Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Lenka Hézselyová He Rozvrh
Riaditeľka
riaditel@opatovska.sk
 
 
RNDr. Silvia Görcsösová Gs Rozvrh
Zástupkyňa
silvia.gorcsosova@opatovska.sk
 
 
Ing., Mgr. Júlia Lukáčová Lu Rozvrh
Zástupkyňa
julia.lukacova@opatovska.sk
 
 
Mgr. Ravi Kant Bhutani Bh Rozvrh
Učiteľ
ravikant.bhutani@opatovska.sk
 
 
Mgr. Cyril Ceľuch Ce Rozvrh
Učiteľ
cyril.celuch@opatovska.sk
 
 
Mgr. Blažena Ceľuchová Ca Rozvrh
Triedna učiteľka: druhá NB
blazena.celuchova@opatovska.sk
 
 
Mgr. Kvetoslava Dávidová Da Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: piata NB
kvetoslava.davidova@opatovska.sk
 
 
Mgr. Eva Evelleyová Ev Rozvrh
Učiteľka
eva.evelleyova@opatovska.sk
 
 
RNDr. Agnesa Fehérová Fe Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: štvrtá AB
Zástupca v triede: štvrtá NB
agnesa.feherova@opatovska.sk
 
 
Mgr. Katarína Ferenčáková Fk Rozvrh
Triedna učiteľka: piata AB
katarina.ferencakova@opatovska.sk
 
 
Mgr. Marta Fričová Rozvrh
Triedna učiteľka: štvrtá NB
marta.fricova@opatovska.sk
 
 
Mgr. Ildikó Gáspár Ga Rozvrh
Triedna učiteľka: štvrtá AB
ildiko.gaspar@opatovska.sk
 
 
Mgr. Martin Gazdačko Kp Rozvrh
Učiteľ
martin.gazdacko@opatovska.sk
 
 
Mgr. Zdena Geregová Ge Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: prvá OA
zdena.geregova@opatovska.sk
 
 
RNDr. Marta Halászová Hs Rozvrh
Triedna učiteľka: prvá A
marta.halaszova@opatovska.sk
 
 
PhDr. Monika Hubáčeková Hu Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: druhá A
Zástupca v triede: prvá NB
monika.hubacekova@opatovska.sk
 
 
PhDr. Zuzana Istvánová Rozvrh
Triedna učiteľka: prvá AB
Zástupca v triede: štvrtá A
zuzana.istvanova@opatovska.sk
 
 
Mgr. Adriana Ivanková Iv Rozvrh
Triedna učiteľka: tretia OA
Zástupca v triede: štvrtá OA
adriana.ivankova@opatovska.sk
 
 
Philipp Knürr Kn Rozvrh
Učiteľ
philipp.knurr@opatovska.sk
 
 
RNDr. Katarína Kozelková, PhD. Ko Rozvrh
Triedna učiteľka: druhá OA
katarina.kozelkova@opatovska.sk
 
 
RNDr. Stanislav Krajkovič Kj Rozvrh
Triedny učiteľ: tretia NB
Zástupca v triede: druhá NB
stanislav.krajkovic@opatovska.sk
 
 
RNDr. Janka Lacková Lj Rozvrh
Triedna učiteľka: druhá A
janka.lackova@opatovska.sk
 
 
Mgr. Zuzana Lacková Lz Rozvrh
Triedna učiteľka: prvá NB
Zástupca v triede: piata AB
zuzana.lackova@opatovska.sk
 
 
Ing. Martina Matúšová Ma Rozvrh
Učiteľka
martina.matusova@opatovska.sk
 
 
PhDr. Nataša Mikolajová Mi Rozvrh
Učiteľka
natasa.mikolajova@opatovska.sk
 
 
Michael Oberhaus Ob Rozvrh
Učiteľ
michael.oberhaus@gmx.de
 
 
Mgr. Mária Orta Perecár Or Rozvrh
Triedna učiteľka: tretia A
maria.ortaperecar@opatovska.sk
 
 
Mgr. Ľubomír Peržeľ Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: prvá A
Zástupca v triede: tretia A
lubomir.perzel@opatovska.sk
 
 
Mgr. Otília Plencnerová Pc Rozvrh
Triedna učiteľka: prvá OA
otilia.plencnerova@opatovska.sk
 
 
PaedDr. Peter Protivňák Pr Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: druhá OA
Zástupca v triede: tretia AB
peter.protivnak@opatovska.sk
 
 
PhDr. Juraj Schmidt Sch Rozvrh
Triedny učiteľ: štvrtá A
juraj.schmidt@opatovska.sk
 
 
Mgr. Jana Sidorová Si Rozvrh
Triedna učiteľka: štvrtá OA
jana.sidorova@opatovska.sk
 
 
Mgr. Dagmar Szaniszlová Sz Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: druhá AB
dagmar.szaniszlova@opatovska.sk
 
 
RNDr. Noemi Székelyová, PhD. Se Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: prvá AB
noemi.szekelyova@opatovska.sk
 
 
Mgr. Lenka Šmigallová Šm Rozvrh
Triedna učiteľka: druhá AB
lenka.smigallova@opatovska.sk
 
 
Mgr. Jozef Štefanko Šk Rozvrh
Triedny učiteľ: tretia AB
jozef.stefanko@opatovska.sk
 
 
Mgr. Silvia Tomašová To Rozvrh
Triedna učiteľka: piata NB
silvia.tomasova@opatovska.sk
 
 
Mgr. Darina Tóthová Th Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: tretia NB
darina.tothova@opatovska.sk
Foto

Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2020.0.1205 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2020

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
  • 055 7274411 - sekretariát
    055 7274412 - riaditeľ školy
    055 7274414 - zástupca riaditeľa
    055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria