• Novinky

     • Geograficko-poznávacia exkurzia
      • Geograficko-poznávacia exkurzia

      • Dnešný deň sa pre 5.NB niesol v znamení geograficko-poznávacej exkurzie vo Vysokých Tatrách. Naša trasa viedla zo Štrbského cez Popradské pleso až na Ostrvu(1966 m.n.m) Odmenou za namáhavý výkon boli krásne výhľady v objatí hôr

     • Otvorenie školského roka 2022/23 
      • Otvorenie školského roka 2022/23 

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23 sa uskutoční v pondelok 5.9.2022.

       Žiaci prvého ročníka (1.OA, 1.A, 1.AB, 1.NB) prídu do vestibulu školy o 7.55, kde si ich vyzdvihnú triedni učitelia.

       Ostatní žiaci prídu do školy podľa nasledujúceho harmonogramu:

       Triedy 4.OA, 3.AB, 4.A, 4.AB, 4.NB, 5.NB prídu do školy o 8.00 a budú mať triednické hodiny v pridelených učebniach. O 9.00 sa z učební presunú na školský dvor, kde sa uskutoční slávnostné otvorenie školského roka.

       Triedy 2.OA, 3.OA, 5.OA, 6.OA, 2.A, 2.AB, 2.NB, 3.A, 3.NB, 5.AB prídu do školy o 8.55 rovno na školský dvor. Po ukončení školskej slávnosti na dvore, sa presunú z triednymi učiteľmi do pridelených učební na triednickú hodinu.

       Všetci žiaci musia mať pri príchode do školy vyplnené potvrdenie o bezpríznakovosti, buď elektronicky cez Edupage, alebo v papierovej podobe - vyhlasenie-o-bezpriznakovosti.pdf (na stiahnutie).

       Na našom gymnáziu od začiatku letných prázdnin prebiehajú rekonštrukčné práci, ktoré ešte nie sú úplne ukončené, preto prosíme o pochopenie, toleranciu a dodržiavanie bezpečnosti v priestoroch školy.

        

        

     • Informácie pre budúcich prvákov
      • Informácie pre budúcich prvákov

      • Prváci, ktorí si objednali ISIC preukazy, si ich môžu prísť prevziať od 22.8 - 26.8, v čase od 7.30 - 13.00 na vrátnici školy.

       V prípade, že ste prejavili záujem o objednanie AG samotestov na domáce použitie, rovnako  si ich môžete prevziať od 22.8 - 26.8, v čase od 7.30 - 13.00 na vrátnici školy.

     • Hurá, ide sa na prázdniny
      • Hurá, ide sa na prázdniny

      • Záver školského roka patril vyhodnoteniam, rozlúčke ale aj milému programu, ktorý si pripravili žiačky školy spolu s p. učiteľkou Istvánovou. Na slávnostnom stretnutí p. riaditeľka L. Hézselyová odovzdala úspešným žiakom darčekové poukážky a najlepší z nich Emma Károlyi a Oskar Peťko získlali darčekovú poukážku v cene Cambridge English (CAE) certifikátu. Nechýbala však aj rozlúčka s p. Ľ. Peržeľom, ktorý na škole odučil viac ako 40 rokov. Aj touto cestou mu ďakujeme za jeho prácu a prajeme hlavne veľa zdravia a aktívnych rokov. 

       Všetkým učiteľom a žiakom ďakujeme za výborné výsledky a prajeme príjemné prežitie dovoleniek a prázdnin.

     • CASCADE 2022
      • CASCADE 2022

      • Pri príležitosti 30. výročia vstupu ČSFR do CERN a 10. výročia objavu Higgsovho bozónu zorganizoval Svet častíc česko slovenskú súťaž video-prezentácií určenú pre stredoškolákov. Žiačka 2. A triedy Emma Károlyi získala v kategórii Všeobecná fyzika 1. miesto a súčasne získala pochvalu poroty za inovatívnosť, atraktívnosť podania a motivačné prvky. Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

       Video nájdete na stránke https://www.youtube.com/watch?v=D_rPZj-sdcQ

        

     • Protestné zhromaždenie zamestnancov školstva
      • Protestné zhromaždenie zamestnancov školstva

      • V stredu 15.6.2022 sa uskutoční protestné zhromaždenie zamestnancov školstva v Bratislave. Učitelia a nepedagogický zamestnanci nášho gymnázia sa pripoja k štrajku symbolicky. Na znak podpory štrajku si pripnú žltú stužku, resp. budú mať žltú časť svojho oblečenia. Ďakujeme za podporu.

     • II. kolo prijímacieho konania pre 4-ročné štúdium
      • II. kolo prijímacieho konania pre 4-ročné štúdium

      • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania pre odbor 7902J, 4-ročné štúdium. Počet voľných miest: 2

       Prihlášky je možné podávať elektronicky cez Edupage, resp. ich doručiť v papierovej podobe na adresu školy.

       Pre 2. kolo platia rovnaké kritétiá prijatia ako v 1. kole, nájdete ich zverejnené v sekcii prijímacie skúšky.

     • AMAVET - celoštátna prehliadka vedátorských projektov
      • AMAVET - celoštátna prehliadka vedátorských projektov

      • V piatok 3.6.2022 sa pozvaní  žiaci 8- ročného štúdia nášho gymnázia zúčastnili v Zážitkovom centre vedy Aurélium celoštátnej prehliadky vedátorských projektov Festivalu 4 živlov AVAMET. Naši prírodovedci aplikovali svoje prezenčné zručnosti, nabrali nové skúsenosti a inšpirácie do budúcna S týmito projektami:

       Natalia Hadašová (3. OA) - Pozorovanie rastlinných pletív pod mikroskopom,

       Rebeka Marešová (3.OA) – Výroba domáceho penicilínu,

       Laura Oravcová (3.OA) – Filter nášho tela,

       Richard Bognár (2.OA) - Zemiakové delo,

       Fedor Furda a Róbert Gáspár (4.OA) - snežné delo.

       Vo veľmi silnej konkurencii sa nakoniec podarilo Laure Oravcovej získať krásne 2. miesto v kategórií biológia, k čomu jej srdečne gratulujeme! Všetkým odvážlivcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej  školy a prajeme im do budúcna ešte mnoho  kreatívnych nápadov a úspechov.

     • Futsalový turnaj 
      • Futsalový turnaj 

      • V dňoch 19.-20.mája 2022 sa uskutočnil futsalový turnaj-Krajská futsalová liga - v Šaci. Družstvo našej školy hralo s domácim družstvom-1:1, s družstvom Soš Veterinárna sme vyhrali 9:1 a s družstvom Gymnázium Šrobárová sme prehrali 1:3. V skupine sme obsadili druhé miesto a  postúpili sme medzi najlepšiu osmičku, kde sme hrali s Soš Technickou. Vyhrali sme na penalty 3:2. Posledný zápas sme prehrali so Strednou športovou školou 4:1 a obsadili sme 3-4 miestoDružstvo školy tvorili:                                   

       G.Gáspár , J. Frič - 4.NB, D.Pastyrčák, R.Zrník - 3.AB, M. Turis - 3.NB, M.Drabišin - 3.A, M. Seliga , K. Dudič , M, Richnavský- 2.A , D. Šalapa -1.A , M. Štefko - 5.OA.  Srdečne gratulujeme.

     • Projekt Erasmus Happy Society - Štrasburg
      • Projekt Erasmus Happy Society - Štrasburg

      • V rámci projetku Erazmus+ sa v dňoch 11.5.-16.5.2022 zúčastnili traja učitelia a 15-ti žiaci návštevy Štrasburgu, kde so svojimi rovesníkmi zo Slovinska, Nemecka, Maďarska absolvovali zaujímavý program.  Spoločne pracovali na témach how to be an active citizen, ideal society, dictionary of happiness, manual of happiness. Navštívili Európsky súd pre ľudské práva, Radu Európy, la Petite France a Notre Dame de Strasbourg. Posledný deň  absolvovali výlet do mesta Colmar. Ponúkame Vám popis výletu ich očami:

       Náš Erasmus výlet do Štrasburgu sa začal v stredu 11.5. Stretli sme sa na letisku v Košiciach, kde si naše dievčatá ešte pripravovali ice-breaking activities pre začiatok projektu Happy Society, aby sme sa so žiakmi z partnerských škôl lepšie spoznali. Prvý let z Košíc do Viedne bol príjemný. Pre niektorých žiakov ale stresujúci, keďže leteli prvýkrát. Vo Viedni na letisku sme strávili 2 hodinky, vtedy sme mali čas na nákupy. Naše profesorky si pre nás počas čakania na let pripravili aktivity, aby sme sa medzi sebou lepšie spoznali. Let z Viedne do Bazileja trval hodinu a pol, všetci sme si ho užili. Po pristátí v Bazileji sme počkali na kufre, ktoré našťastie neostali niekde na letisku vo Viedni. Zo Saint Louis sme sa vlakom prepravili do Štrasburgu a pred polnocou sme sa ubytovali na hoteli.

       Druhý deň sme začali tradičnými francúzskymi raňajkami v hoteli. Croissant samozrejme nesmel chýbať. Dostali sme pozvanie na exkurziu do Európskeho súdu pre ľudské práva, kde nás sprevádzali slovenskí pracovníci. Vďaka tomu to bolo osobnejšie a dozvedeli sme sa množstvo nových informácií. Videli sme aj pojednávacie miestnosti, kde sa odohrávajú verejné vypočúvania. Následne sme sa presunuli do hotelových konferenčných miestností, kde sa celý tento projekt odohrával samozrejme v angličtine. Partnerské školy boli zo Slovinska, Nemecka, Maďarska a Slovenska.Boli sme rozdelení do 4 skupín, každá mala inú tému. Témy boli: how to be an active citizen, ideal society, dictionary of happiness, manual of happiness. Každá skupina to zobrala do svojich rúk a na konci dňa odprezentovala časť práce, ktorú urobila za celý deň. Po skončení prezentácie si naši žiaci vymenili darčeky a porozprávali sa so žiakmi z partnerských škôl. Večer sme sa stretli na recepcii a hrali spoločenské hry.

       Tretí deň sme spolu s partnerskými školami navštívili Radu Európy, kde sme získali ďalšie nové informácie a rozhľady. V Rade Európy nás navštívil aj slovinský právnik, ktorý nám viac priblížil jeho prácu. Po obede sme opäť prišli do konferenčných miestností a každá skupina dokončovala svoje prezentácie. Po skončení všetkých workshopov si pre nás naši chlapci pripravili prehliadku mesta. Navštívili sme la Petite France, Notre Dame de Strasbourg a množstvo ďalších pamiatok. Chlapci, ktorí nás sprevádzali po meste, zároveň fandili aj našim hokejistom. Večer sme si opäť pripravili aktivity na hoteli. Žiaci si pripravili aj rozlúčku pre našich maturantov, ktorí tam boli s nami. Nechceli, aby boli ukrátení o rozlúčku, ktorá sa odohrávala v škole. Nechýbali hawaiské náhrdelníky, balóny, konfety, píšťalky a samozrejme aj prechádzka hotelom a vyzbieranie peňazí.

       Štvrtý deň bol posledný, kedy sme pracovali na projekte. Ráno skupiny dokončili prezentácie a plagáty, ktoré použili pri finálnej prezentácii. Všetky prezentácie boli krásne. Veľa sme sa z nich naučili, a čo viac, spoznali sme názory iných ľudí a práve to nám aj pomohlo svet vnímať inak. Pri vyhodnotení každá škola dostala trofej a certifikáty. Poobedie už bolo voľnejšie a my sme si urobili nakupovací deň. Každý si mohol ísť nakúpiť nejaké suveníry, oblečenie a podobné veci. Dostali sme inštrukcie, že na další deň pôjdeme s ostatnými žiakmi na výlet do Colmaru a že si urobíme po príchode do Štrasburgu rozlúčkový piknik. Nakúpili sme si nejaké sladkosti, slanosti, vody a podobné potraviny, pretože v nedeľu boli všetky obchody zatvorené. Večer sme spoločne na recepcii pozerali hokej a fandili sme. Hrali sme aj spoločenskú hru, ktorá sa volá túry můry.

       Posledný deň sme absolvovali výlet do mesta Colmar, kde naši žiaci spoznali chute francúzskej kuchyne, ako slimáky a žaby. Podvečer sme sa stretli s partnerskými školami v parku a vychutnali si posledné spoločné chvíle piknikom. So všetkými sme sa rozlúčili a pobrali sme sa na večernú prechádzku Štrasburgom. Vyskúšali sme povestné crème brûlée priamo pod Notre Damom. Žiaci si chceli tento posledný večer poriadne užiť, tak pozerali film na terase priamo pod hviezdami.

       Na další deň nás čakala už iba cesta domov. Opäť sme cestovali vlakom do Bazileja, kde sme si pozreli mesto, najedli sa a išli na letisko. Na letisku sme mali veľa času, a preto sme nakupovali suveníry domov. Všetci nakúpili, čo potrebovali, a keďže lietadlo letelo až 20:30, tak sa žiaci rozhodli tráviť spolu posledné chvíle hraním hier. Let z Bazileja bol opäť príjemný a vo Viedni sme mali 25 minút na prestup do druhého lietadla. Šťastne sme prileteli do Košíc a počkali na batožinu, ktorá sa nestratila. Tento výlet bol pre nás veľmi prínosný, zažili sme toho veľa. Domov sme prišli s nezabudnuteľnými zážitkami a spomienkami. Všetci budeme na tento projekt spomínať ešte veľmi dlho.

     • Zážitkové vyučovanie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ.
      • Zážitkové vyučovanie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ.

      • Dňa 11. mája 2022 žiaci 2. NB strávili pracovný deň na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ. Na katedre zoológie a mikrobiológie absolvovali praktické cvičenia a zaujímavú prednášku o plazoch na katedre fyziológie. Taktiež mali možnosť oboznámiť sa s modernou mikroskopickou technikou a prístrojmi, ktoré pracovníci fakulty využívajú pri svojej vedeckej činnosti. Žiaci si overili svoje vedomosti a poznatky z biológie a určite získali aj nové.

       Ďakujeme p. doktorke Kiskovej a jej spolupracovníkom, ktorí sa žiakom ochotne venovali a pripravili zaujímavý program.

     • VSE CITY RUN
      • VSE CITY RUN

      • Dňa 12. 5. 2022 sa uskutočnilo charitatívne športové podujatie VSE CITY RUN opäť s jasným cieľom – behom pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Tejto krásnej športovej akcie sa zúčastnili aj študenti nášho gymnázia:

        V. Czoborová – 4.AB, N. Lukáčová – 4.AB, K. Mižíková – 4.AB, O. Tink – 1.OA, J. Schwarczová – 3.OA, R. Marešová – 3.OA, L. Maščák – 3.OA, A.Slabejová – 3.AB, S. Slíž – 5.NB, A. Eiben – 2.NB. Do behu sa zapojil aj zástupca učiteľov – p.Peržeľ. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

     • Dejepisná olympiáda-celoštátne kolo
      • Dejepisná olympiáda-celoštátne kolo

      • V dňoch  5. – 7.5.2022 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo dejepisnej olympiády , na ktorej nás reprezentoval žiak 2.NB Alex Eiben , víťaz krajského kola. Súťažiaci museli nielen obhájiť svoju prácu pred odbornou komisiou, reagovať na oponentský posudok, ale aj uspieť v písomnom teste, ktorý  bol náročný , keďže obsahoval úlohy a otázky z celého gymnaziálneho učiva.

        Nedostatkom dejepisnej   olympiády je , že žiaci nie sú rozdelení do kategórií podľa  toho do akých ročníkov  patria, ale podľa tém samostatných prác. Výsledkom takého delenia je , že sa v jednej kategórii ocitnú  prváci či druháci bilingválneho štúdia, ale aj maturanti.

        Napriek uvedenému sa Alex Eiben  stal úspešným riešiteľom celoštátneho kola  DO a celkovo obsadil vynikajúce 4. miesto. K uvedenému výkonu mu srdečne blahoželáme a želáme veľa  tvorivých síl a vytrvalosti do ďalších ročníkov.

       Odmenou za jeho úsilie bol 3dňový pobyt v Bratislave, pri ktorom  Alex Eiben absolvoval aj sprievodný program pozostávajúci z návštevy  pamätníka  rabína Chatuma Sofera a z návštevy archívu. Obe akcie boli doplnené o pútavý výklad.

       Veľkou devízou 14. ročníka DO boli  osobné kontakty súťažiacich, ktoré nahradili  vlaňajšiu dištančnú formu. 

     • Zážitkové vyučovanie vo Východoslovenskom múzeu.
      • Zážitkové vyučovanie vo Východoslovenskom múzeu.

      • Dňa 11.5.2022 4.OA strávila príjemný vyučovací deň vo Východoslovenskom múzeu. Spolu s  p. geológom S. Levendovským spoznávali krásu minerálov. Žiaci si overili svoje teoretické poznatky v praxi, snažili sa  odlíšiť jednotlivé druhy minerálov. Dozvedeli sa zaujímavosti o ťažbe a využití minerálov.

       Tešia sa na spoločné ryžovanie zlata s p.Levendovským.

     • Dejepisnej súťaž Košice včera a dnes
      • Dejepisnej súťaž Košice včera a dnes

      • Dňa 6.5. 2022 sa v secesnej budove KSK uskutočnil jubilejný 20. ročník dejepisnej súťaže Košice včera a dnes, ktorý organizuje   Gymnázium, Opatovská  ceste 7 v Košiciach v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a Východoslovenským múzeom.

       Sedem trojčlenných  družstiev  z košických gymnázií súťažilo v šiestich kolách, ktoré preverili ich vedomosti nielen z minulosti, ale aj zo súčasnosti nášho mesta. Na regulárnosť súťaže dohliadala  trojčlenná porota, ktorej predsedala Mgr. Mária Kundrátová,  pracovníčka VSM. Pretože patronát nad súťažou prevzal KSK, súťaž otvoril JUDr. Boris Bilčak, riaditeľ Úradu KSK, ktorý vyzdvihol potrebu poznania minulosti.

       Víťazom s plným počtom bodov sa stalo Gymnázium,  Poštová  9,  druhá priečka patrila Gymnáziu, Alejová 1 a na treťom mieste skončilo Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského.

       Naše družstvo v zložení Daniel Šalapa, Martin Šedovič, obaja z 1.A, a Matúš Sičák z 4. OA skončilo na  štvrtom mieste.

       Najlepšie družstvá získali hodnotné ceny aj vďaka príspevku KSK.

     • Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo
      • Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo

      • V piatok 6.5.2022 sa v Michalovciach uskutočnil 68.ročník krajskej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V kategórii prednesu prózy získala 3. miesto Ema Holomaňová z 1. AB.  K výsledku gratulujeme a tešíma sa z úspechu našej žiačky.

     • Projekt Erazmus : „Študovať a pracovať v Európe“
      • Projekt Erazmus : „Študovať a pracovať v Európe“

      • V dňoch 25. až 29.apríla 2022 sa uskutočnilo plánované pracovné stretnutie v rámci projektu Erasmus +, ktorého sa zúčastnila 14-členná žiacka skupina pod vedením Mgr. Dávidovej a Mgr. Tomášovej v nemeckom Augsburgu, čo bolo vítanou zmenou v projektovej práci v on-line priestore. Projektový týždeň bohatý na spoločný program  a akcie sa niesol v duchu dobrej nálady, ochoty nasávať nové informácie a snahy ešte viac prehĺbiť  kontakty s partnerskou školou „ Peutinger Gymnasium“

       Okrem spoločného programu v škole sme mali možnosť navštíviť i TIM (Techhnicko- industriálne múzeum) a ponoriť sa do procesu výroby ako i farbenia látok a dostali sme i  možnosť potlačiť si a pomaľovať  v rámci „aktívneho workshopu“ aj vlastné tričká.

       Veľmi zaujímavou a informačne absolútne prínosnou bola pre nás návšteva Augsburskej Univerzity, kde sme mali príležitosť nahliadnuť nielen do prednáškových miestností, ale vojsť i do laboratórií, kde prebiehali mimoriadne zaujímavé praktické experimenty hlavne v oblasti fyzikálnej, bio-chemickej a bio-fyzikálnej. Záverom prehliadky univerzitného campusu bola návšteva obrovskej univerzitnej knižnice, ktorá svojou veľkosťou zabrala jeden celý pavilón.

       Ďalším mimoriadne cenným a poučným zdrojom informácií bola návšteva tzv. BIZ – centra (Berufsinformationszentrum), kde sme mali možnosť dozvedieť sa, ako si absolventi základných škôl môžu nájsť vhodné „umiestnenie na škole“ v duálnom systéme resp. ako si absolventi stredných škôl môžu nájsť vhodný typ štúdia a  študijné miesto. Všetko toto v Nemecku zabezpečuje spolková informačná centrála (BIZ), ktorá ma na starosti žiakom nielen pomôcť a poradiť vo vyhľadávaní, ale aj sprístupniť všetky dostupné materiály, webové stránky a portály, ako i pomôcť pri podávaní prihlášok, vyhotovovaní  osobných portfólií a vypĺňaní formulárov.

       V neposlednom rade nás zaujal Augsburg aj ako historicky veľmi významné mesto, často označované ako nemecké Benátky, vďaka dômyselne prepracovanému systému vodných kanálov, ako i nespočetným pamätihodnostiam, ktoré svedčia o jeho previazanosti na obchod i priemysel (hlavne textilný), náboženstvo ( uzavretie Augsburské mieru v r. 1555) ako i sociálne vzťahy (Fuggerei – prvé sociálne sídlisko na svete).

       Cieľom našej návštevy však bolo i zabezpečiť pokračovanie rozvoja vzťahov i po skončení projektu Erazmus  a to formou partnerskej výmeny, čo sa aj podarilo. A tak sa naši žiaci môžu tešiť na to, že budúci školský rok pôjde nová skupina z nich na takýto výmenný pobyt do Augsburgu.

        

        

        

     • Predpoludnie s fyzikou
      • Predpoludnie s fyzikou

      • V stredu 4.5.2022 sa na škole uskutočnilo predpoludnie plné fyzikálnych zážitkov. Svojou náštevou nás poctil vedec SAV v Košiciach RNDR. JOZEF KAČMARČÍK PHD. , ktorý sa už dlhé roky venuje téme supravodičov. Žiaci zažili prednášku plnú zaujímavých pokusov, ktoré ich veľmi zaujali. Po prednáške sme sa presunuli do učebne fyziky, kde nás už čakala so svojim objavom naša žiačka 2.A triedy Emma Károlyi, finalistka celoštátneho kola SOČ v odbore fyzika. Emma predviedla svoj objav - nabíjanie mobilu pomocou Peltierovho článoku veľmi úspešne. Ďakujeme obom za to, že nám všetkým ukázali aká je fyzika zaujímavá a zábavná. 

     • IQ olympiáda
      • IQ olympiáda

      • Začiatkom apríla tohto roku sa konal už 11. ročník IQ olympiády pod záštitou pani prezidentky, ktorej sa zúčastnilo 9 585 detí z celého Slovenska. Táto olympiáda je zameraná pre žiakov 2. stupňa a žiakov príslušných ročníkov osemročných gymnázií.  Súťažné úlohy boli založené na všeobecných princípoch a na ich riešenie neboli potrebné žiadne špeciálne vedomosti. Nejednalo sa o vedomostnú súťaž, ale o súťaž, ktorá rozvíja schopnosť samostatného logického uvažovania.  Odvahu zapojiť sa našlo aj niekoľko odvážlivcov  našej školy. Tí najlepší sa umiestnili nasledovne: 

       Janigová Alexandra          2.OA      99,65%  

       Sopoliga Paul Adrián        2.OA      86,16%

       Ducarová Sofia                  1.OA      72,09%

        

   • Kontakt

    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
    • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
    • 00162159
    • 2021189764
    • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
    • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
    • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
   • Prihlásenie