• Novinky

     • ROZLET
      • ROZLET

      • Študentka 4.A Timea Belišová získala 2. miesto v 3. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže ROZLET. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa autorských úspechov.

     • Šaliansky Maťko
      • Šaliansky Maťko

      • V piatok 28.1 2022 prebiehalo školské kolo súťaže v recitácii slovenských povestí Šaliansky Maťko.

       Výsledky:

       1. miesto – Zina Jánošíková z OA
       2. miesto – Nina Lacková z 1.OA

                                 Nella Lucia Rečičárová z 1.OA

                                 Maximilián Rapoš z 1.OA

       Všetkým blahoželáme a Zine držíme palce v ďalšom kole súťaže.

        

        

     • Školský semafór ( aktualizovaný január 2022)
      • Školský semafór ( aktualizovaný január 2022)

      • Verzia 1.8 manuálu predstavuje prehľad opatrení od 1. 9. 2021 vychádzajúc z platnej legislatívy, nového Návrhu opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) schváleného uznesením vlády SR č. 29/2022 zo dňa 12.1.2022 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 17. 1. 2022. Manuál je aktualizovaný k 25. 1. 2022 z dôvodu vydania novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva k izolácii osôb  pozitívnych na ochorenie COVID-19 a ku karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

       Vzhľadom na vydanie novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platí, že ak niekto od 25.1.2022 ide na test alebo sa objavia príznaky ochorenia:

       • pozitívna osoba ide do izolácie. Izolácia trvá 5 dní od odobratia vzorky na test alebo od objavenia príznakov, ak sa za posledných 24 hodín izolácie nevyskytli príznaky.
       •  ak bol človek v kontakte s pozitívnou osobou 2 dni pred jej testovaním alebo pred objavením príznakov, nasleduje karanténa. Karanténa trvá 5 dní od kontaktu s pozitívnou osobou, ak sa počas posledných 24 hodín neobjavia klinické príznaky ochorenia

       Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá je:

       1. kompletne očkovaná a zároveň má aplikovanú posilňovaciu (booster) dávku alebo
       2. kompletne očkovaná alebo
       3. ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

       Aktuálnu verziu  1.8 manuálu nájdete  na webe:

       https://www.minedu.sk/data/att/21852 

       VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

       https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_7.pdf (PDF)

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      • Pozývame všetkých záujemcov o štúdium na našom Gymnáziu na Deň otvorených dverí, ktroý sa uskutoční 2.2.2022.

       Všetky informácie budeme aktualizovať. Sledujte nás a dozviete sa čoskoro viac.

       www.dod.opatovska.sk

       Dotazník DOD - vyplnením dotazníka získate možnosť zúčastniť sa prípravného kurzu na prijímacie skúšky a na Vami zadanú e-mailovú adresu  pošleme link na pripojenie sa. 

     • OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY Z NEMECKÉHO JAZYKA
      • OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY Z NEMECKÉHO JAZYKA

      • Dňa 19.1.2021 súťažilo 6 našich žiakov v okresnom kole olympiády z nemeckého jazyka v kategóriách 1A, 1B a 2A. Pre súčasné obmedzenia sa konalo toto kolo online formou. Našim žiakom sa naozaj darilo a dvaja si vybojovali aj postup do krajského kola. Umiestnili nasledovne:

       Kategória 1A:
       2.miesto: Kafka Lukáš, 2.OA (postupuje do krajského kola)
       3.miesto: Amiri Idris, 2.OA

       Kategória 1B:
       1.miesto: Sanislo Michal, 4.OA (postupuje do krajského kola)
       5.miesto: Hadašová Natália, 3.OA

       Kategória 2A:
       3.miesto: Mazancová Kristína, 2.A
       5.miesto: Spielvogelová Lea, 5.OA

       Všetkým srdečne gratulujeme a postupujúcim držíme palce v krajskom kole!

     • Aj prírodné vedy zdoláme - 100% úspešnosť
      • Aj prírodné vedy zdoláme - 100% úspešnosť

      • Aj v tomto školskom roku sa v čase od 1. do 24. decembra zapojili desiatky našich žiakov  do medzinárodnej online súťaže Physics in Advent (Fyzikálny adventný kalendár https://www.physics-in-advent.org/calendar). Tak ako každý adventný kalendár, aj tento obsahoval 24 okienok, ktoré však neboli naplnené čokoládou, ale kreatívnymi pokusmi z fyziky. Každý deň bolo úlohou žiakov zrealizovať jednoduchý pokus a na jeho základe vyznačiť správnu odpoveď na položenú otázku. Súťaž prebiehala v anglickom a nemeckom jazyku a tak žiaci mohli skĺbiť svoje prírodovedné a jazykové zručnosti. O tom, že sa naším žiakom darilo, svedčia aj certifikáty, ktoré získali.  V adventnom kalendári bolo viac ako 66 500 registrovaných účastníkov - konkurencia bola teda naozaj obrovská. Naši žiaci sa nedali zahanbiť a niektorí dosiahli aj 100% úspešnosť – 24 bodov, čím ašpirujú na ocenenie od organizátorov. K najlepším na našej skole patria: Viktória Málecová 5.OA, Nina Mikuľáková z 2A a Tara Bednáriková z 5.OA.

     • Máme stupne víťazov !!!!
      • Máme stupne víťazov !!!!

      • Naši žiaci znova súťažili a zvíťazili ! V okresnom kole v olympiáde v anglickom jazyku sme vyhrali tentokrát až 3 kategórie. Naši víťazi sú Alex Albrecht, Oskar Peťko a Dominik Keil. Srdečne im blahoželáme a držíme palce v krajskom kole

     • Školské kolo Dejepisnej olympiády
      • Školské kolo Dejepisnej olympiády

      • V tomto týždni sa uskutočnili v triedach 1. OA, 2. OA, 3. OA., 4. OA školské kolá Dejepisnej olympiády. Olympiáda prebiehala prezenčne. Najlepšie výsledky dosiahli a v regionálnom kole nás budú reprezentovať:

       KATEGÓRIA F:

       1. Lívia Vargová, 1. OA

       2. Luzja Alexandra Grelová, 1. OA

        

       KATEGÓRIA E:

       1. Samuel Görcsös, 2. OA

       2. Matej Oros, 2. OA

       2. Ľubomír Patrik Michalko, 2. OA

        

       KATEGÓRIA D:

       1. Oliver Hudák, 3. OA

       2. Vivianna Lašutová, 3. OA

        

       KATEGÓRIA C:

       1. Ivan Kolarčík, 4. OA

       2. Matúš Sičák, 4. OA

       Víťazom držíme palce v okresnom kole vo februári 2022.

     • Školské kolo Geografickej olympiády
      • Školské kolo Geografickej olympiády

      • Dňa 24.11.2021 sa uskutočnilo  školské kolo Geografickej olympiády, v ktorom si úroveň svojich vedomostí overilo 14 žiakov osemročného gymnázia. Všetci žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi. Najlepšie výsledky v jednotlivých kategóriách dosiahli :

       Kategória F:

       1.miesto - Zina Jánošíková - 1.OA

       2.miesto - Lukáš Kafka - 2.OA

       3.miesto - Stela Ňaršanská - 2.OA

       Kategória E:

       1.miesto - Matúš Sičák - 4.OA

       2. miesto - Oliver Hudák - 3.OA

       3. miesto - Michal Klika - 3.OA

       Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalších kolách.

     • Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka
      • Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka

      •  

       Dňa 26.11.2021 súťažilo 27 odvážnych žiakov v olympiáde z nemeckého jazyka takmer vo všetkých kategóriách vprvej čast školského kola, ktoré sa konalo online formou.

       V pondelok 29.11.2021 a v utorok 30.11.2021 prebehla ústna časť prezenčne. Naši žiaci si tak preverili svoje jazykové schopnosti a zručnosti po všetkých stránkach. Tí najlepší sa umiestnili nasledovne:

       Kategória 1A:

       1.miesto: Amiri Idris, 2.OA

       2.miesto: Kafka Lukáš, 2.OA

       3.miesto: Rapoš  Maximilián, 2.OA

        

       Kategória 1B:

       1.miesto: Sanislo Michal, 4.OA

       2.miesto: Hadašová Natália, 3.OA

       3.miesto: Hudák Oliver, 3.OA

        

       Kategória 1C (mladší germanofónny žiaci):

       1.miesto: Michalko Patrik, 2.OA

        

       Kategória 2A:

       1.miesto: Spielvogelová Lea, 5.OA

       2.miesto: Mazancová Kristína, 2.A

        

       Kategória 2C (starší germanofónny žiaci):

       1.miesto: Michalková Karin, 5.OA

       2.miesto: Nováková Nina, 2.NB

       3.miesto: Boháč Vojtech, 1.NB

        

       Všetkým srdečne blahoželáme! Do vyšších kôl postupujú: Idris, Lukáš, Michal, Natália, Patrik, Lea, Kristína a Karin. Držíme palce!

     • Zomrela Marianna Takáčová - naša dlhoročná pani vrátnička
      • Zomrela Marianna Takáčová - naša dlhoročná pani vrátnička

      • S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás 1.12.2021, vo veku nedožitých 63 rokov opustila pani Marianna Takácsová, naša dlhoročná pani vrátnička. Žiaci aj spolupracovníci na ňu spomínajú ako na strážkyňu našej školy, vždy priateľskú a zhovorčivú, ochotnú pomôcť i poradiť.

       Česť jej pamiatke a úprimnú sústrasť celej rodine a pozostalým.

     • Olympiáda v anglickom jazyku
      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • V dňoch 22.-25.11.2021 sa naši najlepší žiaci zapojili do kombinovanej verzie Olympiády v anglickom jazyku. V rámci školského kola sa hodnotila úroveň anglického jazyka v šiestich kategóriách:

       Kategória 1A - žiaci I.OA a II.OA

       Kategória 1B - žiaci III.OA a IV.OA

       Kategória 2A – V.OA, žiaci prvého a druhého ročníka všeobecného zamerania, žiaci študujúci v nemeckých bilingválnych triedach

       Kategória 2B – žiaci tretieho a štvrtého ročníka všeobecného zamerania a žiaci študujúci v nemeckých bilingválnych triedach

       Kategória 2C1 – žiaci z anglických bilingválnych tried

       Kategória 2C2 – anglofónni žiaci

       Vo všetkých kategóriách sa hodnotili jazykové zručnosti -čítanie a počúvanie s porozumením, hovorenie – voľný rozhovor a opis obrázka, úroveň gramatiky a slovnej zásoby, prípadne progresívne testovanie (2C1 a 2C2).

       Výsledková listina

        

     • Teambuilding - 3.OA v Slovenskom Raji
      • Teambuilding - 3.OA v Slovenskom Raji

      • V dňoch 20 - 22.10.2021 prebehol teambuilding triedy 3.OA v Slovenskom Raji v hoteli Čingov. Aktivity boli zamerané na prosociálnosť, tímovú prácu, stmelenie kolektívu, žiaci si užili aj bazén či wellness. Posúďte sami, ako im bolo..

     • „Vyskúšaj to! Je to veda!“
      • „Vyskúšaj to! Je to veda!“

      • Naša škola sa zapojila v tomto školskom roku so žiakmi do druhého ročníka projektu Vedeckého kuriéra s názvom „Vyskúšaj to! Je to veda!“ a získala tak balíček Vedeckého kuriéra pre predmet fyzika. Vďaka tomu si mohli žiaci nižších ročníkov osemročného štúdia vyskúšať silu klasických i neodymových magnetov, vyrobiť vlastný kompas, vyskúšať si ako prinútiť ťažšie predmety vo vode plávať či roztancovať papierového hada. Veríme, že sme tým oživili hodiny fyziky a žiaci získali nie len vedomosti, ale aj zručnosti

     • Fall Recital 2021
      • Fall Recital 2021

      • Po ročnej prestávke sa naši najlepší recitátori znovu zapojili do súťaže v prednese v anglickom jazyku Fall Recital. Súťaž sa uskutočnila 4.11.2021 a súťažilo sa v dvoch kategóriách. Výherkyňou v kategórii č.1 sa stala Zina Jánošíková z I.OA, na druhom mieste sa umiestnil Tibor Migles z II.OA a na treťom mieste Nina Lacková z I.OA. V rámci druhej kategórie sa výherkyňou stala Sofia Jadrná z V.NB, na druhom mieste sa umiestnila Vanessa Kravčíková z II.NB a tretie miesto získali Emma Károlyi z II.A a Olívia Orlovská z I.NB. Všetkým súťažiacim ďakujeme a už teraz sa tešíme na ďalšie kolo!!! J J J J J

     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu - DofE
      • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu - DofE

      • Vo štvrtok 14. októbra si jedenásť študentiek našej školy prevzalo v priestoroch KSK certifikáty a ocenenia pre absolventov bronzovej úrovne DofE z rúk riaditeľa DofE Mariána Zachara a programového manažéra pre východné Slovensko Janka Smolku. Dievčatám blahoželáme a tešíme sa, že sa rozhodli pokračovať aj na striebornej úrovni, k čomu im želáme veľa úspechov!

       Neváhajte ani vy ostatní a zapoj te sa do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu - DofE! Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu DofE je rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote.
       V rámci DofE sa môžete venovať vašim záľubám a navyše získať  významné medzinárodné ocenenie zohľadňované aj cool zamestnávateľmi a zahraničnými univerzitami.

       Predstavenie program DofE  si môžete pozrieť v krátkom videu (klik na video) alebo na stránke Zapoj sa do DofE

       Pre viac informácií a prípadnú registráciu, kontaktujte pani učiteľku Székelyová.

     • Kráľ pravopisu 
      • Kráľ pravopisu 

      • V dvoch triedach, 1.OA a v 2.OA, prebiehala súťaž v pravopise Kráľ pravopisu. 

       1.OA sa kráľom pravopisu stal Šimon Ferenčák a v 2.OA Samuel GörcsösPretože kráľ potrebuje aj princezné, tento post až do budúceho školského roka budú zastávať v 1.OA  Barbora Čechová a Nikola Kačmáriková a v 2.OA Mia Fedičová a Stela Ňaršanská.  

       Súťaž pozostávala z dvoch častí: najprv žiaci doplňovali i/í, y/ý do vtipnej básne od Milana Lasicu. V druhej časti mali vymyslieť zmysluplný príbeh, v ktorom museli použiť čo najviac vybraných slov.  

       Skúste si tipnúť, či by ste mohli byť Kráľom pravopisu. Ukážka z Lasicovej básne: 

       S-ty s_n s_pe s_pké s_ry 

       a vtom mu z hrnca v_kypí, 

       v_rovi v hlave v_chor v_ri, 

       p_tliak má v p_sku pol_py. 

       Víťazom blahoželáme. 

     • Projekt Študovať a pracovať v Európe
      • Projekt Študovať a pracovať v Európe

      • V rámci projektu Študovať a pracovať v Európe, realizovanom v programe Erasmus+,  skupina našich pedagógov vycestovala do Augsburgu, kde navštívila partnerskú školu Peutinger - Gymnasium, Augsburg. Učitelia sa stretli so žiakmi školy na pracovnom seminári, ktorý bol venovaný možnostiam univerzitného štúdia na Slovensku i v Nemecku. Taktiež sa zúčastnili stretnutia s riaditeľom Agsburgského gymnázia, na ktorom prebehla výmena informácií o stave spoločného projektu a plánovanie budúcej spolupráce. Jej výsledkom bude v apríli 2022 mobilita skupiny 14 žiakov našej školy do Augsburgu a ďalšie partnerské výmeny žiakov.

   • Kontakt

    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
    • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
    • 00162159
    • 2021189764
    • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
    • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
    • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
   • Prihlásenie