• Novinky

     • Florbalový turnaj-OG
      • Florbalový turnaj-OG

      • Dňa 25.9 sa uskutočnil školský florbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili žiaci 1.OA , 2.OA, 3.OA a 4.OA triedy. Po pekných športových výkonoch bolo umiestnenie nasledovné:

       1.miesto - 3-OA

       2.miesto - 4-OA

       3.miesto - 2.OA

       K dosiahnutým výsledkom  blahoželáme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

     • Výsledky volieb do Školského parlamentu
      • Výsledky volieb do Školského parlamentu

      • V dňoch 21.-22.9.2023 sa na našej škole uskutočnili voľby do Školského parlamentu. Celkovo sa hlasovania zúčastnilo 367 žiakov, ktorí si z 18 kandidátov zvolili svojich zástupcov.  A toto je náš nový Školský parlament na rok 2023-2024. Zvoleným kandidátom srdečne blahoželáme a prajeme veľa elánu a tvorivých síl. Ostatných žiakov radi privítame ako dobrovoľníkov.

        

       1.   Petra Jančijová (4.A)

       2.   Alex Szekeress (2.A)

       3.   Marianna Vatráľová (1.NB)

       4.   Marcela Čechová (4.AB)

       5.   Alex Eiben (4.NB)

       6.   Tereza Imrová (2.OA)

       7.   Nicole Kocsisová (2.NB)

       8.   Olívia Orlovská (3. NB)

       9.   Emma Sofia Lukáčová (4.OA)

       10.  Michal Šupinský (2.AB)

       11 . Alex Juhás (1.A)

     • Cezpoľný beh
      • Cezpoľný beh

      • Dňa 21.09.2023, sa žiaci gymnázia zúčastnili cezpoĺného behu v rekreačnom areáli na Aničke. V kategórii chlapcov bolo prihlásených 84 bežcov.

       Našu školu reprezentovali:

       Adam Guĺa

       Kristian Dudič

       Robert Gašpar

       Alex Majza

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024
      • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

      • Milí rodičia a žiaci,

       školský rok 2023/2024 bude slávnostne otvorený dňa 4.9.2023 podľa nasledujúceho harmonogramu:

       8.00 - žiakov  prvých ročníkov (1.OA, 1.A, 1.AB, 1.NB) vyzdvihnú vo vestibule školy ich triedni učitelia

       8.45 - všetci žiaci okrem prvých ročníkov prídu na školský dvor medzi 2. a 3. pavilónom

       9.00 - Slávnostné otvorenie školského roka na školskom dvore

       Po skončení slávnostného otvorenia školského roka sa žiaci s triednymi učiteľmi presunú do svojich tried na triednickú hodinu.

       Tešíme sa na Vás! 

     • ISIC KARTY
      • ISIC KARTY

      • Žiaci prvých ročníkov, ktorí si objednali ISIC karty, si ich môžu prevziať počas letných prázdnin v dňoch 30.- 31.8. na vrátnici školy od 9.30 do 14.00.  V tom istom čase si môžu ostatní žiaci školy predĺžiť svoje ISIC karty  na vrátnici školy. 

       Viac informácií o výhodách ISIC karty a o zakúpení známok nájdete tu.

     • OZNAM
      • OZNAM

      • Počas letných prázdnin budú úradné hodiny :

       Pondelok : 9.00-12.00

       Streda:       9.00-14.00

     • Týždeň dobrovoľníctva
      • Týždeň dobrovoľníctva

      • Dňa 23.6.2023 sa študentky 3.A triedy zúčastnili akcie - Týždeň dobrovoľníctva na SOŠ veterinárnej. Aktívne sa zapojili do kvízu "Zaujímavosti o zvieratách" ako aj  kynologickej súťaže priamo v areáli školy. Tieto aktivity študentov sa vo veľkej miere využívajú aj v canisterapii a pri zlepšovaní života autistických detí. Veríme, že v ďalších rokoch sa do aktivity dobrovoľníctvo, či už na našej škole, ale v spolupráci s inými organizáciami zapojí čo najviac študentov.

     • Finále IT Creativity Lab 2
      • Finále IT Creativity Lab 2

      • Dňa 15.6.2023 sa žiaci a učitelia našej školy zúčastnili záverečného stretnutia projektu IT Valley Košice, KSK a TUKE s názvom IT Creativity Lab 2 so svojou prácou pod názvom ONLINE ŠKOLA. Cieľom projektu bolo meranie spotreby energií. Už dnes vo vstupnej hale našej školy vidíme na obrazovke výstupy meraní teploty v miestnosti C6 a aktálne údaje odchodov autobusov, jedálny lístok a podobne. Žiaci sa naučili v rámci tohto projektu pracovať s modernými IT tecnológiami, nie je pre nich už neznámy pojem ESP32 ani GRAFANA. Za všetko je vďaka a študentom TUKE, ktorí boli vždy nápomocní a svoje vedomosti odovzdali ďalej.  Zapojením sa do tohto projektu sme získali 20.000€ na vytvorenie kreatívneho prostredia pre našich nádejných programátorov. Symbolický šek nám odovzdal predseda KSK R. Trnka. 

       Už teraz sa tešíme na rozšírenie projektu, v ktorom sa plánuje rozšíriť monitoring spotreby energií na celej škole a priniesť výstupy, na základe ktorých by sme vedeli ušetriť financie za energie.

     • KOŠICE IT VALLEY-miesto kam patríme.
      • KOŠICE IT VALLEY-miesto kam patríme.

      • Správna rada Košice IT Valley schválila vstup Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice do združenia dňom 24.5.2023. Našim učiteľom a žiakom sa tak otvárajú dvere na spoluprácu s IT firmami, možnosti na odborné prednášky, návštevy do priestorov firiem združených v IT VAlley. Už teraz nás čaká prezentácia projektu, na ktorom spolupracovali naši žiaci pod vedením p. Ceľucha so študentmi TUKE a firmou GlobalLogic. Finále LAB IT Creativity 2 sa uskutoční 15.6. 2023 v prestoroch TUKE. Tento projekt vznikol na základe iniciatívy KSK a IT VALLEY.

     • KOŽAZ
      • KOŽAZ

      • V dňoch 24.5-26.5.2023 sa triedy 3.A,3.AB,3.NB zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia. Žiaci si zastrielali, zasúťažili,  vyskúšali paddleboard, opekali a získali mnoho nových poznatkov z oblasti zdravotnej výchovy, civilnej ochrany, pobytu v prírode a technických činností a športov.

     • Futsalový turnaj 
      • Futsalový turnaj 

      • V dňoch 19.-20.mája 2022 sa uskutočnil futsalový turnaj-Krajská futsalová liga- v Šaci. Družstvo našej školy hralo s domácim družstvom-1:1, s družstvom Soš Veterinárna sme vyhrali 9:1 a s družstvom Gymnázium Šrobárová sme prehrali 1:3.V skupine sme obsadili druhé miesto a postúpili sme medzi najlepšiu osmičku, kde sme hrali s Soš Technickou , kde sme v riadnom hracom čase remizovali 3:3 ,ale vyhrali sme na penalty 3:2.Posledný zápas sme prehrali so Strednou športovou školou 4:1 a obsadili sme 3-4 miesto.Družstvo školy tvorili: G.Gáspár , J. Frič - 4.NB; D.Pastyrčák, R.Zrník - 3.AB; M. Turis - 3.NB, M.Drabišin - 3.A, M. Seliga , K. Dudič , M, Richnavský- 2.A ,  D. Šalapa -1.A, M. Štefko - 5.OA.  Srdečne gratulujeme.

     • Tancovanie štvorylky na Hlavnej
      • Tancovanie štvorylky na Hlavnej

      • V piatok sa niekoľko študentov našej školy zapojilo do akcie "Tancovanie štvorylky na Hlavnej" ako súčasť medzinárodného projektu European Quadrille Dance Festival. Aj napriek tomu, že niektorí tento tanec tancovali prvýkrát všetko zvládli a stali sa súčasťou veľmi peknej akcie v našom meste.

        Svojich zástupcov mali triedy: 1.NB, 3.A, 4.OA,4.NB, 4.AB

     • PRÍRODOVEDNÝ DEŇ
      • PRÍRODOVEDNÝ DEŇ

      • Dve pätorky väčšinou neveštia v školskom prostredí nič príjemné. Tentokrát to bolo opačne.Dňa 5. 5. sa mnohí žiaci zúčastnili zaujímavých aktivít:

       Čarovali“ v laboratóriu chémie spolu s vedcami z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ (jednym z nich bola RNDr. Veronika Niščáková - naša bývala študentka, teraz pracuje na vývoji nových typov batérií). V laboratóriu fyziky žiaci učili žiakov a predvádzali počítačom podporované experimenty. Mladí vedci z 2. a 3.OA obhajovali svoje práce v rámci  MiniSOČ. Ďakujeme všetkým zúčastneným za super zážitky.

     • Dejepisná olympiáda-celoštátne kolo
      • Dejepisná olympiáda-celoštátne kolo

      • Dňa 4.-6.5. 2023 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo dejepisnej olympiády, na ktorej nás reprezentoval víťaz krajskéko kola - Alex Eiben z 3.NB. Dokázal poraziť takmer celú konkurenciu a víťazstvo mu ušlo iba o vlások vo forme bodu, takže skončil na  krásnom 2. mieste.

        Jeho práca s názvom Cesta grófa Emanuela I. Anrássyho do Orientu zožala úspech a v podstate sa komisia zhodla, že nemala konkurenciu, nielen rozsahom , ale aj  kvalitou prekročila rámec DO.

        Alex v nej okrem iného skúmal  egyptské zbierky v kaštieli Betliar, ktoré si priniesli Andrássyovci z exotických ciest. Práca vzbudila záujem aj  u odborných pracovníkov v kaštieli Betliar, ktorí ju chcú  vydať. Niektoré artefakty uložené v Betliari vzbudili záujem aj zahraničných odborníkov , s ktorými Alex nadviazal kontakt. Išlo o mailovú korešpondenciu  s profesorkou  Salime Ikram z Americkej univerzity v Káhire a Dr. Jeanom-Guilaume Olle-Pelletie zo Sorbonnskej univerzity.  

       DO sa skladá okrem obhajoby vlastnej práce aj z písomnej časti , kde sú žiaci preverení z celého obsahu učiva dejepisu bez ohľadu na ročník , do  ktorého žiak chodí. Tak sa v rovnakej kategórii ocitne prvák aj maturant.  Alex  to mal ťažšie , lebo je síce  ročníkovo tretiak, ale študuje  na bilingválnom štúdiu , čo znamená, že  dejepis má len druhý rok, v tomto ročníku sa tento predmet učí iba  v cudzom jazyku. Napriek tomu dosiahol krásne 2.miesto na Slovensku.  K uvedenému výsledku mu srdečne blahoželáme !

     • Teambuildingu v mestskom parku
      • Teambuildingu v mestskom parku

      • Včerajší deň strávila trieda 2.AB na teambuildingu v mestskom parku. Spoločne so školskou psychologičkou a triednou profesorkou sa žiačky zapájali do aktivít, ktoré boli zamerané na skupinovú spoluprácu, zdieľanie, ocenenie sa a vízie. 

     • Dejepisná súťaž Košice včera a dnes
      • Dejepisná súťaž Košice včera a dnes

      • Dňa 5.5. 2023 sa v secesnej budove KSK uskutočnil 21. ročník dejepisnej súťaže Košice včera a dnes, ktorý organizuje Gymnázium, Opatovská ceste 7 v Košiciach v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, Východoslovenským múzeom a Magistrátom mesta Košice.

       Sedem trojčlenných družstiev z košických gymnázií súťažilo v šiestich kolách, ktoré preverili ich vedomosti nielen z minulosti, ale aj zo súčasnosti nášho mesta. Na regulárnosť súťaže dohliadala trojčlenná porota, ktorej predsedala Mgr. Mária Kundrátová, pracovníčka VSM. Pretože patronát nad súťažou prevzal KSK, súťaž otvoril JUDr. Boris Bilčak, riaditeľ Úradu KSK, ktorý vyzdvihol potrebu poznania minulosti.

       Víťazom s plným počtom bodov sa stalo Gymnázium, Poštová 9, druhá priečka patrila Gymnázium, Šrobárova 1 a na treťom mieste skončilo Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského.

       Najlepšie družstvá získali hodnotné ceny aj vďaka príspevku KSK

     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – krajské kolo
      • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – krajské kolo

      • V piatok 5.5. 2023 sa v Michalovciach uskutočnil 69. ročník krajskej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V kategórii prednesu poézie získala 2. miesto Ema Holomaňová z 2.AB. K výsledku gratulujeme a tešíme sa z úspechu našej vynikajúcej recitátorky.

        

     • Po nás potopa - beseda
      • Po nás potopa - beseda

      • Pri príležitosti Dňa Zeme sa študenti na hodine geografie, zapojili do online besedy pod názvom "Po nás potopa". Tejto akcie sa zúčastnilo 108 škôl z celého Slovenska. Študenti si najprv pozreli krátky dokument "Po nás potopa", ktorý otvoril  tému klimatických zmien na Slovensku.  Následne sa zapojili do diskusie s ostatnými účastníkmi besedy a tak mohli vyjadriť svoj názor týkajúci sa témy životného prostredia na Slovensku.

     • LEŠKA - Lieč, športuj, kvízuj
      • LEŠKA - Lieč, športuj, kvízuj

      • Pilotný ročník súťaže, v ktorej si  s rovesníkmi z iných škôl Košického kraja zmerali sily aj žiaci našej školy. Nenechali sa zahanbiť a preukázali rýchlosť v športovej štafete i vedomosti z oblasti prvej pomoci a všeobecného prehľadu.  Pri organizácii tejto aktivity pomáhala aj  študetka našej školy, členka krajskej rady Študentského parlamentu Košického kraja. Ďakujeme Vám za skvelú reprezentáciu.

     • EKO týždeň na škole
      • EKO týždeň na škole

      • V týždni 24.4.-28.4.2023 zorganizoval Školský parlament celotýždňovú kampaň na propagáciu a podporu ochrany  Zeme. Každý deň sa žiaci školy mohli zúčastniť eko aktivít, ku ktorým patrili Deň v zelenom, No Backpack Day, Jarné upratovanie, Môj sľub Zemi a nakoniec Kvízuj a uč sa. Aktivity mali motivovať a povzbudiť mladšie, ale aj  staršie ročníky k uvedomeniu si dôležitosti ochrany planéty a jej súčastí. Ako to u nás vyzeralo si môžete pozrieť vo fotoalbume.

   • Kontakt

    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
    • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
    • 00162159
    • 2021189764
    • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
    • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
    • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
   • Prihlásenie