Navigácia

O škole

História školy

Vznik školy

 

 

Naše gymnázium bolo zriadené 1. septembra 1980 na základe rozhodnutia Rady VS  KNV. Gymnázium vzniklo v priestoroch bývalej SEŠ v Košiciach, ul. Opatovská cesta 7,  jej postupným dožívaním a nabiehaním ročníkov gymnázia. Za pochodu sa menilo projektové zameranie zo SEŠ na gymnázium, čo si vyžadovalo zabezpečovať pre novobudované učebne účelné zariadenie a učebné pomôcky, ale aj citlivo riešiť kádrové problémy prebytočných učiteľov SEŠ. Materiálne a profesijné zabezpečenie novovzniknutého gymnázia boli úlohy prvoradé.  12. mája 1981 bola odovzdaná do užívania prístavba školy. Tvorilo ju foyer, spojovacia chodba, šatne pre žiakov a novopristavený pavilón chémie s odbornou učebňou, 2 laboratóriami, kabinetom a váhovňou. Tieto nové učebné priestory boli účelne zariadené a vybavené učebnými pomôckami a didaktickou technikou.

     Prví absolventi nášho gymnázia maturovali v šk. roku 1983/84.  Spolu s nimi zmaturovali aj poslední frekventanti bývalej SEŠ v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu sociálno-právnej starostlivosti. Týmto SEŠ na Opatovskej ceste 7 v Košiciach dožila.

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
  • 055 7274411 - sekretariát
    055 7274412 - riaditeľ školy
    055 7274414 - zástupca riaditeľa
    055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria