• Učitelia

   • Učitelia

   • Každý učiteľ má email v tvare:   meno.priezvisko@opatovska.sk
    • Mgr. Blažena Ceľuchová
    • Mgr. Blažena CeľuchováUčiteľka
     Triedna učiteľka: piata NB
    • RNDr. Agnesa Fehérová
    • RNDr. Agnesa FehérováUčiteľka
     Triedna učiteľka: štvrtá NB
     Web stránka
    • Mgr. Katarína Ferenčáková
    • Mgr. Katarína FerenčákováUčiteľka
     Triedna učiteľka: tretia NB
     Web stránka
    • Mgr. Marta Fričová
    • Mgr. Marta FričováUčiteľka
     Triedna učiteľka: druhá OA
    • Mgr. Ildikó Gáspár
    • Mgr. Ildikó GáspárUčiteľka
     Triedna učiteľka: druhá NB
     Web stránka