Navigácia

 • Súťaž Best in Deutsch 2017

  Súťaže sa v roku  2017 zúčastnilo 3003 študentov z  220 stredných škôl zo 7 krajín. V takto silnej konkurencii sa dokázali naši žiaci presadiť a umiestnili sa v TOP 20 na 18. mieste.

  Najlepší z našich žiakov boli Oliver Tomondy  (4.NB), Simona JurováRudolf Lukáč, Kamil Krušpán  (všetci 5.NB) a Diana Achimovičová (3.A). Gratulujeme nášmu tímu k peknému výkonu.

 • Oznam o udelení riaditeľského voľna

  Riaditeľka Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní udeľuje na deň 22.decembra 2017 riaditeľské voľno  z dôvodu šetrenia vykurovania v priestoroch školy.

 • Vianočný koncert

  Vianočný koncert sa uskutoční 21.12.2017 o 9.00 v Aule Maxima TUKE. Zraz žiakov je o 8.50.

 • 24 hodinový volejbalový turnaj

  Dňa 18.12.2017 sa o 8,00 začal na našej škole 24 hodinový volejbalový zápas. Zúčastnili sa ho žiaci ,ktorí mali hodiny Tšv a od 15,00 hod až do rána 7,00 hod sa ho zúčastnili žiaci , ktorí si chceli zahrať volejbal v príjemnej atmosfére a s super ľuďmi. Zišlo sa nás v telocvični okolo 70 športovo naladených ľudí. A sme hrali a hrali a hrali.

   Výsledok nášho zápasu bol : 1826:1732 . Vyhralo Modré družstvo.

   Zničení ,ale šťastný sme v utorok rovno z telocvične išli na vyučovanie.

  Ďakujeme profesorom , že mali s nami zľutovanie a nás neskúšali a nemuseli sme písať ani písomky.

   Snáď o rok sa stretneme pri volejbale opäť.

 • Matematický viacboj 2017/2018

  Už tradične sa naša škola zúčastňuje matematickej súťaže košických gymnazistov Matematický viacboj. Súťaž sa skladala z dvoch častí: z riešenia zábavných úloh formou štafetového náboja a zo slovných šarád.

  V silnej konkurencii 10 škôl, ktoré vyslali trojčlenné družstvá na súboj dôvtipu, rýchleho uvažovania a logického myslenia sa naše družstvo nestratilo a obsadilo krásne 2. miesto.

  Družstvo tvorili Agatá Polomská (4.NB), Matúš Lengyel a Rudolf Lukáč (5.NB). Srdečne im blahoželáme!

 • Výsledky olympiády v ANJ

  Olympiáda v anglickom jazyku

  Školské kolo 21.11.2017

  VYHODNOTENIE

   

  Kategória 1A     1.miesto              Klacik Nikoletta       II.OA

                             2.miesto              Károlyi Emma          II.OA

                             3.miesto              Albrecht Alex           I.OA

   

  Kategória 2A     1.miesto              Labanc Miloš            II.NB

                             2.miesto              Nadzamová Anna     II.A

                             3.miesto              Čech Peter                 II.A

   

  Kategória 2B      1.miesto              Krušpán Kamil         V.NB

                             2.miesto              Tomondy Oliver        IV.NB

                             3.miesto              Šári Matej                 III.B

   

  Kategória 2C1    1.miesto              Kratochvíl Arnold    III.AB

                             2.miesto              Murgašová Renáta    II.AB

                             3. miesto      Danková Veronika    III.AB

   

  Kategória 2C2    1.miesto              Kiernosz Lenka         I.A

   

   

  Víťazom gratulujeme a držíme palce v ďalších kolách!

 • Výsledky DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

  Kategória E :

  1. miesto :  Nina Mikuľaková  / 2.OA – 87 bodov /
  2. miesto :  Ivana Gamrátová    / OA  - 74 bodov /
  3. miesto :  Emma Károlyi         / 2.OA  - 62 bodov /

  Kategória F :

  1. miesto : Alex Eiben                  / OA  -  82 bodov /
  2. miesto : Alex Albrecht             /  1.OA  -  76 bodov /
  3. miesto : Denisa Bognárová     /  1.OA  -  67 bodov /
 • 24 hodinový volejbalový zápas

  Milí žiaci, rodičia ,priatelia školy

  dovoľte aby sme Vás pozvali na 24 hodinový volejbalový zápas, ktorý sa uskutoční dňa 18.12. 2017 sa na našej škole.
  Začínajú ho žiaci, ktorí majú počas vyučovania hodiny telesnej výchovy a od 15:00 až do rána 7:00 sa ho môžu zúčastniť ostatní žiaci, ktorí môžu prísť aj s rodičmi.
  Privítali by sme tiež členov pedagogického zboru a všetkých priateľov našej školy.
  Zapísať sa môžete na plagát vedľa telocvične. Jedlo a pitie si doneste so sebou.
  Žiaci 8 ročného gymnázia môžu hrať najneskôr do 20:00 v sprievode rodičov.
  Veríme, že posledný výsledok 1625:2005 bude prekonaný.
  Každý účastník získa účastnícky list/medailu, ktorá ho oslobodí v utorok 19.12. od skúšania.
  Vianočné oblečenie vítané.

 • Výsledky olympiády z NEJ

  Kategória 1A      

  1.miesto –     Ema Károlyi                       2.OA

  2.miesto –     Nina Mikuľáková              2.OA

  3.miesto –    Petra Jančiová            2.OA

   

   

  Kategória 2A –  1. + 2.ročník

  1.miesto Viktor Zeman              3.AB

  2.miesto Yasemin Sviatková     3.AB

  3.miesto – Martin Hurtuk             1.A

   

   

  Kategória 2B –  3. + 4.ročník

  1.miesto Diana Achimovičová   3.A

  2.miesto Natália Koščová           4.NB

  3.miesto – Dalibor Walko              4.A

   

   

  Kategória 2C – nemecký bilingvál

  1.miesto Jakub Kovalič                 4.NB

  2.miesto – Oliver Tomondy            4.NB

  3.miesto – Ivana Jevická                 3.NB

 • Skúška DSDII

  V utorok 28. novembra 2017 sa 15 žiakov piateho ročníka nemeckej bilingválnej sekcie 
  podrobilo písomnej časti skúšky na získanie jazykového certifikátu DSD II na úrovni B2/C1, v rámci ktorej absolvovali tri jazykové kompetencie (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomná komunikácia). Výsledky tejto časti skúšky, ktorá sa koná v jeden deň jednotne na celom svete a opravuje sa centrálne v Nemecku, sa dozvieme na jar 2018.
  Onedlho, v dňoch 13. a 14. decembra 2017, ich čaká ešte druhá, ústna časť skúšky.
  
  Spoločne s našimi žiakmi sa na tejto skúške zúčastnilo aj 7 žiakov z Gymnázia Trebišovská Košice.
 • Exkurzia do LITPARKU

  Naši najmladší sa vzdelávali LitPark-u, kde vytvárali pomyselný Fb profil známym spisovateľom. Touto netradičnou formou sa o nich a ich dielach dozvedeli veľa zaujímavých vecí. Príjemné prostredie, milá pani lektorka a naše dielka prispeli k rozvoju vedomostí. Veríme, že sa do knižnice ešte vrátime.

 • Darcovstvo krvi

  Do galérie Darcovstvo krvi boli pridané fotografie.

  16.11. ráno od 8.00 sa na našej škole uskutočnilo - darovanie krvi - v rámci "študentskej kvapky krvi", ktorá sa každoročne organizuje. Na tejto akcii sa zúčastnilo 32 ľudí, študentov z 3.a 4. ročníkov, profesori, ako aj nepedagogickí pracovníci. Úspešných darcov, ktorí obdržali aj preukaz darcu, bolo 17 - z toho 4 učitelia a 1 nepedagogický pracovník. Príkladom bola aj riaditeľka a zástupkyňa školy.

  Všetkým srdečne ďakujeme za túto ušľachtilú pomoc tejto vzácnej životodarnej tekutiny. 

  Úspešní darcovia: 

  študenti - Schmidtová Nikola 3.A, Diheneščík Ľuboš 3.B, Veselovský Dávid 3.NB, Vacendák Oliver 4.A, Matlo Patrik 4.A, Ferková Patrícia 4.B, Erdélyi Ladislav 4.B, Bolík Martin 4.A,  Pšenička Eduard 4.NB, Orosz  Dominik 4.NB, Bodnár Július 5.NB, Baštová Romana 5.NB

  učitelia a nepedagogický pracovník: - Mgr, Hézselyová Lenka, Mgr. Ing, Lukáčová Júlia, Mgr. Štefanko  Jozef, Mgr. Fričová Marta, Plšik Zdeno

 • Olympiáda zo slovenského jazyka

  Do galérie Olympiáda zo slovenského jazyka boli pridané fotografie.

  Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry:

  Uskutočnilo sa 25.10. 2017. V dvoch kategóriách súťažilo 26 študentov.

  V kategórii A: 1. miesto – Andrea Fabriciová, 4.B

                          2. miesto –  Martina Hvolková, 3.NB

                          3. miesto –  Agáta Polomská, 4.NB

  V kategórii B: 1. miesto – Samuel Albrecht, 2.NB

                                         –  Renáta Murgašová, 2.AB

                          3. miesto – Sarah Závodská, 1.A

   

 • Exkurzia v Ústave fyziológie hospodárskych zvierat SAV

  Dňa 8.11.2016 sa študenti 3. ročníka zúčastnili exkurzie v Ústave fyziológie hospodárskych zvierat SAV. Pracovníci ústavu pripravili  zaujímavý a pútavý  program. Mali sme  možnosť prezrieť si jednotlivé laboratóriá, oboznámiť sa s modernými prístrojmi na diagnostiku baktérií a s výskumom embryí cicavcov. 

 • Odovzdávanie jazykových diplomov

  Do galérie Odovzdávanie jazykových diplomov boli pridané fotografie.

  Dňa  23.10.2017 boli žiakom 3.NB slávnostne odovzdané  jazykové diplomy DSD I. Pre získanie tohto diplomu museli žiaci úspešne zvládnuť ústnu a písomnú skúšku, čo sa väčšine z nich aj podarilo.

   

  Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu nemeckého jazyka.

 • Okresné kolo v aerobiku

  Do galérie Okresné kolo v aerobiku boli pridané fotografie.

 • Majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu

  Do galérie Majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu boli pridané fotografie.

  Dňa 25.10 sa v Červenom Kláštore uskutočnili školské majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu. Našu školu reprezentovali: Radka Škovranová - IV.NB a Dominika Kočišová - III,A, ktoré sa po absolvovaní náročnej trate umiestnili na 7. mieste. Ďakujeme za reprezentáciu a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

 • Návšteva knižnice LITPARK

  Dňa 23. 10. 2017  1.AB v rámci slovenského jazyka navštívila knižnicu Litpark. Dozvedeli sme sa o dejinách knižnice, pozreli sme si výstavu detských kníh, pričom najstaršia pochádza z roku 1894.  Aj napriek zmene programu, mali sme sa dozvedieť o živote a tvorbe Shakespeara, a sústavnému dažďu sa žiaci tešili z toho, že vymenili tradičné prostredie triedy za zaujímavé priestory  najmodernejšej knižnice v Košiciach.

  Do galérie Návšteva knižnice boli pridané fotografie.

  Do literárnej súťaže, v ktorej bolo potrebné odpovedať na 4 otázky,  sa zapojilo 58 študentov. Väčšina odpovedala správne na všetky otázky. Všetky papieriky so správnymi odpoveďami boli zaradené do losovania. Pani riaditeľka vylosovala dve mená. Víťazmi sa stávajú Slávka Vandrová z 1.NB a Miloš Labanc z 2.NB. Víťazov prosíme, aby prišli cez veľkú prestávku do riaditeľne školy po ocenenie.

 • 27. 10. 2017

  Do galérie Imatrikulácia boli pridané fotografie.

 • 27. 10. 2017

  Do galérie Správna voľba povolania boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
  Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
 • 055 7274411 - sekretariát
  055 7274412 - riaditeľ školy
  055 7274414 - zástupca riaditeľa
  055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria