Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - šk. jedáleň

 
Pozícia:

Samostatný referent na ekonomickom úseku v kumulácií s pracovným zaradením personalista/ka, mzdová/ý účtovník/čka

Úväzok: celý pracovný úväzok
Dátum nástupu:17.02.2020 do 31.12.2020 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady:
minimálne úplné stredné odborné vzdelanie
ovládanie práce s PC – Ives, Microsoft Office (Word, Excel) – pokročilý

Platové zaradenie a plat:
zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme v znení aktuálnych predpisov: 830,50 € ( platová trieda 5).

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
• prax na personálnom a mzdovom úseku,
• ovládanie programu Ives podmienka,
• spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
• predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
• samostatnosť, precíznosť a dôslednosť.

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• kópie o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi môžete posielať na adresu školy alebo elektronicky na e-mailovú adresu riaditel@opatovska.sk .
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky.

Názov a adresa zamestnávateľa:
Gymnázium, Opatovská cesta 7 Košice
Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
Kontakt: riaditel@opatovska.sk, 055/7274412, 11
 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
  • 055 7274411 - sekretariát
    055 7274412 - riaditeľ školy
    055 7274414 - zástupca riaditeľa
    055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria