• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • Úradné hodiny počas prázdnin
   • Hurá, ide sa na prázdniny
    • Hurá, ide sa na prázdniny
    • 7. 7. 2022
    • Záver školského roka patril vyhodnoteniam, rozlúčke ale aj milému programu, ktorý si pripravili žiačky školy spolu s p. učiteľkou Istvánovou. Na slávnostnom stretnutí p. riaditeľka L. Hézselyová odovzdala úspešným žiakom darčekové poukážky a najlepší z nich Emma Károlyi a Oskar Peťko získlali darčekovú poukážku v cene Cambridge English (CAE) certifikátu. Nechýbala však aj rozlúčka s p. Ľ. Peržeľom, ktorý na škole odučil viac ako 40 rokov. Aj touto cestou mu ďakujeme za jeho prácu a prajeme hlavne veľa zdravia a aktívnych rokov.

    • Hurá, ide sa na prázdniny: Čítať viac
   • CASCADE 2022
    • CASCADE 2022
    • 7. 7. 2022
    • Pri príležitosti 30. výročia vstupu ČSFR do CERN a 10. výročia objavu Higgsovho bozónu zorganizoval Svet častíc česko slovenskú súťaž video-prezentácií určenú pre stredoškolákov. Žiačka 2. A triedy Emma Károlyi získala v kategórii Všeobecná fyzika 1. miesto a súčasne získala pochvalu poroty za inovatívnosť, atraktívnosť podania a motivačné prvky. Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

    • CASCADE 2022: Čítať viac
   • Protestné zhromaždenie zamestnancov školstva
    • Protestné zhromaždenie zamestnancov školstva
    • 14. 6. 2022
    • V stredu 15.6.2022 sa uskutoční protestné zhromaždenie zamestnancov školstva v Bratislave. Učitelia a nepedagogický zamestnanci nášho gymnázia sa pripoja k štrajku symbolicky. Na znak podpory štrajku si pripnú žltú stužku, resp. budú mať žltú časť svojho oblečenia. Ďakujeme za podporu.

    • Protestné zhromaždenie zamestnancov školstva: Čítať viac
   • II. kolo prijímacieho konania pre 4-ročné štúdium
    • II. kolo prijímacieho konania pre 4-ročné štúdium
    • 6. 6. 2022
    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania pre odbor 7902J, 4-ročné štúdium. Počet voľných miest: 2

     Prihlášky je možné podávať elektronicky cez Edupage, resp. ich doručiť v papierovej podobe na adresu školy.

     Pre 2. kolo platia rovnaké kritétiá prijatia ako v 1. kole, nájdete ich zverejnené v sekcii prijímacie skúšky.

    • II. kolo prijímacieho konania pre 4-ročné štúdium: Čítať viac
   • AMAVET - celoštátna prehliadka vedátorských projektov
    • AMAVET - celoštátna prehliadka vedátorských projektov
    • 6. 6. 2022
    • V piatok 3.6.2022 sa pozvaní žiaci 8- ročného štúdia nášho gymnázia zúčastnili v Zážitkovom centre vedy Aurélium celoštátnej prehliadky vedátorských projektov Festivalu 4 živlov AVAMET. Naši prírodovedci aplikovali svoje prezenčné zručnosti, nabrali nové skúsenosti a inšpirácie do budúcna S týmito projektami:

    • AMAVET - celoštátna prehliadka vedátorských projektov: Čítať viac
  • Informácie o škole

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
    • Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
    • Zameranie na jazyky
    • Jazyky otvárajú dvere na trh práce a do sveta
    • Zameranie na prírodné vedy
    • Znalosť prírodných zákonov vzbudzuje rešpekt v živote