• Novinky

      • Má už 150 rokov

      • Valné zhromaždenie OSN a UNESCO vyhlásili rok 2019 za Medzinárodný rok Periodickej tabuľky chemických prvkov. Periodický zákon a základy Periodickej tabuľky chemických prvkov pred 150 rokmi nezávisle na sebe formulovali D. I. Mendelejev a L. Mayer. V tomto roku uplynie aj 100 rokov od založenia IUPAC (Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie). Tieto významné udalosti sú dôvodom rôznych celosvetových aktivít.
       Naša škola sa zapojila do on-line testu: Periodic Table Challenge. Celkove certifikát získalo 29 študentov. V počte úspešných riešiteľov zvíťazila 2.AB - 14 študentov.
       Ostatné triedy: 2.A – 5, 3.AB – 4, 2.NB – 2, 4.AB – 1, 4.NB - 1, 4.B – 1, 1.A – 1.

      • Vysoká škola chemicko - technologická PRAHA


      • Dňa 6. 3. 2019 sa učebňa dejepisu stala miestom, kde vládla nefalšovaná radosť z chémie. Študenti 4. roč. a 3. roč. s rozšíreným vyučovaním chémie, 2. A a 3. AB nie len sledovali, ale uskutočňovali zázračné deje plné farieb, ohňov, trikov. Na záver si pripravili a s chuťou skonzumovali zmrzlinu. Za tieto zážitky ďakujeme šikovným chemičkám z Fakulty technológie ochrany prostredia - Ing. Lucii Tajnaiovej a Ing. Pavle Renkerovej. Veríme, že sa s nimi stretneme  v Prahe počas našej prírodovednej exkurzie a niektorí možno aj ako budúci študenti VŠCHT.

      • Organizácia vyučovania počas písomných častí maturitných skúšok 2019

      • 12. 03. 2019 – utorok:

       4. ročník + 3 žiaci z 5.NB – písomné časti maturitnej skúšky zo SJL

        

       1.AB+1.NB (skupina aj) – divadelné predstavenie v ANJ – dozor Šk+Ca

       Zraz  10.45 pred Veľkou sálou Historickej radnice

        

       Ostatné triedy –riaditeľské voľno

       Obed sa bude podávať medzi 11.30 a 13.30

       Okrem žiakov 4.A, 4.B., 4.AB,  4.NB sú všetci žiaci odhlásení z obedov, v prípade záujmu sa individuálne prihlásia u vedúcej ŠJ.

        

        

       13. 03. 2019 – streda:

       4.A, 4.B, 5.NB – písomné časti  maturitnej skúšky z CUJ

        

       1. – 3. ročník: výchovný koncert

       4.AB, 4. NB – riaditeľské voľno

       Zraz o 8.15 pred Veľkou sálou Historickej radnice

       Okrem žiakov 4.A, 4.B., 5.NB sú všetci žiaci odhlásení z obedov, v prípade záujmu sa individuálne prihlásia u vedúcej ŠJ.

       Obed sa bude podávať medzi 11.30 a 13.30.

        

        

       14. 03. 2019 – štvrtok:

       žiaci maturujúci z MAT – písomná časť  maturitnej skúšky z MAT

       Žiaci 4.A, 4.B, 5.NB, ktorí sa nezúčastnia EČ MS z matematiky – riaditeľské voľno. Žiaci 4.A, 4.B, .NB, ktorí nematurujú z MAT sú v tento deň vyhlásení z obedov.

       2.NB-nemecká skupina a  vybraní žiaci sa zúčastnia  písomnej časť DSD I.

       Ostatní žiaci – vyučovanie podľa riadneho rozvrhu,

       Obedy sa budú podávať v bežnom výdajnom čase.

        

       Žiadam žiakov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, aby sa na základe uvedených informácií podľa potreby prihlásili na obed

       najneskôr v štvrtok – 7. 3. 2019

      • Milí rodičia a priatelia školy

      • Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a finančnú pomoc. Výťažok z  1. Reprezentačného plesu 1200 €, pôjde na rekonštrukciu prírodovedného laboratória.

       Budeme radi, ak nás podporíte v tejto myšlienke aj naďalej. Číslo účtu Rodičovského združenia je IBAN:  SK93 0900 0000 0000 8212 6968 .

      • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

      • Dňa 14.2. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. V kategórii D obsadila Nina Mikuľaková z 3.OA 3. miestoV kategórii E sme získali vďaka Alexovi Eibenovi z 2.OA tiež 3. miesto a tesne za ním na 4. mieste sa umiestnil Alex Albrecht z 2.OA. V kategórii F sa stal úspešným riešiteľom Martin Frič z 1.OA.

       Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

     • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku
      • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

      • Dňa 14.2.2019 sa konal už 29 - ty ročník krajského kola olympiády v nemeckom jazyku, ktorého organizácie pre kategóriu 1A, 1B a 1C sa už po štvrtý rok zhostila naša škola. Sme radi, že sme mohli privítať tých najlepších žiakov nášho kraja, aby si navzájom zmerali sily vo svojich jazykových zručnostiach. V kategórii 1A našu školu úspešne reprezentoval Michal Sanislo z 1.OA, ktorý sa umiestnil na peknom 3. mieste. V ten istý deň sa v Košiciach zároveň konalo krajské kolo nemeckej olympiády aj v kategóriách 2A, 2B a 2C. V neľahkom súboji získal krásne 3.miesto Oliver Tomondy z 5.NB.

       Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

      • Študentské voľby 2019

      • Dňa 15.2.2019 sa na našej škole uskutočnili študentské voľby. Ako dopadli? Výsledky nájdete spracované
       v priloženej tabuľke.

      • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

      • Napriek veľkej konkurencii Arnold Kratochvíl (IV.AB) dnes získal 1.miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku. Úprimne blahoželáme a držíme palce v celoštátnom kole!

        

      • 4 -ročné štúdium

      • Vážení rodičia,

       vedenie školy oznamuje širokej verejnosti a deviatakom, že v septembri 2019 otvoríme aj 1 triedu (28 žiakov) 4-ročného štúdia. Zároveň otvoríme aj 2 triedy bilingválneho a 1 triedu 8-ročného štúdia.

      • Škola bez nenávisti

      • Dňa 29. - 31.1. 2019 sme absolvovali vzdelávanie s názvom "Škola bez nenávisti ", kde sme sa naučili veľa nových a zaujímavých veci, ako napríklad o ľudských právach, šikane,  kyberšikane... Na školení sme spoznali milých a príjemných ľudí plných energie, ktorí sa o nás postarali a taktiež nám zabezpečili ubytovanie s chutnou stravou a príjemnou atmosférou. Tešíme sa na naše ďalšie stretnutia a nové skúsenosti, ktoré donesieme aj do našej školy. Ďakujeme.

     • Majstrovstvá Slovenska v aerobiku stredných škôl v Trenčíne
      • Majstrovstvá Slovenska v aerobiku stredných škôl v Trenčíne

      • Dňa 4. 2. 2019 sa 3 študentky nášho gymnázia: Diana Gedeonová 4.NB, Veronika Štarková 4.NBKristína Ruščáková 3.NB zúčastnili Majstrovstiev Slovenska v aerobiku stredných škôl v Trenčíne.

       Súťažilo 68 študentiek a študentov zo 7 krajov Slovenska. Súťaž pozostávala z piatich kôl v trvaní 5 x 40 minút. Vystriedali sa pri tom rôzne formy aerobiku: basic aerobik, piloxing, body work, dance aerobik a zumba. Úroveň súťažiacich bola vyrovnaná. Dievčatám sa najviac páčili tanečné formy aerobiku. Statočne zvládli aj ostatné formy cvičení. Aj keď neobsadili popredné miesta v súťaži, s hrdosťou reprezentovali Košický kraj a samozrejme aj naše gymnázium. Umiestnili sa v druhej desiatke súťažiacich.

      • Šaliansky Maťko

      • Robko Gáspár z 1. OA nás úspešne reprezentoval v súťaži v  prednese slovenských povestí
       Šaliansky Maťko. V okresnom kole v silnej konkurencii obsadil 3. miesto. Srdečne
       blahoželáme!

      • Oznam pre stravníkov školskej jedálne.

      • Vážení rodičia a žiaci.

       Vedenie školskej  jedálne pri Gymnázium Opatovská cesta 7 oznamuje svojim stravníkom, že od februára 2019 je potrebné si osobne vyzdvihnúť  lístok s informáciou o platbe stravného u vedúcej ŠJ v priebehu prvého týždňa v danom mesiaci. Netýka sa to stravníkov, ktorí uhrádzajú stravné paušálne 30€.

     • Nemčina opäť boduje
      • Nemčina opäť boduje

      • Dňa 17.1. 2019  sa konalo okresné kolo nemeckej olympiády. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:

       - v kategórii 1.A : Michal Sanislo  1.miesto,   Alex Albrecht     3. miesto,

       - v kategórii 1.B: Petra Jančiová  4.miesto, Matúš Krajkovič 5. miesto,

       - v kategórii 2.B: Vernika Danková na 1.mieste.

       Všetkým srdečne blahoželáme. Michalovi a Veronike držíme palce v krajskom kole! 

        

        

        

        

     • Úspech na Olympiáde v anglickom jazyku
      • Úspech na Olympiáde v anglickom jazyku

      • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku sa konalo 16.1.2019 na Gymnáziu, Park mládeže v Košiciach. Víťazom tohto kola sa stal študent našej školy, Daniel Duplák    z 2.NB triedy. Danielovi srdečne blahoželáme a držíme mu palce, nech sa mu darí aj v krajskom kole!

      • 1.Reprezentačný ples

      • Milí rodičia a priatelia školy.

       Ak máte chuť sa dobre zabaviť pri  moderných rytmoch a Muzike Milana Rendoša , zažiť neopakovateľnú atmosféru a hlavne, pomôcť škole pri vybudovaní moderného laboratória, tak Vás pozývame  na 1. Reprezentačný ples Gymnázia, Opatovská cesta 7.  Výťažok plesu je venovaný práve  na modernizáciu laboratória.

       Lístky sú už v predaji!

       Cena lístka je 40 € a zahŕňa:  prípitok, večeru, teplý a studený bufet, tombolu, víno 0,5 l/os + príspevok na rekonštrukciu.

       Pri nákupe viacerých lístkov :   Za 4 lístky je cena 150€,   Za 6 lístkov a viac je cena lístka 35€ 

       Lístky si môžete zakúpiť na riaditeľstve školy.

       V prípade platby za lístok môžete využiť elektronický kontakt  na účet ZRŠ s poznámkou pre prijímateľa ples.

       IBAN: SK93 0900 0000 0000 8212 6968

       Veríme, že sa s Vami na plese stretneme a pri zábave si nájdeme čas aj na spoločné témy.  Každá pomoc je vítaná. Spojme sa spolu a urobme spoločný krok k dobrej veci. V novom laboratóriu vieme učiť modernejšie, názornejšie a zaujímavejšie .

       Riaditeľka školy

     • 14. ROČNÍK SÚŤAŽNEJ KONFERENCIE AMAVET
      • 14. ROČNÍK SÚŤAŽNEJ KONFERENCIE AMAVET

      • SPUSTENÝ 14. ROČNÍK SÚŤAŽNEJ KONFERENCIEAMAVET pozýva na súťaž Junior Internet 2019 všetkých nadšencov internetu a programovania. Projekty webových stránok, mobilných aplikácií, blogov alebo vlogov, dizajnov, grafiky a textov na webe sú viac než vítané.Prihlasovať svoje projekty môžu žiaci základných a stredných škôl DO 28. FEBRUÁRA 2019. Po tomto termíne hodnotiaca komisia zložená z odborníkov z praxe vyhodnotí prihlásené práce a organizátor súťaže pozve najzaujímavejšie projekty na prezentáciu počas súťažnej konferencie. Viac na stránka http://www.juniorinternet.sk/web/.

        

     • Petícia za zachovanie 4-ročného študijného odboru
      • Petícia za zachovanie 4-ročného študijného odboru

      • Petícia za zachovanie 4-ročného študijného odboru na Gymnáziu, Opatovská cesta 7 Košice, podľa zákona č. 29/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. 

       Vážení rodičia, učitelia, bývalí a súčasní žiaci našej školy, vážená verejnosť,

       na základe rozhodnutia KSK  zo dňa 30. 11. 2018 by sa v školskom roku 2019/2020 na našej škole nemal otvoriť 4-ročný študijný odbor.

       Dané rozhodnutie je pre nás neakceptovateľné, pretože prebehlo netransparentne a bez objektívnych kritérií.

       4-ročné štúdium na našom gymnáziu má dlhodobú, viac ako 38-ročnú tradíciu. Sme  piatym najstarším  gymnáziom v Košiciach. Vznikli sme transformáciou strednej ekonomickej školy, ktorá tu bola od roku 1968.

       Za dlhé obdobie nášho fungovania sme vychovali stovky  úspešných absolventov , boli sme prvou školou v Košiciach , ktorá  už od roku 1991 spolupracovala s Gymnáziom CARLA DUISBERGA vo Wuppertale. Výsledkom spolupráce bolo aj zavedenie tried s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka,  po príchode  nemeckých lektorov, sme žiakom umožnili absolvovať skúšky KMK na získanie medzinárodne uznávaného certifikátu DSD – Deutsches Sprachdiplom ako jedno z prvých troch gymnázií na Slovensku.  Postupne sme zriadili  aj triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, po príchode anglického lektora sme zaviedli prípravu na získanie medzinárodne uznávaného certifikátu z anglického jazyka (FCE - First Certificate in English). Logickým vyústením týchto snáh bolo zavedenie bilingválnych tried s nemeckým alebo anglickým jazykom,  ale pri existencii klasických 4ročných tried. Nezaspali sme na vavrínoch ani v posledných rokoch a podarilo sa nám zriadiť  aj triedu osemročného gymnázia. Naším plánom bolo mať v nasledujúcom školskom roku 1 osemročnú triedu, 2 bilingválne triedy a jednu štvorročnú klasickú triedu, ktorá nám bola sľúbená, ale na poslednú chvíľu bezdôvodne zrušená. Žiadame o prehodnotenie rozhodnutia KSK o neodôvodnenom zrušení štvorročného študijného odboru, ktoré nemôžeme a ani nechceme akceptovať. Od roku 1989 sa vystriedalo až 20 ministrov školstva, ktorí povoľovali zakladanie ďalších a ďalších gymnázií, súkromných, cirkevných, aj keď už neboli potrebné. Mnohé z nich triedy získali, aj keď nemajú tradíciu a mnohé ani výsledky, ani neboli hodnotené INEKO. Prečo sa neobmedzujú počty žiakov na týchto školách?

        Za petičný výbor PhDr. Monika Hubáčeková , predseda ZO OZ PŠaV pri Gymnáziu na Opatovskej ceste 7, v Košiciach