Navigácia

 • Prokrastinácia: Akčný plán!
  27. 5. 2020 Milí čitatelia, ponúkam vám posledný infolist zo série článkov o prokrastinácii. Tentokrát ide o zhrnutie všetkých tipov, ktoré sme si doteraz odprezentovali a zostavenie akčného plánu! tak poďme na to! 
  infolist v .pdf si môžete stiahnuť tu: infolist_07-Prokrastinacia__akcny_plan.pdf
 • Výsledky prijímacieho konania pre 4-ročné štúdium

  Výsledková listina - vysledky_PK_4rocne_studium_2020_21.pdf

    Na základe stanovených kritérií sme prijali žiakov, ktorí získali v prijímacom konaní minimálne 281 bodov.

        

  Rozhodnutia o prijatí resp. o rozhodnutia o neprijatí budú zákonným zástupcom zasielané poštou - doporučene. 

  Zákonný zástupca prijatého uchádzača doručí do školy (odoslaním naskenovaného tlačiva e-mailom alebo poštou) potvrdenie o nastúpení žiaka alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka najneskôr do 4. 6. 2020 - potvrdenie.docx

  Žiaci, ktorí sú neprijatí pre nedostatok miesta,  majú možnosť byť prijatí na miesta nezapísaných žiakov na základe odvolania, odporúčame preto podať odvolanie - odvolanie_proti_rozhodnutiu_o_neprijati_na_studium.doc (odoslaním naskenovaného tlačiva e-mailom alebo poštou)

  V prípade nejasností alebo ďalších otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle

  055/727 44 11-14, resp. mailom na skola@opatovska.sk

   

   

  V Košiciach 25. 5. 2020                                Mgr. Lenka Hézselyová,

   riaditeľka školy

   

 • Výsledky prijímacieho konania pre bilingválne štúdium

  Výsledky  prijímacieho konania pre 1. ročník biligválneho štúdia

  Gymnázia,  Opatovská cesta  7, Košice

  na denné štúdium odbor 7902 J 74 pre školský rok 2020/2021

   

   

           Na základe stanovených kritérií sme prijali žiakov, ktorí získali v prijímacom konaní minimálne 271 bodov.

          

  Rozhodnutia o prijatí resp. o rozhodnutia o neprijatí budú zákonným zástupcom zasielané poštou - doporučene. (Pôvodne sme ich plánovali zasielať elektronickou poštou, ale na základe zmeny pokynov ich zasielame v listinnej podobe.)

  Zákonný zástupca prijatého uchádzača doručí do školy (odoslaním naskenovaného tlačiva e-mailom alebo poštou) potvrdenie o nastúpení žiaka alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka najneskôr do 4. 6. 2020 - potvrdenie.docx

  Žiaci, ktorí sú neprijatí pre nedostatok miesta,  majú možnosť byť prijatí na miesta nezapísaných žiakov na základe odvolania, odporúčame preto podať odvolanie - odvolanie_proti_rozhodnutiu_o_neprijati_na_studium.doc (odoslaním naskenovaného tlačiva e-mailom alebo poštou)

  V prípade nejasností alebo ďalších otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle

  055/727 44 11-14, resp. mailom na skola@opatovska.sk

   

   

  V Košiciach 18. 5. 2020                                Mgr. Lenka Hézselyová,

   riaditeľka školy

   

 • 21. 5. 2020 Milí žiaci, rodičia, kolegovia. V 6. infoliste zo série od prokrastinácii si povieme, ako úspešne zvládať nepríjemné pocity a napätie, ktoré vedú k vyhýbaniu sa práci a povinnostiam. infolist v .pdf si môžete stiahnuť tu: infolist_06-Prokrastinacia__tolerovanie_diskomfortu.pdf
 • Kritéria hodnotenia a klasifikácie

  Pre žiakov a rodičov našej školy sme zverejneli kritéria hodnotenia a klasifikácie na stránke školy.  K nahliadnutiu sú až po prihlásení v časti Navigácia.

 • Informácie k prijímaciemu konaniu - aktualizované

  Bilingválne štúdium

  Kritériá na prijatie do 1. ročníka - aktualizovali sme kritéria prijatia - 2020_2021__biling_studium.doc​​​​​​​


  4-ročné štúdium

  Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať.

  Kritériá na prijatie do 1. ročníka:
  aktualizovali sme kritéria prijatia - 2020_2021__4_rocne_studium.doc


  8-ročné štúdium

  Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020 alebo  priamo na riaditeľstvo Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice do 20. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať. V prípade, že rodič podáva prihlášku priamo strednej škole, bez potvrdenia ZŠ je potrebné priložiť k nej kópie vysvedčení z 3. a  4. ročníka ZŠ a kópiu výpisu známok z 1. polroka 5. ročníka.

  Prihlášku na štúdium si môžete stiahnuť tu:

  prihlaska.pdf

  Ďalšie informácie na tel. č. 0905 749 745, resp. 0911 727 048


 • Prokrastinácia: Neprospešné pravidlá a predpoklady
  7. 5. 2020 Milí priaznivci sebarozvoja, dávam vám do pozornosti ďalší diel, ako zefektívniť svoju prácu. 
  infolist si môžete stiahnuť aj tu:
  infolist_05-Prokrastinacia__neprospesne_pravidla_a_predpoklady.pdf
  Ak sa vám tieto infolisty páčia, budem rada ak sa o svoju spätnú väzbu podelíte so mnou. 
 • Aktualizované usmernenie ku klasifikácii a hodnoteniu

  v 2. polroku školského roka 2019/20

   

  Toto usmernenie platí pre všetkých žiakov okrem maturitných tried

  teda pre 1.-4.OA, 1.-3.A, 1.-4.AB, 1.-4.NB

  aktualizovane_usmernenie.pdf

 • Víťazstvo v medzinárodnej súťaži

  V tomto školskom roku sa opäť konala medzinárodná súťaž Schülerwettbewerb, v ktorej sa žiaci mohli zapojiť do mnohých projektov. Náš žiak Alex Eiben z 3.OA  sa so svojím projektom „Begegnung mit Osteuropa“, v ktorom spojil poznatky a znalosti z dejepisu, geografie a nemeckého jazyka, umiestnil v rámci svojej kategórie na 1.mieste a získal krásnu cenu. Víťazovi srdečne blahoželáme, prajeme ešte mnoho ďalších úspechov a samozrejme ďakujme za úspešnú reprezentáciu. 

 • Stratégie na zastavenie prokrastinácie
  29. 4. 2020 Milí sledovatelia, prečítajte si ďalší diel seriálu na tému "Prokrastinácia". Tentoraz však už pôjde do tuhého. Predstavím vám účinné stratégie na zastavenie prokrastinácie. Infolist v PDF si môžete stiahnuť tu: infolist_04-Strategie_na_zastavenie_prokrastinacie.pdf
  Prajem vám príjemné čítanie.
  Ak by ste sa chceli o niečom poradiť, budem rada ak ma kontaktujete mailom: ivana.sprevdzanie@gmail.com
 • Informácie pre maturantov

  Na základe  Rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, upozorňujeme študentov končiacich tried:

  Vyučovanie pre   žiakov 4.A, 5.AB, 5.NB sa končí 7. mája. Do tohto dátumu musia byť uzavreté známky a hodnotenie vo všetkých predmetoch. Žiaci, ktorí nebudú môcť byť klasifikovaní na základe nesplnenia kritérií hodnotenia budú musieť 7. mája vykonať komisionálne skúšky za druhý polrok, ktoré zrealizuje škola dištančne alebo prezenčne.

 • Úradné hodiny

  Počas prerušenia vyučovania budú úradné čase od 9:00 - 11:00. Prosíme všetkých, aby minimalizovali osobné návštevy a svoje požiadavky posielali emailovou komunikáciou

 • 16. 4. 2020 Milí sledovatelia, ponúkam vám ďalší infolist k téme prokrastinácie a ako ju poraziť. 
  Infolist si môžete stiahnuť tu: infolist_03-Vyhovorky_pusti_z_hlavy.pdf
  Prajem príjemné čítanie. 
 • Základné informácie pri dištančnom vzdelávaní

  Milí žiaci a učitelia, pripravili sme pre Vás niekoľko pokynov pre zvládnutie dištančného vzdelávania.

  Zakladne_informacie_pre_distancne_vzdelavanie.docx​​​​​​​

 • Aktuálne usmernenie k prerušeniu vyučovania

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika  prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

  Rozhodnutie_MSVVaS_SR.pdf​​​​​​​

  Maturitné skúšky

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ruší externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín.

  Zároveň stanovuje termín konania internej časti maturitnej skúšky v rozsahu dvoch kalendárnych týždňov najskôr do dvoch týždňov od odvolania prerušenia vyučovania, najneskôr však do 30. júna 2020.

  Testovanie T9

  Minister ruší vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2019/2020.


  Prijímacie skúšky

  Nasledujúca informácia sa týka 5-ročného bilingválneho štúdia:

  Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

  Nasledujúca informácia sa týka 4-ročného a 8-ročného štúdia:

  Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti Prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.

  Informácie budeme priebežne aktualizovať.

  Ministerstvo školstva spustilo web Učíme na diaľku. Sú na ňom všetky informácie o termínoch a aj nápady pre rodičov a učiteľov, ako vzdelávať doma.


 • Zlomyseľný cyklus prokrastinácie
  8. 4. 2020 Ak vás zaujala téma vyhýbania sa povinnostiam a chceli by ste sa dozvedieť viac, ponúkam vám pokračovanie v druhom článku, ktorý sa venuje najmä tomu, prečo sa prokrastinácia opakuje a ako z toho začarovaného kruhu vystúpiť von. Celý infolist si môžete stiahnuť tu:
  infolist_02-Zlomyselny_cyklus_prokrastinacie.pdf
 • Úspech nášho študenta v súťaži Technické talenty 2020+

  GRATULUJEME!

  Náš žiak Martin Hurtuk sa zapojil do súťaže Technické Talenty 2020+, ktorú vyhlásila Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Technickej univerzity v Košiciach   s podporou U. S. Steel Košice, s.r.o.       

  Jeho práca na tému „Obehová ekonomika“ zaujala odbornú komisiu FMMR TUKE a odborníkov z priemyselnej sféry U. S. Steel Košice, s.r.o. natoľko, že sa stal jedným z výhercov februárového kola súťaže a bude odmenený sumou 200€.

  Ešte stále sa môžete zapojiť a vyhrať .

   (https://fmmr.sk/projekt-vzdelavania/).

 • Prokrastinácia
  1. 4. 2020

  Milí študenti, rodičia, kolegovia. Spracovala som pre nás všetkých tému, ktorá sa týka nás všetkých a tou je prokrastinácia alebo odkladanie povinností. Celý infolist si môžete stiahnuť tu: 
  infolist01-Co_je_prokrastinacia.pdf
  alebo prečítať nižšie. Nabudúce si pre nás pripravím aj konkrétne tipy ako s odkladaním prestať a ako byť efektívnejší a rýchlejší. 

  Vaša školská psychologička
   

 • Aktuálne usmernenie k situácii s koronavírusom - 12.3. - aktualizácia

  Vážení rodičia a žiaci, v priloženom súbore Vás informujeme o usmernení vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k súčasnej situácii ohľadom koronavírusu:

  usmernenie_ministerky_skolstva.pdf

  Vyučovanie sa na školách a v školských zariadeniach prerušuje v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

  Posúvať sa budú aj termíny externej časti a písomnej formy internej časti  maturitnej skúšky na:

  31. marec - EČ a PFIČ zo SJL

  1. apríl - EČ a PFIČ z CUJ

  2. apríl -  EČ z MAT

  V nadväznosti na tento termín sa bude meniť aj termín ústnej časti maturitných skúšok, ktoré sa na našej škole uskutočnia  1.- 3. júna 2020.

  Posúvať sa bude aj termín talentových prijímacích skúšok do bilingválneho gymnázia, ktorý bol plánovaný na 27.3 - termín budeme aktualizovať.

  Testovanie žiakov 4.OA - T9 sa uskutoční v pôvodnom termíne 1. a 2. apríla 2020.

  Informácie budeme priebežne aktualizovať.

   

   

 • Informácia pre žiakov - Edupage 

  Aj keď je naša škola momentálne dočasne zatvorená, radi by sme aspoň obmedzene pokračovali vo vzdelávaní. Učitelia Vám budú prostredníctvom našej Edupage posielať študijné materiály.

  Je však veľmi dôležité, aby ste mali všetci vytvorené žiacke konto - potom si budete môcť materiály zobraziť na mobilnej aplikácii, alebo v PC. 

  V prípade, ak svoje konto nemáte (resp. ste stratili svoje prihlasovacie údaje....), kontaktujte ma mailom na adrese    julia.lukac@gmail.com - konto Vám vytvorím a pošlem na mail. 

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
  Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
 • 055 7274411 - sekretariát
  055 7274412 - riaditeľ školy
  055 7274414 - zástupca riaditeľa
  055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria