• Učitelia

   • Učitelia

   • Každý učiteľ má email v tvare:   meno.priezvisko@opatovska.sk
    • Mgr. Blažena Ceľuchová
    • Mgr. Blažena CeľuchováUčiteľka
     Triedna učiteľka: prvá AB
    • Mgr. Kvetoslava Dávidová
    • Mgr. Kvetoslava DávidováUčiteľka
     Triedna učiteľka: prvá NB
    • Mgr. Eva Evelleyová
    • Mgr. Eva EvelleyováUčiteľka
     Triedna učiteľka: tretia AB
    • RNDr. Agnesa Fehérová
    • RNDr. Agnesa FehérováUčiteľka
     Triedna učiteľka: piata NB
     Web stránka
    • Mgr. Katarína Ferenčáková
    • Mgr. Katarína FerenčákováUčiteľka
     Triedna učiteľka: štvrtá NB
     Web stránka
    • Mgr. Marta Fričová
    • Mgr. Marta FričováUčiteľka
     Triedna učiteľka: tretia OA
    • Mgr. Ildikó Gáspár
    • Mgr. Ildikó GáspárUčiteľka
     Triedna učiteľka: tretia NB
     Web stránka
   • Kontakt

    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
    • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
    • 00162159
    • 2021189764
    • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
    • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
    • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
   • Prihlásenie