• Problémy sa nedajú vyriešiť rovnakým spôsobom myslenia, aký ich vytvoril.
     • Albert Einstein
     • Dospelosť – to je schopnosť urobiť niečo aj napriek tomu, že vám to radili rodičia.
     • Paul Watzlawick
     • Vždy nasledujte svoje srdce, no nikdy si so sebou nezabudnite vziať aj svoj rozum.
     • Alfred Adler
     • Vtedy keď už nedokážeme zmeniť situáciu stojíme pred výzvou zmeniť sami seba.
     • Viktor Frankl
     • Rozprávanie o problémoch vytvára problémy. Rozprávanie o riešeniach vytvára riešenia.
     • Steve de Shazer
     • Kto je na našej škole školský psychológ?

     • Mgr. Kristína Čopová

      kontakt: 

      copova1@opatovska.sk

      konzultačné hodiny: PO-PIA 7:00 - 15:00

      kancelária oproti školskej jedálni

       

      Dôležité linky:

      Internetová poradňa pre mladých ľudí: https://ipcko.sk/

      https://www.stalosato.sk/

      https://www.krizovalinkapomoci.sk/

      Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie: https://www.cpppapke.sk/

      Liga za duševné zdravie: http://www.dusevnezdravie.sk/

      Drogový informačný portál: http://www.infodrogy.sk/

   • Čo školský psychológ robí?

    Pomáha žiakom riešiť :

    Vzdelávacie problémy – nespokojnosť so známkami, zlepšenie spôsobov učenia, študijné návyky, motivácia k učeniu, tréma a strach zo skúšania, poruchy učenia, integrácia žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími problémami (spolu s výchovnou poradkyňou).

    Osobné problémy – adaptačné problémy pri nástupe do školy, nezačlenenosť v triede, konflikty so spolužiakmi a priateľmi, vzťahy s rodičmi, psychické problémy pri zdravotných ťažkostiach, neprimerané sebavedomie, komunikačné ťažkosti, úzkosti a neistoty...

    Kontaktuj ma, ak:

    • máš problémy s učením
    • máš problémy so sústredením
    • potrebuješ podporu a pomoc pri riešení osobných problémov
    • ťa trápi akýkoľvek problém, s ktorým si nevieš dať rady
    • sa potrebuješ o niečom porozprávať a ujasniť si niektoré veci a nevieš, komu sa zveriť
    • máš problémy vo vzťahoch so spolužiakmi, s rodičmi či s učiteľom a chceli by ste poradiť, ako vzťahy zlepšiť
    • ťa trápi tréma, strach zo skúšania
    • sa rozhoduješ o budúcom povolaní a nevieš, ktorú školu zvoliť
    • kamaráta trápi nejaký problém a ty mu chceš pomôcť, ale nevieš ako
    • sa ocitneš v krízovej životnej situácii alebo v akejkoľvek situácii, v ktorej si nevieš dať rady

     

    Pomáha pedagógom:

      porozumieť ich problémom v škole, vybrať vhodný osobný a hodnotiaci prístup, identifikovať žiakov s poruchami učenia, nadaných žiakov, poznať študijné možnosti a iné.

    • Pri riešení študijných a výchovných problémov u žiakov, pri hľadaní cesty vedúcej k zlepšeniu atmosféry v triede, k zlepšeniu spolupráce medzi učiteľmi a žiakmi

     

    Poradí rodičom

    poskytuje poradenstvo pri výchovných a študijných problémoch, pri školskej integrácii dieťaťa a pod.

    • pri konzultovaní študijných a výchovných problémov Vašich detí
    • pri hľadaní riešenia v prípade rovesníckych vzťahových problémov
    • ak sa rozhodujete spolu s Vašimi deťmi o voľbe ich budúceho povolania a potrebujete sa uistiť o vhodnosti voľby
    • pokiaľ ste sa ocitli v ťažkej životnej situácii, môžem Vám poskytnúť poradenské konzultácie osobných problémov
   •  

             

    „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

   • Kontakt

    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
    • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
    • 00162159
    • 2021189764
    • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
    • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
    • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
   • Prihlásenie