• Učitelia

   • Učitelia

   • Každý učiteľ má email v tvare:   meno.priezvisko@opatovska.sk
    • RNDr. Marta Halászová
    • RNDr. Marta HalászováUčiteľka
     Triedna učiteľka: tretia A
     Web stránka
    • PhDr. Monika Hubáčeková
    • PhDr. Monika HubáčekováUčiteľka
     Triedna učiteľka: prvá A
     Web stránka
    • PhDr. Zuzana Istvánová
    • PhDr. Zuzana IstvánováUčiteľka
     Triedna učiteľka: tretia AB
     Web stránka
    • Mgr. Adriana Ivanková
    • Mgr. Adriana IvankováUčiteľka
     Triedna učiteľka: piata OA
    • RNDr. Stanislav Krajkovič
    • RNDr. Stanislav KrajkovičUčiteľ
     Triedny učiteľ: piata NB
     Web stránka
    • RNDr. Janka Lacková
    • RNDr. Janka LackováUčiteľka
     Triedna učiteľka: štvrtá A
     Web stránka