• Predmetové komisie

     • 2018/2019

     • Celoštátne kolo

       • Oliver Tomondy

       • 3. miesto
       • Junior Internet · Celoštátne kolo · 2018/2019
       • Arnold Kratochvíl

       • 4. miesto
       • Olympiáda v anglickom jazyku · Celoštátne kolo · 2018/2019
       • Daniel Balogh

       • 1. miesto
       • Python cup · Celoštátne kolo · 2018/2019
     • Krajské kolo

       • Adam Benko

       • 2. miesto
       • Hviezdoslavov Kubín - Metamorfózy slova · Krajské kolo · 2018/2019
       • Radka Škovranová

       • 1. miesto / beh na 1500 m
       • Atletika žiakov stredných škôl · Krajské kolo · 2018/2019
       • Radka Škovranová

       • 1. miesto / beh na 400 m
       • Atletika žiakov stredných škôl · Krajské kolo · 2018/2019