• Učitelia

   • Učitelia

   • Každý učiteľ má email v tvare:   meno.priezvisko@opatovska.sk
    • Mgr. Lenka Šmigallová
    • Mgr. Lenka ŠmigallováUčiteľka
     Triedna učiteľka: štvrtá AB
     Web stránka
    • Mgr. Jozef Štefanko
    • Mgr. Jozef ŠtefankoUčiteľ
     Triedny učiteľ: piata AB
    • Ing. Agáta Gašparová
    • Ing. Agáta GašparováSekretárka + personalistka