Navigácia

 • Písomná časť maturitných skúšok

  Do galérie Písomná čsť maturitných skúšok boli pridané fotografie.

 • Skúšky DSD I

  Do galérie Skúšky DSD I boli pridané fotografie.

  Keď  sa maturanti trápili nad testom  zo slovenského jazyka, žiaci bilingválnych tried  absolvovali 13. 3. 2018  prvú - písomnú časť svojej jazykovej skúšky – nemeckého jazykového diplomu DSD 1.

  Zúčastnilo sa jej 16 študentov z 2. a 3.NB a jedna žiačka z 3.A. Preverili si svoje jazykové zručnosti v troch častiach -  čítanie a  počúvanie s porozumením, písomná komunikácia .

  Táto skúška sa robí centrálne na celej severnej pologuli a zodpovedá úrovni A2/B1 Spoločného európskeho referenčného rámca. opravuje sa centrálne        v Nemecku.

  Budúci týždeň 21. a 22. 3. bude nasledovať ústna časť.

  Dúfame, že všetko dopadne dobre a naši žiaci si budú môcť v júni prevziať  jazykové diplomy.

   

 • Krajské kolo olympiády z NEJ

  Dňa 14. 2. 2018 sa konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Náš žiak Jakub Kovalič obsadil v  kategórii 2C1 výborné 2. miesto. Srdečne blahoželáme!

 • Mladí vedci na školách

  Do galérie Mladí vedci na školách boli pridané fotografie.

   

  Dňa 8.3. nás navštívila naša bývalá žiačka Zuzana Kožárová, spolu s ďalšími dvoma mladými vedkyňami a v rámci projektu SAV MLADÍ VEDCI NA ŠKOLÁCH, ktorý má za cieľ

  "vytiahnuť" mladých vedcov z laboratórií či knižníc a preniesť ich k študentom na školy, u nás odučili 3 zaujímavé hodiny z oblasti biológie, ekonómie a geografie.

 • Organizácia vyučovania počas MS

  Organizácia vyučovania

  počas písomných častí maturitných skúšok 2018

   

   

  13. 03. 2018 – utorok:

  4. ročník – písomné časti maturitnej skúšky zo SJL

  Ostatné triedy –riaditeľské voľno

  Obed sa bude podávať medzi 11.30 a 13.30

  Okrem žiakov 4.A, 4.B., 4.NB sú všetci žiaci odhlásení z obedov, v prípade záujme sa individuálne prihlásia u vedúcej ŠJ.

   

   

  14. 03. 2018 – streda:

  4.A, 4.B, 5.NB – písomné časti  maturitnej skúšky z CUJ

  1. – 3. ročník: výchovný koncert

  4.NB – riaditeľské voľno

  Zraz o 10.15 pred kinom ÚSMEV

  Okrem žiakov 4.A, 4.B., 5.NB sú všetci žiaci odhlásení z obedov, v prípade záujme sa individuálne prihlásia u vedúcej ŠJ.

  Obed sa bude podávať medzi 11.30 a 13.30.

   

   

  15. 03. 2018 – štvrtok:

  žiaci maturujúci z MAT – písomná časť  maturitnej skúšky z MAT

  Žiaci 4.A, 4.B, 5.NB, ktorí sa nezúčastnia EČ MS z matematiky sa vyučujú podľa riadneho rozvrhu.

  Vyučuje sa 1.-5. ročník podľa riadneho rozvrhu.

   

  Obedy sa budú podávať v bežnom výdajnom čase.

   

  Žiadam žiakov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, aby sa na základe uvedených informácií podľa potreby prihlásili na obed

  najneskôr v piatok – 9.3.2018

 • LITERARY COMPETITION!

  Birdie, birdie in the sky,

  Left a poppy in my eye.

  Me don’t care, me don’t cry,

  Me just happy, cows can’t fly :)

                

  Do you think you can write better?  Reveal your hidden talent!

   

  Write a piece of poetry (at least 4 stanzas)

  or prose (150-250 words)

   

  on the topic     “I see what others can’t.”

   Hand it in to your English language teacher till 30th March.

 • Majstrovstvá Slovenska v Aerobicu

  Dňa 5. februára 2018 sa uskutočnili Školské majstrovstvá Slovenska v Aerobicu SŠ. Naša žiačka Simona Jurová obsadila krásne 7. miesto. Srdečne jej blahoželáme!

 • Krajské kolo OANJ

  Dňa 14. 2. 2018 sa konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Náš žiak Arnold Kratochvíl obsadil v  kategórii 2C1 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

 • Exkurzia v Inštitúte nukleárnej medicíny

  Dňa 6. februára sme sa zúčastnili na exkurzii v budove Inštitútu nukleárnej a molekulovej medicíny. Boli sme oboznámení o chorobách a procesoch liečby pomocou rôznych druhov žiarení. Bolo nám to podané pomocou prezentácie s komentárom od kompetentných. Dozvedeli sme sa, že sa tam môžme uplatniť nie len v medicínskom obore, ale aj v obore fyzika a IT ako kontrolóri stavu systému a na dohliadaní správneho liečenia pacientov. Na záver prednášky sme mali možnosť si bližšie obzrieť typy ožarovania a prístroje, ktoré im v tejto činnosti pomáhajú uzdravovať ľudí. 

 • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

  Okresné kolo Dejepisnej olympiády sa uskutočnilo 15.2. 2018 v CVČ na Popradskej.

  V kategórii E obsadila Nina Mikuľáková z II.OA 2. miesto a Ivana Gamrátová 5.-6. miesto.

  V kategórii F obsadil 2. miesto Alex Albrecht a 3. miesto Alex Eiben, obaja z I.OA.

  Srdečne blahoželáme a držíme palce Nine Mikuľákovej, ktorá postúpila do krajského kola.

 • Beseda o chudobných štátoch v Afrike

  Dňa 12.2. sa študenti 1.A a maturanti z geografie zúčastnili na besede o živote v chudobných štátoch strednej Afriky. Prednášateľom bola mladá lekárka MUDr. Barbora Fecková, ktorá v týchto krajinách pôsobila a svoje skúsenosti a poznatky odovzdala študentom. Prezentácia bola veľmi pôsobivá a študenti mali množstvo otázok týkajúcich sa života obyvateľstva v týchto chudobných štátoch Afriky. Dozvedeli sa veľa aktuálnych informácií, na základe ktorých vedia porovnať život žiakov u nás a v krajinách, kde životná úroveň je veľmi nízka.

 • Krajské kolo ONJ

  Dňa 13.2.2018 organizovala naša škola Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

  Celkovo sa akcie zúčastnilo 36 žiakov základných škôl a osemročných gymnázií Košického kraja.

  Súťaž pozostávala zo štyroch častí – počúvania s porozumením, čítania s porozumením, gramatického testu a ústnej časti (opis obrázka a voľný rozhovor).

  Napriek vysokej náročnosti úloh preukázali mnohí veľké jazykové zručnosti.

  Najlepší zo všetkých kategórií postupujú do celoštátneho kola, kde im prajeme veľa šťastia.

   

 • Lyžiarsky kurz 2018

  V dňoch 28.1.2018 - 1.2.2018 sa študenti prvého ročníka našej školy zúčastnili na výchovno-výcvikovom lyžiarskom kurze v lyžiarskom stredisku Drienica. 60 študentov sa venovalo  zdokonaľovaniu lyžiarskej techniky. Niekorí stáli na lyžiach prvý krát a tí si  osvojili  základy lyžovania. Každý večer sme sa spoločne zabávali na kultúrnych programoch (diskotéky, družstvo baví družstvo, karneval...).  Samozrej​​​​me každý deň sme ráno začínali poriadnou rozcvičkou. To čo sa žiaci naučili si vyskúšali na pretekoch, kde boli vyhodnotené samostatne všetky štyri družstvá. Na tretí oddychový deň sme poobede navštívili plaváreň. Veríme, že všetci si odniesli veľa športových a kultúrnych zážitkov.

 • Deň otvorených dverí

  Do galérie Deň otvorených dverí boli pridané fotografie.

 • Súťaž MAGENTA GAME

   V rámci spolupráce s T-systems/ Finance&Controlling BSC sa družstvo našich žiakov
  dňa 18.1.18 zúčastnilo hry MAGENTA GAME. Našu školu reprezentoval 5-členný tím žiakov, ktorí predviedli výborné analytické a logické uvažovanie,prezentačné zručnosti a ako jediný zo súťažiacich prezentovali
  svoje výsledky v nemeckom jazyku.

  Naše družstvo bolo ocenené Diplomom za mimoriadny výkon.

 • Základné informácie o lyžiarskom kurze

  Základné informácie o lyžiarskom kurze v šk.roku 2017/2018

   

  Názov akcie:  Kurz pohybových aktivít v prírode – lyžiarsky kurz

  Dátum uskutočnenia:  28.1.2018 – 1.2.2018 (nedeľa – štvrtok)

  Ubytovanie :   Drienica – Relax centrum – ubytovňa nad plavárňou (4 posteľové izby)

  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt lyžiarLyžiarske stredisko: Ski centrum Drienica

  Počet študentov: 60

  Počet pedagogických zamestnancov:  3

  Animátor: 1

  Zdravotník:  1

  Spôsob prepravy:  objednaný autobus

  Stravovanie:  plná penzia + pitný režim

  Zraz: 28.1. (nedeľa) o 8.30 – pri telocvični na Gymnáziu Opatovská cesta 7

  Odchod:  9.00 hod.

  Príchod1.2. (štvrtok) okolo 15.00 – pri telocvični na Gymnáziu Opatovská cesta 7

  Náklady: náklady na lyžiarsky kurz sú plne hradené zo štátnej dotácie

  Poučenie žiakov – štvrtok  18.1. 2018 na 7.VH v učebni dejepisu

   

   

 • Súťaž Best in Deutsch 2017

  Súťaže sa v roku  2017 zúčastnilo 3003 študentov z  220 stredných škôl zo 7 krajín. V takto silnej konkurencii sa dokázali naši žiaci presadiť a umiestnili sa v TOP 20 na 18. mieste.

  Najlepší z našich žiakov boli Oliver Tomondy  (4.NB), Simona JurováRudolf Lukáč, Kamil Krušpán  (všetci 5.NB) a Diana Achimovičová (3.A). Gratulujeme nášmu tímu k peknému výkonu.

 • Oznam o udelení riaditeľského voľna

  Riaditeľka Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní udeľuje na deň 22.decembra 2017 riaditeľské voľno  z dôvodu šetrenia vykurovania v priestoroch školy.

 • Vianočný koncert

  Vianočný koncert sa uskutoční 21.12.2017 o 9.00 v Aule Maxima TUKE. Zraz žiakov je o 8.50.

 • 24 hodinový volejbalový turnaj

  Dňa 18.12.2017 sa o 8,00 začal na našej škole 24 hodinový volejbalový zápas. Zúčastnili sa ho žiaci ,ktorí mali hodiny Tšv a od 15,00 hod až do rána 7,00 hod sa ho zúčastnili žiaci , ktorí si chceli zahrať volejbal v príjemnej atmosfére a s super ľuďmi. Zišlo sa nás v telocvični okolo 70 športovo naladených ľudí. A sme hrali a hrali a hrali.

   Výsledok nášho zápasu bol : 1826:1732 . Vyhralo Modré družstvo.

   Zničení ,ale šťastný sme v utorok rovno z telocvične išli na vyučovanie.

  Ďakujeme profesorom , že mali s nami zľutovanie a nás neskúšali a nemuseli sme písať ani písomky.

   Snáď o rok sa stretneme pri volejbale opäť.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
  Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
 • 055 7274411 - sekretariát
  055 7274412 - riaditeľ školy
  055 7274414 - zástupca riaditeľa
  055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria