• Študijné odbory

      • Biligválne slovensko-nemecké štúdium

      • Päťročné štúdium zamerané na rozšírenú jazykovú prípravu. Žiaci získajú kvalitné gymnaziálne vzdelanie a ako absolventi nášho gymnázia majú záruku ovládania dvoch svetových jazykov na vysokej úrovni. Počas štúdia získavajú vedomosti  v humanitných ale aj prírodovedných predmetoch v nemeckom ale aj v slovenskom jazyku vďaka zahraničným lektorom a našich učiteľov.

       Viac na stránke nemecký bilingvál

       Termín podania prihlášky prostredníctvom  ZŠ -  do 20. marca 2023  

       Termín prijímacích skúšok -  2. a 11. mája 2023

       Kritériá prijatia: TU

        

      • Charakteristika

      • Pre žiakov bilingválneho štúdia ponúkame

       • posilnenú výučbu cudzích jazykov - anglický, španielsky  a ruský jazyk
       • progaramovanie v jazykoch  Python, práca s micro:bitom
       •  prácu s 3D tlačou
       • zapojenie sa do školskej súťaže PríŤaž, ktorá je prípravou pre stredoškolskú odbornú činnosť v prírodovedných predmetoch
       • vo vyšších ročníkoch sa profilujú na základe zamerania a vyberajú si zo širokej ponuky seminárov, kde sa pripravujú na maturitné skúšky a vysokoškoské štúdium
       •  zdarma získať medzinárodné jazykové certifikáty DSDI a DSDII
       • možnosť zapájať sa do rôznychmdzinárodných  projektov  a programov ako napr. ERASMUS+, DofE
       • možnosť zúčastniť sa výmenných pobytov
       • možnosť zúčastniť sa zahraničných exkurzií (Švajčiarsko - CERN, Rakúsko - Viedeň, Nemecko- Mníchov, Anglicko - Londýn)
       • absolvovať lyžiarsky a plavecký kurz
   • Kontakt

    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
    • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
    • 00162159
    • 2021189764
    • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
    • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
    • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
   • Prihlásenie