• Novinky

      • Škola bez nenávisti

      • V školskom roku 2018/19 sa naša škola zapojila do pilotného programu " Škola bez nenávisti. " Cieľom programu bolo nastavenie preventívnych opatrení voči šikanovaniu a  nenávistným prejavom a budovanie identity školy, ako školy, v ktorej sa cítia bezpečne deti, učitelia, a v ktorej sa rozvíjajú rozhľadení a tolerantní mladí ľudia. Viac o aktivitách, ktoré sme na načej škole raelizovali si môžte prečítať v priečinku "Škola bez nenávisti" na stránke našej školy. Ďakujeme celému akčnému tímu a všetkým, ktorí realizovali alebo pomáhali realizovať dané aktivity. Ďakujeme všetkým, ktorí  ste si našli čas na úvodný aj záverečný audit (vyplnenie dotazníkov). Dňa 20.6.2019 sa v Bratislave konala hodnotiaca konferencia, na ktorej bol našej škole pridelený certifikát " Škola bez nenávisti ". Ďakujeme Barbore Lackovej, žiačke 2.NB triedy za peknú prezentáciu aktivít našej školy na záverečnej konferencii v Bratislave.

      • Geografická exkurzia

      • Krásneho slenčného dňa 26.6.2019 sa nemecká skupina 3.NB triedy zúčastnila exkurzie z geografie zameranej na spoznávanie fyzickej časti geografie (bio-, lito-, pedo-, hydro- a atmosféry) v teréne mikroregiónu Vysokých Tatier od Štrbského Plesa po Vodopád Skok. V  Mlynickej doline, v obklopení Soliska, Patrie a Štrbského štítu, v nadmorskej výške približne 1750 metrov spoznávali žiaci rastlinné i živočíšne druhy v mieste ich prirodzeného výskytu, mali možnosť určovať teplotu vody vodopádu, všímať si symbiózu živých organizmov a učiť sa orientácii v teréne. Vďaka slnečnému počasiu sa nám naskytol  aj krásny pohľad na Kráľovú hoľu, pod ktorou pramenia významné slovenské rieky - Čierny Váh, Hnilec, Hornád a Hron. Veríme, že sa žiakom exkurzia páčila a praktické vyučovanie im dalo veľa :)

        

     • Slávnostné ukončenie školského roka
      • Slávnostné ukončenie školského roka

      • V piatok 28.6.2019 sa uskutoční slávnostné ukončenie školského roka. Nástup žiakov je na školskom nádvorí do 8:45. Slávnostné ukončenie začína o 9.00 a po ňom bude nasledovať vyhodnotenie žiakov v triedach s triednymi učiteľmi.

      • Exkurziu v Botanickej záhrade

      • Dňa 24.6.2019 študenti 2.AB absolvovali exkurziu v Botanickej záhrade, ktorá bola obohatenáo výklad fundovaného sprievodcu. Dozvedeli sme sa aj niečo z histórie BZ , o jej vzniku už v roku1950 a o tom, že dnes sa už rozprestiera na ploche 30 ha, z toho najväčšiu plochu 24 ha zaberálesná časť, zvyšok skleníky, hospodárske budovy a pod. Navštívili sme všetky skleníky, kde sme boli upozornení na zaujímavosti z ríše rastlín, drevín. Zážitková exkurzia vyvrcholila v poslednom skleníku, kde nás čakali nádherné motýle z rôznych končín sveta. Následne sme si prezreli ďalšie časti botanickej záhrady s romantickými zákutiami , vrátene malej mini zoo . Akcia sa všetkým zúčastneným páčila. Ak chcete stihnúť návštevu botanickej záhrady aj Vy, musíte sa poponáhľať do konca júna. Od júla sa totiž jej brány zatvoria takmer na 3 mesiace z dôvodu už tak potrebnej
       rekonštrukcie.

      • Organizácia záverečných dní

      • Švrtok 20.6.2019 -  1.A, 1.AB, 1.NB, 2.A, 2.AB, 2.NB, 3.NB - účelové cvičenie zraz o 8:30 (Prvá zastávka  električky , HOŤAP)

                                     -  1.OA, 2.OA., 3.OA - teortická časť účelového cvičenia v škole od 8:00 do 11:30

       Obedy sa vydávajú pre žiakov OG od 11:30 a pre ostatných od 12:00 hod.

       Piatok 21.6.2019 - JUNIÁLES - začiatok o 8:30 do 12:00 v areáli školy (v prípade zlého počasia v budove školy)

       Obedy sa vydávajú pre žiakov OG od 11:30 a pre ostatnýco od 12:00 hod.

       Pondelok 24.6.2019 - Účelové cvičenie pre žakov 1.OA, 2.OA a 3.OA. Zraz o 8:00 pred školou.

      • Medzinárodná konferencia Erasmus - Viedeň

      • Národná agentúra Erasmus v dňoch 12.6.2019-14.6.2019 organizovala vo Viedni pre krajiny dunajského regiónu konferenciu e-twinningu. Cieľom konferencie bolo motivovať ostatné krajiny k uzatváraniu medzinárodných projektov v oblasti vzdelávania na úrovni materských škôl, základných a stredných škôl za účelom získavania certifikátov kvality pre školy. Naša krajina Slovensko bola zastúpená 4 reprezentantkami, vrátane Mgr. Zuzany Lackovej, Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice. Na konferencii došlo k uzavretiu dohody a založeniu medzinárodného projektu v zastúpení Mgr. Z.Lackovej s Českou republikou, Chorvátskom a Rumunskom na tému Pozitívne myslenie v rámci výučby vo vyučovacom jazyku anglickom

     • Dejepisná exkurzia - Sereď, Trnava a Trenčín
      • Dejepisná exkurzia - Sereď, Trnava a Trenčín

      • Dňa 31.5.2019 sa zišlo na železničnej stanici v skorých ranných hodinách  22 študentov 2.A triedy a 2 pedagógovia.  O 6:07  sa začala naša cesta do Trnavy a Serede. V Seredi sme sa ubytovali a uháňali do Múzea holokaustu, aby sme stihli objednaný vstup o 14:00. Našťastie v ten deň vlaky išli načas a tak aj po menšom blúdení  po Seredi sa  naša prehliadka pracovného tábora so sprievodkyňou mohla začať. Študenti boli  podrobne oboznámení s riešením židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Videli dobové dokumenty, fotografie, archívne filmy,  artefakty ako napr. dobytčí vagón , ktorým boli transportovaní slovenskí Židia do vyhladzovacích táborov v Poľsku.  Videli na autentickom mieste baraky, ktoré slúžili ako  pracovný  i koncentračný tábor. Oboznámili sa so životom v tábore cez jednotlivé príbehy konkrétnych osôb. Prehliadka bola pútavá a v každom z nás zanechala silný dojem.  Po prehliadke sme sa presunuli vlakom do Trnavy, kde sme obdivovali krásne domy, námestia a   kostoly , veď nie nadarmo sa Trnave hovorí „malý slovenský Rím“. Vo večerných hodinách sme sa presunuli do Serede, kde sme zložili naše znavené telá. Ráno po raňajkách z vlastných zdrojov popr.  palacinkách, ktoré pripravili šikovní chlapci sme sa pobalili a pripravili na presun do Trenčína. Trenčín je krásne upravené historické mesto, v ktorom sme nemohli vynechať prehliadku hradu. Cestou k hradu  sme v hoteli Elisabeth obdivovali nápis, ktorý nám tu zanechali v roku 179 rímske vojská. V podhradí sme videli sokoliarov, ktorí na deň detí pripravili prehliadku  rôznych dravých vtákov. Po vyčerpávajúcom výstupe na hrad sme absolvovali prehliadku so sprievodcom, kde sme sa dozvedeli zaujímavosti z dejín hradu,  vypočuli sme si rôzne osudy  jeho vlastníkov až po nedávnu minulosť a  problémy rekonštrukcie po jeho vyhorení. Po prehliadke hradu sme obdivovali krásne námestie,  fontánu, či morový stĺp. Po prehliadke naše kroky smerovali k železničnej stanici . Vlak a príchod do Košíc našu exkurziu ukončil.l.

        

      • Fantastický úspech nášho študenta - na našej škole sa študovať oplatí

      • Odovzdávanie   Sprachdiplomov        

       Žiaci 5.NB majú za sebou náročné štúdium nemeckého jazyka. V 2.ročníku absolvovali jazykovú skúšku DSD I a v 5. ročníku písomnú a ústnu DSD II skúšku na úrovni B2/C1.  Dosiahli v nej výborné výsledky, preto si mohli 24.5. 2019 prevziať  prestížny Nemecký jazykový diplom 2. Stupňa  (Deutsches Sprachdiplom – DSD II).

       V úvode bol zvlášť vyzdvihnutý mimoriadny úspech nášho študenta   

       Oliver Tomondy ako jediný na Slovensku dosiahol

       maximálny počet bodov - 100%

       Podujatie sa uskutočnilo na Filozofickej fakulte UPJŠ za prítomnosti zástupcov FF, Katedry germanistiky , koordinátora  pre nemčinu ako cudzí jazyk . Keďže príprava na  DSD prebieha pod záštitou Konferencie ministrov kultúry a školstva (KMK) Spolkovej republiky Nemecko, prítomným sa prihovoril aj generálny konzul SRN v Košiciach Prof. Dr. Juraj Banský.

       Žiaci dostali certifikáty s celoživotnou platnosťou,  ktoré sú  uznávané  na celom svete, vrátane ich akceptácie na univerzitách  a vysokých školách v nemecky hovoriacich krajinách. Niektorí sa uchádzajú o štúdium v zahraničí, niektorí  sa zaujímajú o štúdium germanistiky na UPJŠ.

      • POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

      • Vážení akcionári,

       JA Firma REGO7 Vás pozýva na posledné valné zhromaždenie v tomto školskom roku. Predmetom valného zhromaždenia bude likvidácia firmy a rozdelenie dividend. Za Vašu účasť Vám vopred ďakujeme.

       Miesto: učebňa dejepisu

       Termín: 4.6.2019 na 2.VH (8. 55)

      • Okresné kolo v atletike žiakov základných škôl

      • Dňa 24.5. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo v atletike žiakov základných škôl, ktorého sa zúčastnili aj žiaci nášho osemročného gymnázia (Kolesárová Vanessa - II.OA, Bognárová Denisa - II.OA, Malecová Viktória - II.OA, Matisová Laura - II.OA, Frič Martin - I.OA, Furda Fedor - I.OA, Gáspar Róbert - I.OA, Kolarčík Ivan - I.OA, Štefko Matej - II.OA, Seliga Michal - III.OA).  Reprezentovali našu školu v disciplínach - beh na 60 m, 300 m, 800 m, 1000 m, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou. V silnej  konkurencii predviedli pekný výkon, za ktorý im ďakujeme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

      • Učili sme žiakov ZŠ Staničná základom podnikania

      • Naša škola sa zap ojila do programu JA Slovensko Základy podnikania. Cieľom projektu bolo poskytnúť žiakom 5.-7.ročníka praktické informácie o organizácii a fungovaní podniku v systéme slobodného podnikania. Žiačky 3.A triedy - Michaela Lešková a Radka Štovková sa tohto programu zúčastnili na Základnej škole, Staničná13 v Košiciach.

      • Rozlúčka s maturantmi

      • V piatok 10.5.2019 sme sa rozlúčíli s našimi maturantmi. Veríme, že počas akademického týždňa vynaložia veľké úsilie na prípravu ústnej časti maturitnej skúšky. Všetkým prajeme veľa úspechov a šťastnú ruku pri ťahaní otázok pri zelenom stole.

      • Projektová súťaž v anglickom jazyku

      • 2. mája sa na našej škole konal projektová súťaž, ktorej predchádzali triedne kolá. Spolu s deťmi sme sa dostali na miesta, o ktorých sa nám predtým ani nesnívalo. V záplave ich šikovných a sebavedomých prezentácií sme sa nakoniec rozhodli, že v kategórii osemročného gymnázia sa na treťom mieste umiestnila Soňa Durbáková z 3.OA, na druhom mieste Nina Mikuľáková z 2.OA a na prvom miest Erik Leinstein z 1.OA.

       V kategórii klasického a bilingválneho gymnázia sa na treťom mieste umiestnil Lukáš Švihura z 1.NB, na druhom mieste Nina Kováčová z 1.AB a na prvom mieste Sofia Jadrná z 2.NB.

      • 19. ročník dejepisnej súťaže Košice včera a dnes

      • Dňa  7.5. 2019 sa v secesnej  budove KSK uskutočnil už 19. ročník dejepisnej súťaže Košice včera a dnes, ktorý organizovalo už tradične Gymnázium na Opatovskej ceste 7 v  Košiciach v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a Východoslovenským múzeom. Trojčlenné družstvá z košických gymnázií sa museli popasovať s otázkami z rôznych období  regionálnych dejín  až po súčasnosť. Súťažných kôl bolo 6, úvod súťaže pozostával z písomného testu Košice v 20. storočí, po ktorom nasledovali ústne odpovede z 5 tematických celkov – Najstaršie Košice, Sakrálna architektúra, Košice na prahu modernej doby, Košice počas stavovských povstaní a Košice v súčasnosti. Na regulárnosť súťaže dohliadala 3 členná komisia, ktorej predsedal pracovník VSM Mgr. Kamil Švaňa, PhD. Víťazstvo s prehľadom obhájilo družstvo z Gymnázia Poštová 9, Košice, druhá priečka patrila Gymnáziu Alejová a na treťom mieste skončilo Gymnázium Šrobárová. Naše družstvo v zložení Alex Eiben z 2.OA, Marián Gladiš a Martin Hurtuk z 2.A triedy, skončilo na peknom štvrtom mieste.  Najlepšie družstvá získali hodnotné ceny. Víťazom blahoželáme!
       Už teraz sa tešíme na budúci jubilejný 20. ročník!

      • Opatovská kvapka krvi

      • Dňa 9.5.2019 sa na našej škole uskutočnil mobilný odber krvi, ktorého sa zúčatnilo 29 žiakov a zamestnancov školy. Úspešnými darcami boli 21, ktorým vyslovujeme poďakovanie za tento šľachetný čin: Juraševská, Dura, Nadzamová, Timková (3.A), Ruščáková (3.NB), Miklianová, Janočová, Lacková,Dostál (3.AB), Harangózo (4.AB), Gedeonová, Gajdová, Štarková, Veselovský, Hurtuk (4.NB),Dubovská (4.B), Kočišová (4.A), Olexová (5.NB),p. Plšík, p. Juhásová, p. Hészelyová.
       Ešte raz všetkým ďakujeme za odvahu a ochotu.
       Darina Tóthová, koordinátor ČK

     • City run
      • City run

      • City run (beh ulicami mesta), ktorý sa konal 2.5.2019 patrí medzi významné charitatívne podujatie, ktorým štartujúci bežci symbolickým štartovným podporia dobrú vec. Aj žiaci a učitelia našej školy sa neváhali postaviť na štart nesúťažného 4 km behu. Bolo ich viac ako 30.  Celý výťažok v tomto roku bude venovaný pre OZ Inak obdarených.  Všetkým účastníkom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších športových zážitkov.

      • Čistili sme areál školy

      • V stredu 8.5.2019 sa v ranných hodinách zišlo okolo 30 dobrovoľníkov z radov rodičov, žiakov a učiteľov. Všetci pridali ruku k dielu a za niekoľko hodín obetavej práce premenili školskú zeleň na príjemné čisté prostredie.Po namáhavej práci si zaslúžili obed forou grilovačky. 

       Všetkým zúčastneým patrí naša vďaka a tešíme sa aj na ďalšie stretnutie hlavne s rodičmi.