• Novinky

     • Zelený certifikát
      • Zelený certifikát

      • Získali sme pre školu " ZELENÝ CERTIFIKÁT ", ktorý nám udelila spoločnosť SEWA za zabezpečenie ekologickej recyklácie a spracovania elektroodpadu.

     • Úspech v Dejepise
      • Úspech v Dejepise

      • Dňa 22.3. 2021 sa konalo krajské kolo dejepisnej olympiády, v ktorom žiak 1.NB Alex Eiben obsadil krásne 2. miesto, čím si zabezpečil postup do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 26.4. 2021. K uvedenému výsledku mu srdečne blahoželáme a držíme palce.

     • 1. miesto na FO
      • 1. miesto na FO

      • Dňa 17.3.2021 sa konalo okresné kolo fyzikálnej olympiády online formou. V kategórii F sa po štvorhodinovom „boji“ umiestnil náš žiak Vladimír Strýčko z 3.OA na 1.mieste. K osobnému úspechu srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy. 

     • MASTERCLASSES
      • MASTERCLASSES

      • V dňoch 4. - 5. 3. 2021 sa niekoľko študentov nášho gymnázia zúčastnilo akcie Masterclasses, po prvýkrát online. Prvý deň ich čakali prednášky o mikrosvete, urýchľovačoch a ako bonus mali prednášku o malých čiernych dierach. O deň neskôr absolvovali praktické cvičenie, kde si sami mohli za pomoci softvérových balíkov analyzovať dáta namerané v experimente ATLAS na urýchľovači LHC v Cerne. Nakoniec to bola medzinárodná časť, kde sa na meetingu stretli so všetkými účastníkmi z Talianska a USA a spoločne vyhodnotili všetky dáta.

       V kategórii najlajkovanejší príspevok Masterclasses zvíťazil náš študent Stanislav Slíž zo 4.NB.

       Srdečne blahoželáme!

     • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku
      • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

      • Dňa 10.2.2021 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktoré prebiehalo online formou. Našu školu reprezentovali 2 žiaci: Kategória 2B: Dominik Bujnovský, 3.A, 4.miesto (úspešný riešiteľ). Kategória 2C1: Viktória Parkányiová, V.AB, 6.miesto (úspešný riešiteľ). Dominikovi a Viktórii  srdečne blahoželáme!

     • Fyzikálna olympiáda
      • Fyzikálna olympiáda

      • Dňa 22.2.2021 bolo ukončené domáce kolo fyzikálnej olympiády pre kategórie E a F, ktorého sa zúčastnili 3 žiaci osemročného štúdia. V kategórii E sa na 1.mieste umiestnil Matej Štefko (4.OA), na 2.mieste Viktória Málecová (4.OA). V kategórii F sa na 1.mieste umiestnil Vladimír Strýčko (3.OA), ktorý ako jediný úspešný riešiteľ bude našu školu reprezentovať na okresnom kole.Všetkým zúčastneným ďakujeme, že si našli čas a chuť popasovať sa s náročnými úlohami a Vladovi držíme palce v ďalšom kole!

     • LEAF ACADEMY ENGLISH ESSAY COMPETITION
      • LEAF ACADEMY ENGLISH ESSAY COMPETITION

      • Súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku LEAF ACADEMY ENGLISH ESSAY COMPETITION

          Počas školského roka sa na našej škole konajú mnohé súťaže, v ktorých študenti preukážu svoje zručnosti a schopnosť vyjadrovať sa v anglickom jazyku. Bohužiaľ, viaceré z nich teraz nie je možné zrealizovať, preto sme veľmi radi, že študenti mali možnosť zapojiť sa online do súťaže v písaní esejí. Nebola to vôbec ľahká úloha, keďže ich dielo muselo obsahovať aspoň 600 slov a aj témy esejí boli náročné.

       Preto si veľkú pochvalu zaslúžia študenti, ktorí sa do tejto súťaže zapojili: Gabriela Šoltésová - 3.OA, Alex Albrecht - 4.OA, Natália Mozešová - 1.A, Gejza Oláh - 1.A, Júlia Vancová - 2.A, Maroš Masarik - 2.NB, Klaudia Jačisková - 4. AB, Veronika Kozubová - 4.AB, Viktória Parkányiová - 5.AB

     • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku
      • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

      • Dňa 9.2.2021 sa konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktoré prebiehalo online formou. Našu školu reprezentovali 4 žiaci: Kategória 2C: Papcuňárová Martina, I.NB, 2.miesto (úspešný riešiteľ). Kategória 1C: Karin Sára Michalko, IV.OA, 2.miesto (úspešný riešiteľ). Kategória 1B: Michal Sanislo, III.OA, 4.miesto (úspešný riešiteľ). Kategória 1A:Janka Ľochová, II.OA, 11.miesto. Všetkým srdečne blahoželáme!

     • Okresného kolo Dejepisnej olympiády
      • Okresného kolo Dejepisnej olympiády

      • V okresnom kole žiak Samuel Görcsös z 1.OA obsadil 2. miesto v kategórii F a žiak Matej Štefko zo 4.OA obsadil 3. miesto v kategórii C . Ostatní študenti boli úspešní riešitelia – Oliver Hudák z 2.OA obsadil 4. miesto a dvaja súťažiaci sa umiestnili na 6. mieste, ide o Júliu Schwarczovú z 2.OA a Alexa Albrechta zo 4.OA. Všetkým srdečne blahoželáme.

     • Biologická olympiáda
      • Biologická olympiáda

      • Dňa 8.2.2021 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie C. Našu školu úspešne reprezentovala Laura Matisová, žiačka 4.OA triedy. Umiestnila sa na krásnom 3.mieste. Srdečne blahoželáme!

     • Okresné kolo Geografickej olympiády
      • Okresné kolo Geografickej olympiády

      • Dňa 5.2.2021 sa uskutočnilo Okresné kolo Geografickej olympiády. Zo školského kola postúpili 6 žiaci, ktorí si zmerali sily v online prostredí so svojimi rovesníkmi. Štyria z nich - Oliver Hudák (2.OA), Matúš Sičák (3.OA), Vladimír Strýčko (3.OA) a Denisa Bognárová (4.OA) sa stali úspešnými  riešiteľmi, čo nás veľmi teší.  Všetkým zúčastneným ďakujeme a úspešným riešiteľom blahoželáme. Veríme, že ich úspech povzbudí.

      • PRÍŤAŽ (Prírodovedná súťaž)

      • Milí študenti, tu sú výsledky súťaže, ktorá prebiehala v troch kolách:

       1. miesto: Zuzana Kušnieriková 2.A, Laura Lešková 2.NB

       2. miesto: Viktória Malecová 4.OA

       3. miesto: Miroslava Hašková 3.NB

       Víťazom blahoželáme!

       Okrem jednotiek ku ostatným známkam z predmetov biológia, fyzika a chémia, ich budú v škole čakať aj vecné odmeny. Samozrejme, že aj ostatným účastníkom pribudli v druhom polroku cenné jednotky s rôznou váhou podľa počtu získaných bodov. Vážime si, že ste si našli čas na realizáciu a dokumentovanie domácich pokusov, na riešenie úloh aj mimo klasických vyučovacích hodín. Vyučujúci biológie, fyziky a chémie.

     • Naháňame sa za životom a nestíhame ho žiť. Ako to zmeniť?
      • Naháňame sa za životom a nestíhame ho žiť. Ako to zmeniť?

      • Mnoho ľudí sa časom ocitne v začarovanom kruhu, v ktorom im práca odkrajuje čoraz viac zo súkromia. Často ich pritom celkom pohltí. „Pracujeme pre to, aby sme si kúpili práčky a umývačky riadu – pomocníkov, ktorí nám čas ušetria – a napriek tomu čas nikdy na nič nemáme,“ 
      • Žneme úspech aj v nemčine

      • Tohto roku sa naši žiaci aj napriek pandémii zapojili do olympiády z nemeckého jazyka a v každej kategórii dosiahli úžasný úspechOkresné kolo olympiády v nemeckom jazyku sa konalo dňa 20.01.2021 a prebiehalo online formou. Našu školu reprezentovali žiaci v dvoch kategóriách, pričom všetci boli úspešnými riešiteľmi! Umiestnili sa nasledovne: 

        Kategória 1A:  

        Janka Ľochová, II.OA, 2.miesto  

       Amiri Idris, I.OA, 3.miesto  

        Kategória 1B:  

       Michal Sanislo, III.OA, 1.miesto   

       Alex Albrecht, IV.OA, 6.miesto  

       Všetkým srdečne blahoželáme! Janke, Michalovi a Karin zo IV.OA (kategória 1C), ktorá postupuje priamo zo školského kola, držíme palce v krajskom kole. Viel Glück! 

      • Študujte u nás

      • Milí deviataci a ôsmaci. Máme pre Vás pripravené informácie o štúdiu na našej škole.Stači sa pozrieť na stránku www.opatovska.sk/studium/. Máme pre Vás pripravené testy, zaujímavé prezentácie, videá. Nájdete nás aj na sociálnych sietiach Facebook (@GO7Kosice) a Instagram (gymopatke)..

       Pre záujemcov o bilingválne štúdium pripomíname termín podania prihlášok a to do 20.02.2021. Ponúkame kvalitnú výuku jazykov lektormi a učiteľmi, možnosť absolvovať jazykové skúšky a získať medzinárodné certifikáty. Hlásiť sa môžu aj žiaci 8. ročníka ZŠ.

      • Physics in Advent

      • V čase od 1. do 24. decembra sa 35 žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej online súťaže Physics in Advent (Fyzikálny adventný kalendár https://www.physics-in-advent.org/calendar). Tak ako každý adventný kalendár, aj tento obsahoval 24 okienok. Tieto však neboli naplnené čokoládou, ale pokusmi z fyziky. Každý deň mali žiaci zrealizovať jednoduchý pokus a na jeho základe vyznačiť správnu odpoveď na položenú otázku. O tom, že sa naším žiakom darilo svedčia aj certifikáty jednotlivých tried, ktoré sa zapojili.  V adventnom kalendári bolo viac ako 61 000 registrovaných účastníkov - konkurencia bola teda obrovská. Naši žiaci sa nedali zahanbiť a viacerí dosiahli maximálny počet 24 bodov a teda ašpirujú na ocenenie od organizátorov.

      • V anglickom jazyku sme super

      • Napriek pandémii naši žiaci sa zapájajú do súťaží a VYHRÁVAJÚ!!!

       a 13.01.2021 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, súťaž prebiehala online formou. Našu školu reprezentovali žiaci v piatich kategóriách a umiestnili sa nasledovne:

        

       - v kategórii 1.A: Vivianna Lašutová II.OA, 6.miesto

       - v kategórii 1.B: Alex Albrecht IV.OA, 6.miesto

       - v kategórii 2.A: Alexandra Bačová II.NB, 2. miesto

       - v kategórii 2.B: Dominik Bujnovský III.A, 1.miesto

       - v kategórii 2C2: Peťko Oskar II.AB, 2.miesto

        

       Všetkým srdečne blahoželáme. Dominikovi a Viktórii Parkányiovej V.AB, ktorá postupuje priamo zo školského kola, držíme palce v krajskom kole!

      • Vieš to? Telo-telo

      • Žiaci 3. a 4.ročníka nášho osemročného gymnázia sa zapojili do vedomostnej súťaže z Telesnej a športovej výchovy "VIEŚ TO? TELO-TELO". Súťaž trvala 5 týždňov a žiaci odpovedali na otázky v oblasti biomechanika, fyziológia, zdroje energie pre ľudský organizmus, kultúra a ekonomika v športe.

       Súťaže sa zúčastnilo 31 škôl z celého Slovenska.

       Spomedzi 740 účastníkov sa našou najúspešnejšou žiačkou stala Denisa Bognárová z triedy 4.OA, ktorá obsadila pekné 12.miesto. Ďalšími úspešnými riešiteľmi, ktorí sa umiestnili v prvej 40 - tke sú:

       Matej Štefko - 4.OA - 24.miesto, Alex Albrecht -4.OA - 28.miesto, Tatiana Kočišová - 4.OA - 33. miesto, Vanesa Kolesárová - 4.OA - 40.miesto.

       Srdečne blahoželáme.