Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
  Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
 • 055 7274411 - sekretariát
  055 7274412 - riaditeľ školy
  055 7274414 - zástupca riaditeľa
  055 7274415 - šk. jedáleň

Zriaďovateľ


8-ročné štúdium

4-ročné štúdium

 • rozšírená výuka anglického jazyka
 • zameranie na informatiku a prírodovedné predmety
 • prijímame žiakov 9. ročníka
 • kritériá prijatia: 2018_19_4_rocne_studium.doc

5-ročné štúdium

 • bilingválne štúdium
 • slovensko - nemecké
 • slovensko - anglické
 • matematika, dejepis,  geografia, občianska náuka vyučované v cudzom jazyku
 • prijímame žiakov 8. a 9. ročníka

 •  

 

Novinky

 • V rámci iniciatívy "Meet and Code" počas Európskeho týždňa programovania sme sa v pondelok 8.10.20189 zúčastnili motivačného IT workshopu "Stretnuties umelou inteligenciou" , v rámci ktorých sme dozvedeli, čo to jeumelá inteligencia, otestovali niekoľko zaujímavých nástrojov,využívajúcich umelú inteligenciu, preskúmali niektoré technikystrojového učenia, vyskúšali si natrénovať vlastnú neurónovú sieť anapokon vytvoriť jednoduchý program, ktorý ju bude využívať. Cieľombolo predstaviť umelú inteligenciu, jej rôzne podoby a potenciál, aletaktiež si uvedomiť limity a riziká.

 • V piatok 5. 10.2018 sa uskutočnilo na našej škole podujatie THIS IS 21: PRIPRAV SA NA 21. STOROČIE, v rámci ktorého naprieč celým Slovenskom navštívilo školy 50 top osobností zo sveta manažmentu a podnikania. Medzi našich žiakov zavítal Ing. Miroslav Potoč, generálny riaditeľ Skanska a.s., bývalý absolvent našej školy, ktorý sa podelil o svoje inšpiratívne príbehy a vedomosti.

 • Dňa 3.10.2018 sa v rekreačnom areáli Anička uskutočnilo Krajské kolo v cezpoľnom behu študentov stredných škôl. Našu školu reprezentovali žiačky - Radka Škovranová V.NB a Katka Gliganičová III.AB. Vo veľmi silnej konkurencii žiakov celého Košického kraja si 1.miesto a zároveň postup do celoslovenského kola vybojovala Radka Škovranová. Prajeme veľa ďalších športových úspechov.

 • V dňoch 28. -- 29.09.2018 sa v Košiciach uskutočnila IV. Medzinárodná SKA konferencia, konferencia angličtinárov, v priestoroch FF UPJŠ. Štyri učiteľky anglického jazyka Blažena Ceľuchová, Katarína Ferenčáková, Marta Fričová a Ildikó Gáspár sa rozhodli obetovať svoj voľný čas a zúčastniť sa tejto vzdelávacej udalosti. Konferencia ponúkala niekoľko vysoko odborných prednášok a široké spektrum workshopov pre rôzny stupeň vzdelávania, čo hodnotíme pozitívne ako po odbornej, tak po organizačnej stránke. Niektoré poznatky sme oprášili a mnohé nové nadobudli. Konferenciu sme opúšťali nabité novou energiou a s kopou skvelých nápadov. Už teraz sa tešíme, ako ich využijeme na hodinách anglického jazyka

 • Dňa 28.9. 2018 sme sa zúčastnili festivalu vedy: Európska noc výskumníkov .

  Študenti našej školy sa tak zaradili k mladým ľuďom 24 štátov Európy. Presvedčili sa, že veda nie je v žiadnom prípade nudná, či príliš komplikovaná oblasť a práca. Práve naopak hoci vyžaduje veľa trpezlivosti, ponúka zároveň dobrodružstvá, inšpirujúce k novým objavom a neustále podnecujúce ľudskú myseľ. Zvlášť nás potešilo, keď pri mnohých vedeckých stánkoch nás privítali naši bývalí študenti, teraz už úspešní mladí vedci hlavne z PF UPJŠ napr. RNDr.Paulína Slepčíková a RNDr. Ondrej Petruš.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
  Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
 • 055 7274411 - sekretariát
  055 7274412 - riaditeľ školy
  055 7274414 - zástupca riaditeľa
  055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria