• Učitelia

   • Učitelia

   • Každý učiteľ má email v tvare:   meno.priezvisko@opatovska.sk
    • Mgr. Jana Sidorová
    • Mgr. Jana SidorováUčiteľka
     Triedna učiteľka: prvá A
     Web stránka
    • RNDr. Noémi Székelyová, PhD.
    • RNDr. Noémi Székelyová, PhD.Učiteľka
     Triedna učiteľka: prvá OA
    • Mgr. Lenka Šmigallová
    • Mgr. Lenka ŠmigallováUčiteľka
     Triedna učiteľka: tretia AB
     Web stránka
    • Mgr. Jozef Štefanko
    • Mgr. Jozef ŠtefankoUčiteľ
     Triedny učiteľ: štvrtá AB