• Profil školy

     • História školy

     • Vznik školy

       

       

      Naše gymnázium bolo zriadené 1. septembra 1980 na základe rozhodnutia Rady VS  KNV. Gymnázium vzniklo v priestoroch bývalej SEŠ v Košiciach, ul. Opatovská cesta 7,  jej postupným dožívaním a nabiehaním ročníkov gymnázia. Za pochodu sa menilo projektové zameranie zo SEŠ na gymnázium, čo si vyžadovalo zabezpečovať pre novobudované učebne účelné zariadenie a učebné pomôcky, ale aj citlivo riešiť kádrové problémy prebytočných učiteľov SEŠ. Materiálne a profesijné zabezpečenie novovzniknutého gymnázia boli úlohy prvoradé. Dňa 12. mája 1981 bola odovzdaná do užívania prístavba školy. Tvorilo ju foyer, spojovacia chodba, šatne pre žiakov a novopristavený pavilón chémie s odbornou učebňou, 2 laboratóriami, kabinetom a váhovňou. Tieto nové učebné priestory boli účelne zariadené a vybavené učebnými pomôckami a didaktickou technikou.

           Prví absolventi nášho gymnázia maturovali v šk. roku 1983/84.  Spolu s nimi zmaturovali aj poslední frekventanti bývalej SEŠ v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu sociálno-právnej starostlivosti. Týmto SEŠ na Opatovskej ceste 7 v Košiciach dožila.

     • Škola dnes

     • Naše Gymnázium v súčasnosti ponúka rôzny typy štúdia.  

      • štvorročné štúdiu - rozšírená výuka anglického jazyka alebo informatiky 
      • Anglické bilingválne štúdium - päťročné
      • Nemecké bilingválne štúdium - päťročné
      • osemročné štúdium - zamerané na cudzi jazyky 

       

   • Prečo si zvoliť nás?

     • Zameranie na jazyky
     • Ponúkame jazyky anglický, nemecký, španiesky a ruský. Žiaci majú možnosť získať medzinárodný certifikát DSD I a DSD II, ktoré Vám umožňujú študovať a pracovať v nemecky hovoriacich krajinách. Kvalitné vyučovanie anglického a nemeckého jazyka zabezpečujú aj zahraniční lektori. 

     • Veľa zážitkov
     • Žiaci majú veľa možností vidieť a poznať svet. Naši učitelia organizujú exkurzie v rámci Európy a mimo nej. Ponúkame krátkodobé študijné jazykové pobyty, v rámci ktorých sú žiaci priamo v deji vyučovania na zahraničných školách (Londýn, Dublin). 

   • Kontakt

    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
    • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
    • 00162159
    • 2021189764
    • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
    • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
    • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
   • Prihlásenie