• Učitelia

   • Učitelia

   • Každý učiteľ má email v tvare:   meno.priezvisko@opatovska.sk
    • Mgr. Otília Plencnerová
    • Mgr. Otília PlencnerováUčiteľka
     Triedna učiteľka: piata OA
    • PaedDr. Peter Protivňak
    • PaedDr. Peter ProtivňakUčiteľ
     Triedny učiteľ: štvrtá AB
    • PhDr. Juraj Schmidt
    • PhDr. Juraj SchmidtUčiteľ
     Triedny učiteľ: šiesta OA
    • Mgr. Jana Sidorová
    • Mgr. Jana SidorováUčiteľka
     Triedna učiteľka: štvrtá A
     Web stránka
    • RNDr. Noémi Székelyová, PhD.
    • RNDr. Noémi Székelyová, PhD.Učiteľka
     Triedna učiteľka: štvrtá OA
    • Mgr. Lenka Šmigallová
    • Mgr. Lenka ŠmigallováUčiteľka
     Triedna učiteľka: prvá OA
     Web stránka
    • Mgr. Jozef Štefanko
    • Mgr. Jozef ŠtefankoUčiteľ
     Triedny učiteľ: druhá AB
   • Kontakt

    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
    • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
    • 00162159
    • 2021189764
    • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
    • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
    • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
   • Prihlásenie