• Kontakty

     • .

     • Adresa školy:   Opatovská cesta 7, 040 01 Košice

      Telefón:

       

       

       

       

      Identifikačné údaje:

         
        +421 55 727 44 11 - sekretariát
        +421 55 727 44 12 - riaditeľ školy Mgr. Lenka Hézselyová
         
        +421 55 727 44 13 - ekonómka školy
       

      +421 55 727 44 15 - školská jedáleň 

       

       

       IČO: 00162159 

       DIČ:  2021189764

      Webová adresa:   http://gymopatke.edupage.org
      Email školy:   riaditel@opatovska.sk
       

      skola@opatovska.sk

      sekretariat@opatovska.sk

         
      školská psychologička:   Mgr. Kristína Čopová
       

      copova1@opatovska.sk

      blog:poradňa
       

           
      školská jedáleň:  

      Lýdia Kerekešová

      jedalen@opatovska.sk

        IBAN:   SK87 8180 0000 0070 0021 1192
      GPS:   48°42´59´´ N; 21°16´44´´ E