• OZ Cesta za poznaním

      • Ciele občianskeho združenia

      • OZ Cesta za poznaním vzniklo pri Gymnáziu, Opatovská cesta 7 ako aktivita vedenia a učiteľov školy v septembri 2019.  

       Cieľom občianskeho združenia je podporiť rozvoj talentovaných žiakov, pre ktorých  by sme radi zabezpečili jazykové pobyty,  rozvoj zručností  vo vyučovacom procese doplnením technického vybavenia školy . Radi by sme  podporili rozvoj športu, organizovali rôzne aktivity pre rodičov a priateľov školy, poskytovali sociálnu pomoc  a taktiež  organizovali  dobrovoľnícke  aktivity za účasti žiakov, rodičov ale aj učiteľov.

      • Ako nám môžete pomôcť

      • Radi by sme Vás chceli poprosiť o spoluprácu a podporu nášho OZ.  Privítame akúkoľvek pomoc , nech je to aktívne zapojenie sa do aktivít ako napríklad skrášľovanie exteriéru alebo interiéru školy, účasť na športových , kultúrnych podujatiach a podobne. Naše aktivity viete podporiť aj finančne na číslo účtu OZ Cesta za poznaním, ktoré nájdete na tejto stránke.

       Budeme veľmi radi ak rozšírite počet členov. Veríme, že tak ako aj nám učiteľom ,aj Vám rodičom záleží na na rozvoji školy a prostredí, v ktorom trávia vaše ratolesti väčšinu času pracovného dňa. Záujemcovia o členstvo v OZ si môžu  vyplniť prihlášku a odovzdať  na sekretariáte školy.

       Prihláška do OZ Cesta za poznaním

       Ziadost_o__clenstvo(1).docx

        

       Číslo účtu:   IBAN SK04 8330 0000 0029 0176 6176