• Novinky

     • Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo
      • Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo

      • Dňa 3. 4. 2019 sa uskutočnilo regionálne kolo postupovej súťaže v prednese poézie a pŕozy
       Hviezdoslavov Kubín. Úspešný bol Tomas Paul Mansbridge z 3. NB, ktorý obsadil 3.miesto.
       Srdečne blahoželáme!

      • Klamárium

      • Dňa 26.3.2019 zažili netradičné vyučovanie aj žiaci 3.OA triedy. Navštívili Klamárium - Steelpark.

     • Krajské kolo vo florbale dievčat
      • Krajské kolo vo florbale dievčat

      • Dňa 28.3.2019 sa v Sp. Novej Vsi konalo Krajské kolo vo florbale dievčat. Družstvo našej školy sa po víťazstvách nad družstvami: Gym. sv. Edity Steinovej Charkovská 1, Súkr. šport. škola Užhorodská, Gymn. Park mládeže dostalo až do finále,kde sa stretlo s družstvom domácich. Po veľmi dobrom výkone sa nám však nepodarilo vyhrať, Takže dievčatá obsadili 2.miesto v kraji.

       Družstvo tvorili: Radka Škovranová, Martina Hvolková, Mária Šafárová, Soňa Zahradníková,Veronika Štarková, Diana Gedeónová, Radka Lukačková, Slávka Huľvejová, Kristína Hanušovská, Ulrike Timko.

       Dievčatám srdečne gratulujeme.

     • Učíme sa inak
      • Učíme sa inak

      • V utorok 26.3.2019 sme mali netradičnú vyučovaciu hodinu biológie v Steelparku v Košiciach. Vyskúšali sme si priamo na sebe ako funguje náš mozog, ako spracúva informácie z okolia, ako nás krásne "klame." Úlohy boli zamerané na zmysel: "zrak." Táto netradičná vyučovacia hodina bola veľmi zaujímavá. Veľa sme sa naučili a popritom aj dobre zabavili. Radi si takúto hodinu zopakujeme znova.   

      • Boli sme v LITparku

      • „Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné...“

       ... zistila III.OA na besede o Malom princovi  21. 3. v LITparku. Všetci sme si príbeh malého princa prečítali a spoločne sme sa snažili odhaliť symboliku jeho putovania planétami. Rozprávka plná porozumenia, priateľstva a lásky nám pomohla porovnať svet detí a svet dospelých.... Už teraz sa tešíme na novú knihu.

      • Literárna súťaž

      • V rámci Mesiaca knihy predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry vyhlásila literárnu súťaž,
       ktorá pozostávala z 9 otázok a z jedného obrázku, v ktorom boli zašifrované názvy 10 diel zo svetovej
       literatúry. Po vylosovaní sa šťastie usmialo na Viktóriu Malecovú z 2.OA. Všetkým ďakujeme za
       námahu pri hľadaní správnej odpovede. Víťazka dostala knižnú poukážku.

      • Hviezdoslavov Kubín

      • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína sa uskutočnilo v US 20.3. 2019. Súťažilo sa v 3 kategóriách. V II.
       kategórii – próza obsadil 1. miesto: Jakub Imro z 1.OA.
       V III. kategórii – poézia obsadila 1. miesto Emma Károlyi z 3.OA.
       V IV. kategórii – poézia obsadila 1. miesto Sofia Jadrná z 2.NB.
       Víťazi dostali knižné poukážky a držíme im palce v okresnom kole.

      • Slovo bez hraníc

      • Dňa 28.3. 2019 sa konal 23. ročník celomestskej recitačnej súťaže Slovo bez hraníc. Študent Adam
       Benko
       zo 4.AB obsadil 1. miesto v poézii v kategórii od 16 rokov. Srdečne blahoželáme k úspechu.

      • CHEMGENERATION

      • Dňa 14. 3. 2019 sa študenti III. AB zúčastnili na interaktívnom vedeckom seminári pod záštitou poprednej svetovej chemickej firmy BASF. Dozvedeli sa o nevyhnutnosti cirkulárneho hospodárstva pre záchranu našej planéty. Filtrovali vodu, recyklovali papier a elektrolýzou získavali cín z odpadu. Tieto aktivity boli vedené skúsenými pedagógmi z Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE na čele s doc. RNDr. Alenou Fedoročkovou, PhD. V druhej časti študenti určovali minerály a horniny za pomoci správkyne Geovednej expozície FBERG TUKE Ing. Zdenky Babicovej, PhD. Cenné rady poskytol a družný rozhovor s nimi
       viedol aj bývalý absolvent našej školy, riaditeľ Ústavu geovied - doc. Ing. Stanislav Jacko PhD
       .
       Ďakujeme!

      • Jugend debatiert

      • Už po niekoľkýkrát sa na našom gymnáziu uskutočnilo dňa 6.3.2019 školské kolo súťaže Jugend debattiert international.  Žiaci si v nej preverujú svoje schopnosti diskutovať  o danej téme- Majú by v Gymnáziu Opatovská cesta 7 v Košiciach zavedené kamery?

       Cieľom súťaže je naučiť žiakov argumentovať, viesť  konštruktívnu diskusiu a flexibilne reagovať .

       Školského kola sa zúčastnili ôsmi žiaci z 3.NB a 4.NB. Do vyššieho kola postupujú dvaja zástupcovia našej školy – Martina Hvolková a Zuzana Sotáková.

       Všetkým diskutujúcim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a držíme im palce pri ďalšej reprezentácii našej školy.

      • Má už 150 rokov

      • Valné zhromaždenie OSN a UNESCO vyhlásili rok 2019 za Medzinárodný rok Periodickej tabuľky chemických prvkov. Periodický zákon a základy Periodickej tabuľky chemických prvkov pred 150 rokmi nezávisle na sebe formulovali D. I. Mendelejev a L. Mayer. V tomto roku uplynie aj 100 rokov od založenia IUPAC (Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie). Tieto významné udalosti sú dôvodom rôznych celosvetových aktivít.
       Naša škola sa zapojila do on-line testu: Periodic Table Challenge. Celkove certifikát získalo 29 študentov. V počte úspešných riešiteľov zvíťazila 2.AB - 14 študentov.
       Ostatné triedy: 2.A – 5, 3.AB – 4, 2.NB – 2, 4.AB – 1, 4.NB - 1, 4.B – 1, 1.A – 1.

      • Vysoká škola chemicko - technologická PRAHA


      • Dňa 6. 3. 2019 sa učebňa dejepisu stala miestom, kde vládla nefalšovaná radosť z chémie. Študenti 4. roč. a 3. roč. s rozšíreným vyučovaním chémie, 2. A a 3. AB nie len sledovali, ale uskutočňovali zázračné deje plné farieb, ohňov, trikov. Na záver si pripravili a s chuťou skonzumovali zmrzlinu. Za tieto zážitky ďakujeme šikovným chemičkám z Fakulty technológie ochrany prostredia - Ing. Lucii Tajnaiovej a Ing. Pavle Renkerovej. Veríme, že sa s nimi stretneme  v Prahe počas našej prírodovednej exkurzie a niektorí možno aj ako budúci študenti VŠCHT.

      • Organizácia vyučovania počas písomných častí maturitných skúšok 2019

      • 12. 03. 2019 – utorok:

       4. ročník + 3 žiaci z 5.NB – písomné časti maturitnej skúšky zo SJL

        

       1.AB+1.NB (skupina aj) – divadelné predstavenie v ANJ – dozor Šk+Ca

       Zraz  10.45 pred Veľkou sálou Historickej radnice

        

       Ostatné triedy –riaditeľské voľno

       Obed sa bude podávať medzi 11.30 a 13.30

       Okrem žiakov 4.A, 4.B., 4.AB,  4.NB sú všetci žiaci odhlásení z obedov, v prípade záujmu sa individuálne prihlásia u vedúcej ŠJ.

        

        

       13. 03. 2019 – streda:

       4.A, 4.B, 5.NB – písomné časti  maturitnej skúšky z CUJ

        

       1. – 3. ročník: výchovný koncert

       4.AB, 4. NB – riaditeľské voľno

       Zraz o 8.15 pred Veľkou sálou Historickej radnice

       Okrem žiakov 4.A, 4.B., 5.NB sú všetci žiaci odhlásení z obedov, v prípade záujmu sa individuálne prihlásia u vedúcej ŠJ.

       Obed sa bude podávať medzi 11.30 a 13.30.

        

        

       14. 03. 2019 – štvrtok:

       žiaci maturujúci z MAT – písomná časť  maturitnej skúšky z MAT

       Žiaci 4.A, 4.B, 5.NB, ktorí sa nezúčastnia EČ MS z matematiky – riaditeľské voľno. Žiaci 4.A, 4.B, .NB, ktorí nematurujú z MAT sú v tento deň vyhlásení z obedov.

       2.NB-nemecká skupina a  vybraní žiaci sa zúčastnia  písomnej časť DSD I.

       Ostatní žiaci – vyučovanie podľa riadneho rozvrhu,

       Obedy sa budú podávať v bežnom výdajnom čase.

        

       Žiadam žiakov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, aby sa na základe uvedených informácií podľa potreby prihlásili na obed

       najneskôr v štvrtok – 7. 3. 2019

      • Milí rodičia a priatelia školy

      • Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a finančnú pomoc. Výťažok z  1. Reprezentačného plesu 1200 €, pôjde na rekonštrukciu prírodovedného laboratória.

       Budeme radi, ak nás podporíte v tejto myšlienke aj naďalej. Číslo účtu Rodičovského združenia je IBAN:  SK93 0900 0000 0000 8212 6968 .

      • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

      • Dňa 14.2. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. V kategórii D obsadila Nina Mikuľaková z 3.OA 3. miestoV kategórii E sme získali vďaka Alexovi Eibenovi z 2.OA tiež 3. miesto a tesne za ním na 4. mieste sa umiestnil Alex Albrecht z 2.OA. V kategórii F sa stal úspešným riešiteľom Martin Frič z 1.OA.

       Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

     • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku
      • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

      • Dňa 14.2.2019 sa konal už 29 - ty ročník krajského kola olympiády v nemeckom jazyku, ktorého organizácie pre kategóriu 1A, 1B a 1C sa už po štvrtý rok zhostila naša škola. Sme radi, že sme mohli privítať tých najlepších žiakov nášho kraja, aby si navzájom zmerali sily vo svojich jazykových zručnostiach. V kategórii 1A našu školu úspešne reprezentoval Michal Sanislo z 1.OA, ktorý sa umiestnil na peknom 3. mieste. V ten istý deň sa v Košiciach zároveň konalo krajské kolo nemeckej olympiády aj v kategóriách 2A, 2B a 2C. V neľahkom súboji získal krásne 3.miesto Oliver Tomondy z 5.NB.

       Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

      • Študentské voľby 2019

      • Dňa 15.2.2019 sa na našej škole uskutočnili študentské voľby. Ako dopadli? Výsledky nájdete spracované
       v priloženej tabuľke.

      • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

      • Napriek veľkej konkurencii Arnold Kratochvíl (IV.AB) dnes získal 1.miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku. Úprimne blahoželáme a držíme palce v celoštátnom kole!

        

      • 4 -ročné štúdium

      • Vážení rodičia,

       vedenie školy oznamuje širokej verejnosti a deviatakom, že v septembri 2019 otvoríme aj 1 triedu (28 žiakov) 4-ročného štúdia. Zároveň otvoríme aj 2 triedy bilingválneho a 1 triedu 8-ročného štúdia.