• Novinky

      • Škola bez nenávisti

      • Dňa 29. - 31.1. 2019 sme absolvovali vzdelávanie s názvom "Škola bez nenávisti ", kde sme sa naučili veľa nových a zaujímavých veci, ako napríklad o ľudských právach, šikane,  kyberšikane... Na školení sme spoznali milých a príjemných ľudí plných energie, ktorí sa o nás postarali a taktiež nám zabezpečili ubytovanie s chutnou stravou a príjemnou atmosférou. Tešíme sa na naše ďalšie stretnutia a nové skúsenosti, ktoré donesieme aj do našej školy. Ďakujeme.

     • Majstrovstvá Slovenska v aerobiku stredných škôl v Trenčíne
      • Majstrovstvá Slovenska v aerobiku stredných škôl v Trenčíne

      • Dňa 4. 2. 2019 sa 3 študentky nášho gymnázia: Diana Gedeonová 4.NB, Veronika Štarková 4.NBKristína Ruščáková 3.NB zúčastnili Majstrovstiev Slovenska v aerobiku stredných škôl v Trenčíne.

       Súťažilo 68 študentiek a študentov zo 7 krajov Slovenska. Súťaž pozostávala z piatich kôl v trvaní 5 x 40 minút. Vystriedali sa pri tom rôzne formy aerobiku: basic aerobik, piloxing, body work, dance aerobik a zumba. Úroveň súťažiacich bola vyrovnaná. Dievčatám sa najviac páčili tanečné formy aerobiku. Statočne zvládli aj ostatné formy cvičení. Aj keď neobsadili popredné miesta v súťaži, s hrdosťou reprezentovali Košický kraj a samozrejme aj naše gymnázium. Umiestnili sa v druhej desiatke súťažiacich.

      • Šaliansky Maťko

      • Robko Gáspár z 1. OA nás úspešne reprezentoval v súťaži v  prednese slovenských povestí
       Šaliansky Maťko. V okresnom kole v silnej konkurencii obsadil 3. miesto. Srdečne
       blahoželáme!

      • Oznam pre stravníkov školskej jedálne.

      • Vážení rodičia a žiaci.

       Vedenie školskej  jedálne pri Gymnázium Opatovská cesta 7 oznamuje svojim stravníkom, že od februára 2019 je potrebné si osobne vyzdvihnúť  lístok s informáciou o platbe stravného u vedúcej ŠJ v priebehu prvého týždňa v danom mesiaci. Netýka sa to stravníkov, ktorí uhrádzajú stravné paušálne 30€.

     • Nemčina opäť boduje
      • Nemčina opäť boduje

      • Dňa 17.1. 2019  sa konalo okresné kolo nemeckej olympiády. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:

       - v kategórii 1.A : Michal Sanislo  1.miesto,   Alex Albrecht     3. miesto,

       - v kategórii 1.B: Petra Jančiová  4.miesto, Matúš Krajkovič 5. miesto,

       - v kategórii 2.B: Vernika Danková na 1.mieste.

       Všetkým srdečne blahoželáme. Michalovi a Veronike držíme palce v krajskom kole! 

        

        

        

        

     • Úspech na Olympiáde v anglickom jazyku
      • Úspech na Olympiáde v anglickom jazyku

      • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku sa konalo 16.1.2019 na Gymnáziu, Park mládeže v Košiciach. Víťazom tohto kola sa stal študent našej školy, Daniel Duplák    z 2.NB triedy. Danielovi srdečne blahoželáme a držíme mu palce, nech sa mu darí aj v krajskom kole!

      • 1.Reprezentačný ples

      • Milí rodičia a priatelia školy.

       Ak máte chuť sa dobre zabaviť pri  moderných rytmoch a Muzike Milana Rendoša , zažiť neopakovateľnú atmosféru a hlavne, pomôcť škole pri vybudovaní moderného laboratória, tak Vás pozývame  na 1. Reprezentačný ples Gymnázia, Opatovská cesta 7.  Výťažok plesu je venovaný práve  na modernizáciu laboratória.

       Lístky sú už v predaji!

       Cena lístka je 40 € a zahŕňa:  prípitok, večeru, teplý a studený bufet, tombolu, víno 0,5 l/os + príspevok na rekonštrukciu.

       Pri nákupe viacerých lístkov :   Za 4 lístky je cena 150€,   Za 6 lístkov a viac je cena lístka 35€ 

       Lístky si môžete zakúpiť na riaditeľstve školy.

       V prípade platby za lístok môžete využiť elektronický kontakt  na účet ZRŠ s poznámkou pre prijímateľa ples.

       IBAN: SK93 0900 0000 0000 8212 6968

       Veríme, že sa s Vami na plese stretneme a pri zábave si nájdeme čas aj na spoločné témy.  Každá pomoc je vítaná. Spojme sa spolu a urobme spoločný krok k dobrej veci. V novom laboratóriu vieme učiť modernejšie, názornejšie a zaujímavejšie .

       Riaditeľka školy

     • 14. ROČNÍK SÚŤAŽNEJ KONFERENCIE AMAVET
      • 14. ROČNÍK SÚŤAŽNEJ KONFERENCIE AMAVET

      • SPUSTENÝ 14. ROČNÍK SÚŤAŽNEJ KONFERENCIEAMAVET pozýva na súťaž Junior Internet 2019 všetkých nadšencov internetu a programovania. Projekty webových stránok, mobilných aplikácií, blogov alebo vlogov, dizajnov, grafiky a textov na webe sú viac než vítané.Prihlasovať svoje projekty môžu žiaci základných a stredných škôl DO 28. FEBRUÁRA 2019. Po tomto termíne hodnotiaca komisia zložená z odborníkov z praxe vyhodnotí prihlásené práce a organizátor súťaže pozve najzaujímavejšie projekty na prezentáciu počas súťažnej konferencie. Viac na stránka http://www.juniorinternet.sk/web/.

        

     • Petícia za zachovanie 4-ročného študijného odboru
      • Petícia za zachovanie 4-ročného študijného odboru

      • Petícia za zachovanie 4-ročného študijného odboru na Gymnáziu, Opatovská cesta 7 Košice, podľa zákona č. 29/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. 

       Vážení rodičia, učitelia, bývalí a súčasní žiaci našej školy, vážená verejnosť,

       na základe rozhodnutia KSK  zo dňa 30. 11. 2018 by sa v školskom roku 2019/2020 na našej škole nemal otvoriť 4-ročný študijný odbor.

       Dané rozhodnutie je pre nás neakceptovateľné, pretože prebehlo netransparentne a bez objektívnych kritérií.

       4-ročné štúdium na našom gymnáziu má dlhodobú, viac ako 38-ročnú tradíciu. Sme  piatym najstarším  gymnáziom v Košiciach. Vznikli sme transformáciou strednej ekonomickej školy, ktorá tu bola od roku 1968.

       Za dlhé obdobie nášho fungovania sme vychovali stovky  úspešných absolventov , boli sme prvou školou v Košiciach , ktorá  už od roku 1991 spolupracovala s Gymnáziom CARLA DUISBERGA vo Wuppertale. Výsledkom spolupráce bolo aj zavedenie tried s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka,  po príchode  nemeckých lektorov, sme žiakom umožnili absolvovať skúšky KMK na získanie medzinárodne uznávaného certifikátu DSD – Deutsches Sprachdiplom ako jedno z prvých troch gymnázií na Slovensku.  Postupne sme zriadili  aj triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, po príchode anglického lektora sme zaviedli prípravu na získanie medzinárodne uznávaného certifikátu z anglického jazyka (FCE - First Certificate in English). Logickým vyústením týchto snáh bolo zavedenie bilingválnych tried s nemeckým alebo anglickým jazykom,  ale pri existencii klasických 4ročných tried. Nezaspali sme na vavrínoch ani v posledných rokoch a podarilo sa nám zriadiť  aj triedu osemročného gymnázia. Naším plánom bolo mať v nasledujúcom školskom roku 1 osemročnú triedu, 2 bilingválne triedy a jednu štvorročnú klasickú triedu, ktorá nám bola sľúbená, ale na poslednú chvíľu bezdôvodne zrušená. Žiadame o prehodnotenie rozhodnutia KSK o neodôvodnenom zrušení štvorročného študijného odboru, ktoré nemôžeme a ani nechceme akceptovať. Od roku 1989 sa vystriedalo až 20 ministrov školstva, ktorí povoľovali zakladanie ďalších a ďalších gymnázií, súkromných, cirkevných, aj keď už neboli potrebné. Mnohé z nich triedy získali, aj keď nemajú tradíciu a mnohé ani výsledky, ani neboli hodnotené INEKO. Prečo sa neobmedzujú počty žiakov na týchto školách?

        Za petičný výbor PhDr. Monika Hubáčeková , predseda ZO OZ PŠaV pri Gymnáziu na Opatovskej ceste 7, v Košiciach

        

     • Exkurzia vo Viedni
      • Exkurzia vo Viedni

      • Deň 1.

       Písal sa deň devätnásty december. Študenti prvého a druhého ročníka sa zúčastnili exkurzie vo Viedni. V neskorých večerných hodinách sa stretla skupina študentov na vlakovej stanici v Košiciach, kde nastúpili do vlaku. Mali sme nočné kupéčka, ktoré boli malé, ale útulne. Cestu sme si skrátili rozprávaním sa, hraním kariet alebo spánkom. Okolo ôsmej sme došli do Viedne. Hostel sme síce nevedeli hneď nájsť, ale po dlhšom hľadaní sme ho našli. Zložili sme si veci na izbách a išli sme na prehliadku mesta. Navštívili sme palác Hofburg, ale taktiež aj Stephansdom. V meste sme mali rozchod, ktorý sme využili na nakupovanie a prezretie vianočných trhov. Po rozchode nás čakalo Prírodovedné múzeum, kde si každý našiel svoje. Ale, keďže väčšina bola unavená z cesty, tak málokto stihol prejsť celé múzeum. Tento deň sa mi páčil najviac.

       Deň 2.

       Ďalší deň sa začal chutnými raňajkami v hosteli, a potom sme sa metrom dostali až k Schönbrunnu, kde sme mali menší rozchod. Nezdržali sme sa tam moc dlho, keďže bolo chladno. Blízko sa nachádzalo aj Technické múzeum, ktoré sme jednoznačne museli navštíviť. Múzeum bolo zamerané na techniku, takže exponáty boli staré vlaky, bicykle, ale aj domáce spotrebiče, prístroje z hutníctva a filmového priemyslu. Zbytok dňa sme si spríjemnili v nákupnom centre Donau.

       Deň 3.

       Posledný deň sme väčšina strávili na stanici dokupovaním darčekov a zvyšok študentov skočili pozrieť ešte radnicu vo Viedni. Ostal nám aj čas na prehliadku Bratislavy, pretože sme do hlavného mesta dorazili skôr. Po vyčerpávajúcom dni sme nastúpili na vlak domov. Vrátili sme sa unavení, ale nadšení, plní dojmov a zážitkov.

        

       Bola to super exkurzia, veľa sme sa za ten čas naučili a spoznali pre väčšinu nové mesto. Ďakujeme Zuzke za uskutočnenie výletu. A najväčšia vďaka patrí pani prof. Ceľuchovej a pánovi prof. Ceľuchovi za to, že to s nami zvládli.

       Stanislav Slíž, II.NB

      • Gymnázium, Opatovská cesta 7 na 2. mieste z 243 škôl z celej Európy

      • Nemčinár roka, v medzinárodnom meradle Best in Deutsch, je súťaž pre študentov stredných škôl a gymnázií vo veku 15-19 rokov. Prebieha v stanovený deň online po celej Európe. Posledný ročník súťaže sa uskutočnil dňa 23.11. 2018.

       Hlavným cieľom súťaže je motivovať mladých ľudí k štúdiu nemeckého jazyka a poskytnúť školám možnosť zlepšiť a spestriť vyučovanie nemčiny. Súťaž zároveň umožňuje porovnať sa našim žiakom so zahraničnými študentmi.

       Test obsahuje úlohy zamerané na počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a gramatiku na úrovni B1-B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Súťaž prebieha tak na individuálnej úrovni, kde sa vyhodnocuje najlepší nemčinár spomedzi študentov, ako aj na úrovni škôl.

       V roku 2018 sa súťaže zúčastnilo 3052 študentov z 243 škôl z 11 krajín.

       V takejto silnej konkurencii sa žiaci nemeckých bilingválnych tried Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice nestratili a dosiahli cenný úspech. Spomedzi 243 škôl obsadili krásne 2. miesto!

        

       Medzi 20 najlepších študentov z celej Európy sa prebojovali až traja naši žiaci z 5.NB.

        

       Oliver Tomondy - 3 . miesto

       Matej Drabik – 6. miesto

       Jakub Kovalič – 19. miesto

        

       Všetkým zúčastneným žiakom blahoželáme k úspechu, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a želáme veľa radosti a chuti pri ďalšom štúdiu nemčiny!

        

        

      • Ústna časť nemeckej jazykovej skúšky DSD II.

      • V dňoch 12.a 13.12. absolvovali študenti 5.NB ústnu časť nemeckej jazykovej skúšky DSD II.  V prvej časti si pripravili monológ na určenú tému a reagovali na otázky komisie, druhá časť pozostávala z prezentácie pripravenej témy  a diskusie o nej. Všetci  žiaci skúšku úspešne zvládli a získali hodnotenie B2/C1 podľa európskeho referenčného rámca.

       Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

      • Riaditeľské voľno

      • Riaditeľka Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje dňa 21.decembra 2018 riaditeľské voľno  z dôvodu šetrenia vykurovania v priestoroch školy.

      • Bodujeme v NEMČINE na medzinárodnej úrovni

      • Naši žiaci sa z celkového počtu 3 000 účastníkov umiestnili v prvej top 20.-tke. Bilingválna trieda s výučbou nemeckého jazyka má svojich úspešných žiakov v medzinárodnom rebríčku:

       Oliver Tomondy      3.miesto 

       Matej Drabik            5. miesto

       Jakub Kovalič         19.miesto

       GRATULUJEME!

       Tu kliknite na zobrazenie výsledkovej listiny

      • EXKURZIA : INMM Košice

      • Dňa 10.12.2018 sa študenti zo 4.AB zúčastnili v rámci predmetu fyzika prírodovednej exkurzie na Inštitúte nukleárnej a molekulovej medicíny v Košiciach. Ing. Marinová im priblížila prácu na tomto pracovisku hlavne
       z fyzikálnej stránky. Na tomto pracovisku sa vykonáva nielen diagnostika onkologických ochorení ale aj liečenie niektorých druhov ochorení pomocou ožiarení.

      • Mikulášska nálada v škole

      • Aj u nás sa zastivil Mikuláš. Rozdával sladkosti za pesničku, básničku či riekanku. Niektorí sa naučili aj pracovať s keramikou na tvorivých dielňach.