Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
  Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
 • 055 7274411 - sekretariát
  055 7274412 - riaditeľ školy
  055 7274414 - zástupca riaditeľa
  055 7274415 - šk. jedáleň

8-ročné štúdium

4-ročné štúdium

 • rozšírená výuka anglického jazyka
 • zameranie na informatiku a prírodovedné predmety
 • prijímame žiakov 9. ročníka
 • kritériá prijatia:2019_20_stvorrocne_studium.pdf

5-ročné štúdium

 • bilingválne štúdium
 • slovensko - nemecké
 • slovensko - anglické
 • matematika, dejepis,  geografia, občianska náuka vyučované v cudzom jazyku
 • prijímame žiakov 8. a 9. ročníka
 • kritéria prijatia 2019_20_bilingvalne_studium.pdf

 

Novinky

 • Dňa 15.10.20219 sa študenti 3.A triedy zúčastnili na Dni otvorených dverí na Technickej univerzite. DOD je každoročne organizovaný Technickou univerzitou v Košiciach pre účely propagácie univerzity, jej deviatich fakúlt a ich katedier. DOD sa touto cestou snaží osloviť hlavne študentov základných a stredných škôl ako aj širokú verejnosť, zabezpečiť priamy kontakt s aplikáciou vedy a výskumu v laboratóriách a predstavenie akreditovaných študijných odborov.

  Študenti sa dozvedeli viac o jednotlivých fakultách, výskume, laboratóriách a predovšetkým mohli klásť otázky o študijnom programe jednotlivých katedier priamo študentom univerzity.

 • Dňa 15.10.2019 naše gymnázium organizovalo Regionálne kolo v Aerobiku dievčat a chlapcov.Zúčastnilo sa ho 47 dievčat a chlapcov. Družstvo našej školy tvorili: Becová R., Čigašová A., Demková M., Gedeonová D., Gladišová, Lacková B., Sotáková, Tkáčová , Hušek Ľ., Štarková V. Najlepšie sa umiestnila Diana Gedeonová , ktorá obsadila 3.miesto.Srdečne gratulujeme a držíme prsty na Krajskom kole

 • Dňa 27.9.2019 sa vybrané triedy nášho gymnázia zúčastnili v sprievode vyučujúcich 13. ročníka prestížneho festivalu vedy – Európskej noci výskumníkov, kde mali možnosť vidieť mnohé netradičné a inovatívne experimenty, interaktívne vedecké prezentácie, výstavy či workshopy z oblasti fyziky, chémie, biológie či robotiky. Festival sa tohto roku niesol v duchu motta „Život ako ho (ne)poznáme“. Bohatý a pestrý program oslovil všetky vekové kategórie, pričom hlavnou cieľovou skupinou boli deti a mládež v školskom veku. Žiaci mali možnosť pozorovať netradičné, skúšať neznáme i bádať záhadné. Veríme, že získali veľa nových vedomostí nezvyčajnými pokusmi z oblasti prírodných vied a dúfame, že ich záujem o štúdium prírodných vied bude rásť.

 • Dňa 24.9. 2019 sa dve triedy, 1.AB a 1.NB, vybrali za poznávaním do Kežmarku. Počasie nádherné,
  Tatry krásne viditeľné. Navštívili sme evanjelické lýceum, špičkovú školu 19. storočia. Len tak na okraj
  – za neskoré príchody do školy zavierali žiakov do väzenia priamo v škole. Išlo o malú miestnosť bez
  okien, v ktorej musel previnilec stáť aj 24 hodín. Prezreli sme si 2 evanjelické kostoly, ten starší, drevený
  je zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Novší evanjelický kostol navštevujú
  hlavne maďarskí študenti, pretože maďarská vláda podporuje návštevy kultúrnych pamiatok na území
  bývalého Rakúsko-Uhorska. Nakoniec sme si pozreli hrad, ktorý je po rekonštrukcii.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
  Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
 • 055 7274411 - sekretariát
  055 7274412 - riaditeľ školy
  055 7274414 - zástupca riaditeľa
  055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria