Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
  Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
 • 055 7274411 - sekretariát
  055 7274412 - riaditeľ školy
  055 7274414 - zástupca riaditeľa
  055 7274415 - šk. jedáleň
Počet návštev: 10418715

8-ročné štúdium

4-ročné štúdium

 • rozšírená výuka anglického jazyka
 • zameranie na informatiku a prírodovedné predmety
 • prijímame žiakov 9. ročníka
 • kritériá prijatia: 2020_21_4_rocne_studium.pdf

5-ročné štúdium

 • bilingválne štúdium
 • slovensko - nemecké
 • slovensko - anglické
 • matematika, dejepis,  geografia, občianska náuka vyučované v cudzom jazyku
 • prijímame žiakov 8. a 9. ročníka
 • kritéria prijatia 2020_2021__biling_studium.pdf

 

Novinky

 • Počas prerušenia vyučovania budú úradné čase od 9:00 - 11:00. Prosíme všetkých, aby minimalizovali osobné návštevy a svoje požiadavky posielali emailovou komunikáciou.

 • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

  Maturitné skúšky

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ruší externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín.

 • Milí žiaci a učitelia, pripravili sme pre Vás niekoľko pokynov pre zvládnutie dištančného vzdelávania.

  Zakladne_informacie_pre_distancne_vzdelavanie.docx​​​​​​​

 • Vážení rodičia a žiaci, v priloženom súbore Vás informujeme o usmernení vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k súčasnej situácii ohľadom koronavírusu:

  usmernenie_ministerky_skolstva.pdf

  Vyučovanie sa na školách a v školských zariadeniach prerušuje v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

  Posúvať sa budú aj termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na:

  31. marec - EČ a PFIČ zo SJL

  1. apríl - EČ a PFIČ z CUJ

  2. apríl - EČ z MAT

 • Aj keď je naša škola momentálne dočasne zatvorená, radi by sme aspoň obmedzene pokračovali vo vzdelávaní. Učitelia Vám budú prostredníctvom našej Edupage posielať študijné materiály.

  Je však veľmi dôležité, aby ste mali všetci vytvorené žiacke konto - potom si budete môcť materiály zobraziť na mobilnej aplikácii, alebo v PC.

  V prípade, ak svoje konto nemáte (resp. ste stratili svoje prihlasovacie údaje....), kontaktujte ma mailom na adrese julia.lukac@gmail.com - konto Vám vytvorím a pošlem na mail.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
  Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
 • 055 7274411 - sekretariát
  055 7274412 - riaditeľ školy
  055 7274414 - zástupca riaditeľa
  055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria