Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
  Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
 • 055 7274411 - sekretariát
  055 7274412 - riaditeľ školy
  055 7274414 - zástupca riaditeľa
  055 7274415 - šk. jedáleň
Počet návštev: 10753905

8-ročné štúdium

 • zamerané na výuku cudzích jazykov  - anglický, nemecký, španielsky jazyk
 • prijímame žiakov 5. ročníka
 • prihlaska.pdf
 • zo ZŠ odoslať do 15.5.2020
 • doručiť osobne do 20.5.2020
 • nepotrebujete potvrdenie od lekára

4-ročné štúdium

 • rozšírená výuka anglického jazyka
 • zameranie na informatiku a prírodovedné predmety
 • prijímame žiakov 9. ročníka

5-ročné štúdium

 • bilingválne štúdium
 • slovensko - nemecké
 • slovensko - anglické
 • matematika, dejepis,  geografia, občianska náuka vyučované v cudzom jazyku
 • prijímame žiakov 8. a 9. ročníka

 

Novinky

 • Prokrastinácia: Akčný plán!
  27. 5. 2020 Milí čitatelia, ponúkam vám posledný infolist zo série článkov o prokrastinácii. Tentokrát ide o zhrnutie všetkých tipov, ktoré sme si doteraz odprezentovali a zostavenie akčného plánu! tak poďme na to! 
  infolist v .pdf si môžete stiahnuť tu: infolist_07-Prokrastinacia__akcny_plan.pdf
 • Výsledková listina - vysledky_PK_4rocne_studium_2020_21.pdf

  Na základe stanovených kritérií sme prijali žiakov, ktorí získali v prijímacom konaní minimálne 281 bodov.

  Rozhodnutia o prijatí resp. o rozhodnutia o neprijatí budú zákonným zástupcom zasielané poštou - doporučene.

  Zákonný zástupca prijatého uchádzača doručí do školy (odoslaním naskenovaného tlačiva e-mailom alebo poštou) potvrdenie o nastúpení žiaka alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka najneskôr do 4. 6. 2020 - potvrdenie.docx

 • Výsledky prijímacieho konania pre 1. ročník biligválneho štúdia

  Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice

  na denné štúdium odbor 7902 J 74 pre školský rok 2020/2021

  Na základe stanovených kritérií sme prijali žiakov, ktorí získali v prijímacom konaní minimálne 271 bodov.

  Rozhodnutia o prijatí resp. o rozhodnutia o neprijatí budú zákonným zástupcom zasielané poštou - doporučene. (Pôvodne sme ich plánovali zasielať elektronickou poštou, ale na základe zmeny pokynov ich zasielame v listinnej podobe.)

 • 21. 5. 2020 Milí žiaci, rodičia, kolegovia. V 6. infoliste zo série od prokrastinácii si povieme, ako úspešne zvládať nepríjemné pocity a napätie, ktoré vedú k vyhýbaniu sa práci a povinnostiam. infolist v .pdf si môžete stiahnuť tu: infolist_06-Prokrastinacia__tolerovanie_diskomfortu.pdf
 • Pre žiakov a rodičov našej školy sme zverejneli kritéria hodnotenia a klasifikácie na stránke školy. K nahliadnutiu sú až po prihlásení v časti Navigácia.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
  Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
 • 055 7274411 - sekretariát
  055 7274412 - riaditeľ školy
  055 7274414 - zástupca riaditeľa
  055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria