• Študijné odbory

      • Štvorročné štúdium

      • Klasické gymnaziálne štúdium, ktoré na našej škole ponúka rozšírenú výuku prírodovených predmetov, programovania  a širokú paletu cudzích jazykov s lektormi a vynikajúcimi učiteľmi cudzích jazykov. 

       Termín podania prihlášky prostredníctvom  ZŠ -  do 20. marca 2023  

       Termín prijímacích skúšok -  4. a 9. mája 2023

       Kritériá prijatia: TU

        

      • Charakteristika

      • Pre žiakov štvorročného štúdia ponúkame

       • ponúkame výučbu cudzích jazykov -    anglický, nemecký, španielsky a ruský jazyk
       • progaramovanie v jazykoch Python, práca s micro:bitom, prácu s 3D tlačou
       • zapojenia sa do školskej súťaže PríŤaž, ktorá preverí vedomosti v prírodovednch predmetoch
       • výber širokej ponuky seminárov, kde sa pripravujú na maturitné skúšky a vysokoškoské štúdium
       • bezplatne získať jazykové certifikáty DSD I a DSD II 
       • pripravujeme  aj možnosť vykonať cambridgeské skúšky v spolupráci s jazykovou školou  (FCE, CAE)
       • možnosť zapájať sa do rôznych medzinárodných projektov a programov ako napr. ERASMUS+, DofE
       • možnosť absolvovať jazykový pobyt (Londýn)
       • možnosť zúčastniť sa výmenných pobytov
       • možnosť zúčastniť sa zahraničných exkurzií (Švajčiarsko - CERN, Rakúsko - Viedeň, Nemecko- Mníchov, Anglicko - Londýn)
       • absolvovať lyžiarsky a plavecký kurz