• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

   • Zamestnankyňa v školskej jedálni - pomocná sila do kuchyne

    • Úväzok:
     plný pracovný úväzok
     Dátum nástupu:
     1.9.2020
    • Požiadavky:
     Kvalifikačné predpoklady: ukončené základné vzdelanie
     Ponúkaný plat: Zamestnanec bude ohodnotený na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy vo výške 686,50 €.

     Zoznam požadovaných dokladov:
     • žiadosť o prijatie do zamestnania
     • profesijný životopis
     • kópie o dosiahnutom vzdelaní (výučný list, maturitné vysvedčenie)
     • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

     Iné kritéria a požiadavky:
     • schopnosť pracovať v kolektíve
     • flexibilita
     • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť

     Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať do 14.8.2020 na adresu: Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice alebo poslať na email.

     Kontakt:
     sekretariát: 055/ 727 44 11, email: sekretariat@opatovska.sk
     vedúca jedálne: Lýdia Kerekešová, 055/727 44 15, email: jedalen@opatovska.sk


     Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené podmienky.