• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    • Telefón
    • 055 7274411 - sekretariát

     055 7274412 - riaditeľ školy
     055 7274414 - zástupca riaditeľa
     055 7274415 - školská jedáleň
    • Adresa školy
    • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
     040 01 Košice
     Slovakia
    • IČO
    • 00162159
    • DIČ
    • 2021189764
    • Školská jedáleň
    • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák

     055 7274415 - školská jedáleň
     jedalen@opatovska.sk
    • Číslo účtu / Školská jedáleň
    • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
    • Email na psychologičku
    • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
   • Kontakt

    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
    • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
    • 00162159
    • 2021189764
    • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
    • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
    • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
   • Prihlásenie