• Učitelia

   • Učitelia

   • Každý učiteľ má email v tvare:   meno.priezvisko@opatovska.sk
    • Mgr. Mária Orta Perecár
    • Mgr. Mária Orta PerecárUčiteľka
     Triedna učiteľka: druhá AB
     Web stránka
    • Mgr. Otília Plencnerová
    • Mgr. Otília PlencnerováUčiteľka
     Triedna učiteľka: štvrtá OA
    • PaedDr. Peter Protivňak
    • PaedDr. Peter ProtivňakUčiteľ
     Triedny učiteľ: tretia AB
    • PhDr. Juraj Schmidt
    • PhDr. Juraj SchmidtUčiteľ
     Triedny učiteľ: piata OA
    • Mgr. Jana Sidorová
    • Mgr. Jana SidorováUčiteľka
     Triedna učiteľka: tretia A
     Web stránka
    • RNDr. Noémi Székelyová, PhD.
    • RNDr. Noémi Székelyová, PhD.Učiteľka
     Triedna učiteľka: tretia OA
    • Mgr. Lenka Šmigallová
    • Mgr. Lenka ŠmigallováUčiteľka
     Triedna učiteľka: piata AB
     Web stránka