• Novinky

     • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku
      • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

      • Dňa 10.2.2021 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktoré prebiehalo online formou. Našu školu reprezentovali 2 žiaci: Kategória 2B: Dominik Bujnovský, 3.A, 4.miesto (úspešný riešiteľ). Kategória 2C1: Viktória Parkányiová, V.AB, 6.miesto (úspešný riešiteľ). Dominikovi a Viktórii  srdečne blahoželáme!

     • Fyzikálna olympiáda
      • Fyzikálna olympiáda

      • Dňa 22.2.2021 bolo ukončené domáce kolo fyzikálnej olympiády pre kategórie E a F, ktorého sa zúčastnili 3 žiaci osemročného štúdia. V kategórii E sa na 1.mieste umiestnil Matej Štefko (4.OA), na 2.mieste Viktória Málecová (4.OA). V kategórii F sa na 1.mieste umiestnil Vladimír Strýčko (3.OA), ktorý ako jediný úspešný riešiteľ bude našu školu reprezentovať na okresnom kole.Všetkým zúčastneným ďakujeme, že si našli čas a chuť popasovať sa s náročnými úlohami a Vladovi držíme palce v ďalšom kole!

     • LEAF ACADEMY ENGLISH ESSAY COMPETITION
      • LEAF ACADEMY ENGLISH ESSAY COMPETITION

      • Súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku LEAF ACADEMY ENGLISH ESSAY COMPETITION

          Počas školského roka sa na našej škole konajú mnohé súťaže, v ktorých študenti preukážu svoje zručnosti a schopnosť vyjadrovať sa v anglickom jazyku. Bohužiaľ, viaceré z nich teraz nie je možné zrealizovať, preto sme veľmi radi, že študenti mali možnosť zapojiť sa online do súťaže v písaní esejí. Nebola to vôbec ľahká úloha, keďže ich dielo muselo obsahovať aspoň 600 slov a aj témy esejí boli náročné.

       Preto si veľkú pochvalu zaslúžia študenti, ktorí sa do tejto súťaže zapojili: Gabriela Šoltésová - 3.OA, Alex Albrecht - 4.OA, Natália Mozešová - 1.A, Gejza Oláh - 1.A, Júlia Vancová - 2.A, Maroš Masarik - 2.NB, Klaudia Jačisková - 4. AB, Veronika Kozubová - 4.AB, Viktória Parkányiová - 5.AB

     • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku
      • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

      • Dňa 9.2.2021 sa konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktoré prebiehalo online formou. Našu školu reprezentovali 4 žiaci: Kategória 2C: Papcuňárová Martina, I.NB, 2.miesto (úspešný riešiteľ). Kategória 1C: Karin Sára Michalko, IV.OA, 2.miesto (úspešný riešiteľ). Kategória 1B: Michal Sanislo, III.OA, 4.miesto (úspešný riešiteľ). Kategória 1A:Janka Ľochová, II.OA, 11.miesto. Všetkým srdečne blahoželáme!

     • Okresného kolo Dejepisnej olympiády
      • Okresného kolo Dejepisnej olympiády

      • V okresnom kole žiak Samuel Görcsös z 1.OA obsadil 2. miesto v kategórii F a žiak Matej Štefko zo 4.OA obsadil 3. miesto v kategórii C . Ostatní študenti boli úspešní riešitelia – Oliver Hudák z 2.OA obsadil 4. miesto a dvaja súťažiaci sa umiestnili na 6. mieste, ide o Júliu Schwarczovú z 2.OA a Alexa Albrechta zo 4.OA. Všetkým srdečne blahoželáme.

     • Biologická olympiáda
      • Biologická olympiáda

      • Dňa 8.2.2021 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie C. Našu školu úspešne reprezentovala Laura Matisová, žiačka 4.OA triedy. Umiestnila sa na krásnom 3.mieste. Srdečne blahoželáme!

     • Okresné kolo Geografickej olympiády
      • Okresné kolo Geografickej olympiády

      • Dňa 5.2.2021 sa uskutočnilo Okresné kolo Geografickej olympiády. Zo školského kola postúpili 6 žiaci, ktorí si zmerali sily v online prostredí so svojimi rovesníkmi. Štyria z nich - Oliver Hudák (2.OA), Matúš Sičák (3.OA), Vladimír Strýčko (3.OA) a Denisa Bognárová (4.OA) sa stali úspešnými  riešiteľmi, čo nás veľmi teší.  Všetkým zúčastneným ďakujeme a úspešným riešiteľom blahoželáme. Veríme, že ich úspech povzbudí.

      • PRÍŤAŽ (Prírodovedná súťaž)

      • Milí študenti, tu sú výsledky súťaže, ktorá prebiehala v troch kolách:

       1. miesto: Zuzana Kušnieriková 2.A, Laura Lešková 2.NB

       2. miesto: Viktória Malecová 4.OA

       3. miesto: Miroslava Hašková 3.NB

       Víťazom blahoželáme!

       Okrem jednotiek ku ostatným známkam z predmetov biológia, fyzika a chémia, ich budú v škole čakať aj vecné odmeny. Samozrejme, že aj ostatným účastníkom pribudli v druhom polroku cenné jednotky s rôznou váhou podľa počtu získaných bodov. Vážime si, že ste si našli čas na realizáciu a dokumentovanie domácich pokusov, na riešenie úloh aj mimo klasických vyučovacích hodín. Vyučujúci biológie, fyziky a chémie.

     • Naháňame sa za životom a nestíhame ho žiť. Ako to zmeniť?
      • Naháňame sa za životom a nestíhame ho žiť. Ako to zmeniť?

      • Mnoho ľudí sa časom ocitne v začarovanom kruhu, v ktorom im práca odkrajuje čoraz viac zo súkromia. Často ich pritom celkom pohltí. „Pracujeme pre to, aby sme si kúpili práčky a umývačky riadu – pomocníkov, ktorí nám čas ušetria – a napriek tomu čas nikdy na nič nemáme,“ 
      • Žneme úspech aj v nemčine

      • Tohto roku sa naši žiaci aj napriek pandémii zapojili do olympiády z nemeckého jazyka a v každej kategórii dosiahli úžasný úspechOkresné kolo olympiády v nemeckom jazyku sa konalo dňa 20.01.2021 a prebiehalo online formou. Našu školu reprezentovali žiaci v dvoch kategóriách, pričom všetci boli úspešnými riešiteľmi! Umiestnili sa nasledovne: 

        Kategória 1A:  

        Janka Ľochová, II.OA, 2.miesto  

       Amiri Idris, I.OA, 3.miesto  

        Kategória 1B:  

       Michal Sanislo, III.OA, 1.miesto   

       Alex Albrecht, IV.OA, 6.miesto  

       Všetkým srdečne blahoželáme! Janke, Michalovi a Karin zo IV.OA (kategória 1C), ktorá postupuje priamo zo školského kola, držíme palce v krajskom kole. Viel Glück! 

      • Študujte u nás

      • Milí deviataci a ôsmaci. Máme pre Vás pripravené informácie o štúdiu na našej škole.Stači sa pozrieť na stránku www.opatovska.sk/studium/. Máme pre Vás pripravené testy, zaujímavé prezentácie, videá. Nájdete nás aj na sociálnych sietiach Facebook (@GO7Kosice) a Instagram (gymopatke)..

       Pre záujemcov o bilingválne štúdium pripomíname termín podania prihlášok a to do 20.02.2021. Ponúkame kvalitnú výuku jazykov lektormi a učiteľmi, možnosť absolvovať jazykové skúšky a získať medzinárodné certifikáty. Hlásiť sa môžu aj žiaci 8. ročníka ZŠ.

      • Physics in Advent

      • V čase od 1. do 24. decembra sa 35 žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej online súťaže Physics in Advent (Fyzikálny adventný kalendár https://www.physics-in-advent.org/calendar). Tak ako každý adventný kalendár, aj tento obsahoval 24 okienok. Tieto však neboli naplnené čokoládou, ale pokusmi z fyziky. Každý deň mali žiaci zrealizovať jednoduchý pokus a na jeho základe vyznačiť správnu odpoveď na položenú otázku. O tom, že sa naším žiakom darilo svedčia aj certifikáty jednotlivých tried, ktoré sa zapojili.  V adventnom kalendári bolo viac ako 61 000 registrovaných účastníkov - konkurencia bola teda obrovská. Naši žiaci sa nedali zahanbiť a viacerí dosiahli maximálny počet 24 bodov a teda ašpirujú na ocenenie od organizátorov.

      • V anglickom jazyku sme super

      • Napriek pandémii naši žiaci sa zapájajú do súťaží a VYHRÁVAJÚ!!!

       a 13.01.2021 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, súťaž prebiehala online formou. Našu školu reprezentovali žiaci v piatich kategóriách a umiestnili sa nasledovne:

        

       - v kategórii 1.A: Vivianna Lašutová II.OA, 6.miesto

       - v kategórii 1.B: Alex Albrecht IV.OA, 6.miesto

       - v kategórii 2.A: Alexandra Bačová II.NB, 2. miesto

       - v kategórii 2.B: Dominik Bujnovský III.A, 1.miesto

       - v kategórii 2C2: Peťko Oskar II.AB, 2.miesto

        

       Všetkým srdečne blahoželáme. Dominikovi a Viktórii Parkányiovej V.AB, ktorá postupuje priamo zo školského kola, držíme palce v krajskom kole!

      • Vieš to? Telo-telo

      • Žiaci 3. a 4.ročníka nášho osemročného gymnázia sa zapojili do vedomostnej súťaže z Telesnej a športovej výchovy "VIEŚ TO? TELO-TELO". Súťaž trvala 5 týždňov a žiaci odpovedali na otázky v oblasti biomechanika, fyziológia, zdroje energie pre ľudský organizmus, kultúra a ekonomika v športe.

       Súťaže sa zúčastnilo 31 škôl z celého Slovenska.

       Spomedzi 740 účastníkov sa našou najúspešnejšou žiačkou stala Denisa Bognárová z triedy 4.OA, ktorá obsadila pekné 12.miesto. Ďalšími úspešnými riešiteľmi, ktorí sa umiestnili v prvej 40 - tke sú:

       Matej Štefko - 4.OA - 24.miesto, Alex Albrecht -4.OA - 28.miesto, Tatiana Kočišová - 4.OA - 33. miesto, Vanesa Kolesárová - 4.OA - 40.miesto.

       Srdečne blahoželáme.

      • Víťazka z DOD

      • Výherkyňou atraktívnej ceny vrámci DOD sa stala Barborka Čechová, ktorú si z rúk riaditeľky aj osobne prevzala. Teší nás jej záujem o našu školu a radi ju privítame v radoch našich žiakov.

      • Dejepisná olympiáda

      • Dňa 8.12. 2020 sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády - dištančnou formou. Súťažilo sa v kategórii F - 1.OA, v kategórii E -2.OA a v kategórii C - 4.OA. Testy pozostávali z 3 častí a 80 úloh. Výsledková listina:

       Kategória F

       1. miesto - Samuel Görcsös

       2. miesto - Idris AmiriKategória

       Kategória E

       1. miesto - Júlia Schwarczová

       2. miesto - Oliver Hudák

       Kategória C

       1. miesto - Matej Štefko

       2. miesto - Alex Albrecht

       Títo žiaci postupujú do okresného kola, ktoré bude prebiehať vo februári 2021.Všetkým účastníkom/aj tým bez umiestnenia/ zo srdca blahoželáme: Ádám Gáspár, Lukáš Kafka, Denisa Bognárová, Viktória Malecová, Natália Sajková.Víťazom želáme ďalšie úspechy v postupových kolách.

      • Pytagoriáda - školské kolo

      • Dňa 10.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo 42. ročníka Pytagoriády online formou. Súťažilo sa v kategóriách P6, P7 a P8. Do súťaže sa zapojilo 58 žiakov 1.OA, 2.OA a 3.OA triedy, z nich sa 10 žiaci stali úspešnými riešiteľmi.

       1. miesto      Stela Ňaršanská        prvá OA  
       2. miesto      Lukáš Kafka               prvá OA    
       3. miesto      Filip Ňaršanský          prvá OA      
       4. miesto      Idris  Amiri                   prvá OA  
       5. miesto      Ádám Gáspár              prvá OA 
       6. miesto      Tibor Migles                 prvá OA  
       7. miesto      Jessica  Kolesárová    druhá OA   
       8. miesto      Janka    Ľochová         druhá OA    
       9. miesto      Jakub    Imro                tretia OA  
       10. miesto      Vladimír Strýčko          tretia OA  

       Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme ! 

        

      • Ste skvelí Opatovčania!

      • V dňoch 30.11 – 4.12.2020 sme sa zapojili do celoslovenskej zbierky „ Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.“  Za necelý týždeň sa nám podarilo vyzbierať 44 „krabíc lásky“ pre babičky a deduškov z domovov dôchodcov z Košíc a okolia. Ďakujeme. Aj vďaka Vám budú ich Vianoce krajšie!