• Učitelia

   • Učitelia

   • Každý učiteľ má email v tvare:   meno.priezvisko@opatovska.sk
    • RNDr. Janka Lacková
    • RNDr. Janka LackováUčiteľka
     Triedna učiteľka: tretia A
     Web stránka
    • Mgr. Zuzana Lacková
    • Mgr. Zuzana LackováUčiteľka
     Triedna učiteľka: druhá NB
    • Mgr. Mária Orta Perecár
    • Mgr. Mária Orta PerecárUčiteľka
     Triedna učiteľka: štvrtá A
     Web stránka
    • Mgr. Otília Plencnerová
    • Mgr. Otília PlencnerováUčiteľka
     Triedna učiteľka: druhá OA
    • PaedDr. Peter Protivňak
    • PaedDr. Peter ProtivňakUčiteľ
     Triedny učiteľ: prvá AB