• Prehľad týždňa

   • 2.10 -6.10.2023

    29.09.2023 08:19
    Vyučovanie podľa rozvrhu
    Prehľad aktivít od 2.10. - 6.10.2023
    Deň Dátum Aktivita/Udalosť Trieda/Čas/Miesto
    Pondelok 2.10.2023 Vyučovanie podľa rozvrhu

     

     

    Utorok 3.10.2023 Vyučovanie podľa rozvrhu  
    Streda 4.10.2023 Vyučovanie podľa rozvrhu  
    Štvrtok 5.10.2023 Vyučovanie podľa rozvrhu  
    Piatok 6.10.2023 Vyučovanie podľa rozvrhu

     

   • 25.9. -29.9.2023

    29.09.2023 08:15
    Hudobno-dramatický projekt - Lipsko(Nemecko), florbalový turnaj , Medzinárodná kuchyňa, účelové cvičenie, Kežmarok-exkurzia,  Noc výskumníkov, Návšteva archívu mesta Košice
    Prehľad aktivít od 25.9. - 29.9.2023
    Deň Dátum Aktivita/Udalosť Trieda/Čas/Miesto
    Pondelok 25.9.2023

    Hudobno-dramatický projekt - Lipsko(Nemecko)

    Florbalový turnaj v rámce Svetového dňa športu 

     

    1.OA, 2.OA, 3.OA,4.OA

    Utorok 26.9.2023

    Hudobno-dramatický projekt - Lipsko(Nemecko)

    Florbalový turnaj v rámce Svetového dňa športu 

    Európsky deň jazykov-Medzinárodná kuchyňa (ANJ, NEJ)

    Návšteva archívu mesta Košice

     

    ostanté triedy

    celá škola

    seminár SED1

    Streda 27.9.2023

    Hudobno-dramatický projekt - Lipsko(Nemecko)

    Kežmarok-exkurzia

     

    3.ročník výber

    Štvrtok 28.9.2023

    Hudobno-dramatický projekt - Lipsko(Nemecko)

    Účelové cvičenie

    Preventívna aktivita-KYBERŠIKANA

     

    všetci okrem 4.AB, 4.NB

    4.AB, 4.NB-2 VH

    Piatok 29.9.2023

    Hudobno-dramatický projekt - Lipsko(Nemecko)

    Noc výskumníkov

    Prezentácia-Masarykova univerzita

     

     

    Maturanti

   • 18.9. -22.9.2023

    21.09.2023 07:57
    Zber papiera, Voľlby do Školského parlamentu, Plenárne zasadnutie ZRŠ a triedne aktívy, Účelové cvičenie
    Prehľad aktivít od 18.9. - 22.9.2023
    Deň Dátum Aktivita/Udalosť Trieda/Čas/Miesto
    Pondelok 18.9.2023 Zber papiera 7.15-7.50, 14.00-16.00
    Utorok 19.9.2023 Zber papiera 7.15-7.50, 14.00-16.00
    Streda 20.9.2023

    Zber papiera

    7.15-7.50, 14.00-16.00
    Štvrtok 21.9.2023

    Zber papiera

    Plenárne zasadnutie ZRŠ, triedne aktívy ZRŠ - celá škola

    Cezpoľný beh

    7.15-7.50, 14.00-16.00

    16.30 škola

    Piatok 22.9.2023

    Zber papiera

    Voľby do Školského parlamentu - celá škola

    Biela pastelka

    7.15-7.50, 14.00-16.00

    počas dňa

    počas dňa

   • 11.9-15.9.2023

    18.09.2023 12:59
    Exkurzia Rakúsko-Nemecko
    Prehľad aktivít od 11.9. - 15.9.2023
    Deň Dátum Aktivita/Udalosť Trieda/Čas/Miesto
    Pondelok 11.9.2023 Exkurzia Rakúsko-Nemecko  
    Utorok 12.9.2023

    Exkurzia Rakúsko-Nemecko

    Kyberšikana-prednáška

     

     

    Streda 13.9.2023 Exkurzia Rakúsko-Nemecko  
    Štvrtok 14.9.2023

    Exkurzia Rakúsko-Nemecko

    Spoznaj svoje mesto-exkurzia v ANJ

     

    2.AB

    Piatok 15.9.2023  Exkurzia Rakúsko-Nemecko  
   • 4.9.-8.9.2023

    06.09.2023 12:47
    Otvorenie školského roka, adaptačný pobyt prvákov
    Prehľad aktivít od 4.9. - 8.9.2023
    Deň Dátum Aktivita/Udalosť Trieda/Čas/Miesto
    Pondelok 04.9.2023  Slávnostné otvorenie školského roka  9.00/školský dvor
    Utorok 05.9.2023 Vyučovanie podľa rozvrhu  
    Streda 06.9.2023

    Adaptačný pobyt prvákov 

    I.A, I.AB, I.NB/Penión SIVEC
    Štvrtok 07.9.2023

    Adaptačný pobyt prvákov

    Adaptačný pobyt prvákov

    I.A, I.AB, I.NB/Penzión SIVEC

     I.OA/ BOKŠOV

    Piatok 08.9.2023  Adaptačný pobyt prvákov  I.OA/ BOKŠOV
    • Kontakt

     • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
     • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
     • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
     • 00162159
     • 2021189764
     • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
     • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
     • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
    • Prihlásenie