Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
  Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
 • 055 7274411 - sekretariát
  055 7274412 - riaditeľ školy
  055 7274414 - zástupca riaditeľa
  055 7274415 - šk. jedáleň

Zriaďovateľ


8-ročné štúdium

4-ročné štúdium

 • rozšírená výuka anglického jazyka
 • zameranie na informatiku a prírodovedné predmety
 • prijímame žiakov 9. ročníka
 • kritériá prijatia: 2018_19_4_rocne_studium.doc

5-ročné štúdium

 • bilingválne štúdium
 • slovensko - nemecké
 • slovensko - anglické
 • matematika, dejepis,  geografia, občianska náuka vyučované v cudzom jazyku
 • prijímame žiakov 8. a 9. ročníka

 •  

 

Novinky

 • Aj u nás sa zastivil Mikuláš. Rozdával sladkosti za pesničku, básničku či riekanku. Niektorí sa naučili aj pracovať s keramikou na tvorivých dielňach.

 • Od 4. decembra máme na škole novú kráľovnú pravopisu. Stala sa ňou Martina Mikuľáková z 1. OA. Srdečne blahoželáme.

 • 24 hodinový volejbalový zápas

  Dňa 5.12.2018 sa o 8,00 začal na našej škole 24 hodinový volejbalový zápas. Zúčastnili sa ho žiaci ,ktorí mali hodiny Tšv a od 16,00 hod až do rána 7,00 hod sa ho zúčastnili žiaci , ktorí si chceli zahrať volejbal v príjemnej atmosfére a so super ľuďmi. Zišlo sa nás v telocvični okolo 110 športovo naladených ľudí. A sme hrali a hrali a hrali. Ráno nás dohrávalo a vôbec nespalo 53.

  Výsledok nášho zápasu bol : 2226:2134 . Vyhralo družstvo domácich. Prekonali sme minuloročné skóre aj počet zúčastnených žíakov

 • Milí žiaci, rodičia ,priatelia školy, dovoľte aby sme Vás pozvali na 24 hodinový volejbalový zápas, ktorý sa uskutoční dňa 5.12.- 6.12. 2018 na našej škole. Začínajú ho žiaci, ktorí majú počas vyučovania hodiny telesnej výchovy a od 16:00 až do rána 7:00 sa ho môžu zúčastniť ostatní žiaci, ktorí môžu prísť aj s rodičmi.
  Privítali by sme tiež členov pedagogického zboru a všetkých priateľov našej školy.
  Zapísať sa môžete na plagát vedľa telocvične. Jedlo a pitie si doneste so sebou.
  Žiaci 8 ročného gymnázia môžu hrať najneskôr do 20:00 v sprievode rodičov.
  Veríme, že posledný výsledok 1826:1732 bude prekonaný.
  Každý účastník získa účastnícky list/medailu, ktorá ho oslobodí v štvrtok 6.12. od skúšania a písomiek.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
  Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
 • 055 7274411 - sekretariát
  055 7274412 - riaditeľ školy
  055 7274414 - zástupca riaditeľa
  055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria