• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Demonštračná miestnosť
    • Učebňa pre výuku prírodných vied
    • Jedáleň
    • Miesto plné dobrôt a vôní.
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • Významný úspech študentky prvého ročníka v medzinárodnej súťaži!!! 
    • Významný úspech študentky prvého ročníka v medzinárodnej súťaži!!! 
    • 22. 6. 2021
    • Porota zložená z troch amerických odborníkov na literatúru a kreatívne písanie ocenila prácu našej študentky Vanessy Kravčíkovej z 1. NB triedy (anglický bilingvál) druhým miestom v súťaži v písaní na tému American dream. Gratulujeme a veríme, že tento úspech inšpiruje aj ostatných študentov k aktívnej účasti na medzinárodných súťažiach.

    • Významný úspech študentky prvého ročníka v medzinárodnej súťaži!!! : Čítať viac
   • Voľné pracovné miesto
    • Voľné pracovné miesto
    • 16. 6. 2021
    • V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka Gymnázia, Opatovksá cesta 7, Košice informuje o voľných pracovných miestach na pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciami biológia, matematika, fyzika, informatika. Viac informácií nájdete tu.

    • Voľné pracovné miesto: Čítať viac
   • II. kolo prijímacieho konania
    • II. kolo prijímacieho konania
    • 31. 5. 2021
    • Vedenie Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodlo o otvorení II. kola prijímacích skúšok na študijný odbor 7902J74 gymnázium - bilingválne štúdium (vyučovací jazyk slovenský a nemecký), ktoré sa uskutočnia v utorok 22. júna 2021.

     Pre prijatie uchádzačov o štúdium platia rovnaké kritériá prijatia ako v I. kole.

    • II. kolo prijímacieho konania: Čítať viac
   • Predĺženie ISIC karty
   • Deutsches Sprachdiplom – DSD II 
    • Deutsches Sprachdiplom – DSD II 
    • 24. 5. 2021
    • Dnes si žiaci 5.NB prebrali Deutsches Sprachdiplom – DSD II z rúk riaditeľky školy Mgr. Lenky Hézselyovej. Rozšírili sa tak rady našich absolventov, ktorí preukázali svoje vynikajúce vedomosti z nemeckého jazyka. Blahoželáme a prajem im úspešné zvládnutie ďalších krokov do života.

    • Deutsches Sprachdiplom – DSD II : Čítať viac
   • Vyhodnotenie súťaže ku Dňu Zeme
    • Vyhodnotenie súťaže ku Dňu Zeme
    • 12. 5. 2021
    • Členov PK Človek a príroda najviac oslovila fotografia, ktorej autorkou je študentka Laura Lešková z 2.NB. Víťazke blahoželáme!

     Ku Dňu Zeme prispeli prácou na vyvýšených záhonoch aj študenti 1.OA a zaslúžia si pochvalu!

    • Vyhodnotenie súťaže ku Dňu Zeme : Čítať viac
  • Informácie o škole

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
    • Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
    • Zameranie na jazyky
    • Jazyky otvárajú dvere na trh práce a do sveta
    • Zameranie na prírodné vedy
    • Znalosť prírodných zákonov vzbudzuje rešpekt v živote