      • II. kolo prijímacieho konania pre 4-ročné štúdium

      • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania pre odbor 7902J, 4-ročné štúdium. Počet voľných miest: 2

       Prihlášky je možné podávať elektronicky cez Edupage, resp. ich doručiť v papierovej podobe na adresu školy.

       Pre 2. kolo platia rovnaké kritétiá prijatia ako v 1. kole, nájdete ich zverejnené v sekcii prijímacie skúšky.

     • AMAVET - celoštátna prehliadka vedátorských projektov
      • AMAVET - celoštátna prehliadka vedátorských projektov

      • V piatok 3.6.2022 sa pozvaní  žiaci 8- ročného štúdia nášho gymnázia zúčastnili v Zážitkovom centre vedy Aurélium celoštátnej prehliadky vedátorských projektov Festivalu 4 živlov AVAMET. Naši prírodovedci aplikovali svoje prezenčné zručnosti, nabrali nové skúsenosti a inšpirácie do budúcna S týmito projektami:

       Natalia Hadašová (3. OA) - Pozorovanie rastlinných pletív pod mikroskopom,

       Rebeka Marešová (3.OA) – Výroba domáceho penicilínu,

       Laura Oravcová (3.OA) – Filter nášho tela,

       Richard Bognár (2.OA) - Zemiakové delo,

       Fedor Furda a Róbert Gáspár (4.OA) - snežné delo.

       Vo veľmi silnej konkurencii sa nakoniec podarilo Laure Oravcovej získať krásne 2. miesto v kategórií biológia, k čomu jej srdečne gratulujeme! Všetkým odvážlivcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej  školy a prajeme im do budúcna ešte mnoho  kreatívnych nápadov a úspechov.

     • Futsalový turnaj 
      • Futsalový turnaj 

      • V dňoch 19.-20.mája 2022 sa uskutočnil futsalový turnaj-Krajská futsalová liga - v Šaci. Družstvo našej školy hralo s domácim družstvom-1:1, s družstvom Soš Veterinárna sme vyhrali 9:1 a s družstvom Gymnázium Šrobárová sme prehrali 1:3. V skupine sme obsadili druhé miesto a  postúpili sme medzi najlepšiu osmičku, kde sme hrali s Soš Technickou. Vyhrali sme na penalty 3:2. Posledný zápas sme prehrali so Strednou športovou školou 4:1 a obsadili sme 3-4 miestoDružstvo školy tvorili:                                   

       G.Gáspár , J. Frič - 4.NB, D.Pastyrčák, R.Zrník - 3.AB, M. Turis - 3.NB, M.Drabišin - 3.A, M. Seliga , K. Dudič , M, Richnavský- 2.A , D. Šalapa -1.A , M. Štefko - 5.OA.  Srdečne gratulujeme.