• Novinky

      • Vieš to? Telo-telo

      • Žiaci 3. a 4.ročníka nášho osemročného gymnázia sa zapojili do vedomostnej súťaže z Telesnej a športovej výchovy "VIEŚ TO? TELO-TELO". Súťaž trvala 5 týždňov a žiaci odpovedali na otázky v oblasti biomechanika, fyziológia, zdroje energie pre ľudský organizmus, kultúra a ekonomika v športe.

       Súťaže sa zúčastnilo 31 škôl z celého Slovenska.

       Spomedzi 740 účastníkov sa našou najúspešnejšou žiačkou stala Denisa Bognárová z triedy 4.OA, ktorá obsadila pekné 12.miesto. Ďalšími úspešnými riešiteľmi, ktorí sa umiestnili v prvej 40 - tke sú:

       Matej Štefko - 4.OA - 24.miesto, Alex Albrecht -4.OA - 28.miesto, Tatiana Kočišová - 4.OA - 33. miesto, Vanesa Kolesárová - 4.OA - 40.miesto.

       Srdečne blahoželáme.

      • Víťazka z DOD

      • Výherkyňou atraktívnej ceny v ráci DOD sa stala Barborka Čechová, ktorú si z rúk riaditeľky cenu aj osobne prevzala. Teší nás jej záujem o našu školu a radi ju privítame v radoch našich žiakov.

      • Dejepisná olympiáda

      • Dňa 8.12. 2020 sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády - dištančnou formou. Súťažilo sa v kategórii F - 1.OA, v kategórii E -2.OA a v kategórii C - 4.OA. Testy pozostávali z 3 častí a 80 úloh. Výsledková listina:

       Kategória F

       1. miesto - Samuel Görcsös

       2. miesto - Idris AmiriKategória

       Kategória E

       1. miesto - Júlia Schwarczová

       2. miesto - Oliver Hudák

       Kategória C

       1. miesto - Matej Štefko

       2. miesto - Alex Albrecht

       Títo žiaci postupujú do okresného kola, ktoré bude prebiehať vo februári 2021.Všetkým účastníkom/aj tým bez umiestnenia/ zo srdca blahoželáme: Ádám Gáspár, Lukáš Kafka, Denisa Bognárová, Viktória Malecová, Natália Sajková.Víťazom želáme ďalšie úspechy v postupových kolách.

      • Pytagoriáda - školské kolo

      • Dňa 10.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo 42. ročníka Pytagoriády online formou. Súťažilo sa v kategóriách P6, P7 a P8. Do súťaže sa zapojilo 58 žiakov 1.OA, 2.OA a 3.OA triedy, z nich sa 10 žiaci stali úspešnými riešiteľmi.

       1. miesto      Stela Ňaršanská        prvá OA  
       2. miesto      Lukáš Kafka               prvá OA    
       3. miesto      Filip Ňaršanský          prvá OA      
       4. miesto      Idris  Amiri                   prvá OA  
       5. miesto      Ádám Gáspár              prvá OA 
       6. miesto      Tibor Migles                 prvá OA  
       7. miesto      Jessica  Kolesárová    druhá OA   
       8. miesto      Janka    Ľochová         druhá OA    
       9. miesto      Jakub    Imro                tretia OA  
       10. miesto      Vladimír Strýčko          tretia OA  

       Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme ! 

        

      • Ste skvelí Opatovčania!

      • V dňoch 30.11 – 4.12.2020 sme sa zapojili do celoslovenskej zbierky „ Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.“  Za necelý týždeň sa nám podarilo vyzbierať 44 „krabíc lásky“ pre babičky a deduškov z domovov dôchodcov z Košíc a okolia. Ďakujeme. Aj vďaka Vám budú ich Vianoce krajšie!

        

      • Geografická olympiáda - školské kolo

      • Dňa 2.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády - dištančnou formou. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - F (1. a 2.ročník osemročného gymnázia) a E (3. a 4.ročník osemročného gymnázia). Žiaci riešili dva typy testov - teoretickú časť a praktickú časť (práca s atlasom).

       Výsledková listiina:

       Kategória - F

       1.miesto - Hudák Oliver - II.OA

       2.miesto - Klika Michal - II. OA

       3.miesto - Amiri Idirs - I.OA

       Kategória - E

       1.miesto - Strýčko Vladimír - III.OA

       2.miesto - Bognárová Denisa - IV. OA

       3.miesto - Sičák Matúš - III. OA

       Títo žiaci postupujú ďalej do okresného kola.Všetkým účastníkom geografickej olympiády k dosiahnutým výsledkom blahoželáme a postupujúcim držíme palce v ďalších kolách.

        

      • ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia

      • Vďaka OZ Cesta za poznaním sa naša škola úspešne zapojila do grantovej výzvy ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia, ktorú vyhlásil  Nadačný fond Telekom pri Nadácii PontisNáš projekt s názvom „Učíme moderne s IKT“ bude podporený finančnou čiastkou 991,20€.

       Cieľom grantového programu je sprístupniť žiakom hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov. Zakúpením Micro:bitov a ich aktívnym využitím budú hodiny informatiky zaujímavšie. Keďže využitie Micro:bitov je veľmi praktické a variabilné, môžu sa využiť aj pri výuke prírodných vied. 

      • Olympiáda nemeckého jazyka

      • 26.a 27.11. sa konalo  školské kolo  ONJ. Tentokrát nie prezenčne, ale online formou. Žiaci mali za úlohu porozumieť písanému textu i hovorenému slovu, vyriešiť gramatický test, opísať obrázok a rozprávať na určené témy.

        

       Výsledky:

       kategória 1A (1. - 2. roč. osemročného štúdia)   

                             1. miesto     Janka Ľochová         2.OA

                             2. miesto     Idris Amiri                 1.OA

        

       kategória 1B (3. - 4.. roč. osemročného štúdia)   

                             1. miesto Michal Sanislo               3.OA

                             2. miesto Alex Albrecht                 4.OA 

                             3. miesto  Terézia Biačková          3.OA

        

       kategória 1C (žiaci )   

                             1. miesto Karin Sára Michalko       4.OA

                             2. miesto Patrik Michalko               1.OA

        

       kategória 2A- (1. – 2.roč.)

                            1. miesto   Kristína Charlotte Mazancová   1.A

                            2. miesto     Anna Lešková               2.AB

        

       kategória 2B - (3. – 4.roč.)

                            1. miesto    Martin Hurtuk                 4.A

                            2. miesto Diana Vencelová               4.AB

                            3. miesto Timea Belišová                 4.A

        

       kategória 2C - ( bilingválne triedy- všetky ročníky)

                           1.   miesto  Martina Papcuňárová     1.NB

                           2.   miesto Alexandra Bačová           2.NB

                           3.  miesto Leonard Wöstmann          2.NB

        

       Víťazom srdečne blahoželáme !

      • DSD II - skúška

      • Naša škola pripravuje už 30 rokov žiakov na Nemecký jazykový diplom  I. a II. stupňa.

       Ide o medzinárodne uznávanú  skúšku  pod záštitou  Spolkového ministerstva zahraničných vecí  a Centrály pre zahraničné školstvo.  Cieľom je príprava žiakov  na štúdium  a prácu          v nemecky hovoriacej krajine,  príp. prácu v zahraničnej firme u nás  a celosvetová porovnateľnosť a rovnocennosť skúšok.

       Skúška je bezplatná, vyžaduje náročnú špeciálnu prípravu tak na písomnú ako aj ústnu časť.

       Svoje vedomosti z nemeckého jazyka si môžu overiť nielen žiaci z bilingválnych , ale aj klasických tried  už  v 2. ročníku a získať  „Deutsches Sprachdiplom Stufe I“  (DSD I) na úrovni  A2/B1.

       Vyššia úroveň – DSD II (B2/C1)   čaká na  študentov  v  5. ročníku.

       Takt to bolo aj teraz - žiaci 5.NB a 1 žiačka 4.NB absolvovali  24.11. písomnú časť DSD II skúšky, ktorá mala 3 časti - čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie- tentokrát na aktuálnu tému  zo zdravotníctva -  predchádzanie chorobám. Oprava  a hodnotenie prebiehajú  centrálne v Nemecku.

       V januári sa bude konať ústna časť, kde budú žiaci prezentovať svoje práce na zvolenú odbornú tému.

       Držíme im palce, aby  všetko dobre dopadlo.

        

      • "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?"

      • Milí priatelia, pridajte sa k nám a poďme tieto Vianoce spolu potešiť babičku alebo deduška v domove dôchodcov!

       Využite tento víkend a urobte dobrý skutok!

       Ako na to? Je to jednoduché:

       1.) Zober krabicu od topánok

       2.) Obaľ ju do vianočného baliaceho papiera (zvlášť vrch a spodok)

       3.) Vlož do nej zopár milých pozorností (viď priložený letáčik)

       4.) Krabicu prines na vrátnicu našej školy

      • Noc výskumníkov

      • Milí študenti!   Pripomíname, že zajtra - 27.11.2020 sa uskutoční  akcia Noc výskumníkov v online forme. Pripojíme sa ku aktivitám počas vyučovania, ale máte možnosť si pozrieť zaujímavosti aj popoludní.

          Mottom roka 2020 je „Veda bez hraníc“, ktorým chceme poukázať na to, že výskum a inovácie prekračujú nielen geografické hranice, ale zachádzajú aj za hranice bežného poznania. Vďaka búraniu fyzických aj mentálnych hraníc a spolupráci výskumníkov a inovátorov môžeme dnes všetci využívať výsledky vedy v každodennom živote. Navyše, vedci a inovátori prekračujú aj hranice každodenného poznania a vďaka tomu zlepšujú náš život vo všetkých oblastiach. Za všetkými dôležitými objavmi a zlepšeniami stoja výskumníci a inovátori a ich zvedavosť a odhodlanosť – vďaka nim máme internet, môžeme vidieť čiernu dieru, liečiť choroby či vytvárať umelú inteligenciu.

       https://www.nocvyskumnikov.sk/

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • V dňoch 18. -19.11.2020 sa naši najlepší žiaci zapojili do online verzie Olympiády v anglickom jazyku. V rámci školského kola sa hodnotila úroveň anglického jazyka v šiestich kategóriách:

       Kategória 1A - žiaci I.OA a II.OA

       Kategória 1B - žiaci III.OA a IV.OA

       Kategória 2A – žiaci prvého a druhého ročníka všeobecného zamerania a žiaci študujúci v nemeckých bilingválnych triedach

       Kategória 2B – žiaci tretieho a štvrtého ročníka všeobecného zamerania a žiaci študujúci v nemeckých bilingválnych triedach

       Kategória 2C1 – žiaci z anglických bilingválnych tried

       Kategória 2C2 – anglofónni žiaci

       Vo všetkých kategóriách sa hodnotili jazykové zručnosti -čítanie a počúvanie s porozumením, hovorenie – voľný rozhovor a opis obrázka, úroveň gramatiky a slovnej zásoby, prípadne progresívne testovanie (2C1 a 2C2).

        

       VYHODNOTENIE

       Kategória 1A                                                      Kategória 1B

       1.miesto Lašutová Vivianna II.OA                    1.miesto Albrecht Alex IV.OA

       2.miesto Simona Bodnárová II.OA                   2.miesto Leinstein Erik III.OA, Strassburger Tomáš III.OA

       3.miesto Mia Fedičová I.OA                              3.miesto Frič Martin III.OA

        

       Kategória 2A                                                      Kategória 2B  

       1.miesto Bačová Alexandra II.NB                     1.miesto Bujnovský Dominik III.A

       2.miesto Palenčár Šimon I.NB                          2.miesto Rijáková Antónia IV.NB 

       3.miesto Olexová Ema I.A                                 3.miesto Ondrejčeková Petra III.A

        

       Kategória 2C1                                                    Kategória 2C2

       1.miesto  Parkányiová Viktória V.AB               1.miesto Oskar Peťko II.AB

       2.miesto  Jačisková Klaudia IV.AB                  2.miesto Mansbridge Tomas Paul V.NB

       3. miesto Kozubová Veronika IV.AB                3.miesto Kiernosz Lenka IV.A

                       Pástor Dominik III.NB

        

       Víťazom gratulujeme a držíme palce v ďalších kolách!

      • Vyhodnotenie zberu papiera - jeseň 2020

      • Celkovo sme vyzbierali 4560 kg a ušetrili tak 77 stromov.

       Do zberu sa zapojili takmer všetky triedy. Niektorí žiaci a učitelia prispeli stovkami kilogramov papiera, iní pár desiatkami. Každý z nich však urobil správnu vec. A to je najdôležitejšie.

       Milí žiaci, rodičia, kolegovia, priatelia – ďakujeme za spoluprácu a veríme, že aj tieto malé činy dokážu inšpirovať ďalších ľudí urobiť správne veci pre našu Zem.

       Poradie najúspešnejších:

       1. miesto - trieda 2. A – 796 kg

       2. miesto – trieda 1. A – 789 kg

       3. miesto – trieda 1. OA – 452 kg

       GRATULUJEME A ĎAKUJEME

        

      • Zmena organizácie vyučovania od 26.10

      • Na základe usmernenia MŠVVaŠ prechádza celá škola od 26.10 výlučne na dištančné vzdelávanie.

       Jesenné prázdniny budú 30.10, 2.11.,6.11 a 9.11.

       Na stránku bol nahraný upravený rozvrh  pre dištančné vyučovanie  tried 1.OA – 4.OA.

        

      • Zber papiera

      • V dňoch 19.10.- 23.10.2020 sa uskutoční jesenný zber papiera.  Zber bude denne v ranných hodinách od 7:00 do 7:45 a popoludní od 14:00 do 16:00. Papier je potrebné zviazať, prípadne odvážiť. Neprijímajú sa velké kartóny.  

       Veríme,  že naplníme myšlienku ''Mysli a konaj ekologicky. Začni  od seba.'' 

       Veď každý zachránený strom sa počíta. 

      • Prerušenie prezenčného vyučovania 5.10 - 9.10


      • V dňoch 6. 10. 2020 (utorok) až 9. 10. 2020 (piatok vrátane) bude pre všetkých žiakov školy prebiehať vyučovanie dištančnou formou podľa náhradného - dištančného rozvrhu. 
       V pondelok 5.10 budú žiakom zasielané iba úlohy.

       Zároveň žiakov školy dôrazne žiadame o minimalizovanie sociálnych kontaktov, aby sa zdržiavali čo najviac v domácom prostredí a sledovali svoj zdravotný stav. V prípade príznakov respiračného ochorenia informujte svojho triedneho učiteľa a kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára.

      • Krúžková činnosť - pozastavená

      • V súlade s odporúčaním MŠVVaŠ SR Vám dávame na vedomie, že akákoľvek krúžková činnosť je pozastavená do odvolania.
        

       O aktuálnych informáciách Vás budeme informovať priebežne.

        

       Ďakujeme za pochopenie.

        

      • Tvorivý učiteľ fyziky

      • V dňoch 21. 9. - 23. 9. sa v Konferenčnom centre SAV v Smoleniciach uskutočnila konferencia Tvorivý učiteľ fyziky. Cieľom tejto konferencie je združovať učiteľov fyziky a zdieľať inšpirácie z vyučovania fyziky na školách. V rámci konferencie sme prezentovali prácu našich žiakov na dlhodobých projektoch miniSOČ ako aj prírodovednú súťaž PríŤaž. Ohlasy na podujatia realizované na škole boli veľmi pozitívne, čo nás podporilo v ďalšej práci. Z konferencie sme si okrem pocitu dobre vykonanej práce odniesli aj rôzne nápady a inšpirácie, ktoré budú využité na hodinách fyziky. 

      • TECHNICKÉ TALENTY 2020+

      • TRETIACI A ŠTVRTÁCI (RESP. ŠTVRTÁCI A PIATACI BILINGVÁL) už len do 30. októbra 2020 !

       Opäť je tu možnosť zapojiť sa do projektu: TECHNICKÉ TALENTY 2020+

       · pošlite svoju prácu na jednu z vybraných tém v min. rozsahu 1 normostrana

       · na konci mesiaca zasadne trojčlenná komisia odborníkov FMMR TUKE a odborníkov z priemyselnej sféry U. S. Steel Košice, ktorá vyberie 3 ‒ 6 najlepších prác, ktoré budú odmenené finančnou odmenou 200 €

       · tí študenti, ktorí predstavia výnimočný nápad, príp. je ich projekt graficky spracovaný na vysokej úrovni môžu získať špeciálnu cenu v podobe výpočtovej techniky

        

       TÉMY PROJEKTU

       Obehová ekonomika ‒ Buď kreatívny v recyklácii

       Materiály modernej doby ‒ Steelový svet technológií

       Energetika ‒ Kde v pekle je energia?

       Environmentálne inžinierstvo ‒ Bráň zelenú hranicu

       Špeciálna kategória - Každá úspešná cesta sa začína správnym rozhodnutím…

        

       Bližšie informácie poskytne p. prof. Halászová na stránke Technické talenty

       Zatiaľ sa z úspechu teší iba študent 4. A - Martin Hurtuk.