• Učitelia

      • Učitelia

      • Každý učiteľ má email v tvare:      meno.priezvisko@opatovska.sk
        • Mgr. Blažena Ceľuchová
        • Mgr. Blažena CeľuchováUčiteľka
          Triedna učiteľka: tretia NB
        • Mgr. Katarína Ferenčáková
        • Mgr. Katarína FerenčákováUčiteľka
          Triedna učiteľka: prvá NB
          Web stránka
        • Mgr. Marta Fričová
        • Mgr. Marta FričováUčiteľka
          Triedna učiteľka: piata NB
        • Mgr. Ildikó Gáspár
        • Mgr. Ildikó GáspárUčiteľka
          Triedna učiteľka: piata AB
          Web stránka