Navigácia

 • Exkurzia v Ústave fyziológie hospodárskych zvierat SAV

  Dňa 8.11.2016 sa študenti 3. ročníka zúčastnili exkurzie v Ústave fyziológie hospodárskych zvierat SAV. Pracovníci ústavu pripravili  zaujímavý a pútavý  program. Mali sme  možnosť prezrieť si jednotlivé laboratóriá, oboznámiť sa s modernými prístrojmi na diagnostiku baktérií a s výskumom embryí cicavcov. 

 • Odovzdávanie jazykových diplomov

  Do galérie Odovzdávanie jazykových diplomov boli pridané fotografie.

  Dňa  23.10.2017 boli žiakom 3.NB slávnostne odovzdané  jazykové diplomy DSD I. Pre získanie tohto diplomu museli žiaci úspešne zvládnuť ústnu a písomnú skúšku, čo sa väčšine z nich aj podarilo.

   

  Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu nemeckého jazyka.

 • Okresné kolo v aerobiku

  Do galérie Okresné kolo v aerobiku boli pridané fotografie.

 • Majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu

  Do galérie Majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu boli pridané fotografie.

  Dňa 25.10 sa v Červenom Kláštore uskutočnili školské majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu. Našu školu reprezentovali: Radka Škovranová - IV.NB a Dominika Kočišová - III,A, ktoré sa po absolvovaní náročnej trate umiestnili na 7. mieste. Ďakujeme za reprezentáciu a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

 • Návšteva knižnice LITPARK

  Dňa 23. 10. 2017  1.AB v rámci slovenského jazyka navštívila knižnicu Litpark. Dozvedeli sme sa o dejinách knižnice, pozreli sme si výstavu detských kníh, pričom najstaršia pochádza z roku 1894.  Aj napriek zmene programu, mali sme sa dozvedieť o živote a tvorbe Shakespeara, a sústavnému dažďu sa žiaci tešili z toho, že vymenili tradičné prostredie triedy za zaujímavé priestory  najmodernejšej knižnice v Košiciach.

  Do galérie Návšteva knižnice boli pridané fotografie.

  Do literárnej súťaže, v ktorej bolo potrebné odpovedať na 4 otázky,  sa zapojilo 58 študentov. Väčšina odpovedala správne na všetky otázky. Všetky papieriky so správnymi odpoveďami boli zaradené do losovania. Pani riaditeľka vylosovala dve mená. Víťazmi sa stávajú Slávka Vandrová z 1.NB a Miloš Labanc z 2.NB. Víťazov prosíme, aby prišli cez veľkú prestávku do riaditeľne školy po ocenenie.

 • 27. 10. 2017

  Do galérie Imatrikulácia boli pridané fotografie.

 • 27. 10. 2017

  Do galérie Správna voľba povolania boli pridané fotografie.

 • 18. 10. 2017

  Filmovo-divadelný krúžok odštartoval umeleckú sezónu 11.10. 2017 návštevou Štátneho divadla v Košiciach. A čo sme videli? Shakespearovho Hamleta vo vynikajúcom baletnom prevedení. Úžasné tanečné výkony, dramatický prejav, expresívna hudba a moderná scéna nadchla každého z nás.

  Pripojte sa k nám! V novembri plánujeme ísť na činohru Ujo Váňa od ruského dramatika Čechova.

  Do galérie Návšteva divadelného predstavenia boli pridané fotografie.

 • Florbal dievčat - regionálne kolo

  V dňoch 5 a 6 októbra 2017 sa uskutočnilo regionálne kolo vo florbale dievčat. Družstvo našej školy po víťaztve v skupine zvíťazilo aj vo finálovej skupine a obsadilo 1.miesto.
  Družstvo tvorili:Škovranová, Zahradníková, Hudáková, Šafárová, Ferková, Hvolková, Štovková,J urová, Štarková, Štyriaková, Beňová, Gedeonová a Kočišová.
  Dievčatám srdečne blahoželáme a držíme palce na krajskom kole.

  Do galérie Florbal dievčat - regionálne kolo boli pridané fotografie.

 • Regionálne kolo v bedmintone

  Dňa 16.10.2017 sa študentky nášho gymnázia zúčastnili regionálneho kola v bedmintone, kde si vybojovali postup do krajského kola z pekného 4. miesta. Družstvo dievčat: Simona Bosíková 4.A, Viki Beňová 2.NB, Nina Bálintová. Ďakujeme za reprezentáciu a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

  Do galérie Regionálne kolo v bedmintone boli pridané fotografie.

 • Beseda Interstudy

  V rámci triednických hodín sa študenti maturitného ročníka zúčastnili besedy so zástupcami spoločnosti INTERSTUDY o možnostiach štúdia v zahraničí. Študenti sa oboznámili so študijnými programami jednotlivých univerzít, o možnostiach štúdia, ako aj o životných a štúdijných nákladoch v jednotlivých krajinách (Dánsko, Veľká Británia, Holandsko...).

  Do galérie Beseda Interstudy boli pridané fotografie.

 • Európsky deň jazykov - anglický jazyk

  Každoročne koncom septembra sa na našej škole koná súťaž pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Preto sa 29.9.2017 stretli dvojčlenné tímy zo všetkých tried a zmerali si vedomosti z histórie, geografie, literatúry a filmového umenia anglofónnych krajín. Najlepšie obstáli títo študenti:

  1.miesto: Alexandra Lenardová, Viktória Parkányiová, 2.AB

  2.miesto: Katarína Gregová, Arnold Kratochvíl, 3.AB

  3.miesto: Lukáš Korfanta, Michal Meliš, 3.A

   

  Spomedzi študentov osemročného gymnázia sú títo víťazi:

  1.miesto: Nina Mikuľáková, 2.OA

  2.miesto: Michaela Borovská, 2.OA

  3.miesto: Matej Štefko, 1.OA

  Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

 • Prírodovedná exkurzia - Praha

  V dňoch 4. – 8.10. sa 14 študentov nášho gymnázia zúčastnilo exkurzie v Prahe.

  Program:

  1. deň – návšteva Národného technického múzea a ZOO
  2. deň – prednáška s pokusmi, prehliadka laboratórií na katedre fyziky nízkych teplôt KU, Autoshow na Výstavišti Holešovice, historické pamiatky
  3. deň – návšteva Múzea čokolády s ukážkou výroby praliniek a ochutnávkou, návšteva múzea voskových figurín – Grévin, Staromestské námestie a nakupovanie suvenírov

  Atmosféru vystihujú fotografie.

  Do galérie Exkurzia do Prahy boli pridané fotografie.

 • Cezpoľný beh - krajské kolo

  13. 10. 2017

  Dňa 10.10.2017 sa uskutočnilo krajské kolo v cezpoľnom behu, na ktorom mala zastúpenie aj naša škola. Vo veľmi náročnom teréne súťažili naše dievčatá na trati v dĺžke 3 km. Medzi družstvami si vybojovali 1. miesto a postupujú do celoštátneho kola. Zloženie družstva:Radka Škovranová, Simona Jurová, Martina Puchýrová. V súťaži jednotlivcov si Radka vybojovala krásne 2.miesto. Dievčatám prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole a ďakujeme za skvelé výkony a reprezentáciu školy.

  Do galérie Cezpoľný beh - krajské kolo boli pridané fotografie.

 • Exkurzia na Ústavný súd SR

  V piatok  29. septembra 2017 sa žiaci 4.ročníka našej školy zúčastnili v rámci DOD exkurzie na Ústavnom súde Slovenskej republiky v Košiciach. Žiaci mali možnosť prezrieť si  priestory ústavného súdu a pri ich prehliadke sa priamo od organizátorov DOD dozvedeli o postavení a právomociach tohto súdneho orgánu.

  Do galérie Exkurzia na Ústavný súd SR boli pridané fotografie.

 • Exkurzia do Nestville parku a Starej Ľubovne

  Dňa 20.9.2017 sa 38 študentov tretieho ročníka zúčastnilo exkurzie zameranej na históriu regiónu Stará Ľubovňa, historické remeslá súvisiace s liehovarníctvom. V Starej Ľubovni sa totiž nachádzal najstarší zachovaný liehovar na Slovensku, postavený už v polovici 18. storočia. Základ starého liehovaru stojí pod hradom dodnes. Podľa všetkého ide o najstarší zachovaný objekt tohto druhu na území Slovenska.

  Do galérie Exkurzia Nestville boli pridané fotografie.

 • Noc výskumníkov 2017

  4. 10. 2017

  Dňa 29. 9. sa študenti 1.A a 3.B zúčastnili na festivale vedy v priestoroch obchodného centra Optima. Vedecké stánky prevažne z regionálnych univerzít ponúkali množstvo informácií a možnosti interaktívneho vyučovania z chémie, biológie, fyziky a matematiky. Dozvedeli sme sa niečo zo  sveta minerálov, kovov, liečiv, hmyzu, recyklácie, potrápili si hlavičky pri matematických logických hrách a možno si niektorí aj vybrali budúcu vysokú školu. 

  Do galérie Noc výskumníkov 2017 boli pridané fotografie.

 • Regionálne kolo v cezpoľnom behu

  4. 10. 2017

  Dňa 3.10. 2017 sa žiaci osemročného gymnázia zúčastnili regionálneho kola v cezpoľnom behu.  V súťaži družstiev obsadili dievčatá 2.miesto v zložení - Kamila Kundisová, Michaela Borovská, Nina Stoláriková - z 2.OA. Družstvo chlapcov obsadilo krásne 1.miesto v zložení - Michal Seliga, Jaro Seliga - 2.OA, Matej Štefko - 1.OA. V súťaži jednotlivcov obsadila 1.miesto Kamila Kundisová v dievčenskej kategórii a Michal Seliga 1.miesto v kategórii chlapcov. Všetkým zúčastneným blahoželáme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

  Do galérie Regionálne kolo v cezpoľnom behu boli pridané fotografie.

 • 4. 10. 2017

  Dňa 27.9.2017 sa naši maturanti zúčastnili najväčšieho veľtrhu pomaturitného vzdelávania na Slovensku - Gaudeamus v Nitre. Študenti sa mohli bližšie oboznámiť s vybranými programami jednotlivých vysokých škôl zo Slovenska, ale aj zo zahraničia (Česko, Dánsko, Veľká Británia...). Niektorí využili aj možnosť kariérneho poradenstva ako aj testovacieho centra priamo na výstavisku. Trošku sme boli sklamaní z menšieho počtu vystavujúcich škôl ako to bolo uvádzané v propozíciách.Veríme, že sme maturantom aspoň sčasti pomohli sa zorientovať pri výbere ďalšieho štúdia.

  Do galérie GAUDEAMUS 2017 boli pridané fotografie.

 • Minimaratón 2017

  2. 10. 2017

  Dňa 1.10.2017 sa uskutočnil  93. ročník MMM v Košiciach. Jednou z jeho sprievodných akcií bol aj tzv. minimaratón - U.S. Steel family RUN. Na jeho trati sa už tradične predstavil tím našej školy.  Na trati dlhej 4,2 km sa prebehli naši žiaci, učitelia, ich rodinní príslušníci aj sympatizanti našej školy. 

  Sme proste škola podporujúca zdravý životný štýl (a plníme aj akčný plán boja proti obezite).

  Do galérie Minimaratón 2017 boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
  Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
 • 055 7274411 - sekretariát
  055 7274412 - riaditeľ školy
  055 7274414 - zástupca riaditeľa
  055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria