• Škola bez nenávisti

     • Nadpis

     •  

      Škola bez nenávisti

      V školskom roku 2018/19 sa naša škola zapojila do pilotného ročníka programu „Škola bez nenávisti“, do ktorého boli vybrané 3 základné a 4 stredné školy zo Slovenska, ktoré sa stanú partnermi programu pre nasledujúce školské roky.

      Zapojenie do programu nám má pomôcť v budovaní  identity školy, ako školy, v ktorej sa cítia bezpečne deti, učitelia, a v ktorej sa rozvíjajú rozhľadení a tolerantní mladí ľudia.

      Program „Škola bez nenávisti“ je dobrovoľný program, ktorého sa môžu zúčastniť základné a stredné školy pôsobiace na území Slovenskej republiky. Tento program nadväzuje na kampaň Rady Európy „No hate speech movement“, do ktorej sa Slovenská republika zapojila kampaňou “Bez nenávisti na internete”.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky má za cieľ naďalej podporovať a šíriť hodnoty a kultúru tolerancie medzi mladými ľuďmi, a preto poverilo organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prípravou a realizáciou tohto programu.

      Cieľom programu „Škola bez nenávisti“ je podporiť školy v nastavovaní preventívnych opatrení voči šikanovaniu, nenávistným prejavom a v podpore priateľského a bezpečného prostredia v školách.

      Certifikát kvality „Škola bez nenávisti“ bude udelený školám, ktorých školská klíma a rozhodovacie procesy na škole podporujú:

      ·         prevenciu šikanovania a kyberšikanovania;

      ·         prevenciu nenávistných prejavov na internete a v osobnej komunikácii medzi žiakmi, 
      či v komunikácii s inými ľuďmi na základe ich sociálneho statusu, kultúry, náboženstva, krajiny pôvodu a rodu; 

      ·         vzájomný rešpekt v komunikácii; 

      ·         toleranciu a rozvoj interkultúrnych kompetencií; 

      ·         rozvoj sociálnych zručností; 

      ·         rozvoj kompetencií pre demokratickú kultúru; 

      ·         zapájanie žiakov do projektov a aktivít podporujúcich princípy demokracie a uplatňovanie ľudských práv; 

      ·         zapájanie žiakov do verejného diania na lokálnej úrovni, ktoré podporuje sociálnu súdržnosť, spoluprácu medzi rôznymi skupinami mládeže a pod.

     • Kontakty

       zatiaľ žiadne údaje