• Novinky

     • Daruj krv, zachrániš život!
      • Daruj krv, zachrániš život!

      • Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí môžu a chcú darovať krv. Odber krvi bude prebiehať v budove našej školy pod názvom akcie "Daruj krv, zachrániš život!". 

       9.5.2019 od 8:00
       učebňa GEO, Gymnázium, Opatovská cesta 7,

     • Krajské kolo v atletike študentov stredných škôl
      • Krajské kolo v atletike študentov stredných škôl

      • Dňa 3.5.2019 sa uskutočnilo Krajské kolo v atletike študentov stredných škôl. Našu školu reprezentovali títo študenti: Radka Škovranová 5.NB - beh na 1500 m, beh na 400 m, Gabriel Gáspár 1. NB - beh na 1500 m,  Nicholson Sean Martin 1. NB - skok do výšky, Jakub Frič 2.NB - skok do diaľky, Samuel  Humeník - 5.NB - hod oštepom.

       Najlepšie umiestnenie a zároveň postup na celoštátne kolo získala Radka Škovranová, ktorá zvíťazila v obidvoch svojich disciplínach.

       Všetkým reprezentantom blahoželáme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

     • Deň Európy
      • Deň Európy

      • Dňam 3.mája 2019 sa konali na Hlavnej ulici pri Dolnej bráne oslavy Dňa Európy, na ktorom participovali prezentáciou školy a kultúrnym programom aj naši študenti. Tohto roku sa akcie zúčastnili iba 4 bilingválne gymnáziá a 1 SOŠ. Počasie nám prialo, získali sme symbolické poďakovanie od predstaviteľov mesta na čele s primátorom Ing. Jaroslavom Polačekom a zástupcov európskych inštitúcií. Súčasťou osláv boli aj ďalšie sprievodné podujatia, kvízy, workshopy , súťaže, ktorých cieľom bolo zvýšiť povedomie o Európskej únii, o pripravovaných eurovoľbách. Na košických oslavách Dňa Európy našu školu úspešne reprezentovali talentovaní študenti, ktorým zaslúžene patrí naše poďakovanie. Náš program profesionálne odmoderovali Adam Benko zo 4.AB triedy a Tomas Paul Mansbridge z 3.NB triedy.
       1.   Veronika Danková , študentka 4.AB zaspievala skladbu od Sarah Mclachlan Angels
       2.   Peter Brna, študent 3.NB triedy zahral na saxofóne skladbu Summertime
       3. Študentky 4.NB triedy, Veronika Starková, Diana Gedeonová a Claudia Gajdová, so skupinou SCHADIRATTAM predvedli spevácko-tanečné číslo s názvom Rosamunde
       4. Trio dievčat z 3. NB Kristína Ruščáková, Laura Pločicová a Zuzana Sotáková zaspievalo skladbu od Kristíny V sieti Ťa mám
       5.Skladbu Spanish romance zahral na gitare Martin Bobenič, študent 4.AB triedy , ktorého sprevádzal na tamburíne Peter Brna z 3.NB triedy
       6.Na záver programu naše trio dievčat z 3.NB zaspievalo známu skladbu od Kristíny Ta ne, ktorou roztancovali nielen deti , ale aj moderátora celej akcie Richarda Herrgotta.
       Vďaka za pomoc pri prezentácii školy patrí aj Zuzane Kandrovej (foto a video) a Anete Kolimečkovej.

     • Krajské kolo - Hviezdoslavov Kubín
      • Krajské kolo - Hviezdoslavov Kubín

      • Dňa 29. apríla 2019 sa v Michalovciach konalo krajské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pod názvom Metamorfózy slova. Adam Benko zo 4. AB opäť úspešne reprezentoval naše gymnázium. V prednese poézie – IV. kategória - obsadil 2. miesto.

       Srdečne gratulujeme.

      • Prírodovedný deň

      •  

       Dňa 25.4.2019 sa na našej škole uskutočnil Prírodovedný deň, ktorý bol plný aktivít so zameraním na predmety chémia, fyzika a biológia. Študenti 3. ročníka a žiaci osemročného gymnázia súťažili so svojimi prácami, ktoré prezentovali pred odbornou komisiou, ktorá rozhodla o nasledovnom poradí:

       1. kategória - osemročné gymnázium

       1. miesto Róbert Gáspár (1.OA) - Snežné delo

       2. miesto Kamila Kundisová (3.OA) - Staré premietacie prístroje

                        Emma Károlyi (3.OA) - Žltačka

       3. miesto Alex Albrecht (2.OA) - Analýza podmienok pracovných možností na Slovensku 

                       

       2. kategória - bilingválne a štvorročné gymnázium

       1.miesto Simona Moramová a Arnold Kratochvíl(4.AB) - Nízkomolekulové ligandy stabilizujúce G-kvadrulex ako budúcnosť protinádorových liečiv

       2. miesto  Martina Hvolková (4.NB) - Autizmus

       3. miesto  Monika Iľková (3.A) - Recyklácia a triedenie komunálneho odpadu

           V laboratóriu chémie a fyziky sa pripravovali zaujímavé experimenty, ktoré nám priblížili fyziku a chémiu denného života.Zaujímavým spestrením programu boli dve odborné prednášky na tému:" Laboratórne metódy v toxikológii " a " Čo hovoria kosti",  kde mali študenti možnosť oboznámiť sa s vedou v praktickom živote.

        Ďakujeme za účasť a oceneným blahoželáme.

     • STRETNUTIE S VÝCHODNOU EURÓPOU
      • STRETNUTIE S VÝCHODNOU EURÓPOU

      • Žiaci 1. NB -triedy (nemecká skupina) získali na žiackej súťaži organizovanej nemeckou spolkovou republikou Severorýnsko-Vestfálsko (Nordrhein-Westfallen) pod názvom "STRETNUTIE S VÝCHODNOU EURÓPOU (Bgegnung mit Osteuropa)" cenu víťaza v kategórii 2.3. Umenie: "STOPY V PIESKU". Na tomto súťažnom projekte aktívne spolupracovali s nemeckými žiakmi výtvano-umeleckého kurzu zo školy GESAMTSCHULE Gronau.

     • Okresné kolo matematickej olympiády
      • Okresné kolo matematickej olympiády

      • Dňa 9.4.2019 sa 10 žiaci osemročného gymnázia zúčastnili okresného kola Matematickej olympiády, kde si zmerali svoje matematické schopnosti s veľkým počtom žiakov osemročných gymnázií a základných škôl.  V kategórii Z6, v ktorej súťažili traja žiaci I. OA triedy, boli dvaja úspešní riešitelia. Kategóriu Z7 riešili 4 žiaci II. OA triedy,  z toho sú dvaja úspešní riešitelia. Kategóriu Z 8 reprezentovali traja žiaci III. OA triedy, úspešnými riešiteľmi sa stali dvaja žiaci. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a úspešným riešiteľom gratulujeme. 

     • MiniSOČ
      • MiniSOČ

      • Uplynulý predsviatočný týždeň sa v triedach osemročného gymnázia niesol v duchu prezentácií ročníkových prác MiniSOČ, v ktorých mohli žiaci preukázať nielen prácu s rôznymi informačnými zdrojmi, ale najmä ich záujem o prírodné vedy, kreativitu, zručnosť narábať nielen s rôznymi materiálmi ale aj so slovami pri obhajobe svojich prác. Žiacke práce, plné zaujímaných tém a inšpiratívnych nápadov zaujali odbornú komisiu, ktorá zvolila 7 prác postupujúcich na prehliadku prác v rámci prírodovedného dňa (25. 4. 2019), kde si zmerajú svoje sily so žiakmi 3. a 4. ročníka gymnázia.

       Víťazom, ako aj všetkým prezentujúcim gratulujeme  a ďakujeme za výborne vykonanú prácu a veríme, že aj takouto formou podporíme ich záujem o prírodné vedy.  

       1.OA - prezentácie

       3.OA prezentácie

       2.OA prezentácie

       2.OA experimenty

     • Eko dni na našej škole
      • Eko dni na našej škole

      • Od 24.4.2019. SWAP - výmena oblečenia,  doplnkov,  bižutérie... Máš v skrini nositeľné oblečenie,  ale nenosíš ho?  Vymeň,  daruj,  bezplatne. Zapoj sa do burzy kníh za symbolickú cenu alebo do každoročného zberu papiera až do 3.5.2019. Mysli ekonomicky,  konaj ekologicky.  ♥️

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Dňa 27.03.2019 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo olympiády v anglickom jazyku. V kategórií 2C1 (bilingválne štúdium) reprezentoval našu školu Arnold Kratochvíl, ktorý sa umiestnil na krásnom štvrtom mieste. K perfektnému úspechu gratulujeme!! 

     • PRÍBEHY A BÁSNIČKY ZO ŠKOLSKEJ KAPSIČKY
      • PRÍBEHY A BÁSNIČKY ZO ŠKOLSKEJ KAPSIČKY

      • Marec bol mesiacom knihy a ani my sme nezaháľali. Ktosi neznámy kedysi dávno povedal, že  z dieťaťa, ktoré číta, sa stane človek, ktorý myslí. A tak tradičné " Číta celá škola" sme ani tento rok nevynechali.  Čítali sme veľa, odborné i zábavne príspevky a  mnohí z nás objavili zaujímavé knižné tituly. Vedeli ste však, že 2. apríl bol tiež  medzinárodným dňom detskej knihy? Aj preto sme sa s našimi najmladšími už po tretíkrát pustili do neľahkej úlohy - vlastnej tvorby. Príbehy a básničky sme  doplnili  krásnymi ilustráciami,  a tak sa zrodila ďalšia útla knižka. Autormi sú naši žiaci z 1.OA triedy. Nakuknúť do nej môžete aj hneď. Nech sa páči  :)  Pribehy_a_basnicky_zo_skolskej_kapsicky.pdf

     • Junior Internet
      • Junior Internet

      • Oliver Tomondy z 5.NB získal na Celoslovenskom finále súťažnej konferenie Junior Internet v kategórii Junior WEB - starší žiaci krásne 3. miesto. Ďakujeme za úpešnú reprezentáciu.

     • Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo
      • Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo

      • Dňa 3. 4. 2019 sa uskutočnilo regionálne kolo postupovej súťaže v prednese poézie a pŕozy
       Hviezdoslavov Kubín. Úspešný bol Tomas Paul Mansbridge z 3. NB, ktorý obsadil 3.miesto.
       Srdečne blahoželáme!

      • Klamárium

      • Dňa 26.3.2019 zažili netradičné vyučovanie aj žiaci 3.OA triedy. Navštívili Klamárium - Steelpark.

     • Krajské kolo vo florbale dievčat
      • Krajské kolo vo florbale dievčat

      • Dňa 28.3.2019 sa v Sp. Novej Vsi konalo Krajské kolo vo florbale dievčat. Družstvo našej školy sa po víťazstvách nad družstvami: Gym. sv. Edity Steinovej Charkovská 1, Súkr. šport. škola Užhorodská, Gymn. Park mládeže dostalo až do finále,kde sa stretlo s družstvom domácich. Po veľmi dobrom výkone sa nám však nepodarilo vyhrať, Takže dievčatá obsadili 2.miesto v kraji.

       Družstvo tvorili: Radka Škovranová, Martina Hvolková, Mária Šafárová, Soňa Zahradníková,Veronika Štarková, Diana Gedeónová, Radka Lukačková, Slávka Huľvejová, Kristína Hanušovská, Ulrike Timko.

       Dievčatám srdečne gratulujeme.

     • Učíme sa inak
      • Učíme sa inak

      • V utorok 26.3.2019 sme mali netradičnú vyučovaciu hodinu biológie v Steelparku v Košiciach. Vyskúšali sme si priamo na sebe ako funguje náš mozog, ako spracúva informácie z okolia, ako nás krásne "klame." Úlohy boli zamerané na zmysel: "zrak." Táto netradičná vyučovacia hodina bola veľmi zaujímavá. Veľa sme sa naučili a popritom aj dobre zabavili. Radi si takúto hodinu zopakujeme znova.   

      • Boli sme v LITparku

      • „Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné...“

       ... zistila III.OA na besede o Malom princovi  21. 3. v LITparku. Všetci sme si príbeh malého princa prečítali a spoločne sme sa snažili odhaliť symboliku jeho putovania planétami. Rozprávka plná porozumenia, priateľstva a lásky nám pomohla porovnať svet detí a svet dospelých.... Už teraz sa tešíme na novú knihu.

      • Literárna súťaž

      • V rámci Mesiaca knihy predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry vyhlásila literárnu súťaž,
       ktorá pozostávala z 9 otázok a z jedného obrázku, v ktorom boli zašifrované názvy 10 diel zo svetovej
       literatúry. Po vylosovaní sa šťastie usmialo na Viktóriu Malecovú z 2.OA. Všetkým ďakujeme za
       námahu pri hľadaní správnej odpovede. Víťazka dostala knižnú poukážku.

      • Hviezdoslavov Kubín

      • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína sa uskutočnilo v US 20.3. 2019. Súťažilo sa v 3 kategóriách. V II.
       kategórii – próza obsadil 1. miesto: Jakub Imro z 1.OA.
       V III. kategórii – poézia obsadila 1. miesto Emma Károlyi z 3.OA.
       V IV. kategórii – poézia obsadila 1. miesto Sofia Jadrná z 2.NB.
       Víťazi dostali knižné poukážky a držíme im palce v okresnom kole.