• DofE

     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu Slovensko

     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu Slovensko- The Duke of Edinburgh´s International Award - DofE na našej škole Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice

      Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu oceňuje mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov v troch programoch:

      • Bronz
      • Striebro
      • Zlato

      Víziou DofE je vypestovať generáciu sebavedomých mladých ľudí zodpovedných za seba a svoje okolie. Lepší mladý človek je úspechom nielen pre seba, ale aj pre celé Slovensko.

      Poslaním je motivácia skupín mladých ľudí vo veku 14-24 rokov, aby na sebe komplexne pracovali. Sprostredkovaním overeného vzdelávacieho programu je zachovať trvalý dopad na mladých ľudí a ich praktické zručnosti, spoločenskú zodpovednosť a šancu uspieť v živote.

      Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu je rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14-24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomáha im uspieť v živote.

       

      Stručná história programu na Slovensku

      Rok 2007 sa prvýkrát objavilo DofE na Slovensku na jednej zo súkromných škôl v Bratislave. Prví Slováci získali ocenenie priamo na Slovensku.

      Rok 2015: boli zapojené miestne centrá po získaní skúšobnej licencie Slovenská Národná kancelária s pomocou The Duke of Edinburgh´s International Foundation v Londýne pilotne testovala program v 12 miestnych centrách  - školách a organizáciách v Bratislave a okolí.

      Marec 2016: sa začal proces získavania licencie pre poskytovanie programu DofE na Slovensku a v júni 2016 prebehla prvá ceremónia pre úspešných absolventov, presne 86.

      Od roku 2018 je registrovaných viac ako 160 Miestnych centier na Slovensku a jedným z nich je aj naša škola – Gymnázium Opatovská cesta 7 v Košiciach.

       

   • Kontakt

    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
    • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
    • 00162159
    • 2021189764
    • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
    • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
    • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
   • Prihlásenie