• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • Cezpoľný beh
    • Cezpoľný beh

    • 21. 9. 2023
    • Dňa 21.09.2023, sa žiaci gymnázia zúčastnili cezpoĺného behu v rekreačnom areáli na Aničke. V kategórii chlapcov bolo prihlásených 84 bežcov.

     Našu školu reprezentovali:

     Adam Guĺa

     Kristian Dudič

     Robert Gašpar

     Alex Majza

    • Cezpoľný beh: Čítať viac
   • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024
    • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

    • 25. 8. 2023
    • Milí rodičia a žiaci,

     školský rok 2023/2024 bude slávnostne otvorený dňa 4.9.2023 podľa nasledujúceho harmonogramu:

     8.00 - žiakov prvých ročníkov (1.OA, 1.A, 1.AB, 1.NB) vyzdvihnú vo vestibule školy ich triedni učitelia

     8.45 - všetci žiaci okrem prvých ročníkov prídu na školský dvor medzi 2. a 3. pavilónom

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024: Čítať viac
   • ISIC KARTY
    • ISIC KARTY

    • 25. 8. 2023
    • Žiaci prvých ročníkov, ktorí si objednali ISIC karty, si ich môžu prevziať počas letných prázdnin v dňoch 30.- 31.8. na vrátnici školy od 9.30 do 14.00. V tom istom čase si môžu ostatní žiaci školy predĺžiť svoje ISIC karty na vrátnici školy.

     Viac informácií o výhodách ISIC karty a o zakúpení známok nájdete tu.

    • ISIC KARTY: Čítať viac
   • OZNAM
    • OZNAM

    • 6. 7. 2023
    • Počas letných prázdnin budú úradné hodiny :

     Pondelok : 9.00-12.00

     Streda: 9.00-14.00

    • OZNAM: Čítať viac
   • Týždeň dobrovoľníctva
    • Týždeň dobrovoľníctva

    • 27. 6. 2023
    • Dňa 23.6.2023 sa študentky 3.A triedy zúčastnili akcie - Týždeň dobrovoľníctva na SOŠ veterinárnej. Aktívne sa zapojili do kvízu "Zaujímavosti o zvieratách" ako aj kynologickej súťaže priamo v areáli školy. Tieto aktivity študentov sa vo veľkej miere využívajú aj v canisterapii a pri zlepšovaní života autistických detí. Veríme, že v ďalších rokoch sa do aktivity dobrovoľníctvo, či už na našej škole, ale v spolupráci s inými organizáciami zapojí čo najviac študentov.

    • Týždeň dobrovoľníctva: Čítať viac
   • Finále IT Creativity Lab 2
    • Finále IT Creativity Lab 2

    • 27. 6. 2023
    • Dňa 15.6.2023 sa žiaci a učitelia našej školy zúčastnili záverečného stretnutia projektu IT Valley Košice, KSK a TUKE s názvom IT Creativity Lab 2 so svojou prácou pod názvom ONLINE ŠKOLA. Cieľom projektu bolo meranie spotreby energií. Už dnes vo vstupnej hale našej školy vidíme na obrazovke výstupy meraní teploty v miestnosti C6 a aktálne údaje odchodov autobusov, jedálny lístok a podobne. Žiaci sa naučili v rámci tohto projektu pracovať s modernými IT tecnológiami, nie je pre nich už neznámy pojem ESP32 ani GRAFANA. Za všetko je vďaka a študentom TUKE, ktorí boli vždy nápomocní a svoje vedomosti odovzdali ďalej. Zapojením sa do tohto projektu sme získali 20.000€ na vytvorenie kreatívneho prostredia pre našich nádejných programátorov. Symbolický šek nám odovzdal predseda KSK R. Trnka.

    • Finále IT Creativity Lab 2: Čítať viac
   • KOŠICE IT VALLEY-miesto kam patríme.
    • KOŠICE IT VALLEY-miesto kam patríme.

    • 9. 6. 2023
    • Správna rada Košice IT Valley schválila vstup Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice do združenia dňom 24.5.2023. Našim učiteľom a žiakom sa tak otvárajú dvere na spoluprácu s IT firmami, možnosti na odborné prednášky, návštevy do priestorov firiem združených v IT VAlley. Už teraz nás čaká prezentácia projektu, na ktorom spolupracovali naši žiaci pod vedením p. Ceľucha so študentmi TUKE a firmou GlobalLogic. Finále LAB IT Creativity 2 sa uskutoční 15.6. 2023 v prestoroch TUKE. Tento projekt vznikol na základe iniciatívy KSK a IT VALLEY.

    • KOŠICE IT VALLEY-miesto kam patríme.: Čítať viac
   • KOŽAZ
    • KOŽAZ

    • 2. 6. 2023
    • V dňoch 24.5-26.5.2023 sa triedy 3.A,3.AB,3.NB zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia. Žiaci si zastrielali, zasúťažili, vyskúšali paddleboard, opekali a získali mnoho nových poznatkov z oblasti zdravotnej výchovy, civilnej ochrany, pobytu v prírode a technických činností a športov.

    • KOŽAZ: Čítať viac
   • Futsalový turnaj 
    • Futsalový turnaj 

    • 2. 6. 2023
    • V dňoch 19.-20.mája 2022 sa uskutočnil futsalový turnaj-Krajská futsalová liga- v Šaci. Družstvo našej školy hralo s domácim družstvom-1:1, s družstvom Soš Veterinárna sme vyhrali 9:1 a s družstvom Gymnázium Šrobárová sme prehrali 1:3.V skupine sme obsadili druhé miesto a postúpili sme medzi najlepšiu osmičku, kde sme hrali s Soš Technickou , kde sme v riadnom hracom čase remizovali 3:3 ,ale vyhrali sme na penalty 3:2.Posledný zápas sme prehrali so Strednou športovou školou 4:1 a obsadili sme 3-4 miesto.Družstvo školy tvorili: G.Gáspár , J. Frič - 4.NB; D.Pastyrčák, R.Zrník - 3.AB; M. Turis - 3.NB, M.Drabišin - 3.A, M. Seliga , K. Dudič , M, Richnavský- 2.A , D. Šalapa -1.A, M. Štefko - 5.OA. Srdečne gratulujeme.

    • Futsalový turnaj : Čítať viac
   • Tancovanie štvorylky na Hlavnej
    • Tancovanie štvorylky na Hlavnej

    • 22. 5. 2023
    • V piatok sa niekoľko študentov našej školy zapojilo do akcie "Tancovanie štvorylky na Hlavnej" ako súčasť medzinárodného projektu European Quadrille Dance Festival. Aj napriek tomu, že niektorí tento tanec tancovali prvýkrát všetko zvládli a stali sa súčasťou veľmi peknej akcie v našom meste.

     Svojich zástupcov mali triedy: 1.NB, 3.A, 4.OA,4.NB, 4.AB

    • Tancovanie štvorylky na Hlavnej: Čítať viac
   • PRÍRODOVEDNÝ DEŇ
    • PRÍRODOVEDNÝ DEŇ

    • 12. 5. 2023
    • Dve pätorky väčšinou neveštia v školskom prostredí nič príjemné. Tentokrát to bolo opačne.Dňa 5. 5. sa mnohí žiaci zúčastnili zaujímavých aktivít:

     Čarovali“ v laboratóriu chémie spolu s vedcami z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ (jednym z nich bola RNDr. Veronika Niščáková - naša bývala študentka, teraz pracuje na vývoji nových typov batérií). V laboratóriu fyziky žiaci učili žiakov a predvádzali počítačom podporované experimenty. Mladí vedci z 2. a 3.OA obhajovali svoje práce v rámci MiniSOČ. Ďakujeme všetkým zúčastneným za super zážitky.

    • PRÍRODOVEDNÝ DEŇ: Čítať viac
   • Dejepisná olympiáda-celoštátne kolo
    • Dejepisná olympiáda-celoštátne kolo

    • 11. 5. 2023
    • Dňa 4.-6.5. 2023 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo dejepisnej olympiády, na ktorej nás reprezentoval víťaz krajskéko kola - Alex Eiben z 3.NB. Dokázal poraziť takmer celú konkurenciu a víťazstvo mu ušlo iba o vlások vo forme bodu, takže skončil na krásnom 2. mieste.

     Jeho práca s názvom Cesta grófa Emanuela I. Anrássyho do Orientu zožala úspech a v podstate sa komisia zhodla, že nemala konkurenciu, nielen rozsahom , ale aj kvalitou prekročila rámec DO.

    • Dejepisná olympiáda-celoštátne kolo: Čítať viac
   • Teambuildingu v mestskom parku
    • Teambuildingu v mestskom parku

    • 10. 5. 2023
    • Včerajší deň strávila trieda 2.AB na teambuildingu v mestskom parku. Spoločne so školskou psychologičkou a triednou profesorkou sa žiačky zapájali do aktivít, ktoré boli zamerané na skupinovú spoluprácu, zdieľanie, ocenenie sa a vízie.

    • Teambuildingu v mestskom parku: Čítať viac
   • Dejepisná súťaž Košice včera a dnes
    • Dejepisná súťaž Košice včera a dnes

    • 10. 5. 2023
    • Dňa 5.5. 2023 sa v secesnej budove KSK uskutočnil 21. ročník dejepisnej súťaže Košice včera a dnes, ktorý organizuje Gymnázium, Opatovská ceste 7 v Košiciach v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, Východoslovenským múzeom a Magistrátom mesta Košice.

     Sedem trojčlenných družstiev z košických gymnázií súťažilo v šiestich kolách, ktoré preverili ich vedomosti nielen z minulosti, ale aj zo súčasnosti nášho mesta. Na regulárnosť súťaže dohliadala trojčlenná porota, ktorej predsedala Mgr. Mária Kundrátová, pracovníčka VSM. Pretože patronát nad súťažou prevzal KSK, súťaž otvoril JUDr. Boris Bilčak, riaditeľ Úradu KSK, ktorý vyzdvihol potrebu poznania minulosti.

    • Dejepisná súťaž Košice včera a dnes: Čítať viac
   • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – krajské kolo
    • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – krajské kolo

    • 9. 5. 2023
    • V piatok 5.5. 2023 sa v Michalovciach uskutočnil 69. ročník krajskej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V kategórii prednesu poézie získala 2. miesto Ema Holomaňová z 2.AB. K výsledku gratulujeme a tešíme sa z úspechu našej vynikajúcej recitátorky.

    • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – krajské kolo: Čítať viac
   • Po nás potopa - beseda
    • Po nás potopa - beseda

    • 3. 5. 2023
    • Pri príležitosti Dňa Zeme sa študenti na hodine geografie, zapojili do online besedy pod názvom "Po nás potopa". Tejto akcie sa zúčastnilo 108 škôl z celého Slovenska. Študenti si najprv pozreli krátky dokument "Po nás potopa", ktorý otvoril tému klimatických zmien na Slovensku. Následne sa zapojili do diskusie s ostatnými účastníkmi besedy a tak mohli vyjadriť svoj názor týkajúci sa témy životného prostredia na Slovensku.

    • Po nás potopa - beseda: Čítať viac
   • LEŠKA - Lieč, športuj, kvízuj
    • LEŠKA - Lieč, športuj, kvízuj

    • 2. 5. 2023
    • Pilotný ročník súťaže, v ktorej si s rovesníkmi z iných škôl Košického kraja zmerali sily aj žiaci našej školy. Nenechali sa zahanbiť a preukázali rýchlosť v športovej štafete i vedomosti z oblasti prvej pomoci a všeobecného prehľadu. Pri organizácii tejto aktivity pomáhala aj študetka našej školy, členka krajskej rady Študentského parlamentu Košického kraja. Ďakujeme Vám za skvelú reprezentáciu.

    • LEŠKA - Lieč, športuj, kvízuj: Čítať viac
   • EKO týždeň na škole
    • EKO týždeň na škole

    • 2. 5. 2023
    • V týždni 24.4.-28.4.2023 zorganizoval Školský parlament celotýždňovú kampaň na propagáciu a podporu ochrany Zeme. Každý deň sa žiaci školy mohli zúčastniť eko aktivít, ku ktorým patrili Deň v zelenom, No Backpack Day, Jarné upratovanie, Môj sľub Zemi a nakoniec Kvízuj a uč sa. Aktivity mali motivovať a povzbudiť mladšie, ale aj staršie ročníky k uvedomeniu si dôležitosti ochrany planéty a jej súčastí. Ako to u nás vyzeralo si môžete pozrieť vo fotoalbume.

    • EKO týždeň na škole: Čítať viac
   • Výrazný úspech na SOČ - celoslovenské kolo
    • Výrazný úspech na SOČ - celoslovenské kolo

    • 2. 5. 2023
    • V uplynulých dňoch sa v Modre uskutočnilo celoslovenské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), kde nás reprezentovali aj žiačky našej školy - Miroslava a Michaela Kožlejové. V kategórii Biológia si so svojou odbornou prácou "Účinky atranorínu a kyseliny gyroforovej na hipokampálnu neurogenézu laboratórnych potkanov" vybojovali krásne 2. miesto. K tomuto fantastickému úspechu im srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu.

    • Výrazný úspech na SOČ - celoslovenské kolo: Čítať viac
   • OpenLab na TUKE - IT Valley
    • OpenLab na TUKE - IT Valley

    • 28. 4. 2023
    • V rámci projektu IT CREATIVITY LAB 2 naši žiaci spolu s učiteľom C. Ceľuchom navštívili dňa 26.4.2023 OpenLab na TUKE-otvorenú digitálnu platformu, kde si mohli pozrieť moderný priestor na tvorbu kreatívnych riešení digitálnych technológií. Zoznámili sa s umelou inteligenciou-asistentkou Olou. S riešeniami IT technológií ich zoznámoil Dr. D. Lakatoš.

    • OpenLab na TUKE - IT Valley: Čítať viac
  • Informácie o škole

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
    • Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
    • Zameranie na jazyky
    • Jazyky otvárajú dvere na trh práce a do sveta
    • Zameranie na prírodné vedy
    • Znalosť prírodných zákonov vzbudzuje rešpekt v živote
    • Kontakt

     • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
     • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
     • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
     • 00162159
     • 2021189764
     • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
     • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
     • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
    • Prihlásenie