• 30. výročie školy

     • Nadpis

     • Štvrtok  2.12. 2010 sa niesol na našej škole v sviatočnej atmosfére. Pripomenuli sme si 30. výročie založenia nášho gymnázia. Sviatočne oblečení sme sa stretli v kultúrno-spoločenskom centre Južan na Smetanovej ulici. Po slávnostných príhovoroch p. riaditeľa školy PhDr. Jozefa Pišteyho a  p. PhDr. Marianny Matiskovej z odboru školstva KSK, ktorá v mene predsedu KSK p. Dr. Zdenka Trebuľu predniesla príhovor, si zaspomínali na svoju školu bývalí študenti : p. Zuzana Bobríková, p. Ivan Janda a p. Simon Šomorjai. List poslala p. Gabriela Dzúriková.

      Pán riaditeľ odovzdal Ďakovný list bývalým aj súčasným zamestnancom školy, ktorý svojou dlhoročnou prácou  prispeli k vzdelávaniu, výchove a formovaniu mladej generácie.

      V druhej časti programu Opatovčania ukázali svoj talent v kultúrnom programe, ktorý nasledoval po oficiálnej časti.

      Celý program moderovali študenti 4.E triedy Gabika Stašáková a Michal Hudák.

      V literárnom pásme zloženom z tvorby bývalých študentov vystúpili Marcela Diheneščíková z 2.D, Mirka Mišová zo 4.C a Zoltán Bukata z 3.A. Na klavíri ich sprevádzal Tomáš Takáč zo 4.E.

      Naša škola má výrazné spevácke talenty. Za pravdu mi dajú tí, ktorí si vypočuli spevácke výkony Petry Szlafkaiovej zo 4.E, Natálie Golenyovej zo 4.C, Tatiany Huľvejovej z 3.C a Simony Žigovej z 2.B, ktorú sprevádzali Drahomíra Dvorová a Simona Gavrecká  na flaute a elektrickej gitare, obe z 2.D. Na trombóne hral Stanislav Hreha z 3.A.

      Vtipným monológom nás potešil Denis Kačenga zo 4.D. Nikola Harvanová zapojila do programu aj svojich kamarátov z divadla Neón.

      Tanečníci roztancovali parket svojimi temperamentnými vystúpeniami. Určite najprofesionálnejšie číslo predviedli tanečníci a tanečníčky z Čarnice, medzi nimi aj naša študentka Soňa Halászová z 3.D.

      Medzi naše najšikovnejšie tanečníčky patria: Patrícia Scholczová a Slávka Saladiová z 2.A, Dominika Kaduková z 3.B a Martina Kravecová zo 4.A. 

      Denis Haňo, Dávid Hricišák a Jozef Žatko z 1.C si priniesli na pomoc rovnako dobrých tanečníkov break dancu.

      Pomáda patrí na každej akcii k obľúbeným číslam. Päť párov zatancovalo tak ako ich filmové idoly. Predstavili sa Dominika Tereščíková z 3.D, Iveta Forraiová z 1.C, Patrícia Molnárová z 3.E, Dominika Vitkovičová z 2.D, Eva Bortelová z 3.A, Rastislav Libiak z 2.C, Dávid Hricišák a Peter Gorej z 1.C, Dominik Schurger a Zsolt Tarcali z 3.E.

      Dominika Tereščíková, Iveta Forraiová, Patrícia Molnárová a Dominika Vitkovičová sa predstavili aj v ďalšom tanečnom čísle. Romana Tomičová z 3.E, žiaľ, ochorela, ale vystupovala v náhradnom termíne 6.12. pre študentov školy.

      Všetkým účinkujúcim ďakujeme za ich vystúpenie.

      Dúfame, že naše gymnázium oslávi v zdraví aj 60. výročie a bude vychovávať a vzdelávať stále šikovnejších študentov.

      Pozrite si našu fotogalériu.

   • Kontakt

    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
    • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
    • 00162159
    • 2021189764
    • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
    • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
    • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
   • Prihlásenie