Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - šk. jedáleň

 
Pozícia:

školský psychológ

Úväzok:40 % (dva dni v týždni- streda, štvrtok)
Dátum nástupu:od 9.1.2019
Požiadavky:Požiadavka na vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe psychológ

Platové zaradenie a plat:
podľa § 27 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 318/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: platová trieda 321,20 €, od 1.1.2019 zvýšená o 10% + zvýšenie platovej tarify podľa počtu odpracovaných rokov

Kontakt: riaditel@opatovska.sk, 055 /7274412,11,14
 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
  • 055 7274411 - sekretariát
    055 7274412 - riaditeľ školy
    055 7274414 - zástupca riaditeľa
    055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria