• Krúžky

      • Krúžky

      • Na našej škole už tradične ponúkame širokú škálu krúžkov, ktoré sú obsahom zamerané na rozširovanie obsahu učiva, rozvoj umeleckých a športových zručností.

      • zatiaľ žiadne údaje