Navigácia

 • Úradné hodiny

  Počas prerušenia vyučovania budú úradné čase od 9:00 - 11:00. Prosíme všetkých, aby minimalizovali osobné návštevy a svoje požiadavky posielali emailovou komunikáciou

 • Aktuálne usmernenie k prerušeniu vyučovania - 25.3.

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika  prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

   

  Maturitné skúšky

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ruší externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín.

  Zároveň stanovuje termín konania internej časti maturitnej skúšky v rozsahu dvoch kalendárnych týždňov najskôr do dvoch týždňov od odvolania prerušenia vyučovania, najneskôr však do 30. júna 2020.

  Testovanie T9

  Minister ruší vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2019/2020.

   

  Prijímacie skúšky

  Nasledujúca informácia sa týka 5-ročného bilingválneho štúdia:

  Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

  Nasledujúca informácia sa týka 4-ročného a 8-ročného štúdia:

  Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti Prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.

  Informácie budeme priebežne aktualizovať.

  Ministerstvo školstva spustilo web Učíme na diaľku. Sú na ňom všetky informácie o termínoch a aj nápady pre rodičov a učiteľov, ako vzdelávať doma.

   

 • Základné informácie pri dištančnom vzdelávaní

  Milí žiaci a učitelia, pripravili sme pre Vás niekoľko pokynov pre zvládnutie dištančného vzdelávania.

  Zakladne_informacie_pre_distancne_vzdelavanie.docx​​​​​​​

 • Aktuálne usmernenie k situácii s koronavírusom - 12.3. - aktualizácia

  Vážení rodičia a žiaci, v priloženom súbore Vás informujeme o usmernení vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k súčasnej situácii ohľadom koronavírusu:

  usmernenie_ministerky_skolstva.pdf

  Vyučovanie sa na školách a v školských zariadeniach prerušuje v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

  Posúvať sa budú aj termíny externej časti a písomnej formy internej časti  maturitnej skúšky na:

  31. marec - EČ a PFIČ zo SJL

  1. apríl - EČ a PFIČ z CUJ

  2. apríl -  EČ z MAT

  V nadväznosti na tento termín sa bude meniť aj termín ústnej časti maturitných skúšok, ktoré sa na našej škole uskutočnia  1.- 3. júna 2020.

  Posúvať sa bude aj termín talentových prijímacích skúšok do bilingválneho gymnázia, ktorý bol plánovaný na 27.3 - termín budeme aktualizovať.

  Testovanie žiakov 4.OA - T9 sa uskutoční v pôvodnom termíne 1. a 2. apríla 2020.

  Informácie budeme priebežne aktualizovať.

   

   

 • Informácia pre žiakov - Edupage 

  Aj keď je naša škola momentálne dočasne zatvorená, radi by sme aspoň obmedzene pokračovali vo vzdelávaní. Učitelia Vám budú prostredníctvom našej Edupage posielať študijné materiály.

  Je však veľmi dôležité, aby ste mali všetci vytvorené žiacke konto - potom si budete môcť materiály zobraziť na mobilnej aplikácii, alebo v PC. 

  V prípade, ak svoje konto nemáte (resp. ste stratili svoje prihlasovacie údaje....), kontaktujte ma mailom na adrese    julia.lukac@gmail.com - konto Vám vytvorím a pošlem na mail. 

   

 • Usmernenie k situácii o koronavíruse

  Vážení rodičia a žiaci, v priloženom súbore Vás informujeme o usmernení vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k súčasnej situácii ohľadom koronavírusu.

  usmernenie3_koronavirus.pdf​​​​​​​

  Zároveň nás zriaďovateľ školy informoval o vydaní Informácie Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výskytom Koronavírus 2019/COVID–19/, na základe zasadnutia krízového štábu s predsedom Košického samosprávneho kraja k možným rizikám spojeným s koronavírusom s odporúčaním v znení:

  https://web.vucke.sk/sk/novinky/opatrenia-kosickeho-kraja-suvislosti-vyskytom-koronavirusu.html

  Pre žiakov, ktorí sa vrátili z oblastí, ktoré sú potvrdené, na základe pokynu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej republiky, odporúčame zákonnému zástupcovi žiaka, resp. žiakovi, sledovanie zdravotného stavu v domácom prostredí t.j. dobrovoľnú domácu izoláciu mimo kolektívu.V takomto prípade žiak, resp. zákonný zástupca, telefonicky kontaktuje príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý navrhne ďalší postup. Je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školského zariadenia svoje choré dieťa.

  Všetky navrhované opatrenia vychádzajú z usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky (dostupné online na http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_HH_SR_COVID-19_druha_aktualizacia.pdf).

 • Aktuálne usmernenie pre žiakov a rodičov školy - 10.3.

  Na základe usmernenia odboru školstva KSK riaditeľka školy oznamuje, že vyučovanie sa prerušuje od zajtra 11.03. do 13.03.2020 - https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupne-stredne-skoly-ostavaju-zatvorene-do-konca-tyzdna.html

  Zároveň dôrazne odporúčame, aby sa študenti počas prerušenia školského vyučovania vyvarovali návštevám hromadných podujatí a  miest s veľkým počtom ľudí a  voľné dni využili predovšetkým na samoštúdium  - hlavne maturanti. Prihláste sa do Edupage, kde Vám učitelia budú posielať študijné materiály.

  Zároveň sa vyhýbajte stretnutiam so známymi a spolužiakmi, ktorí počas jarných prázdnin boli na pobyte v krajinách s potvrdeným výskytom koronavírusu.

   

  O ďalšom postupe Vásbudeme informovať.

 • Prerušenie vyučovacieho procesu

  9.3 a 10.3. 2020

  Predseda Košického samosprávneho kraja za účelom ochrany verejného zdravia ukladá povinnosť riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja z organizačných dôvodov v súlade s ustanovením §150 ods. 5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní v znení neskorších predpisov prerušiť vyučovací proces v dňoch 09.3.2020 a 10.3.2020O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

 • Dejepisná olympiáda

  Dejepisná olympiáda

  14. 2. 2020 prebiehalo v CVČ okresné kolo Dejepisnej olympiády. V kategórii F Oliver Hudák z 1.OA obsadil 2. miesto. V kategórii D obsadil Alex Eiben z 3.OA tiež 2. miesto a postupuje do krajského kola. V kategórii C obsadila 3. miesto Nina Mikuľáková zo 4. OA. Viťazom blahoželáme a ďakujeme za účasť Ivane Gamrátovej/úspešný riešiteľ/ zo 4.OA, Denise Bognárovej z 3.OA a Simone Bodnárovej z 1.OA.

 • Rozbehni svoj nápad

   

  Výzva pre všetkých šikovných žiakov. PRIHLÁS SVOJ NÁPAD DO 28. FEBRUÁRA 2020 A ZÍSKAŚ ZDARMA:

  * prístup do Rozbehni sa! videokurzu v hodnote 99€

  * účasť na Bootcampe & praktický pracovný zošit       

  * 100€ na zostrojenie prototypu alebo prezentáciu nápadu       

  * mentoring, semináre & web na mieru v hodnote 299€       

  * možnosť získať grant z 18 000€ fondu na rozvoj nápadu

  Viac na stránke: http://rozbehnisa.sk/rozbiehator/

 • Stretnutie s veľvyslankyňou USA na Slovensku

  Stretnutie s veľvyslankyňou USA na Slovensku

  Na základe dlhoročnej spolupráce s American Embassy dostala Ildikó Gáspár výnimočnú príležitosť stretnúť sa s velvyslankyňou USA na Slovensku Bridget Brink pri príležitosti znovutvorenia Amerického centra v Košiciach.

 • V angličtine valcujeme

  V angličtine valcujeme

  Obrovský úspech! Naše gymnázium už druhý rok ako jediné v kraji postupuje do celoslovenského kola v Olympiáde v anglickom jazyku. Veronika Danková z V.AB vyhrala na krajskom kole 1.miesto v kategórii 2C1!! Gratulujeme!

 • Krásny úspech v nemčine

  Krásny úspech v nemčine

  Dňa 11.2.2020 sa konalo krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka, v ktorom naša žiačka osemročného štúdia z 3.OA Karin Michalková získala krásne 1. miesto v kategórii 1C a tým aj postup na celoslovenské kolo. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

 • Bilingualism: the way to connect Europe

  Bilingualism: the way to connect Europe

  V dňoch 26.1.do 1.2.2020 sa dvaja učitelia našej školy Janka Sidorová a Jozef Štefanko v rámci projektu Erasmus+ zúčastnili pobytu vo Fínsku. Vidieť a zažiť  je viac ako o fínskom školskom systéme  počuť a čítať.  Spolu s partnermi z Belgicka a Nemecka absolvovali vyučovacie hodiny na viacerých školách, zoznámili sa aj s estónskym vzdelávaním, spoznávali kultúru, prírodu a  navštívili mestá Vaasa, Seinäjoki i Helsinki. 

  Fotoalbum

 • Výsledky študentských volieb

  Výsledky študentských volieb

  Študentské voľby prebehli na našej škole dňa 6. 2. 2020 v priestoroch volebnej miestnosti zriadenej na pôde školy v čase od 8.00 do 14.00 hod. Volieb sa zúčastnilo 153 žiackych voličov, pričom platne odvolilo 149 z nich. Kandidátska listina pozostávala z 25 volebných strán resp. volebných koalícií. 

   Výsledky volieb boli nasledovné:  

  1. miesto: Koalícia progresívne Slovensko a SPOLU- občianska demokracia (30 hlasov)
  2. miesto: Za ľudí (28 hlasov)
  3. miesto: Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia, ZMENA ZDOLA                    (20 hlasov)
  4. miesto: Sloboda a Solidarita (16 hlasov)
  5.  miesto: SME RODINA, Kotlebovci -Ľudová strana naše Slovensko. ( zhodne po 12 hlasov) 

        Ostatné hlasy získali ďalšie politické strany v rozmedzí od 6 po 1 hlas.

 • DOD na našej škole

  DOD na našej škole

  Pozrite si DOD 2020 na našej škole v obrázkoch. Radi Vás privítame aj v budúcom školskom roku.

  Fotoalbum

 • Prijímacie skúšky - kritériá pre prijatie

 • Voľné pracovné miesto

  Riaditeľka Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice informuje o voľnom pracovnom miestena celý pracovný úväzok s dobou nástupu od 17.02.2020 do 31.12.2020 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú: samostatný referent na ekonomickom úseku v kumulácií s pracovným zaradením personalista/ka, mzdový/á účtovník/čka.

  Kvalifikačné predpoklady:

        minimálne úplné stredné odborné vzdelanie

        ovládanie práce s PC – Ives, Microsoft Office  (Word, Excel) – pokročilý

  Platové zaradenie a plat: 

        zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov     

        vo verejnom záujme v znení aktuálnych predpisov: 830,50 € ( platová trieda 5).

  Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • prax na personálnom a mzdovom úseku,
  • ovládanie programu Ives podmienka,
  • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
  • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
  • samostatnosť, precíznosť a dôslednosť.

  Požadované doklady: 

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie o dosiahnutom vzdelaní,
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Žiadosti o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi  môžete posielať  na  adresu školy

  alebo elektronicky na e-mailovú adresu riaditel@opatovska.sk . Kontaktovať

  budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky.

   

   

 • 2. Reprezentačný ples školy

  2. Reprezentačný ples školy

  Vážení rodičia, milí absolventi školy a všetci naši priaznivci.

  Riaditeľstvo Gymnázia, Opatovská cesta 7 v Košiciach Vás srdečne pozýva na 2. Reprezentačný ples školy, ktorý sa uskutoční 8.2.2020 v kultúrnom stredisku JÁNOŠÍK. Lístky si môžete zakúpiť priamo na riaditeľstve školy od 9.12.2019. Cena lístka je 40€. 

  Tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami!    

  Riaditeľka školy Mgr. Lenka Hézselyová.

 • DOD na škole

  Srdečne pozývame všetkých žiakov základných škôl na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční v stredu   29. 1. 2020  v čase od 10.00 do 17.00. Organizované vstupy  o 10.00, 11.00, 15.00 hod.

  Viac o podujatí sa dočítate  pozvanka_DOD.docx.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
  Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
 • 055 7274411 - sekretariát
  055 7274412 - riaditeľ školy
  055 7274414 - zástupca riaditeľa
  055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria