• Novinky

      • Chemgeneration

      • Už v poradí tretia trieda z nášho gymnázia sa zapojila do vedeckého programu poprednej svetovej chemickej spoločnosti BASF. Dňa 25. 10. 2019 trieda 1.A absolvovala interaktívny vedecký seminár, ktorého hlavným poslaním je popularizovať vedu a zapájať študentov do objavovania vzrušujúcej stránky chémie a pomáhať im porozumieť tomu, ako môžu prírodné vedy napomáhať trvalo udržateľnému rozvoju. Študenti absolvovali pokusy na čistenie odpadovej vody, recyklovali papier, získavali elektrolýzou cín z elektroodpadu. Vedecký program Chemgeneration sa realizuje v 8 krajinách. Na Slovensku vznikol v spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE. Tímu tejto fakulty pod vedením doc. RNDr. Aleny Fedoročkovej, PhD. patrí naša vďaka. Ďakujeme aj Ing. Tomášovi Vindtovi, PhD z Ústavu recyklačných technológii za nemenej zaujímavú prednášku na tému: Ako získať zlato z môjho smartfónu.

      • Súťaž Kráľ pravopisu

      • Opäť máme novú kráľovnú pravopisu. V súťaži Kráľ pravopisu zvíťazila a žezlo prevzala
       Julka Schwarczová z 1. OA
       . Srdečne blahoželáme.

      • Dni nezábudiek

      • Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia v dňoch 2. - 6.10. 2019 organizovala Liga za duševné zdravie SR charitatívnu zbierku "DNI NEZÁBUDIEK". Naša škola sa do zbierky aktívne zapojila 3.10. Žiaci - dobrovoľníci z 2.A a 2. AB triedy ponúkali v škole a v uliciach mesta za dobrovoľný príspevok umelý kvietok - Nezábudku. Podarilo sa im vyzbierať krásnych 402,14 €, čím sa stali víťazmi spomedzi všetkých zapojených škôl. Ďakujeme!  

      • Dublin Experience 2019

      • 🙂7 posledných septembrových dní(plus jeden októbrový)🙂28 mladých, veselých, zhovorčivých a zodpovedných tínedžerov🙂6 hodín vo vlaku na trase KE-BA🙂6 hodín strávených vo vzduchu🙂6 nocí strávených v meste GUINNESSU, hudby, literatúry a farebných dverí🙂15 hostiteľských rodín🙂12 poctivo odsedených a odkonverzovaných hodín na DCU(Dublin City University)🙂2 pobrežia Írskej republiky(východné a západné)🙂takmer 4 dni krásneho počasia🙂2 zasiahnutia morskou vlnou(však, MK a BM?:)🙂100vky uličiek, dublinských a dún laoghairských zákutí🙂asi 1 tona zjedeného bieleho sendvičového chleba:)🙂desiatky nachodených a najazdených kilometrov🙂2 dlhokánske móla(4,2km)🙂28 jazykových certifikátov.

       Pilotný projekt DUBLIN EXPERIENCE 2019 bol pokusom zaletieť ďalej ako do Londýna, otestovať lektorov na DCU, zistiť, či sme dosť otužilí, aby sme bez zimnej vetrovky zvládli mračná, vietor aj veľa kvapiek, opáčiť, aké je to v dublinskom modro-žltom buse sedieť rovno nad šoférovou hlavou a báť sa, že "sejme" všetky lampy a semafory, otestovať, či sa skupina tridsiatich ľudí vie presúvať rýchlosťou vyššou ako 1 km za hodinu....
       Košice babies, ako Vaši "leaders" Vám chceme zo srdca poďakovať, bol to pre nás úžasný zážitok.  Rešpektovali ste pravidlá, chodili relatívne na čas, boli ste zodpovední, zábavní a samostatní.
       Rodičia, ďakujeme Vám za dôveru, túto skupinu ľudí by sme bez obáv vzali aj na kraj sveta.

       Vaši vedúci, Blažka Ceľuchová a Jozef Štefanko

      • Prírodovedná exkurzia v Prahe

      • V dňoch 16.- 19.10 sme sa zúčastnili prírodovednej exkurzie v Prahe. Navštívili sme Vysokú školu chemicko - technologickú, kde sme si sami vyskúšali analýzu studňovej vody, pripravili "dokonalú pôdu", na supermikroskopoch pozorovali zooplanktón, absolvovali sme veľmi zaujímavú prednášku o jedoch, ktoré produkuje náš organizmus. Navštívili sme najväčšiu knižnicu "Chémie" v strednej Európe a po celom dni sme sa chutne najedli v študenskej menze.

       Po náročnom dni na univerzite sme ešte zvládli prechádzku k prezidentskému palácu a po Karlovom moste. Druhý deň sme navštívili Múzeum čokolády, Grevin, výstavu Doba génová a nezabudli sme ani na slávny Pražský orloj. Pred odchodom domov sme stihli aj ZOO, kde nás zaujali ľadové medvede a žirafy. Gorily sme nestihli, lebo si odskočili na hodinovú "svačinku". 

       Žiaci 2. ročníkov a 3.NB

      • Dni otvorených dverí na Technickej univerzite

      • Dňa 15.10.20219 sa študenti 3.A triedy zúčastnili na Dni otvorených dverí na Technickej univerzite. DOD  je každoročne organizovaný Technickou univerzitou v Košiciach pre účely propagácie univerzity, jej deviatich fakúlt a ich katedier. DOD sa touto cestou snaží osloviť hlavne študentov základných a stredných škôl ako aj širokú verejnosť, zabezpečiť priamy kontakt s aplikáciou vedy a výskumu v laboratóriách a predstavenie akreditovaných študijných odborov.

       Študenti sa dozvedeli  viac o jednotlivých fakultách,  výskume, laboratóriách a predovšetkým mohli  klásť otázky o študijnom programe jednotlivých katedier priamo študentom univerzity. 

      • Regionálne kolo v Aerobiku

      • Dňa 15.10.2019 naše gymnázium organizovalo Regionálne kolo v Aerobiku dievčat a chlapcov.Zúčastnilo sa ho 47 dievčat a chlapcov. Družstvo našej školy tvorili: Becová R., Čigašová A., Demková M., Gedeonová D., Gladišová, Lacková B., Sotáková, Tkáčová , Hušek Ľ., Štarková V. Najlepšie sa umiestnila Diana Gedeonová , ktorá obsadila 3.miesto.Srdečne gratulujeme a držíme prsty na Krajskom kole

      • Európska noc výskumníkov

      • Dňa 27.9.2019 sa vybrané triedy nášho gymnázia zúčastnili v sprievode vyučujúcich 13. ročníka prestížneho festivalu vedy – Európskej noci výskumníkov, kde mali možnosť vidieť mnohé  netradičné a inovatívne experimenty, interaktívne vedecké prezentácie, výstavy či workshopy z oblasti fyziky, chémie, biológie či robotiky. Festival sa tohto roku niesol v duchu motta  „Život ako ho (ne)poznáme“. Bohatý a pestrý program oslovil všetky vekové kategórie, pričom hlavnou cieľovou skupinou boli deti a mládež v školskom veku. Žiaci mali možnosť pozorovať netradičné, skúšať neznáme i bádať záhadné. Veríme, že získali veľa nových vedomostí nezvyčajnými pokusmi z oblasti prírodných vied a dúfame, že ich záujem o štúdium prírodných vied bude rásť.

      • Spoznávame históriu našich miest - Kežmarok

      • Dňa 24.9. 2019 sa dve triedy, 1.AB a 1.NB, vybrali za poznávaním do Kežmarku. Počasie nádherné,
       Tatry krásne viditeľné. Navštívili sme evanjelické lýceum, špičkovú školu 19. storočia. Len tak na okraj
       – za neskoré príchody do školy zavierali žiakov do väzenia priamo v škole. Išlo o malú miestnosť bez
       okien, v ktorej musel previnilec stáť aj 24 hodín. Prezreli sme si 2 evanjelické kostoly, ten starší, drevený
       je zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Novší evanjelický kostol navštevujú
       hlavne maďarskí študenti, pretože maďarská vláda podporuje návštevy kultúrnych pamiatok na území
       bývalého Rakúsko-Uhorska. Nakoniec sme si pozreli hrad, ktorý je po rekonštrukcii.

      • Slávnostné otvorenie jedálne

      • Vo štvrtok 26.9.2019 o 12:00 hod. za účasti pána predsedu KSK Ing. RASTISLAVA TRNKU sa uskutočnilo oficiálne slávnostné otvorenie zrekonštruovanej školskej jedálne. Počas návštevy si prezrel naše rekonštruované učebne Učebňu anglického jazyka, Učebňu biológie a priestory školského ihriska kde nás čaká vybudovanie multifunkčného ihriska.

      • Projekt " Rozvoj zručností v čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti"

      • V minulom šk.roku sme sa stalli úspešnými žiadateľmi výzvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a štátneho rozpočtu na realizáciu dopytovo - orientovaných projektov a národných projektov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ). Financie budú použité v rámci projektu "Rozvoj zručností v čitateľskej, matematicke, finančnej a prírodovednej gramotnosti".  Projekt začína 23.9.2019 a bude trvať 3 roky.

       Pre úspešnosť realizáciepredkladaného projektu, zavedieme do vyučovacieho procesu extra hodiny, ktoré budú prostredníctvom inovatívnej výučby a novozakúpených pomôcok zameranéna kľúčové gramotnosti žiakov. S cieľom dosiahnutia čo najlepších študijných výsledkov žiakov vnímame ako nevyhnutnú potrebu prehĺbiť spoluprácupedagogických zamestnancov nášho gymnázia. Ideálnym riešením je vzdelávacia činnosť a vytvorenie pedagogických klubov, zameraných na riešenie,diskutovanie, navrhovanie a riešenie problémov pri práci so žiakmi. Pedagogickí zamestnanci si budú vymieňať skúseností, osvedčené postupy a metódyvzdelávania. Realizáciou projektu prispejeme k osobnostnému a vzdelanostnému rozvoju žiakov, docielime, aby sa neskôr vedeli uplatniť na trhu práce a zvýšimekvalitu vzdelávania na našom gymnáziu. 

       Informácie ohľadom realizácie projektu nájdte na stránka našej školy vľavej čaasti navigačného panela pod názvom Projekt ESF a EFRR 2014-2020.

        

      • Kurz prvej pomoci

      • Dňa 19.9.2019  žiaci 2.A absolvovali na Územnom spolku Slovenského červeného kríža  Kurz prvej pomoci, na ktorom sa oboznámili so zásadami poskytovania prvej pomoci. Vyskúšali si praktické zručnosti pri záchrane života, ale získali aj množstvo  teoretických vedomostí, ktoré si následne overili v záverečnom teste. Študenti získali certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu prvej pomoci. Tento kurz v najbližšom čase absolvujú aj ostatné triedy druhého ročníka. 

     • Aj cez prázdniny pracujeme
      • Aj cez prázdniny pracujeme

      •  

       Posledný augustový týždeň sa učiteľky RNDr. Katarína Kozelková PhD. a Mgr. Otília Plencnerová zúčastnili na konferencii Veletrh nápadů učitelů fyziky v Hradec Králové, do ktorej sa aktívne zapojili prezentáciou posteru s Názvom Využitie projektovej metódy vo vyučovaní fyziky ZŠ. Poster sa zameriaval na aktívnu činnosť žiakov osemročného gymnázia na hodinách fyziky predstavil aj samostatné práce miniSOČ. 

      • Informácie k účelovému cvičeniu dňa 19.9.2019 (štvrtok)

      • Pochod: štadión Lokomotívy - Alpinka a späť:  Zraz - 8:30 štadión Lokomitívy (zastávka - Havlíčkova)
       Triedy: 3.A - M. Perecar, 3.AB - J. Štefanko, 3.NB - S. Krajkovič, 4.NB - M. Fričová, vyučujúci: Ľ. Peržeľ, A. Fehérová

       Účelové cvičenie Anička: Zraz 8:30 sídl. Mier (fontána pred Billou)
       Triedy: 1.OA- O. Plencnerová, P. Protivňák, 2.OA - K. Kozelková, J. Schmidt, 3.OA - A. Ivanková, N. Székelyová, 4.OA - J. Sidorová, D. Szanislová, 2.AB - L. Šmigalová, 2.NB - B. Ceľuchová, C. Ceľuch,
       2.A - (dvaja študenti) - D. Tóthová

       Kurz prvej pomoci Červený kríž: Zraz 7:40 nám. Maratónu mieru (vchod do Prírodovedného múzea)
       Trieda: 2.A - (20 študentov) - Z. Geregová - nutné odhlásiť sa z obedu v škole, nakoľko je obed zabezpečený priamo na kurze

       Dopravná výchova:

       Zraz 8:30 Magistrát mesta Košice (tr. SNP)
       1.AB + 1.A (skupina - informatika 1) - J. Lacková, M. Hubačeková
       zraz: Magistrát mesta Košice (tr. SNP)
       Zraz: 8.30 -pred budovou Gymnázia Alejová
       1.NB +.1.A (skupina - informatika 2) - S. Sivčová, M. Halászová

       Prosíme žiakov. aby sa idividuálne ohlásili z obedov.

      • Informatika u nás trochu inak

      • Od dnes sa budú naši štvrtáci učiť Informatiku trochu inak. Rozšíria si vedomosti a schopnosti v programovaní aplikácií pomocou odbormíkov z praxe OZ Harpuna. Držíme im palce.

     • Výsledky volieb
      • Výsledky volieb

      • Vážení rodičia,

       ďakujem Vám za účasť na plenárnej schôdzi  a triednych aktívoch,  po ktorých nasledovala voľba člena do Rady školy pri Gymnáziu, Opatovská cesta 7, Košice za zástupcu rodičov. Volieb sa zúčastnilo 201 rodičov, čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu rodičov. Výsledky volieb:

       1. Ing Mária Kolesárová                                                      128 hlasov

       2. Mgr. Michaela Hoľanová                                                   46 hlasov

       3. PhDr. Eduard Kolesár                                                       27 hlasov

       Tešíme sa na spoločnú spoluprácu. Riaditeľstvo školy.

      • Oznam riaditeľstva školy pre stravníkov školskej jedálne

      • Riaditeľstvo školy sa ospravedlňuje za zmenu otvorenia prevádzky školskej jedálne, ktorá nastala z technických príčin. Obedy sa budú podávať od štvrtka  12.9.2019. Vyučovanie v stredu končí po 6. VH.

       Za porozumenie vopred ďakujeme.