• Novinky

     • Úspech v dejepisnej olympiáde
      • Úspech v dejepisnej olympiáde

      • V dňoch 26. a 27. apríla 2021 sa uskutočnilo celoštátne kolo dejepisnej olympiády, do ktorého sa prebojoval z krajského kola náš žiak z 1.NB triedy Alex Eiben. Súťažilo sa v dvoch kolách, v prvom z nich účastníci museli preukázať znalosti zo všetkých období dejín absolvovaním náročného vedomostného testu a v druhom kole obhájiť svoj písomný projekt pred komisiou.

       Alex Eiben napísal prácu s názvom Odkaz Vojtecha Löfflera, kde sa bližšie venoval životu a dielu tohto významného košického sochára. Menovaný uspel v oboch náročných kolách, získal tak dostatočný počet bodov a stal sa tak úspešným riešiteľom celoštátneho kola dejepisnej olympiády, celkovo obsadil pekné deviate miesto. K uvedenému výsledku mu srdečne blahoželáme.

     • Zmena pri podaní 2% dane
      • Zmena pri podaní 2% dane

      • Radi by sme Vás informovali o zmene subjektu pri poukázaní 2% dane. Miesto Rodičovského združenia prosím poukazujte 2% dane na  Občianske združenie Cesta za poznaním, ktoré vzniklo pri Gymnáziu Opatovská cesta 7 za účelom podpory vzdelania, rozvoja talentovaných žiakov a zastrešenia rozvoja školy vo všetkých oblastiach.

       Viac si viete prečítať na stránke školy  2%.

       Na stiahnutie:   vyhlasenie-o-poukazani-dane.pdf

        

     • IQ Olympiáda – výsledky
      • IQ Olympiáda – výsledky

      • V týždni od 12.4. do 19.4.2021 prebiehalo online formou 10. kolo IQ olympiády pod záštitou pani prezidentky. Z našej školy sa do tejto súťaže zapojilo celom 31 žiakov osemročného štúdia, pričom 24 z nich sa zaradilo medzi 75% úspešných riešiteľov. Dvaja: Alexandra Janigová (1.OA )a Vladimír Strýčko (3.OA) sa prebojovali do regionálneho kola. Všetkým zúčastneným ďakujeme, úspešným blahoželáme a postupujúcim prajeme úspech aj v ďalšom kole.

     • 22. apríl - DEŇ ZEME
      • 22. apríl - DEŇ ZEME

      • PK Človek a príroda vyhlasuje pri príležitosti DŇA ZEME súťaž o najoriginálnejšiu fotografiu s danou tematikou a komentárom. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci žiaci školy. Všímaj si okolie, odfoť a pošli na marta.halaszova@opatovska.sk do 3. 5. 2021.

     • Čo je to relaxácia?
      • Čo je to relaxácia?

      • Relaxácia je stav, kedy sa v tele uvoľňuje svalové a psychické napätie. Je to stav uvoľnenia mysle a tela so zážitkom vyrovnania, pokoja, vnútorného ticha. Uvoľnenie pomáha pri obnove rovnováhy v organizme a zároveň navodzuje stav pohody a energetickej zásoby pre ďalšiu činnosť. 
     • AMAVET - Junior Internet
      • AMAVET - Junior Internet

      • Asociácia pre mládež, vedu a techniku (Amavet) podporuje už 30 rokov talentovaných mladých ľudí a žiakov. Organizuje i súťaž Junior Internet, do ktorej sa tohto roku zapojila naša žiačka Júlia Schwarczová z 2.OA. Jej projekt získal v prvom kole také hodnotenie, ktoré ju posunulo do finále tejto súťaže. Toto finále sa uskutoční 23.4.-24.4.2021 formou videokonferencie.

     • Zelený certifikát
      • Zelený certifikát

      • Získali sme pre školu " ZELENÝ CERTIFIKÁT ", ktorý nám udelila spoločnosť SEWA za zabezpečenie ekologickej recyklácie a spracovania elektroodpadu.

     • Úspech v Dejepise
      • Úspech v Dejepise

      • Dňa 22.3. 2021 sa konalo krajské kolo dejepisnej olympiády, v ktorom žiak 1.NB Alex Eiben obsadil krásne 2. miesto, čím si zabezpečil postup do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 26.4. 2021. K uvedenému výsledku mu srdečne blahoželáme a držíme palce.

     • 1. miesto na FO
      • 1. miesto na FO

      • Dňa 17.3.2021 sa konalo okresné kolo fyzikálnej olympiády online formou. V kategórii F sa po štvorhodinovom „boji“ umiestnil náš žiak Vladimír Strýčko z 3.OA na 1.mieste. K osobnému úspechu srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy. 

     • MASTERCLASSES
      • MASTERCLASSES

      • V dňoch 4. - 5. 3. 2021 sa niekoľko študentov nášho gymnázia zúčastnilo akcie Masterclasses, po prvýkrát online. Prvý deň ich čakali prednášky o mikrosvete, urýchľovačoch a ako bonus mali prednášku o malých čiernych dierach. O deň neskôr absolvovali praktické cvičenie, kde si sami mohli za pomoci softvérových balíkov analyzovať dáta namerané v experimente ATLAS na urýchľovači LHC v Cerne. Nakoniec to bola medzinárodná časť, kde sa na meetingu stretli so všetkými účastníkmi z Talianska a USA a spoločne vyhodnotili všetky dáta.

       V kategórii najlajkovanejší príspevok Masterclasses zvíťazil náš študent Stanislav Slíž zo 4.NB.

       Srdečne blahoželáme!

     • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku
      • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

      • Dňa 10.2.2021 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktoré prebiehalo online formou. Našu školu reprezentovali 2 žiaci: Kategória 2B: Dominik Bujnovský, 3.A, 4.miesto (úspešný riešiteľ). Kategória 2C1: Viktória Parkányiová, V.AB, 6.miesto (úspešný riešiteľ). Dominikovi a Viktórii  srdečne blahoželáme!

     • Fyzikálna olympiáda
      • Fyzikálna olympiáda

      • Dňa 22.2.2021 bolo ukončené domáce kolo fyzikálnej olympiády pre kategórie E a F, ktorého sa zúčastnili 3 žiaci osemročného štúdia. V kategórii E sa na 1.mieste umiestnil Matej Štefko (4.OA), na 2.mieste Viktória Málecová (4.OA). V kategórii F sa na 1.mieste umiestnil Vladimír Strýčko (3.OA), ktorý ako jediný úspešný riešiteľ bude našu školu reprezentovať na okresnom kole.Všetkým zúčastneným ďakujeme, že si našli čas a chuť popasovať sa s náročnými úlohami a Vladovi držíme palce v ďalšom kole!

     • LEAF ACADEMY ENGLISH ESSAY COMPETITION
      • LEAF ACADEMY ENGLISH ESSAY COMPETITION

      • Súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku LEAF ACADEMY ENGLISH ESSAY COMPETITION

          Počas školského roka sa na našej škole konajú mnohé súťaže, v ktorých študenti preukážu svoje zručnosti a schopnosť vyjadrovať sa v anglickom jazyku. Bohužiaľ, viaceré z nich teraz nie je možné zrealizovať, preto sme veľmi radi, že študenti mali možnosť zapojiť sa online do súťaže v písaní esejí. Nebola to vôbec ľahká úloha, keďže ich dielo muselo obsahovať aspoň 600 slov a aj témy esejí boli náročné.

       Preto si veľkú pochvalu zaslúžia študenti, ktorí sa do tejto súťaže zapojili: Gabriela Šoltésová - 3.OA, Alex Albrecht - 4.OA, Natália Mozešová - 1.A, Gejza Oláh - 1.A, Júlia Vancová - 2.A, Maroš Masarik - 2.NB, Klaudia Jačisková - 4. AB, Veronika Kozubová - 4.AB, Viktória Parkányiová - 5.AB

     • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku
      • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

      • Dňa 9.2.2021 sa konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktoré prebiehalo online formou. Našu školu reprezentovali 4 žiaci: Kategória 2C: Papcuňárová Martina, I.NB, 2.miesto (úspešný riešiteľ). Kategória 1C: Karin Sára Michalko, IV.OA, 2.miesto (úspešný riešiteľ). Kategória 1B: Michal Sanislo, III.OA, 4.miesto (úspešný riešiteľ). Kategória 1A:Janka Ľochová, II.OA, 11.miesto. Všetkým srdečne blahoželáme!

     • Okresného kolo Dejepisnej olympiády
      • Okresného kolo Dejepisnej olympiády

      • V okresnom kole žiak Samuel Görcsös z 1.OA obsadil 2. miesto v kategórii F a žiak Matej Štefko zo 4.OA obsadil 3. miesto v kategórii C . Ostatní študenti boli úspešní riešitelia – Oliver Hudák z 2.OA obsadil 4. miesto a dvaja súťažiaci sa umiestnili na 6. mieste, ide o Júliu Schwarczovú z 2.OA a Alexa Albrechta zo 4.OA. Všetkým srdečne blahoželáme.

     • Biologická olympiáda
      • Biologická olympiáda

      • Dňa 8.2.2021 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie C. Našu školu úspešne reprezentovala Laura Matisová, žiačka 4.OA triedy. Umiestnila sa na krásnom 3.mieste. Srdečne blahoželáme!

     • Okresné kolo Geografickej olympiády
      • Okresné kolo Geografickej olympiády

      • Dňa 5.2.2021 sa uskutočnilo Okresné kolo Geografickej olympiády. Zo školského kola postúpili 6 žiaci, ktorí si zmerali sily v online prostredí so svojimi rovesníkmi. Štyria z nich - Oliver Hudák (2.OA), Matúš Sičák (3.OA), Vladimír Strýčko (3.OA) a Denisa Bognárová (4.OA) sa stali úspešnými  riešiteľmi, čo nás veľmi teší.  Všetkým zúčastneným ďakujeme a úspešným riešiteľom blahoželáme. Veríme, že ich úspech povzbudí.

      • PRÍŤAŽ (Prírodovedná súťaž)

      • Milí študenti, tu sú výsledky súťaže, ktorá prebiehala v troch kolách:

       1. miesto: Zuzana Kušnieriková 2.A, Laura Lešková 2.NB

       2. miesto: Viktória Malecová 4.OA

       3. miesto: Miroslava Hašková 3.NB

       Víťazom blahoželáme!

       Okrem jednotiek ku ostatným známkam z predmetov biológia, fyzika a chémia, ich budú v škole čakať aj vecné odmeny. Samozrejme, že aj ostatným účastníkom pribudli v druhom polroku cenné jednotky s rôznou váhou podľa počtu získaných bodov. Vážime si, že ste si našli čas na realizáciu a dokumentovanie domácich pokusov, na riešenie úloh aj mimo klasických vyučovacích hodín. Vyučujúci biológie, fyziky a chémie.

     • Naháňame sa za životom a nestíhame ho žiť. Ako to zmeniť?
      • Naháňame sa za životom a nestíhame ho žiť. Ako to zmeniť?

      • Mnoho ľudí sa časom ocitne v začarovanom kruhu, v ktorom im práca odkrajuje čoraz viac zo súkromia. Často ich pritom celkom pohltí. „Pracujeme pre to, aby sme si kúpili práčky a umývačky riadu – pomocníkov, ktorí nám čas ušetria – a napriek tomu čas nikdy na nič nemáme,“ 
   • Kontakt

    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
    • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
    • 00162159
    • 2021189764
    • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
    • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
    • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
   • Prihlásenie