• Novinky

     • Zomrela Marianna Takáčová - naša dlhoročná pani vrátnička
      • Zomrela Marianna Takáčová - naša dlhoročná pani vrátnička

      • S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás 1.12.2021, vo veku nedožitých 63 rokov opustila pani Marianna Takácsová, naša dlhoročná pani vrátnička. Žiaci aj spolupracovníci na ňu spomínajú ako na strážkyňu našej školy, vždy priateľskú a zhovorčivú, ochotnú pomôcť i poradiť.

       Česť jej pamiatke a úprimnú sústrasť celej rodine a pozostalým.

     • Olympiáda v anglickom jazyku
      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • V dňoch 22.-25.11.2021 sa naši najlepší žiaci zapojili do kombinovanej verzie Olympiády v anglickom jazyku. V rámci školského kola sa hodnotila úroveň anglického jazyka v šiestich kategóriách:

       Kategória 1A - žiaci I.OA a II.OA

       Kategória 1B - žiaci III.OA a IV.OA

       Kategória 2A – V.OA, žiaci prvého a druhého ročníka všeobecného zamerania, žiaci študujúci v nemeckých bilingválnych triedach

       Kategória 2B – žiaci tretieho a štvrtého ročníka všeobecného zamerania a žiaci študujúci v nemeckých bilingválnych triedach

       Kategória 2C1 – žiaci z anglických bilingválnych tried

       Kategória 2C2 – anglofónni žiaci

       Vo všetkých kategóriách sa hodnotili jazykové zručnosti -čítanie a počúvanie s porozumením, hovorenie – voľný rozhovor a opis obrázka, úroveň gramatiky a slovnej zásoby, prípadne progresívne testovanie (2C1 a 2C2).

       Výsledková listina

        

     • Teambuilding - 3.OA v Slovenskom Raji
      • Teambuilding - 3.OA v Slovenskom Raji

      • V dňoch 20 - 22.10.2021 prebehol teambuilding triedy 3.OA v Slovenskom Raji v hoteli Čingov. Aktivity boli zamerané na prosociálnosť, tímovú prácu, stmelenie kolektívu, žiaci si užili aj bazén či wellness. Posúďte sami, ako im bolo..

     • „Vyskúšaj to! Je to veda!“
      • „Vyskúšaj to! Je to veda!“

      • Naša škola sa zapojila v tomto školskom roku so žiakmi do druhého ročníka projektu Vedeckého kuriéra s názvom „Vyskúšaj to! Je to veda!“ a získala tak balíček Vedeckého kuriéra pre predmet fyzika. Vďaka tomu si mohli žiaci nižších ročníkov osemročného štúdia vyskúšať silu klasických i neodymových magnetov, vyrobiť vlastný kompas, vyskúšať si ako prinútiť ťažšie predmety vo vode plávať či roztancovať papierového hada. Veríme, že sme tým oživili hodiny fyziky a žiaci získali nie len vedomosti, ale aj zručnosti

     • Fall Recital 2021
      • Fall Recital 2021

      • Po ročnej prestávke sa naši najlepší recitátori znovu zapojili do súťaže v prednese v anglickom jazyku Fall Recital. Súťaž sa uskutočnila 4.11.2021 a súťažilo sa v dvoch kategóriách. Výherkyňou v kategórii č.1 sa stala Zina Jánošíková z I.OA, na druhom mieste sa umiestnil Tibor Migles z II.OA a na treťom mieste Nina Lacková z I.OA. V rámci druhej kategórie sa výherkyňou stala Sofia Jadrná z V.NB, na druhom mieste sa umiestnila Vanessa Kravčíková z II.NB a tretie miesto získali Emma Károlyi z II.A a Olívia Orlovská z I.NB. Všetkým súťažiacim ďakujeme a už teraz sa tešíme na ďalšie kolo!!! J J J J J

     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu - DofE
      • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu - DofE

      • Vo štvrtok 14. októbra si jedenásť študentiek našej školy prevzalo v priestoroch KSK certifikáty a ocenenia pre absolventov bronzovej úrovne DofE z rúk riaditeľa DofE Mariána Zachara a programového manažéra pre východné Slovensko Janka Smolku. Dievčatám blahoželáme a tešíme sa, že sa rozhodli pokračovať aj na striebornej úrovni, k čomu im želáme veľa úspechov!

       Neváhajte ani vy ostatní a zapoj te sa do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu - DofE! Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu DofE je rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote.
       V rámci DofE sa môžete venovať vašim záľubám a navyše získať  významné medzinárodné ocenenie zohľadňované aj cool zamestnávateľmi a zahraničnými univerzitami.

       Predstavenie program DofE  si môžete pozrieť v krátkom videu (klik na video) alebo na stránke Zapoj sa do DofE

       Pre viac informácií a prípadnú registráciu, kontaktujte pani učiteľku Székelyová.

     • Kráľ pravopisu 
      • Kráľ pravopisu 

      • V dvoch triedach, 1.OA a v 2.OA, prebiehala súťaž v pravopise Kráľ pravopisu. 

       1.OA sa kráľom pravopisu stal Šimon Ferenčák a v 2.OA Samuel GörcsösPretože kráľ potrebuje aj princezné, tento post až do budúceho školského roka budú zastávať v 1.OA  Barbora Čechová a Nikola Kačmáriková a v 2.OA Mia Fedičová a Stela Ňaršanská.  

       Súťaž pozostávala z dvoch častí: najprv žiaci doplňovali i/í, y/ý do vtipnej básne od Milana Lasicu. V druhej časti mali vymyslieť zmysluplný príbeh, v ktorom museli použiť čo najviac vybraných slov.  

       Skúste si tipnúť, či by ste mohli byť Kráľom pravopisu. Ukážka z Lasicovej básne: 

       S-ty s_n s_pe s_pké s_ry 

       a vtom mu z hrnca v_kypí, 

       v_rovi v hlave v_chor v_ri, 

       p_tliak má v p_sku pol_py. 

       Víťazom blahoželáme. 

     • Projekt Študovať a pracovať v Európe
      • Projekt Študovať a pracovať v Európe

      • V rámci projektu Študovať a pracovať v Európe, realizovanom v programe Erasmus+,  skupina našich pedagógov vycestovala do Augsburgu, kde navštívila partnerskú školu Peutinger - Gymnasium, Augsburg. Učitelia sa stretli so žiakmi školy na pracovnom seminári, ktorý bol venovaný možnostiam univerzitného štúdia na Slovensku i v Nemecku. Taktiež sa zúčastnili stretnutia s riaditeľom Agsburgského gymnázia, na ktorom prebehla výmena informácií o stave spoločného projektu a plánovanie budúcej spolupráce. Jej výsledkom bude v apríli 2022 mobilita skupiny 14 žiakov našej školy do Augsburgu a ďalšie partnerské výmeny žiakov.

     • Zmudri do škôl
      • Zmudri do škôl

      • Naša škola sa stala súčasťou projektu Zmudri do škôl 2021/2022, v ktorom sa žiaci naučia pracovať a získavať informácie prostredníctvom krátkych videokurzov. Vyučovací proces sa stane živším, študenti sú viac vtiahnutí do problematiky, lepšie si učivo zapamätajú. Nejde iba o poučky, ale aj diskusie o daných témach a príkladoch z praxe. Konkrétna téma, ktorú sme pre našich študentov - maturantov - vybrali na tento šk.rok je "Ako si nájsť prácu/brigádu". Poskytuje užitočné informácie o tom, ako si vybrať budúcnosť, kariérne smerovanie, kde hľadať prácu, ako napísať životopis, ako napísať motivačný list, ako zvládnuť pohovor a množstvo iných užitočných rád pre ich ďalšie smerovanie a život po skončení strednej školy.

     • Prírodovedná súťaž PríŤaž
      • Prírodovedná súťaž PríŤaž

      • Aj tento rok Vás čakajú zaujímavé úlohy z predmetov Fyzika, Chémia a Biológia určené pre všetkých žiakov. Zadania 1. kola nájdete v prílohe. Na ich riešenie máte čas do 31. 10. 2021.  Všetky riešenia zasielajte výlučne na email pritaz@opatovska.sk

       Tešíme sa na vaše riešenia

        

     • Výsledky volieb do ŽŠR
      • Výsledky volieb do ŽŠR

      • Na základe výsledkov volieb do ŽŠR v dňoch 30.9.2021 – 1.10.2021, do ktorých sa zapojilo 312 hlasujúcich žiakov,  sa členmi ŽŠR na najbližšie funkčné obdobie stávajú:

        

       1. Veronika Skalská 4. NB (45 hlasov)
       2. Barbora Lacková 5. NB (30 hlasov)
       3. Petra Jančijová 2.A (30 hlasov)
       4. Alex Eiben 2. NB (27 hlasov)
       5. Laura Oravcová 3.OA (24 hlasov)
       6. Janka Augustínová 1.A (23 hlasov)
       7. Barbora Čechová 1.OA (22 hlasov)
       8. Veronika Rovňáková 3.A (19 hlasov)
       9. Lenka Takáčová 1.NB (19 hlasov)
       10. Andrea Kaššaiová 1.AB (16 hlasov)
       11. Amiri Idris 2.OA (16 hlasov)

        

       V pozícii náhradníkov:

       Klaudia Cimbalová 5. AB, Viktória Malecová 5. OA, Lívia Turňanská 2. AB, Ján Kuzma 4. AB

     • Medzinárodný maratón mieru
      • Medzinárodný maratón mieru

      • Prvú októbrovú nedeľu máme za sebou, s ktorou je neodmysliteľne spätý  Medzinárodný maratón mieru. Tohto ročníka sa zúčastnili aj študenti a učitelia našej školy, ktorým  k dosiahnutým výkonom blahoželáme a prajeme veľa ďalších športových úspechov. Na trati Minimaratónu sa nestratili ani naši študenti,  z ktorých našou najúspešnejšou bežkyňou bola Margaréta Škovranová 2.AB (3.miesto v kategórii žien). Za reprezentáciu školy  ďakujeme aj ďalším študentom - Veronike Geregovej 3.A, Alexovi Eibenovi 2.NB, Natálii Sajkovej 5.OA, Viktórii Malecovej 5.OA, Klaudii Poprockej 2.NB, Kristiánovi  Šebökovi 2.AB,  Angelike Fogarašovej 2.AB, Lukášovi Kafkovi 2.OA, Amálii Kafkovej 1.NB a samozrejme aj dvom účastníkom z radov učiteľov - Ceľuchovi a Peržeľovi.

     • Európsky deň jazykov
      • Európsky deň jazykov

      • Študenti 5.NB si na základnej škole Mateja Lechkého v Košiciach vyskúšali peer teaching. Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov pripravili pre žiakov 8. ročníka zaujímavé kvízy a prezentáciu jazykového pobytu v Írsku. Žiaci si odniesli nielen lákavé ceny, ale aj kopec nových zaujímavých vedomostí o anglicky hovoriacich krajinách a motiváciu zlepšovať svoju úroveň angličtiny.

     • Európska noc výskumníkov – 24.9.2021
      • Európska noc výskumníkov – 24.9.2021

      • Naša škola sa už tradične zapája do aktivít ponúkaných v tento deň!

       Okrem online prednášok sa nám teraz podarila akcia:

       Navštív svoju školu - Spoznaj svojho vedca,

       vďaka ktorej sa výskumníci vracajú do škôl a prinášajú tak vedu do všetkých kútov Slovenska. Pripomenúť si študentské časy a predstaviť svoju prácu prišla Mgr. Veronika Niščáková, ktorá pracuje na Katedre fyzikálnej chémie PF UPJŠ v Košiciach. Prednáškou, ukážkami a mini pokusmi priblížila prácu vedca. Zaujala študentov 5. OA výskumom lítium-sírových batérií, ich významom v oblasti elektromobility a hľadaním nových materiálov na vylepšenie ich vlastností.

       Ďakujeme našej bývalej študentke a prajeme veľa pracovných úspechov!

     • Spoznajme sa navzájom
      • Spoznajme sa navzájom

      • Prvé dni školského roka 2021/22 strávili naši prváci vzájomným zoznamovaním a spoznávaním sa. Počasie prialo, triedne teambildingy prebiehali v prírode. Zábavné aktivity im pripravila naša p.psychologička Ľubka spolu s rovesníčkami a žiackou školskou radou, za čo im patrí veľká vďaka. Prváci boli ste skevelí! Aj Vaše pani triedne učiteľky.

     • Začiatok školského roka 2021/22
      • Začiatok školského roka 2021/22

      • Školský rok 2021/22 sa začína v štvrtok 2.9.2021. Prváci prídu do školy o 8.00, ostatní žiaci o 8.45. Triedni učitelia prváckych tried Vás budú očakávať pred vchodom do školy.

       V prípade, že ste si objednali preukaz ISIC, môžete si ho vyzdvihnúť aj v týždni od 24.-27.8 - a to v dňch utorok, stredu alebo piatok od 9.00-13.00. Žiaci, ktorí si preukaz nevyzdvihnú budúci týždeň ho dostanú od svojho triedneho učiteľa v deň nástupu do školy 2.9.

       Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (na stiahnutieje potrebné odovzdať pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).

       Do priestorov školy nesmie vstúpiť nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj s príznakmi inej infekčnej choroby.

       Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

       Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

       • Pri vstupe do budovy školy sa vykonáva ranný filter.
       • Pravidlá pobytu v škole sa nemenia. Rúško zostáva aj naďalej všade v interiéri (každý žiak má mať pri sebe minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky). Dodržiavanie odstupov, umývanie a dezinfekcia rúk.

       Odporúčame zákonným zástupcom, resp. plnoletým žiakom predložiť školeOznámenie o výnimke z karantény ( na stiahnutie).

        

       2. september 2021 (štvrtok) 

       • 1. ročník – zraz žiakov pred budovou školy 8:00 hod.
       • 2. – 5. ročník – postupný príchod žiakov cez hlavný vchod o 8:45 hod.
       • 9.00 hod. – slávnostné otvorenie školského roka  - Príhovor predsedu KSK (na stiahnutie)
       • 9.30 – triednické hodiny k organizácii školského roka
       • školská jedáleň v tento deň obedy nevydáva

       3. september 2021  (piatok)

       • vyučovanie podľa náhradného rozvrhu, ktorý zverejníme cez Edupage školy
       • školská jedáleň v tento deň obedy nevydáva

       Vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín a výdaj obedov v školskej jedálni sa začne 6. septembra 2021 (pondelok). 

        

        

     • Leto s informatikou
      • Leto s informatikou

      • Aj tento rok sa v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie  pripravujú bezplatné denné a pobytové tábory.

       Odborné a zážitkové aktivity zamerané na prírodné vedy, matematiku a informatiku ponúka Smart Tábor 2021 v Danišovciach, ktorý bude prebiehať 21.8.2021 - 27.8.2021. Pobytový tábor zabezpečujú lektori z UPJŠ Košice, univerzita je jedným z partnerov národného projektu IT Akadémie.

       Dni s matematikou či informatikou ... ale nie v škole

       Pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ, prímy 8-ročného gymnázia  a 7. – 9. ročníka základných škôl, sekunda – kvarta 8-ročného gymnázia so záujmom o prírodné vedy, matematiku a informatiku sa pripravujú 2 turnusy denného tábora v priestoroch  UPJŠ Košice. Prvý turnus sa uskutoční v termíne 12. – 16.7.2021 a druhý turnus v čase 19. – 23.7.2021.

       Všetky informácie a prihlášky do táborov nájdete na stránke http://itakademia.sk/denne-it-tabory

     • Zomrel bývalý riaditeľ školy PhDr. Jozef Pištey
      • Zomrel bývalý riaditeľ školy PhDr. Jozef Pištey

      • S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 24. 6. 2021 vo veku 72 rokov opustil náš dlhoročný bývalý riaditeľ školy

       PhDr. Jozef Pištey.

       Na našej škole učil dlhých 33 rokov a funkciu riaditeľa školy prebral v neľahkom období zmien v  našej spoločnosti a vykonával ju 24 rokov. Vďaka jeho riadiacej práci sa zaradilo naše gymnázium medzi úspešné košické školy a vychovalo celý rad erudovaných odborníkov v rôznych oblastiach.

        

       Všetci, ktorí ho poznali, spomínajú na jeho ľudský prístup k všetkým kolegom a žiakom. Nikdy neublížil a vždy podal pomocnú ruku, profesne i ľudsky poradil, vyšiel v ústrety. V škole vytváral pokojnú atmosféru vzájomnej úcty a porozumenia.

       Česť jeho pamiatke!

       Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční 30. 6. 2021 o 14.00 v  košickom krematóriu.

        

     • Netradičné vyučovanie biológie v košickej ZOO
      • Netradičné vyučovanie biológie v košickej ZOO

      • Dňa 17.6.2021 žiaci 2.AB a 2.NB absolvovali netradičné vyučovanie biológie v košickej ZOO. Získané informácie o zvieratách žijúcich v našej ZOO spracovali do systému živočíchov a vytvorili pekné prezentácie aj s videami. 2.NB vytvorila propagačný materiál (brožúrky, plagáty..) zameraný na ochranu vybraného ohrozeného  druhu zvierat.