• Novinky

     • Prosba o pomoc pre vojnových utečencov.
      • Prosba o pomoc pre vojnových utečencov.

      • Vedenie Gymnázia Opatovská cesta 7 prosí o pomoc pri zabezpečovaní ubytovania ukrajinských vojnových utečencov, ktorým bude poskytnuté prechodné ubytovanie v školskej telocvični. Potrebujeme dobrovoľníkov hlavne na noc (mužov) , ktorí budú nápomocní ubytovaným. Ďalej potrebujeme omaľovánky, farbičky, pastelky,ceruzky, plyšové hračky deky, spacáky, prikrývky, vankúše, posteľné prádlo, karimatky, paplóny, zdravotnícke potreby a lekárničky,ohrievače, drogériu (vložky, plienky, čistiace prostriedky, dezinfekciu, balíčky trvanlivých potravín, sušienky, malé džúsiky, výživy pre deti a jednorazový riad (plastové poháre, taniere, príbory) nabíjačky na mobil, predlžovačky, dvojplatničky.


       Všetok ​humanitárny materiál môžete doniesť počas pracovných dní od 7:00 -18:00 na vrátnicu školy  resp. priamo ku vchodu telocvične.

     • Olympiáda v nemeckého jazyka - postup na štátne kolo
      • Olympiáda v nemeckého jazyka - postup na štátne kolo

      • Dňa 16.2.2022 sa konalo krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka. Naši žiaci dosiahli krásne výsledky:

       Karin Sára Michalko 1.miesto, kategória 2C 

       Michal Sanislo -  4.miesto, kategória 1B 

       Patrik Michalko -  5.miesto, kategória 1C

       Lukáš Kafka  -  11.miesto, kategória 1A 

       Všetkým srdečne blahoželáme, ďakujeme sa krásnu reprezentáciu našej školy a Karin prajme, aby sa jej v celoštátnom kole darilo!

     • Prejavme spolu ľudskosť a solidaritu
      • Prejavme spolu ľudskosť a solidaritu

      • Milí žiaci, rodičia a pedagógovia, naša škola vyjadruje plnú podporu a solidaritu obyvateľom Ukrajiny.

       Na základe týchto udalostí vedenie školy a žiacka školská rada Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice v spolupráci s  Miestnym  úradom MČ Košice – Nad jazerom  organizuje  humanitárnu zbierku na pomoc ľuďom z Ukrajiny.

       Čo môžete doniesť?

       • posteľné prádlo, spacáky, karimatky, vankúše, paplóny, deky
       • zdravotnícke potreby a lekárničky,
       • ohrievače, drogériu / vložky, plienky, čistiace prostriedky, dezinfekciu
       • balíčky trvanlivých potravín, sušienky, malé džúsiky, výživy pre deti a jednorazový riad/ plastové poháre, taniere, príbory/

       Všetok ​humanitárny materiál môžete doniesť v čase úradných  hodín od 7:00 -16:00 na vrátnicu školy v termíne od 1.3. - 11. 3. 2022

       Vopred Vám ďakujeme za vašu pomoc!

        

     • Dejepisná olympiáda
      • Dejepisná olympiáda

      • Dňa 9.2. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo DO, v ktorom našu školu reprezentovalo 8 žiakov osemročného gymnázia. Aj keď nepostúpili do krajského kola, siedmi z nich sa stali úspešnými riešiteľmi. Ďakujeme im za reprezentáciu a dúfame, že na budúci rok sa nám bude dariť lepšie.

        

       Účastníci okresného kola DO:

       Kategória F:

       Lívia Vargová – 1.OA – úspešný riešiteľ

       Lujza Alexandra Grelová  - 1.OA - úspešný riešiteľ

        

       Kategória E:

       Samuel  Görcsös  – 2.OA - úspešný riešiteľ

        

       Kategória D:

       Oliver Hudák – 3.OA - úspešný riešiteľ

       Vivianna Lašutová – 3.OA - úspešný riešiteľ

        

       Kategória C:

       Matúš Sičák 4.OA - úspešný riešiteľ

       Ivan Kolarčík – 4.OA - úspešný riešiteľ

     • Geografická olympiáda - postup do krajského kola
      • Geografická olympiáda - postup do krajského kola

      • Dňa 17. 2. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo 50.ročníka Geografickej olympiády, v ktorom našu školu reprezentovalo šesť žiakov osemročné gymnázia. Najväčší úspech spomedzi našich riešiteľov získala žiačka 1.OA – Zina Jánošíková, ktorá sa v kategórii F umiestnila  na 1.mieste a  postupuje ďalej do krajského kola.

       Účastníci okresného kola Geografickej olympiády

       Kategória F:

       Zina Jánošíková – 1.OA – 1.miestopostup do krajského kola

       Lukáš Kafka – 2.OA – úspešný riešiteľ

       Stela Ňaršanská – 2.OA – úspešný riešiteľ

        

       Kategória E:

       Matúš Sičák – 4.OA – úspešný riešiteľ

       Oliver Hudák – 3.OA – úspešný riešiteľ

       Michal Klika – 3.OA – úspešný riešiteľ

        

       Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Zine držíme palce v ďalšom kole.

     • Biologická olympiáda - postup do krajského kola
      • Biologická olympiáda - postup do krajského kola

      • Veľmi sa tešíme z úspechu našich žiačok, Natálii Hadašovej a Laury Oravcovej z 3.OA! Dňa 10.2.2022 nás úspešne reprezentovali v okresnom kole Biologickej olympiády, kat.C - projektová časť. V silnej konkurencii získala Natália Hadašová 1. miesto a Laura Oravcová 2. miesto. Srdečne blahoželáme a obom dievčatám držíme palce v krajskom kole.

     • Naši študenti nám urobili veľkú radosť!
      • Naši študenti nám urobili veľkú radosť!

      • V krajskom kole Olympiády z anglického jazyka, ktoré sa konalo 8.2.2022, študenti našej školy obstáli výborne:

       Alex Albrecht – 1. miesto, kategória 2A,

       Oskar Peťko – 2. miesto, kategória 2C2,

       Dominik Keil – 4. miesto, kategória 2B,

       Sofia Jadrná – 6. miesto, kategória 2C1.

       Týmto študentom srdečne blahoželáme a ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu našej školy. Alexovi držíme palce, nech sa mu v celoštátnom kole darí čo najlepšie!

     • Výsledky PRÍŤAŽE ( PRÍrodovednej súŤAŽE )
      • Výsledky PRÍŤAŽE ( PRÍrodovednej súŤAŽE )

      • Všetci študenti, ktorí sa zapojili do súťaže a boli úspešní, získali cenné jednotky z biológie, fyziky a chémie. Najlepšie pozície v tomto školskom roku obsadili: 

       Zuzana  Kušnieriková 3.A,   Janka Ľochová 3.OA   a   Denisa Bognárová 5.OA 

       Víťazom blahoželáme a za kreatívne spracovanie riešení dostanú aj vecnú odmenu ! 

       Predmetová komisia Človek a príroda 

     • ROZLET
      • ROZLET

      • Študentka 4.A Timea Belišová získala 2. miesto v 3. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže ROZLET. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa autorských úspechov.

     • Šaliansky Maťko
      • Šaliansky Maťko

      • V piatok 28.1 2022 prebiehalo školské kolo súťaže v recitácii slovenských povestí Šaliansky Maťko.

       Výsledky:

       1. miesto – Zina Jánošíková z OA
       2. miesto – Nina Lacková z 1.OA

                                 Nella Lucia Rečičárová z 1.OA

                                 Maximilián Rapoš z 1.OA

       Všetkým blahoželáme a Zine držíme palce v ďalšom kole súťaže.

        

        

     • Školský semafór ( aktualizovaný január 2022)
      • Školský semafór ( aktualizovaný január 2022)

      • Verzia 1.8 manuálu predstavuje prehľad opatrení od 1. 9. 2021 vychádzajúc z platnej legislatívy, nového Návrhu opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) schváleného uznesením vlády SR č. 29/2022 zo dňa 12.1.2022 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 17. 1. 2022. Manuál je aktualizovaný k 25. 1. 2022 z dôvodu vydania novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva k izolácii osôb  pozitívnych na ochorenie COVID-19 a ku karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

       Vzhľadom na vydanie novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platí, že ak niekto od 25.1.2022 ide na test alebo sa objavia príznaky ochorenia:

       • pozitívna osoba ide do izolácie. Izolácia trvá 5 dní od odobratia vzorky na test alebo od objavenia príznakov, ak sa za posledných 24 hodín izolácie nevyskytli príznaky.
       •  ak bol človek v kontakte s pozitívnou osobou 2 dni pred jej testovaním alebo pred objavením príznakov, nasleduje karanténa. Karanténa trvá 5 dní od kontaktu s pozitívnou osobou, ak sa počas posledných 24 hodín neobjavia klinické príznaky ochorenia

       Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá je:

       1. kompletne očkovaná a zároveň má aplikovanú posilňovaciu (booster) dávku alebo
       2. kompletne očkovaná alebo
       3. ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

       Aktuálnu verziu  1.8 manuálu nájdete  na webe:

       https://www.minedu.sk/data/att/21852 

       VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

       https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_7.pdf (PDF)

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      • Pozývame všetkých záujemcov o štúdium na našom Gymnáziu na Deň otvorených dverí, ktroý sa uskutoční 2.2.2022.

       Všetky informácie budeme aktualizovať. Sledujte nás a dozviete sa čoskoro viac.

       www.dod.opatovska.sk

       Dotazník DOD - vyplnením dotazníka získate možnosť zúčastniť sa prípravného kurzu na prijímacie skúšky a na Vami zadanú e-mailovú adresu  pošleme link na pripojenie sa. 

     • OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY Z NEMECKÉHO JAZYKA
      • OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY Z NEMECKÉHO JAZYKA

      • Dňa 19.1.2021 súťažilo 6 našich žiakov v okresnom kole olympiády z nemeckého jazyka v kategóriách 1A, 1B a 2A. Pre súčasné obmedzenia sa konalo toto kolo online formou. Našim žiakom sa naozaj darilo a dvaja si vybojovali aj postup do krajského kola. Umiestnili nasledovne:

       Kategória 1A:
       2.miesto: Kafka Lukáš, 2.OA (postupuje do krajského kola)
       3.miesto: Amiri Idris, 2.OA

       Kategória 1B:
       1.miesto: Sanislo Michal, 4.OA (postupuje do krajského kola)
       5.miesto: Hadašová Natália, 3.OA

       Kategória 2A:
       3.miesto: Mazancová Kristína, 2.A
       5.miesto: Spielvogelová Lea, 5.OA

       Všetkým srdečne gratulujeme a postupujúcim držíme palce v krajskom kole!

     • Aj prírodné vedy zdoláme - 100% úspešnosť
      • Aj prírodné vedy zdoláme - 100% úspešnosť

      • Aj v tomto školskom roku sa v čase od 1. do 24. decembra zapojili desiatky našich žiakov  do medzinárodnej online súťaže Physics in Advent (Fyzikálny adventný kalendár https://www.physics-in-advent.org/calendar). Tak ako každý adventný kalendár, aj tento obsahoval 24 okienok, ktoré však neboli naplnené čokoládou, ale kreatívnymi pokusmi z fyziky. Každý deň bolo úlohou žiakov zrealizovať jednoduchý pokus a na jeho základe vyznačiť správnu odpoveď na položenú otázku. Súťaž prebiehala v anglickom a nemeckom jazyku a tak žiaci mohli skĺbiť svoje prírodovedné a jazykové zručnosti. O tom, že sa naším žiakom darilo, svedčia aj certifikáty, ktoré získali.  V adventnom kalendári bolo viac ako 66 500 registrovaných účastníkov - konkurencia bola teda naozaj obrovská. Naši žiaci sa nedali zahanbiť a niektorí dosiahli aj 100% úspešnosť – 24 bodov, čím ašpirujú na ocenenie od organizátorov. K najlepším na našej skole patria: Viktória Málecová 5.OA, Nina Mikuľáková z 2A a Tara Bednáriková z 5.OA.

     • Máme stupne víťazov !!!!
      • Máme stupne víťazov !!!!

      • Naši žiaci znova súťažili a zvíťazili ! V okresnom kole v olympiáde v anglickom jazyku sme vyhrali tentokrát až 3 kategórie. Naši víťazi sú Alex Albrecht, Oskar Peťko a Dominik Keil. Srdečne im blahoželáme a držíme palce v krajskom kole

     • Školské kolo Dejepisnej olympiády
      • Školské kolo Dejepisnej olympiády

      • V tomto týždni sa uskutočnili v triedach 1. OA, 2. OA, 3. OA., 4. OA školské kolá Dejepisnej olympiády. Olympiáda prebiehala prezenčne. Najlepšie výsledky dosiahli a v regionálnom kole nás budú reprezentovať:

       KATEGÓRIA F:

       1. Lívia Vargová, 1. OA

       2. Luzja Alexandra Grelová, 1. OA

        

       KATEGÓRIA E:

       1. Samuel Görcsös, 2. OA

       2. Matej Oros, 2. OA

       2. Ľubomír Patrik Michalko, 2. OA

        

       KATEGÓRIA D:

       1. Oliver Hudák, 3. OA

       2. Vivianna Lašutová, 3. OA

        

       KATEGÓRIA C:

       1. Ivan Kolarčík, 4. OA

       2. Matúš Sičák, 4. OA

       Víťazom držíme palce v okresnom kole vo februári 2022.

     • Školské kolo Geografickej olympiády
      • Školské kolo Geografickej olympiády

      • Dňa 24.11.2021 sa uskutočnilo  školské kolo Geografickej olympiády, v ktorom si úroveň svojich vedomostí overilo 14 žiakov osemročného gymnázia. Všetci žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi. Najlepšie výsledky v jednotlivých kategóriách dosiahli :

       Kategória F:

       1.miesto - Zina Jánošíková - 1.OA

       2.miesto - Lukáš Kafka - 2.OA

       3.miesto - Stela Ňaršanská - 2.OA

       Kategória E:

       1.miesto - Matúš Sičák - 4.OA

       2. miesto - Oliver Hudák - 3.OA

       3. miesto - Michal Klika - 3.OA

       Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalších kolách.

     • Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka
      • Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka

      •  

       Dňa 26.11.2021 súťažilo 27 odvážnych žiakov v olympiáde z nemeckého jazyka takmer vo všetkých kategóriách vprvej čast školského kola, ktoré sa konalo online formou.

       V pondelok 29.11.2021 a v utorok 30.11.2021 prebehla ústna časť prezenčne. Naši žiaci si tak preverili svoje jazykové schopnosti a zručnosti po všetkých stránkach. Tí najlepší sa umiestnili nasledovne:

       Kategória 1A:

       1.miesto: Amiri Idris, 2.OA

       2.miesto: Kafka Lukáš, 2.OA

       3.miesto: Rapoš  Maximilián, 2.OA

        

       Kategória 1B:

       1.miesto: Sanislo Michal, 4.OA

       2.miesto: Hadašová Natália, 3.OA

       3.miesto: Hudák Oliver, 3.OA

        

       Kategória 1C (mladší germanofónny žiaci):

       1.miesto: Michalko Patrik, 2.OA

        

       Kategória 2A:

       1.miesto: Spielvogelová Lea, 5.OA

       2.miesto: Mazancová Kristína, 2.A

        

       Kategória 2C (starší germanofónny žiaci):

       1.miesto: Michalková Karin, 5.OA

       2.miesto: Nováková Nina, 2.NB

       3.miesto: Boháč Vojtech, 1.NB

        

       Všetkým srdečne blahoželáme! Do vyšších kôl postupujú: Idris, Lukáš, Michal, Natália, Patrik, Lea, Kristína a Karin. Držíme palce!