• Učitelia

   • Učitelia

   • Každý učiteľ má email v tvare:   meno.priezvisko@opatovska.sk
    • Mgr. Mária Orta Perecár
    • Mgr. Mária Orta PerecárUčiteľka
     Triedna učiteľka: prvá AB
     Web stránka
    • Mgr. Otília Plencnerová
    • Mgr. Otília PlencnerováUčiteľka
     Triedna učiteľka: tretia OA
    • PaedDr. Peter Protivňak
    • PaedDr. Peter ProtivňakUčiteľ
     Triedny učiteľ: druhá AB
    • PhDr. Juraj Schmidt
    • PhDr. Juraj SchmidtUčiteľ
     Triedny učiteľ: štvrtá OA
    • Mgr. Jana Sidorová
    • Mgr. Jana SidorováUčiteľka
     Triedna učiteľka: druhá A
     Web stránka
    • RNDr. Noémi Székelyová, PhD.
    • RNDr. Noémi Székelyová, PhD.Učiteľka
     Triedna učiteľka: druhá OA