• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • Geograficko-poznávacia exkurzia
    • Geograficko-poznávacia exkurzia

    • 8. 9. 2022
    • Dnešný deň sa pre 5.NB niesol v znamení geograficko-poznávacej exkurzie vo Vysokých Tatrách. Naša trasa viedla zo Štrbského cez Popradské pleso až na Ostrvu(1966 m.n.m) Odmenou za namáhavý výkon boli krásne výhľady v objatí hôr

    • Geograficko-poznávacia exkurzia: Čítať viac
   • Otvorenie školského roka 2022/23 
    • Otvorenie školského roka 2022/23 

    • 30. 8. 2022
    • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23 sa uskutoční v pondelok 5.9.2022.

     Žiaci prvého ročníka (1.OA, 1.A, 1.AB, 1.NB) prídu do vestibulu školy o 7.55, kde si ich vyzdvihnú triedni učitelia.

     Ostatní žiaci prídu do školy podľa nasledujúceho harmonogramu:

     Triedy 4.OA, 3.AB, 4.A, 4.AB, 4.NB, 5.NB prídu do školy o 8.00 a budú mať triednické hodiny v pridelených učebniach. O 9.00 sa z učební presunú na školský dvor, kde sa uskutoční slávnostné otvorenie školského roka.

    • Otvorenie školského roka 2022/23 : Čítať viac
   • Informácie pre budúcich prvákov
    • Informácie pre budúcich prvákov

    • 22. 8. 2022
    • Prváci, ktorí si objednali ISIC preukazy, si ich môžu prísť prevziať od 22.8 - 26.8, v čase od 7.30 - 13.00 na vrátnici školy.

     V prípade, že ste prejavili záujem o objednanie AG samotestov na domáce použitie, rovnako si ich môžete prevziať od 22.8 - 26.8, v čase od 7.30 - 13.00 na vrátnici školy.

    • Informácie pre budúcich prvákov: Čítať viac
   • Úradné hodiny počas prázdnin
   • Hurá, ide sa na prázdniny
    • Hurá, ide sa na prázdniny

    • 7. 7. 2022
    • Záver školského roka patril vyhodnoteniam, rozlúčke ale aj milému programu, ktorý si pripravili žiačky školy spolu s p. učiteľkou Istvánovou. Na slávnostnom stretnutí p. riaditeľka L. Hézselyová odovzdala úspešným žiakom darčekové poukážky a najlepší z nich Emma Károlyi a Oskar Peťko získlali darčekovú poukážku v cene Cambridge English (CAE) certifikátu. Nechýbala však aj rozlúčka s p. Ľ. Peržeľom, ktorý na škole odučil viac ako 40 rokov. Aj touto cestou mu ďakujeme za jeho prácu a prajeme hlavne veľa zdravia a aktívnych rokov.

    • Hurá, ide sa na prázdniny: Čítať viac
   • CASCADE 2022
    • CASCADE 2022

    • 7. 7. 2022
    • Pri príležitosti 30. výročia vstupu ČSFR do CERN a 10. výročia objavu Higgsovho bozónu zorganizoval Svet častíc česko slovenskú súťaž video-prezentácií určenú pre stredoškolákov. Žiačka 2. A triedy Emma Károlyi získala v kategórii Všeobecná fyzika 1. miesto a súčasne získala pochvalu poroty za inovatívnosť, atraktívnosť podania a motivačné prvky. Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

    • CASCADE 2022: Čítať viac
   • Protestné zhromaždenie zamestnancov školstva
    • Protestné zhromaždenie zamestnancov školstva

    • 14. 6. 2022
    • V stredu 15.6.2022 sa uskutoční protestné zhromaždenie zamestnancov školstva v Bratislave. Učitelia a nepedagogický zamestnanci nášho gymnázia sa pripoja k štrajku symbolicky. Na znak podpory štrajku si pripnú žltú stužku, resp. budú mať žltú časť svojho oblečenia. Ďakujeme za podporu.

    • Protestné zhromaždenie zamestnancov školstva: Čítať viac
   • II. kolo prijímacieho konania pre 4-ročné štúdium
    • II. kolo prijímacieho konania pre 4-ročné štúdium

    • 6. 6. 2022
    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania pre odbor 7902J, 4-ročné štúdium. Počet voľných miest: 2

     Prihlášky je možné podávať elektronicky cez Edupage, resp. ich doručiť v papierovej podobe na adresu školy.

     Pre 2. kolo platia rovnaké kritétiá prijatia ako v 1. kole, nájdete ich zverejnené v sekcii prijímacie skúšky.

    • II. kolo prijímacieho konania pre 4-ročné štúdium: Čítať viac
   • AMAVET - celoštátna prehliadka vedátorských projektov
    • AMAVET - celoštátna prehliadka vedátorských projektov

    • 6. 6. 2022
    • V piatok 3.6.2022 sa pozvaní žiaci 8- ročného štúdia nášho gymnázia zúčastnili v Zážitkovom centre vedy Aurélium celoštátnej prehliadky vedátorských projektov Festivalu 4 živlov AVAMET. Naši prírodovedci aplikovali svoje prezenčné zručnosti, nabrali nové skúsenosti a inšpirácie do budúcna S týmito projektami:

    • AMAVET - celoštátna prehliadka vedátorských projektov: Čítať viac
   • Futsalový turnaj 
    • Futsalový turnaj 

    • 24. 5. 2022
    • V dňoch 19.-20.mája 2022 sa uskutočnil futsalový turnaj-Krajská futsalová liga - v Šaci. Družstvo našej školy hralo s domácim družstvom-1:1, s družstvom Soš Veterinárna sme vyhrali 9:1 a s družstvom Gymnázium Šrobárová sme prehrali 1:3. V skupine sme obsadili druhé miesto a postúpili sme medzi najlepšiu osmičku, kde sme hrali s Soš Technickou. Vyhrali sme na penalty 3:2. Posledný zápas sme prehrali so Strednou športovou školou 4:1 a obsadili sme 3-4 miesto. Družstvo školy tvorili:

    • Futsalový turnaj : Čítať viac
   • Projekt Erasmus Happy Society - Štrasburg
    • Projekt Erasmus Happy Society - Štrasburg

    • 23. 5. 2022
    • V rámci projetku Erazmus+ sa v dňoch 11.5.-16.5.2022 zúčastnili traja učitelia a 15-ti žiaci návštevy Štrasburgu, kde so svojimi rovesníkmi zo Slovinska, Nemecka, Maďarska absolvovali zaujímavý program. Spoločne pracovali na témach how to be an active citizen, ideal society, dictionary of happiness, manual of happiness. Navštívili Európsky súd pre ľudské práva, Radu Európy, la Petite France a Notre Dame de Strasbourg. Posledný deň absolvovali výlet do mesta Colmar. Ponúkame Vám popis výletu ich očami:

    • Projekt Erasmus Happy Society - Štrasburg: Čítať viac
   • Zážitkové vyučovanie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ.
    • Zážitkové vyučovanie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ.

    • 19. 5. 2022
    • Dňa 11. mája 2022 žiaci 2. NB strávili pracovný deň na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ. Na katedre zoológie a mikrobiológie absolvovali praktické cvičenia a zaujímavú prednášku o plazoch na katedre fyziológie. Taktiež mali možnosť oboznámiť sa s modernou mikroskopickou technikou a prístrojmi, ktoré pracovníci fakulty využívajú pri svojej vedeckej činnosti. Žiaci si overili svoje vedomosti a poznatky z biológie a určite získali aj nové.

    • Zážitkové vyučovanie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ.: Čítať viac
   • VSE CITY RUN
    • VSE CITY RUN

    • 18. 5. 2022
    • Dňa 12. 5. 2022 sa uskutočnilo charitatívne športové podujatie VSE CITY RUN opäť s jasným cieľom – behom pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Tejto krásnej športovej akcie sa zúčastnili aj študenti nášho gymnázia:

     V. Czoborová – 4.AB, N. Lukáčová – 4.AB, K. Mižíková – 4.AB, O. Tink – 1.OA, J. Schwarczová – 3.OA, R. Marešová – 3.OA, L. Maščák – 3.OA, A.Slabejová – 3.AB, S. Slíž – 5.NB, A. Eiben – 2.NB. Do behu sa zapojil aj zástupca učiteľov – p.Peržeľ. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

    • VSE CITY RUN : Čítať viac
   • Dejepisná olympiáda-celoštátne kolo
    • Dejepisná olympiáda-celoštátne kolo

    • 13. 5. 2022
    • V dňoch 5. – 7.5.2022 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo dejepisnej olympiády , na ktorej nás reprezentoval žiak 2.NB Alex Eiben , víťaz krajského kola. Súťažiaci museli nielen obhájiť svoju prácu pred odbornou komisiou, reagovať na oponentský posudok, ale aj uspieť v písomnom teste, ktorý bol náročný , keďže obsahoval úlohy a otázky z celého gymnaziálneho učiva.

    • Dejepisná olympiáda-celoštátne kolo: Čítať viac
   • Zážitkové vyučovanie vo Východoslovenskom múzeu.
    • Zážitkové vyučovanie vo Východoslovenskom múzeu.

    • 12. 5. 2022
    • Dňa 11.5.2022 4.OA strávila príjemný vyučovací deň vo Východoslovenskom múzeu. Spolu s p. geológom S. Levendovským spoznávali krásu minerálov. Žiaci si overili svoje teoretické poznatky v praxi, snažili sa odlíšiť jednotlivé druhy minerálov. Dozvedeli sa zaujímavosti o ťažbe a využití minerálov.

    • Zážitkové vyučovanie vo Východoslovenskom múzeu.: Čítať viac
   • Dejepisnej súťaž Košice včera a dnes
    • Dejepisnej súťaž Košice včera a dnes

    • 9. 5. 2022
    • Dňa 6.5. 2022 sa v secesnej budove KSK uskutočnil jubilejný 20. ročník dejepisnej súťaže Košice včera a dnes, ktorý organizuje Gymnázium, Opatovská ceste 7 v Košiciach v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a Východoslovenským múzeom.

     Sedem trojčlenných družstiev z košických gymnázií súťažilo v šiestich kolách, ktoré preverili ich vedomosti nielen z minulosti, ale aj zo súčasnosti nášho mesta. Na regulárnosť súťaže dohliadala trojčlenná porota, ktorej predsedala Mgr. Mária Kundrátová, pracovníčka VSM. Pretože patronát nad súťažou prevzal KSK, súťaž otvoril JUDr. Boris Bilčak, riaditeľ Úradu KSK, ktorý vyzdvihol potrebu poznania minulosti.

    • Dejepisnej súťaž Košice včera a dnes: Čítať viac
   • Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo
    • Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo

    • 9. 5. 2022
    • V piatok 6.5.2022 sa v Michalovciach uskutočnil 68.ročník krajskej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V kategórii prednesu prózy získala 3. miesto Ema Holomaňová z 1. AB. K výsledku gratulujeme a tešíma sa z úspechu našej žiačky.

    • Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo: Čítať viac
   • Projekt Erazmus : „Študovať a pracovať v Európe“
    • Projekt Erazmus : „Študovať a pracovať v Európe“

    • 9. 5. 2022
    • V dňoch 25. až 29.apríla 2022 sa uskutočnilo plánované pracovné stretnutie v rámci projektu Erasmus +, ktorého sa zúčastnila 14-členná žiacka skupina pod vedením Mgr. Dávidovej a Mgr. Tomášovej v nemeckom Augsburgu, čo bolo vítanou zmenou v projektovej práci v on-line priestore. Projektový týždeň bohatý na spoločný program a akcie sa niesol v duchu dobrej nálady, ochoty nasávať nové informácie a snahy ešte viac prehĺbiť kontakty s partnerskou školou „ Peutinger Gymnasium“

    • Projekt Erazmus : „Študovať a pracovať v Európe“: Čítať viac
   • Predpoludnie s fyzikou
    • Predpoludnie s fyzikou

    • 5. 5. 2022
    • V stredu 4.5.2022 sa na škole uskutočnilo predpoludnie plné fyzikálnych zážitkov. Svojou náštevou nás poctil vedec SAV v Košiciach RNDR. JOZEF KAČMARČÍK PHD. , ktorý sa už dlhé roky venuje téme supravodičov. Žiaci zažili prednášku plnú zaujímavých pokusov, ktoré ich veľmi zaujali. Po prednáške sme sa presunuli do učebne fyziky, kde nás už čakala so svojim objavom naša žiačka 2.A triedy Emma Károlyi, finalistka celoštátneho kola SOČ v odbore fyzika. Emma predviedla svoj objav - nabíjanie mobilu pomocou Peltierovho článoku veľmi úspešne. Ďakujeme obom za to, že nám všetkým ukázali aká je fyzika zaujímavá a zábavná.

    • Predpoludnie s fyzikou: Čítať viac
   • IQ olympiáda
    • IQ olympiáda

    • 3. 5. 2022
    • Začiatkom apríla tohto roku sa konal už 11. ročník IQ olympiády pod záštitou pani prezidentky, ktorej sa zúčastnilo 9 585 detí z celého Slovenska. Táto olympiáda je zameraná pre žiakov 2. stupňa a žiakov príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Súťažné úlohy boli založené na všeobecných princípoch a na ich riešenie neboli potrebné žiadne špeciálne vedomosti. Nejednalo sa o vedomostnú súťaž, ale o súťaž, ktorá rozvíja schopnosť samostatného logického uvažovania. Odvahu zapojiť sa našlo aj niekoľko odvážlivcov našej školy. Tí najlepší sa umiestnili nasledovne:

    • IQ olympiáda: Čítať viac
  • Informácie o škole

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
    • Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
    • Zameranie na jazyky
    • Jazyky otvárajú dvere na trh práce a do sveta
    • Zameranie na prírodné vedy
    • Znalosť prírodných zákonov vzbudzuje rešpekt v živote
    • Kontakt

     • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
     • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
     • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
     • 00162159
     • 2021189764
     • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
     • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
     • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
    • Prihlásenie