• Novinky

     • Zmudri do škôl
      • Zmudri do škôl

      • Naša škola sa stala súčasťou projektu Zmudri do škôl 2021/2022, v ktorom sa žiaci naučia pracovať a získavať informácie prostredníctvom krátkych videokurzov. Vyučovací proces sa stane živším, študenti sú viac vtiahnutí do problematiky, lepšie si učivo zapamätajú. Nejde iba o poučky, ale aj diskusie o daných témach a príkladoch z praxe. Konkrétna téma, ktorú sme pre našich študentov - maturantov - vybrali na tento šk.rok je "Ako si nájsť prácu/brigádu". Poskytuje užitočné informácie o tom, ako si vybrať budúcnosť, kariérne smerovanie, kde hľadať prácu, ako napísať životopis, ako napísať motivačný list, ako zvládnuť pohovor a množstvo iných užitočných rád pre ich ďalšie smerovanie a život po skončení strednej školy.

     • Prírodovedná súťaž PríŤaž
      • Prírodovedná súťaž PríŤaž

      • Aj tento rok Vás čakajú zaujímavé úlohy z predmetov Fyzika, Chémia a Biológia určené pre všetkých žiakov. Zadania 1. kola nájdete v prílohe. Na ich riešenie máte čas do 31. 10. 2021.  Všetky riešenia zasielajte výlučne na email pritaz@opatovska.sk

       Tešíme sa na vaše riešenia

        

     • Výsledky volieb do ŽŠR
      • Výsledky volieb do ŽŠR

      • Na základe výsledkov volieb do ŽŠR v dňoch 30.9.2021 – 1.10.2021, do ktorých sa zapojilo 312 hlasujúcich žiakov,  sa členmi ŽŠR na najbližšie funkčné obdobie stávajú:

        

       1. Veronika Skalská 4. NB (45 hlasov)
       2. Barbora Lacková 5. NB (30 hlasov)
       3. Petra Jančijová 2.A (30 hlasov)
       4. Alex Eiben 2. NB (27 hlasov)
       5. Laura Oravcová 3.OA (24 hlasov)
       6. Janka Augustínová 1.A (23 hlasov)
       7. Barbora Čechová 1.OA (22 hlasov)
       8. Veronika Rovňáková 3.A (19 hlasov)
       9. Lenka Takáčová 1.NB (19 hlasov)
       10. Andrea Kaššaiová 1.AB (16 hlasov)
       11. Amiri Idris 2.OA (16 hlasov)

        

       V pozícii náhradníkov:

       Klaudia Cimbalová 5. AB, Viktória Malecová 5. OA, Lívia Turňanská 2. AB, Ján Kuzma 4. AB

     • Medzinárodný maratón mieru
      • Medzinárodný maratón mieru

      • Prvú októbrovú nedeľu máme za sebou, s ktorou je neodmysliteľne spätý  Medzinárodný maratón mieru. Tohto ročníka sa zúčastnili aj študenti a učitelia našej školy, ktorým  k dosiahnutým výkonom blahoželáme a prajeme veľa ďalších športových úspechov. Na trati Minimaratónu sa nestratili ani naši študenti,  z ktorých našou najúspešnejšou bežkyňou bola Margaréta Škovranová 2.AB (3.miesto v kategórii žien). Za reprezentáciu školy  ďakujeme aj ďalším študentom - Veronike Geregovej 3.A, Alexovi Eibenovi 2.NB, Natálii Sajkovej 5.OA, Viktórii Malecovej 5.OA, Klaudii Poprockej 2.NB, Kristiánovi  Šebökovi 2.AB,  Angelike Fogarašovej 2.AB, Lukášovi Kafkovi 2.OA, Amálii Kafkovej 1.NB a samozrejme aj dvom účastníkom z radov učiteľov - Ceľuchovi a Peržeľovi.

     • Európsky deň jazykov
      • Európsky deň jazykov

      • Študenti 5.NB si na základnej škole Mateja Lechkého v Košiciach vyskúšali peer teaching. Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov pripravili pre žiakov 8. ročníka zaujímavé kvízy a prezentáciu jazykového pobytu v Írsku. Žiaci si odniesli nielen lákavé ceny, ale aj kopec nových zaujímavých vedomostí o anglicky hovoriacich krajinách a motiváciu zlepšovať svoju úroveň angličtiny.

     • Európska noc výskumníkov – 24.9.2021
      • Európska noc výskumníkov – 24.9.2021

      • Naša škola sa už tradične zapája do aktivít ponúkaných v tento deň!

       Okrem online prednášok sa nám teraz podarila akcia:

       Navštív svoju školu - Spoznaj svojho vedca,

       vďaka ktorej sa výskumníci vracajú do škôl a prinášajú tak vedu do všetkých kútov Slovenska. Pripomenúť si študentské časy a predstaviť svoju prácu prišla Mgr. Veronika Niščáková, ktorá pracuje na Katedre fyzikálnej chémie PF UPJŠ v Košiciach. Prednáškou, ukážkami a mini pokusmi priblížila prácu vedca. Zaujala študentov 5. OA výskumom lítium-sírových batérií, ich významom v oblasti elektromobility a hľadaním nových materiálov na vylepšenie ich vlastností.

       Ďakujeme našej bývalej študentke a prajeme veľa pracovných úspechov!

     • Spoznajme sa navzájom
      • Spoznajme sa navzájom

      • Prvé dni školského roka 2021/22 strávili naši prváci vzájomným zoznamovaním a spoznávaním sa. Počasie prialo, triedne teambildingy prebiehali v prírode. Zábavné aktivity im pripravila naša p.psychologička Ľubka spolu s rovesníčkami a žiackou školskou radou, za čo im patrí veľká vďaka. Prváci boli ste skevelí! Aj Vaše pani triedne učiteľky.

     • Začiatok školského roka 2021/22
      • Začiatok školského roka 2021/22

      • Školský rok 2021/22 sa začína v štvrtok 2.9.2021. Prváci prídu do školy o 8.00, ostatní žiaci o 8.45. Triedni učitelia prváckych tried Vás budú očakávať pred vchodom do školy.

       V prípade, že ste si objednali preukaz ISIC, môžete si ho vyzdvihnúť aj v týždni od 24.-27.8 - a to v dňch utorok, stredu alebo piatok od 9.00-13.00. Žiaci, ktorí si preukaz nevyzdvihnú budúci týždeň ho dostanú od svojho triedneho učiteľa v deň nástupu do školy 2.9.

       Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (na stiahnutieje potrebné odovzdať pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).

       Do priestorov školy nesmie vstúpiť nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj s príznakmi inej infekčnej choroby.

       Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

       Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

       • Pri vstupe do budovy školy sa vykonáva ranný filter.
       • Pravidlá pobytu v škole sa nemenia. Rúško zostáva aj naďalej všade v interiéri (každý žiak má mať pri sebe minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky). Dodržiavanie odstupov, umývanie a dezinfekcia rúk.

       Odporúčame zákonným zástupcom, resp. plnoletým žiakom predložiť školeOznámenie o výnimke z karantény ( na stiahnutie).

        

       2. september 2021 (štvrtok) 

       • 1. ročník – zraz žiakov pred budovou školy 8:00 hod.
       • 2. – 5. ročník – postupný príchod žiakov cez hlavný vchod o 8:45 hod.
       • 9.00 hod. – slávnostné otvorenie školského roka  - Príhovor predsedu KSK (na stiahnutie)
       • 9.30 – triednické hodiny k organizácii školského roka
       • školská jedáleň v tento deň obedy nevydáva

       3. september 2021  (piatok)

       • vyučovanie podľa náhradného rozvrhu, ktorý zverejníme cez Edupage školy
       • školská jedáleň v tento deň obedy nevydáva

       Vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín a výdaj obedov v školskej jedálni sa začne 6. septembra 2021 (pondelok). 

        

        

     • Leto s informatikou
      • Leto s informatikou

      • Aj tento rok sa v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie  pripravujú bezplatné denné a pobytové tábory.

       Odborné a zážitkové aktivity zamerané na prírodné vedy, matematiku a informatiku ponúka Smart Tábor 2021 v Danišovciach, ktorý bude prebiehať 21.8.2021 - 27.8.2021. Pobytový tábor zabezpečujú lektori z UPJŠ Košice, univerzita je jedným z partnerov národného projektu IT Akadémie.

       Dni s matematikou či informatikou ... ale nie v škole

       Pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ, prímy 8-ročného gymnázia  a 7. – 9. ročníka základných škôl, sekunda – kvarta 8-ročného gymnázia so záujmom o prírodné vedy, matematiku a informatiku sa pripravujú 2 turnusy denného tábora v priestoroch  UPJŠ Košice. Prvý turnus sa uskutoční v termíne 12. – 16.7.2021 a druhý turnus v čase 19. – 23.7.2021.

       Všetky informácie a prihlášky do táborov nájdete na stránke http://itakademia.sk/denne-it-tabory

     • Zomrel bývalý riaditeľ školy PhDr. Jozef Pištey
      • Zomrel bývalý riaditeľ školy PhDr. Jozef Pištey

      • S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 24. 6. 2021 vo veku 72 rokov opustil náš dlhoročný bývalý riaditeľ školy

       PhDr. Jozef Pištey.

       Na našej škole učil dlhých 33 rokov a funkciu riaditeľa školy prebral v neľahkom období zmien v  našej spoločnosti a vykonával ju 24 rokov. Vďaka jeho riadiacej práci sa zaradilo naše gymnázium medzi úspešné košické školy a vychovalo celý rad erudovaných odborníkov v rôznych oblastiach.

        

       Všetci, ktorí ho poznali, spomínajú na jeho ľudský prístup k všetkým kolegom a žiakom. Nikdy neublížil a vždy podal pomocnú ruku, profesne i ľudsky poradil, vyšiel v ústrety. V škole vytváral pokojnú atmosféru vzájomnej úcty a porozumenia.

       Česť jeho pamiatke!

       Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční 30. 6. 2021 o 14.00 v  košickom krematóriu.

        

     • Netradičné vyučovanie biológie v košickej ZOO
      • Netradičné vyučovanie biológie v košickej ZOO

      • Dňa 17.6.2021 žiaci 2.AB a 2.NB absolvovali netradičné vyučovanie biológie v košickej ZOO. Získané informácie o zvieratách žijúcich v našej ZOO spracovali do systému živočíchov a vytvorili pekné prezentácie aj s videami. 2.NB vytvorila propagačný materiál (brožúrky, plagáty..) zameraný na ochranu vybraného ohrozeného  druhu zvierat.

     • Významný úspech študentky prvého ročníka v medzinárodnej súťaži!!! 
      • Významný úspech študentky prvého ročníka v medzinárodnej súťaži!!! 

      • Porota zložená z troch amerických odborníkov na literatúru a kreatívne písanie ocenila prácu našej študentky Vanessy Kravčíkovej z 1. NB triedy (anglický bilingvál) druhým miestom v súťaži v písaní na tému American dream. Gratulujeme a veríme, že tento úspech inšpiruje aj ostatných študentov k aktívnej účasti na medzinárodných súťažiach. 

     • Voľné pracovné miesto
      • Voľné pracovné miesto

      • V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka Gymnázia, Opatovksá cesta 7, Košice informuje o voľných pracovných miestach na pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciami biológia, matematika, fyzika, informatika.  Viac informácií nájdete tu.

     • II. kolo prijímacieho konania
      • II. kolo prijímacieho konania

      •  

       Vedenie Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodlo o otvorení II. kola prijímacích skúšok na študijný odbor 7902J74 gymnázium - bilingválne štúdium  (vyučovací jazyk slovenský a nemecký), ktoré sa uskutočnia v utorok 22. júna 2021.

       Pre prijatie uchádzačov o štúdium platia rovnaké kritériá prijatia ako v I. kole.

       Ďalšie informácie na tel. č. 055/727 4414

        

     • Deutsches Sprachdiplom – DSD II 
      • Deutsches Sprachdiplom – DSD II 

      • Dnes si žiaci 5.NB prebrali Deutsches Sprachdiplom – DSD II z rúk riaditeľky školy Mgr. Lenky Hézselyovej. Rozšírili sa tak rady našich absolventov, ktorí preukázali svoje vynikajúce vedomosti z nemeckého jazyka. Blahoželáme a prajem im úspešné zvládnutie ďalších krokov do života.

     • Vyhodnotenie súťaže ku Dňu Zeme
      • Vyhodnotenie súťaže ku Dňu Zeme

      • Členov PK Človek a príroda najviac oslovila fotografia, ktorej autorkou je študentka Laura Lešková z 2.NB. Víťazke blahoželáme!

       Ku Dňu Zeme prispeli prácou na vyvýšených záhonoch aj študenti 1.OA a zaslúžia si pochvalu!

     • Deň Európy
      • Deň Európy

      • Na oslavách Dňa Európy sa podieľa už tradične naše Gymnázium na Opatovskej ceste 7, v Košiciach. Tohtoročné oslavy žiaľ ovplyvnila pandemická situácia, a tak sa účinkujúci museli vzdať živého vystúpenia z pódia na Dolnej bráne a uspokojiť sa s nahrávaním svojho vystúpenia v štúdiu Fuga na Moyzesovej ulici. O deň neskôr, teda 6.5.2021 boli ich hudobné nahrávky streamované na eventovej platforme https://www.deneuropy.eu/#/ , kde ich diváci mohli vidieť v rámci programu osláv Spolu prepojení.Naše žiačky podali profesionálne výkony a zaslúžene im patrí naše poďakovanie a obdiv.

       O náš kultúrny program sa postarali :

       Rebecca Becová z 3.NB triedy, ktorá zahrala vlastnú skladbu Butterfly Effect - gitara a spev Miroslava a Michaela Kožlejové z 1.NB triedy si vybrali skladbu Minnelied (Ľúbostná) od Franza Schuberta - klavír , flauta a spev Bučková Martina z 2.A triedy sa predstavila skladbou

       Calum Scott - You are the reason , gitara , spev Mária Lešková z 3.A triedy zahrala skladbu Diva Preria, gitara, spev

   • Kontakt

    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
    • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
    • 00162159
    • 2021189764
    • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
    • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
    • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
   • Prihlásenie