• Novinky

      • Žneme úspech aj v nemčine

      • Tohto roku sa naši žiaci aj napriek pandémii zapojili do olympiády z nemeckého jazyka a v každej kategórii dosiahli úžasný úspechOkresné kolo olympiády v nemeckom jazyku sa konalo dňa 20.01.2021 a prebiehalo online formou. Našu školu reprezentovali žiaci v dvoch kategóriách, pričom všetci boli úspešnými riešiteľmi! Umiestnili sa nasledovne: 

        Kategória 1A:  

        Janka Ľochová, II.OA, 2.miesto  

       Amiri Idris, I.OA, 3.miesto  

        Kategória 1B:  

       Michal Sanislo, III.OA, 1.miesto   

       Alex Albrecht, IV.OA, 6.miesto  

       Všetkým srdečne blahoželáme! Janke, Michalovi a Karin zo IV.OA (kategória 1C), ktorá postupuje priamo zo školského kola, držíme palce v krajskom kole. Viel Glück! 

      • Študujte u nás

      • Milí deviataci a ôsmaci. Máme pre Vás pripravené informácie o štúdiu na našej škole.Stači sa pozrieť na stránku www.opatovska.sk/studium/. Máme pre Vás pripravené testy, zaujímavé prezentácie, videá. Nájdete nás aj na sociálnych sietiach Facebook (@GO7Kosice) a Instagram (gymopatke)..

       Pre záujemcov o bilingválne štúdium pripomíname termín podania prihlášok a to do 20.02.2021. Ponúkame kvalitnú výuku jazykov lektormi a učiteľmi, možnosť absolvovať jazykové skúšky a získať medzinárodné certifikáty. Hlásiť sa môžu aj žiaci 8. ročníka ZŠ.

      • Physics in Advent

      • V čase od 1. do 24. decembra sa 35 žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej online súťaže Physics in Advent (Fyzikálny adventný kalendár https://www.physics-in-advent.org/calendar). Tak ako každý adventný kalendár, aj tento obsahoval 24 okienok. Tieto však neboli naplnené čokoládou, ale pokusmi z fyziky. Každý deň mali žiaci zrealizovať jednoduchý pokus a na jeho základe vyznačiť správnu odpoveď na položenú otázku. O tom, že sa naším žiakom darilo svedčia aj certifikáty jednotlivých tried, ktoré sa zapojili.  V adventnom kalendári bolo viac ako 61 000 registrovaných účastníkov - konkurencia bola teda obrovská. Naši žiaci sa nedali zahanbiť a viacerí dosiahli maximálny počet 24 bodov a teda ašpirujú na ocenenie od organizátorov.

      • V anglickom jazyku sme super

      • Napriek pandémii naši žiaci sa zapájajú do súťaží a VYHRÁVAJÚ!!!

       a 13.01.2021 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, súťaž prebiehala online formou. Našu školu reprezentovali žiaci v piatich kategóriách a umiestnili sa nasledovne:

        

       - v kategórii 1.A: Vivianna Lašutová II.OA, 6.miesto

       - v kategórii 1.B: Alex Albrecht IV.OA, 6.miesto

       - v kategórii 2.A: Alexandra Bačová II.NB, 2. miesto

       - v kategórii 2.B: Dominik Bujnovský III.A, 1.miesto

       - v kategórii 2C2: Peťko Oskar II.AB, 2.miesto

        

       Všetkým srdečne blahoželáme. Dominikovi a Viktórii Parkányiovej V.AB, ktorá postupuje priamo zo školského kola, držíme palce v krajskom kole!

      • Vieš to? Telo-telo

      • Žiaci 3. a 4.ročníka nášho osemročného gymnázia sa zapojili do vedomostnej súťaže z Telesnej a športovej výchovy "VIEŚ TO? TELO-TELO". Súťaž trvala 5 týždňov a žiaci odpovedali na otázky v oblasti biomechanika, fyziológia, zdroje energie pre ľudský organizmus, kultúra a ekonomika v športe.

       Súťaže sa zúčastnilo 31 škôl z celého Slovenska.

       Spomedzi 740 účastníkov sa našou najúspešnejšou žiačkou stala Denisa Bognárová z triedy 4.OA, ktorá obsadila pekné 12.miesto. Ďalšími úspešnými riešiteľmi, ktorí sa umiestnili v prvej 40 - tke sú:

       Matej Štefko - 4.OA - 24.miesto, Alex Albrecht -4.OA - 28.miesto, Tatiana Kočišová - 4.OA - 33. miesto, Vanesa Kolesárová - 4.OA - 40.miesto.

       Srdečne blahoželáme.

      • Víťazka z DOD

      • Výherkyňou atraktívnej ceny vrámci DOD sa stala Barborka Čechová, ktorú si z rúk riaditeľky aj osobne prevzala. Teší nás jej záujem o našu školu a radi ju privítame v radoch našich žiakov.

      • Dejepisná olympiáda

      • Dňa 8.12. 2020 sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády - dištančnou formou. Súťažilo sa v kategórii F - 1.OA, v kategórii E -2.OA a v kategórii C - 4.OA. Testy pozostávali z 3 častí a 80 úloh. Výsledková listina:

       Kategória F

       1. miesto - Samuel Görcsös

       2. miesto - Idris AmiriKategória

       Kategória E

       1. miesto - Júlia Schwarczová

       2. miesto - Oliver Hudák

       Kategória C

       1. miesto - Matej Štefko

       2. miesto - Alex Albrecht

       Títo žiaci postupujú do okresného kola, ktoré bude prebiehať vo februári 2021.Všetkým účastníkom/aj tým bez umiestnenia/ zo srdca blahoželáme: Ádám Gáspár, Lukáš Kafka, Denisa Bognárová, Viktória Malecová, Natália Sajková.Víťazom želáme ďalšie úspechy v postupových kolách.

      • Pytagoriáda - školské kolo

      • Dňa 10.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo 42. ročníka Pytagoriády online formou. Súťažilo sa v kategóriách P6, P7 a P8. Do súťaže sa zapojilo 58 žiakov 1.OA, 2.OA a 3.OA triedy, z nich sa 10 žiaci stali úspešnými riešiteľmi.

       1. miesto      Stela Ňaršanská        prvá OA  
       2. miesto      Lukáš Kafka               prvá OA    
       3. miesto      Filip Ňaršanský          prvá OA      
       4. miesto      Idris  Amiri                   prvá OA  
       5. miesto      Ádám Gáspár              prvá OA 
       6. miesto      Tibor Migles                 prvá OA  
       7. miesto      Jessica  Kolesárová    druhá OA   
       8. miesto      Janka    Ľochová         druhá OA    
       9. miesto      Jakub    Imro                tretia OA  
       10. miesto      Vladimír Strýčko          tretia OA  

       Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme ! 

        

      • Ste skvelí Opatovčania!

      • V dňoch 30.11 – 4.12.2020 sme sa zapojili do celoslovenskej zbierky „ Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.“  Za necelý týždeň sa nám podarilo vyzbierať 44 „krabíc lásky“ pre babičky a deduškov z domovov dôchodcov z Košíc a okolia. Ďakujeme. Aj vďaka Vám budú ich Vianoce krajšie!

        

      • Geografická olympiáda - školské kolo

      • Dňa 2.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády - dištančnou formou. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - F (1. a 2.ročník osemročného gymnázia) a E (3. a 4.ročník osemročného gymnázia). Žiaci riešili dva typy testov - teoretickú časť a praktickú časť (práca s atlasom).

       Výsledková listiina:

       Kategória - F

       1.miesto - Hudák Oliver - II.OA

       2.miesto - Klika Michal - II. OA

       3.miesto - Amiri Idirs - I.OA

       Kategória - E

       1.miesto - Strýčko Vladimír - III.OA

       2.miesto - Bognárová Denisa - IV. OA

       3.miesto - Sičák Matúš - III. OA

       Títo žiaci postupujú ďalej do okresného kola.Všetkým účastníkom geografickej olympiády k dosiahnutým výsledkom blahoželáme a postupujúcim držíme palce v ďalších kolách.

        

      • ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia

      • Vďaka OZ Cesta za poznaním sa naša škola úspešne zapojila do grantovej výzvy ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia, ktorú vyhlásil  Nadačný fond Telekom pri Nadácii PontisNáš projekt s názvom „Učíme moderne s IKT“ bude podporený finančnou čiastkou 991,20€.

       Cieľom grantového programu je sprístupniť žiakom hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov. Zakúpením Micro:bitov a ich aktívnym využitím budú hodiny informatiky zaujímavšie. Keďže využitie Micro:bitov je veľmi praktické a variabilné, môžu sa využiť aj pri výuke prírodných vied. 

      • Olympiáda nemeckého jazyka

      • 26.a 27.11. sa konalo  školské kolo  ONJ. Tentokrát nie prezenčne, ale online formou. Žiaci mali za úlohu porozumieť písanému textu i hovorenému slovu, vyriešiť gramatický test, opísať obrázok a rozprávať na určené témy.

        

       Výsledky:

       kategória 1A (1. - 2. roč. osemročného štúdia)   

                             1. miesto     Janka Ľochová         2.OA

                             2. miesto     Idris Amiri                 1.OA

        

       kategória 1B (3. - 4.. roč. osemročného štúdia)   

                             1. miesto Michal Sanislo               3.OA

                             2. miesto Alex Albrecht                 4.OA 

                             3. miesto  Terézia Biačková          3.OA

        

       kategória 1C (žiaci )   

                             1. miesto Karin Sára Michalko       4.OA

                             2. miesto Patrik Michalko               1.OA

        

       kategória 2A- (1. – 2.roč.)

                            1. miesto   Kristína Charlotte Mazancová   1.A

                            2. miesto     Anna Lešková               2.AB

        

       kategória 2B - (3. – 4.roč.)

                            1. miesto    Martin Hurtuk                 4.A

                            2. miesto Diana Vencelová               4.AB

                            3. miesto Timea Belišová                 4.A

        

       kategória 2C - ( bilingválne triedy- všetky ročníky)

                           1.   miesto  Martina Papcuňárová     1.NB

                           2.   miesto Alexandra Bačová           2.NB

                           3.  miesto Leonard Wöstmann          2.NB

        

       Víťazom srdečne blahoželáme !

      • DSD II - skúška

      • Naša škola pripravuje už 30 rokov žiakov na Nemecký jazykový diplom  I. a II. stupňa.

       Ide o medzinárodne uznávanú  skúšku  pod záštitou  Spolkového ministerstva zahraničných vecí  a Centrály pre zahraničné školstvo.  Cieľom je príprava žiakov  na štúdium  a prácu          v nemecky hovoriacej krajine,  príp. prácu v zahraničnej firme u nás  a celosvetová porovnateľnosť a rovnocennosť skúšok.

       Skúška je bezplatná, vyžaduje náročnú špeciálnu prípravu tak na písomnú ako aj ústnu časť.

       Svoje vedomosti z nemeckého jazyka si môžu overiť nielen žiaci z bilingválnych , ale aj klasických tried  už  v 2. ročníku a získať  „Deutsches Sprachdiplom Stufe I“  (DSD I) na úrovni  A2/B1.

       Vyššia úroveň – DSD II (B2/C1)   čaká na  študentov  v  5. ročníku.

       Takt to bolo aj teraz - žiaci 5.NB a 1 žiačka 4.NB absolvovali  24.11. písomnú časť DSD II skúšky, ktorá mala 3 časti - čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie- tentokrát na aktuálnu tému  zo zdravotníctva -  predchádzanie chorobám. Oprava  a hodnotenie prebiehajú  centrálne v Nemecku.

       V januári sa bude konať ústna časť, kde budú žiaci prezentovať svoje práce na zvolenú odbornú tému.

       Držíme im palce, aby  všetko dobre dopadlo.

        

      • "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?"

      • Milí priatelia, pridajte sa k nám a poďme tieto Vianoce spolu potešiť babičku alebo deduška v domove dôchodcov!

       Využite tento víkend a urobte dobrý skutok!

       Ako na to? Je to jednoduché:

       1.) Zober krabicu od topánok

       2.) Obaľ ju do vianočného baliaceho papiera (zvlášť vrch a spodok)

       3.) Vlož do nej zopár milých pozorností (viď priložený letáčik)

       4.) Krabicu prines na vrátnicu našej školy

      • Noc výskumníkov

      • Milí študenti!   Pripomíname, že zajtra - 27.11.2020 sa uskutoční  akcia Noc výskumníkov v online forme. Pripojíme sa ku aktivitám počas vyučovania, ale máte možnosť si pozrieť zaujímavosti aj popoludní.

          Mottom roka 2020 je „Veda bez hraníc“, ktorým chceme poukázať na to, že výskum a inovácie prekračujú nielen geografické hranice, ale zachádzajú aj za hranice bežného poznania. Vďaka búraniu fyzických aj mentálnych hraníc a spolupráci výskumníkov a inovátorov môžeme dnes všetci využívať výsledky vedy v každodennom živote. Navyše, vedci a inovátori prekračujú aj hranice každodenného poznania a vďaka tomu zlepšujú náš život vo všetkých oblastiach. Za všetkými dôležitými objavmi a zlepšeniami stoja výskumníci a inovátori a ich zvedavosť a odhodlanosť – vďaka nim máme internet, môžeme vidieť čiernu dieru, liečiť choroby či vytvárať umelú inteligenciu.

       https://www.nocvyskumnikov.sk/

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • V dňoch 18. -19.11.2020 sa naši najlepší žiaci zapojili do online verzie Olympiády v anglickom jazyku. V rámci školského kola sa hodnotila úroveň anglického jazyka v šiestich kategóriách:

       Kategória 1A - žiaci I.OA a II.OA

       Kategória 1B - žiaci III.OA a IV.OA

       Kategória 2A – žiaci prvého a druhého ročníka všeobecného zamerania a žiaci študujúci v nemeckých bilingválnych triedach

       Kategória 2B – žiaci tretieho a štvrtého ročníka všeobecného zamerania a žiaci študujúci v nemeckých bilingválnych triedach

       Kategória 2C1 – žiaci z anglických bilingválnych tried

       Kategória 2C2 – anglofónni žiaci

       Vo všetkých kategóriách sa hodnotili jazykové zručnosti -čítanie a počúvanie s porozumením, hovorenie – voľný rozhovor a opis obrázka, úroveň gramatiky a slovnej zásoby, prípadne progresívne testovanie (2C1 a 2C2).

        

       VYHODNOTENIE

       Kategória 1A                                                      Kategória 1B

       1.miesto Lašutová Vivianna II.OA                    1.miesto Albrecht Alex IV.OA

       2.miesto Simona Bodnárová II.OA                   2.miesto Leinstein Erik III.OA, Strassburger Tomáš III.OA

       3.miesto Mia Fedičová I.OA                              3.miesto Frič Martin III.OA

        

       Kategória 2A                                                      Kategória 2B  

       1.miesto Bačová Alexandra II.NB                     1.miesto Bujnovský Dominik III.A

       2.miesto Palenčár Šimon I.NB                          2.miesto Rijáková Antónia IV.NB 

       3.miesto Olexová Ema I.A                                 3.miesto Ondrejčeková Petra III.A

        

       Kategória 2C1                                                    Kategória 2C2

       1.miesto  Parkányiová Viktória V.AB               1.miesto Oskar Peťko II.AB

       2.miesto  Jačisková Klaudia IV.AB                  2.miesto Mansbridge Tomas Paul V.NB

       3. miesto Kozubová Veronika IV.AB                3.miesto Kiernosz Lenka IV.A

                       Pástor Dominik III.NB

        

       Víťazom gratulujeme a držíme palce v ďalších kolách!

      • Vyhodnotenie zberu papiera - jeseň 2020

      • Celkovo sme vyzbierali 4560 kg a ušetrili tak 77 stromov.

       Do zberu sa zapojili takmer všetky triedy. Niektorí žiaci a učitelia prispeli stovkami kilogramov papiera, iní pár desiatkami. Každý z nich však urobil správnu vec. A to je najdôležitejšie.

       Milí žiaci, rodičia, kolegovia, priatelia – ďakujeme za spoluprácu a veríme, že aj tieto malé činy dokážu inšpirovať ďalších ľudí urobiť správne veci pre našu Zem.

       Poradie najúspešnejších:

       1. miesto - trieda 2. A – 796 kg

       2. miesto – trieda 1. A – 789 kg

       3. miesto – trieda 1. OA – 452 kg

       GRATULUJEME A ĎAKUJEME

        

      • Zmena organizácie vyučovania od 26.10

      • Na základe usmernenia MŠVVaŠ prechádza celá škola od 26.10 výlučne na dištančné vzdelávanie.

       Jesenné prázdniny budú 30.10, 2.11.,6.11 a 9.11.

       Na stránku bol nahraný upravený rozvrh  pre dištančné vyučovanie  tried 1.OA – 4.OA.

        

      • Zber papiera

      • V dňoch 19.10.- 23.10.2020 sa uskutoční jesenný zber papiera.  Zber bude denne v ranných hodinách od 7:00 do 7:45 a popoludní od 14:00 do 16:00. Papier je potrebné zviazať, prípadne odvážiť. Neprijímajú sa velké kartóny.  

       Veríme,  že naplníme myšlienku ''Mysli a konaj ekologicky. Začni  od seba.'' 

       Veď každý zachránený strom sa počíta. 

   • Kontakt

    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
    • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
    • 00162159
    • 2021189764
    • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
    • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
    • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
   • Prihlásenie