• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • Zmudri do škôl
    • Zmudri do škôl

    • 6. 10. 2021
    • Naša škola sa stala súčasťou projektu Zmudri do škôl 2021/2022, v ktorom sa žiaci naučia pracovať a získavať informácie prostredníctvom krátkych videokurzov. Vyučovací proces sa stane živším, študenti sú viac vtiahnutí do problematiky, lepšie si učivo zapamätajú. Nejde iba o poučky, ale aj diskusie o daných témach a príkladoch z praxe. Konkrétna téma, ktorú sme pre našich študentov - maturantov - vybrali na tento šk.rok je "Ako si nájsť prácu/brigádu". Poskytuje užitočné informácie o tom, ako si vybrať budúcnosť, kariérne smerovanie, kde hľadať prácu, ako napísať životopis, ako napísať motivačný list, ako zvládnuť pohovor a množstvo iných užitočných rád pre ich ďalšie smerovanie a život po skončení strednej školy.

    • Zmudri do škôl : Čítať viac
   • Prírodovedná súťaž PríŤaž
    • Prírodovedná súťaž PríŤaž

    • 6. 10. 2021
    • Aj tento rok Vás čakajú zaujímavé úlohy z predmetov Fyzika, Chémia a Biológia určené pre všetkých žiakov. Zadania 1. kola nájdete v prílohe. Na ich riešenie máte čas do 31. 10. 2021. Všetky riešenia zasielajte výlučne na email pritaz@opatovska.sk

     Tešíme sa na vaše riešenia

    • Prírodovedná súťaž PríŤaž: Čítať viac
   • Výsledky volieb do ŽŠR
    • Výsledky volieb do ŽŠR

    • 5. 10. 2021
    • Na základe výsledkov volieb do ŽŠR v dňoch 30.9.2021 – 1.10.2021, do ktorých sa zapojilo 312 hlasujúcich žiakov, sa členmi ŽŠR na najbližšie funkčné obdobie stávajú:

     1. Veronika Skalská 4. NB (45 hlasov)
     2. Barbora Lacková 5. NB (30 hlasov)
     3. Petra Jančijová 2.A (30 hlasov)
     4. Alex Eiben 2. NB (27 hl
    • Výsledky volieb do ŽŠR: Čítať viac
   • Medzinárodný maratón mieru
    • Medzinárodný maratón mieru

    • 5. 10. 2021
    • Prvú októbrovú nedeľu máme za sebou, s ktorou je neodmysliteľne spätý Medzinárodný maratón mieru. Tohto ročníka sa zúčastnili aj študenti a učitelia našej školy, ktorým k dosiahnutým výkonom blahoželáme a prajeme veľa ďalších športových úspechov. Na trati Minimaratónu sa nestratili ani naši študenti, z ktorých našou najúspešnejšou bežkyňou bola Margaréta Škovranová 2.AB (3.miesto v kategórii žien). Za reprezentáciu školy ďakujeme aj ďalším študentom - Veronike Geregovej 3.A, Alexovi Eibenovi 2.NB, Natálii Sajkovej 5.OA, Viktórii Malecovej 5.OA, Klaudii Poprockej 2.NB, Kristiánovi Šebökovi 2.AB, Angelike Fogarašovej 2.AB, Lukášovi Kafkovi 2.OA, Amálii Kafkovej 1.NB a samozrejme aj dvom účastníkom z radov učiteľov - Ceľuchovi a Peržeľovi.

    • Medzinárodný maratón mieru: Čítať viac
   • Európsky deň jazykov
    • Európsky deň jazykov

    • 1. 10. 2021
    • Študenti 5.NB si na základnej škole Mateja Lechkého v Košiciach vyskúšali peer teaching. Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov pripravili pre žiakov 8. ročníka zaujímavé kvízy a prezentáciu jazykového pobytu v Írsku. Žiaci si odniesli nielen lákavé ceny, ale aj kopec nových zaujímavých vedomostí o anglicky hovoriacich krajinách a motiváciu zlepšovať svoju úroveň angličtiny.

    • Európsky deň jazykov : Čítať viac
   • Európska noc výskumníkov – 24.9.2021
    • Európska noc výskumníkov – 24.9.2021

    • 30. 9. 2021
    • Naša škola sa už tradične zapája do aktivít ponúkaných v tento deň!

     Okrem online prednášok sa nám teraz podarila akcia:

     Navštív svoju školu - Spoznaj svojho vedca,

     vďaka ktorej sa výskumníci vracajú do škôl a prinášajú tak vedu do všetkých kútov Slovenska. Pripomenúť si študentské časy a predstaviť svoju prácu prišla Mgr. Veronika Niščáková, ktorá pracuje na Katedre fyzikálnej chémie PF UPJŠ v Košiciach. Prednáškou, ukážkami a mini pokusmi priblížila prácu vedca. Zaujala študentov 5. OA výskumom lítium-sírových batérií, ich významom v oblasti elektromobility a hľadaním nových materiálov na vylepšenie ich vlastností.

    • Európska noc výskumníkov – 24.9.2021: Čítať viac
   • Spoznajme sa navzájom
    • Spoznajme sa navzájom

    • 20. 9. 2021
    • Prvé dni školského roka 2021/22 strávili naši prváci vzájomným zoznamovaním a spoznávaním sa. Počasie prialo, triedne teambildingy prebiehali v prírode. Zábavné aktivity im pripravila naša p.psychologička Ľubka spolu s rovesníčkami a žiackou školskou radou, za čo im patrí veľká vďaka. Prváci boli ste skevelí! Aj Vaše pani triedne učiteľky.

    • Spoznajme sa navzájom: Čítať viac
   • Začiatok školského roka 2021/22
    • Začiatok školského roka 2021/22

    • 2. 7. 2021
    • Školský rok 2021/22 sa začína v štvrtok 2.9.2021. Prváci prídu do školy o 8.00, ostatní žiaci o 8.45. Triedni učitelia prváckych tried Vás budú očakávať pred vchodom do školy.

     V prípade, že ste si objednali preukaz ISIC, môžete si ho vyzdvihnúť aj v týždni od 24.-27.8 - a to v dňch utorok, stredu alebo piatok od 9.00-13.00. Žiaci, ktorí si preukaz nevyzdvihnú budúci týždeň ho dostanú od svojho triedneho učiteľa v deň nástupu do školy 2.9.

    • Začiatok školského roka 2021/22: Čítať viac
   • Podmienky získania štipendia na rok 2021/2022
   • Leto s informatikou
    • Leto s informatikou

    • 29. 6. 2021
    • Aj tento rok sa v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie pripravujú bezplatné denné a pobytové tábory.

     Odborné a zážitkové aktivity zamerané na prírodné vedy, matematiku a informatiku ponúka Smart Tábor 2021 v Danišovciach, ktorý bude prebiehať 21.8.2021 - 27.8.2021. Pobytový tábor zabezpečujú lektori z UPJŠ Košice, univerzita je jedným z partnerov národného projektu IT Akadémie.

    • Leto s informatikou: Čítať viac
   • Zomrel bývalý riaditeľ školy PhDr. Jozef Pištey
    • Zomrel bývalý riaditeľ školy PhDr. Jozef Pištey

    • 28. 6. 2021
    • S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 24. 6. 2021 vo veku 72 rokov opustil náš dlhoročný bývalý riaditeľ školy

     PhDr. Jozef Pištey.

     Na našej škole učil dlhých 33 rokov a funkciu riaditeľa školy prebral v neľahkom období zmien v našej spoločnosti a vykonával ju 24 rokov. Vďaka jeho riadiacej práci sa zaradilo naše gymnázium medzi úspešné košické školy a vychovalo celý rad erudovaných odborníkov v rôznych oblastiach.

    • Zomrel bývalý riaditeľ školy PhDr. Jozef Pištey: Čítať viac
   • Netradičné vyučovanie biológie v košickej ZOO
    • Netradičné vyučovanie biológie v košickej ZOO

    • 28. 6. 2021
    • Dňa 17.6.2021 žiaci 2.AB a 2.NB absolvovali netradičné vyučovanie biológie v košickej ZOO. Získané informácie o zvieratách žijúcich v našej ZOO spracovali do systému živočíchov a vytvorili pekné prezentácie aj s videami. 2.NB vytvorila propagačný materiál (brožúrky, plagáty..) zameraný na ochranu vybraného ohrozeného druhu zvierat.

    • Netradičné vyučovanie biológie v košickej ZOO: Čítať viac
   • Významný úspech študentky prvého ročníka v medzinárodnej súťaži!!! 
    • Významný úspech študentky prvého ročníka v medzinárodnej súťaži!!! 

    • 22. 6. 2021
    • Porota zložená z troch amerických odborníkov na literatúru a kreatívne písanie ocenila prácu našej študentky Vanessy Kravčíkovej z 1. NB triedy (anglický bilingvál) druhým miestom v súťaži v písaní na tému American dream. Gratulujeme a veríme, že tento úspech inšpiruje aj ostatných študentov k aktívnej účasti na medzinárodných súťažiach.

    • Významný úspech študentky prvého ročníka v medzinárodnej súťaži!!! : Čítať viac
   • Voľné pracovné miesto
    • Voľné pracovné miesto

    • 16. 6. 2021
    • V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka Gymnázia, Opatovksá cesta 7, Košice informuje o voľných pracovných miestach na pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciami biológia, matematika, fyzika, informatika. Viac informácií nájdete tu.

    • Voľné pracovné miesto: Čítať viac
   • II. kolo prijímacieho konania
    • II. kolo prijímacieho konania

    • 31. 5. 2021
    • Vedenie Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodlo o otvorení II. kola prijímacích skúšok na študijný odbor 7902J74 gymnázium - bilingválne štúdium (vyučovací jazyk slovenský a nemecký), ktoré sa uskutočnia v utorok 22. júna 2021.

     Pre prijatie uchádzačov o štúdium platia rovnaké kritériá prijatia ako v I. kole.

    • II. kolo prijímacieho konania: Čítať viac
   • Predĺženie ISIC karty
   • Deutsches Sprachdiplom – DSD II 
    • Deutsches Sprachdiplom – DSD II 

    • 24. 5. 2021
    • Dnes si žiaci 5.NB prebrali Deutsches Sprachdiplom – DSD II z rúk riaditeľky školy Mgr. Lenky Hézselyovej. Rozšírili sa tak rady našich absolventov, ktorí preukázali svoje vynikajúce vedomosti z nemeckého jazyka. Blahoželáme a prajem im úspešné zvládnutie ďalších krokov do života.

    • Deutsches Sprachdiplom – DSD II : Čítať viac
   • Vyhodnotenie súťaže ku Dňu Zeme
    • Vyhodnotenie súťaže ku Dňu Zeme

    • 12. 5. 2021
    • Členov PK Človek a príroda najviac oslovila fotografia, ktorej autorkou je študentka Laura Lešková z 2.NB. Víťazke blahoželáme!

     Ku Dňu Zeme prispeli prácou na vyvýšených záhonoch aj študenti 1.OA a zaslúžia si pochvalu!

    • Vyhodnotenie súťaže ku Dňu Zeme : Čítať viac
   • Deň Európy
    • Deň Európy

    • 10. 5. 2021
    • Na oslavách Dňa Európy sa podieľa už tradične naše Gymnázium na Opatovskej ceste 7, v Košiciach. Tohtoročné oslavy žiaľ ovplyvnila pandemická situácia, a tak sa účinkujúci museli vzdať živého vystúpenia z pódia na Dolnej bráne a uspokojiť sa s nahrávaním svojho vystúpenia v štúdiu Fuga na Moyzesovej ulici. O deň neskôr, teda 6.5.2021 boli ich hudobné nahrávky streamované na eventovej platforme https://www.deneuropy.eu/#/ , kde ich diváci mohli vidieť v rámci programu osláv Spolu prepojení.Naše žiačky podali profesionálne výkony a zaslúžene im patrí naše poďakovanie a obdiv.

    • Deň Európy: Čítať viac
   • Riadená relaxácia, autogénny tréning 1. lekcia
  • Informácie o škole

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
    • Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
    • Zameranie na jazyky
    • Jazyky otvárajú dvere na trh práce a do sveta
    • Zameranie na prírodné vedy
    • Znalosť prírodných zákonov vzbudzuje rešpekt v živote
    • Kontakt

     • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
     • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
     • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
     • 00162159
     • 2021189764
     • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
     • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
     • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
    • Prihlásenie