• Novinky

     • Kriminalita mládeže - prednáška
      • Kriminalita mládeže - prednáška

      • Dňa 26.4.2023 sa na našej škole uskutočnila preventívna prednáška na tému Kriminalita mládeže v spolupráci s npor. Ing. Emíliou Glovčíkovou. Žiaci sa počas nej dozvedeli o tom čo je priestupok a trestný čin, čo všetko môže pod takéto činy spadať a čomu by sa mali vyvarovať. 

     • NRW-Schülerwettbererb 2023 „Begegnug mit Osteuropa“
      • NRW-Schülerwettbererb 2023 „Begegnug mit Osteuropa“

      • V prvom polroku tohto školského roka prebiehal 70. ročník medzinárodnej súťaže NRW-Schülerwettbererb 2023 „Begegnug mit Osteuropa“, ktorého sa zúčastnila aj žiačka našej školy Natália Hadašová zo 4.OA, navšetvujúca osmeročné štúdium. Natália sa nielenže tejto súťaže zúčastnila, krásne reprezentovala našu školu, ale v kategórii svojho projektu „A.4  Eisenbahn Europa – im Zug nach Ost und West“ vyhrala v svojej kategórii na tejto medzinárnodnej úrovni týždenný pobyt v Nemecku. K jej úžasnému úspechu jej samozrejme srdečne gratulujeme a prajeme ešte mnoho ďalších úspechov! 

     • Dejepisná olympiáda-postup do celoštátneho kola
      • Dejepisná olympiáda-postup do celoštátneho kola

      • Dňa 3.4.2023 sa konalo na pôde FF UPJŠ Košice  krajské kolo DO , na ktorom nás reprezentoval žiak 3.NB triedy Alex Eiben.  Okrem vypracovania a  obhajoby vlastnej práce s názvom Cesta grófa Emanuela I. Andrássyho do Orientu, musel uspieť v náročnom teste, ktorý preveril jeho vedomosti z celého gymnaziálneho učiva. V tvrdej konkurencii obstál a obsadil 1. miesto, čím si zabezpečil postup aj do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 4.-6. mája v Bratislave.

       K jeho úspechu mu srdečne blahoželáme  a zároveň držíme palce v celoštátnom kole !

     • SOČ - postup na celoštátne kolo
      • SOČ - postup na celoštátne kolo

      • Dňa 31.3.2023 sa uskutočnilo krajské kolo SOČ. Naše študentky, Michaela a Miroslava Kožlejové z III.NB sa umiestnili na krásnom prvom mieste v odbore biológia a postupujú do celoslovenského kola. Úspešným riešiteľom v rovnakej kategórii sa stal aj Oskar Peťko a v kategórii Chémia je úspešnou riešiteľkou Laura Lešková. Všetkým srdečne blahoželáme k úspechu. Michaele a Mirke držíme palce, nech im to vyjde aj na celoslovenskom kole.

     • Jugend debattiert international-postup do semifinále
      • Jugend debattiert international-postup do semifinále

      • Dňa 31.3.2023 sme sa zúčastnili stredoslovenského a východoslovenského kola súťaže Jugend debattiert international, kde nás reprezentovali Ninka Nováková a Miška Kožlejová z III.NB. Téma debaty znela: Mali by si slovenskí žiaci povinne urobiť „vodičský preukaz“ k správnemu správaniu sa na sociálnych sieťach? Naše šikovné nemčinárky dosiahli skvelý úspech. Ninka Nováková je súčasťou štvorice, ktorá postupuje do bratislavského semifinále, Miška je náhradníčkou, čiže obsadila krásne 5.miesto. Dievčatám veľmi pekne ďakujeme, gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole!

     • Košice Star 2023
      • Košice Star 2023

      • Centrum voľného času na Orgovánovej ulici organizovalo spevácku súťaž Košice Star 2023, na ktorej našu školu reprezentovala žiačka 4.OA - Laura Maščák s piesňou Bonboniera od skupiny Gladiátor, s vlastným hudobným doprovodom. Laure ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

     • Literárny kvíz
      • Literárny kvíz

      • Výsledky

       1. miesto: Alex Eiben, 3.NB – cena – odpustenie písomky alebo ústnej odpovede
       2. miesto: Katarína Mazancová, 3.A – cena – knižná poukážka za 10 eur
       3. miesto: Karin Radačiová, 4.A – cena – návšteva cukrárne so slovenčinárkou

       Víťazom gratulujeme a ostatní súťažiaci dostanú jednotku. Mrzí nás, že do súťaže sa zapojilo iba 18 študentov. Nevieme, či je za tým jarná únava, alebo vás súťaž nezaujala. Dúfame, že v budúcom školskom roku bude bohatšia literárna žatva.

        

       Odpovede:

       1. Ratolesť
       2. Nicol Hochholczerová
       3. Moravany nad Váhom
       4. liečiteľky, ktoré liečili šeptaním
       5. Peter Pišťanek
       6. Silvester Lavrík – Tisom
       7. Mila Haugová: Hrdzavá hlina, Atlas piesku, Nostalgia, Dáma s jednorožcom, Čisté dni
       8. Marcel Proust
       9. Gelnica
       10. Fejsbúkový denník
     • Deň učiteľov - ocenenie pre Mgr. Ildikó Gáspár
      • Deň učiteľov - ocenenie pre Mgr. Ildikó Gáspár

      • Pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý si každý rok pripomíname 28. marca, ocenil predseda Košického samosprávneho kraja osemnásť pedagógov, vychovávateľov a majstrov odborného výcviku a dve riaditeľky stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Slávnostné ocenenie prebehlo vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Medzi ocenenými pedagógmi bola aj naša dlhoročná kolegyňa Mgr. Ildikó Gáspár. Srdečne blahoželáme a  ďakujeme za kvalitný pedagogický prístup a odbornosť, ktorú pri svojej práci preukazuje. Tešíme sa, že máme takých výborných pedagógov.

     • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
      • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

      • Dňa 29.03. sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Umiestnenie v tejto súťaži získali vo svojich kategóriách Julka Schwarczová - 2. miesto a Terezka Imrová - 3. miesto. Žiačkam srdečne gratulujeme ! 

     • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo
      • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

      • Dňa 23.3. 2023 sa uskutočnilo okresné kolo HK. Gratulujeme Eme Holomaňovej, ktorá obsadila 1. miesto v IV. kategórii  prednesu poézie. Jej spolužiačka z 2.AB Andrea Kaššaiová obsadila 2. miesto v IV. kategórii prednesu prózy. Ema zároveň postupuje do regionálneho kola. Dúfame, že sa jej bude dariť rovnako ako v okresnom kole.

     • Detský čin roka 2022
      • Detský čin roka 2022

      • Občianske združenie Detský čin roka udelilo diplom žiačke našej školy Júlie Schwarczovej za príbeh “Sestry Julka a Terezka sa vzdali pohodlia a pomáhali ukrajinskej rodine“ ako Ocenenie za nomináciu v celoslovenskom projekte pod záštitou prezidentky Zuzany Čaputovej . Tešíme sa, že naši žiaci majú ochotu pomáhať iným ľuďom. Julke ďakujeme!

     • Jugend debattiert international
      • Jugend debattiert international

      • Dňa 17.3.2023 sa konalo finále školského kola debatnej súťaže Jugend debattiert international. Žiaci diskutovali v nemeckom jazyku o téme Má sa školský deň začínať s hodinou TŠV? Do školského kola sa tento rok zapojilo 8 šikovných nemčinárov z II.NB, III.NB a IV.NB. Víťazkami, ktoré budú našu školu reprezentovať v ďalšom kole súťaže, sa stali Michaela Kožlejová a Nina Nováková z III.NB.Dievčatám gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole, zároveň všetkým zúčastnených veľmi pekne ďakujeme za skvelý výkon!

     • Spolok medikov - prednáška
      • Spolok medikov - prednáška

      • V rámci preventívnych aktivít sa ešte pred prázdninami na našom gymnáziu uskutočnili prednášky pre dievčatá. Dvojhodinovka prednášok bola zameraná na prevenciu ženského zdravia - k tomu ako majú chrániť svoje zdravie ženy a ako sa oň starať nám porozprávali budúce lekárky zo Spolku medikov Košice. Ďakujeme za spoluprácu.

     • Postup do celoštátneho kola
      • Postup do celoštátneho kola

      • Dňa 16.2 2023 sa po dvoch rokoch znova  konalo prezenčné krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali traja žiaci: Lujza Alexandra Grelová z II.OA, Oskar Peťko zo IV.AB a Martina Rešovská z V.AB. Martina získala krásne 4.miesto a Oskar Peťko svoju kategóriu vyhral a postupuje do celoštátneho kola. Držíme palce!!!

     • Výsledky PRÍŤAŽE (PRÍrodovednej súŤAŽE)
      • Výsledky PRÍŤAŽE (PRÍrodovednej súŤAŽE)

      • Všetci účastníci získali jednotky z predmetov biológia, fyzika, chémia (samozrejme podľa toho, z ktorej oblasti  riešili zadané úlohy). V tomto školskom roku sa absolútnou víťazkou stala Janka Ľochová z 1.NB.

       Srdečne blahoželáme!

        Predmetová komisia Človek a príroda

     • Dejepisná olympiáda kategória - Okresné kolo
      • Dejepisná olympiáda kategória - Okresné kolo

      • Do okresného  kola dejepisnej olympiády postúpilo 7 študentov.

       Dvaja študenti zabodovali. Lívia Vargová z 2.OA obsadila 2. miesto v kategórii E a postupuje do krajského kola.

       Alexei Sidor z 1.OA sa umiestnil v kategórii F na 3. mieste.

       Obom srdečne blahoželáme.

       Ostatní študenti sa stali úspešnými riešiteľmi v kategórii F Ondrej Ceľuch z 1.OA, v kategórii E Lujza Alexandra Grelová  z 2.OA, v kategórii C Oliver Hudák a Rebeka Marešová, obidvaja zo 4.OA.


        

     • Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
      • Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

      • Naša študentka Klaudia Poprocká z 3.AB obsadila 3. miesto z 30 súťažiacich v kategórii A.

       V kategórii B nás reprezentovala Alexandra Štullerová z 1.NB, ktorá sa umiestnila na 7. mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou. Obom dievčatám gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

     • Exkurzia – Technické múzeum v Košiciach
      • Exkurzia – Technické múzeum v Košiciach

      • Dňa 27. 1. 2023 sa študenti 2.A a 6.OA zúčastnili prehliadky Technického múzea v Košiciach. Zameraná bola na expozíciu metalurgie a výstavu : Železiarne – srdce priemyslu. Uvedomili sme si nenahraditeľnosť hutníctva pre svetovú ekonomiku, ale  aj to, že dané odvetvie je zároveň aj jedným z energeticky a environmentálne najnáročnejších “orieškov” pre výskum a vývoj v najbližšom období. Študenti exkurziou urobili bodku za systémom prvkov a v druhom polroku sa budú venovať organickej chémii.

     • Úspechy na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku
      • Úspechy na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku

      • Dňa 19.01.2023 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku.

       Naši žiaci dosiahli takéto vynikajúce výsledky a umiestnili sa nasledovne:

       1.miesto v kategórii 2C2 : Oskar Peťko, 4.AB

       2.miesto v kategórii 2A:  Alex Albrecht, 6.OA

       3.miesto v kategórii 2B:  Alexandra Bačová, 4.NB

       3.miesto v kategórii 1A:  Zina Jánošíková, 2.OA

   • Kontakt

    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
    • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
    • 00162159
    • 2021189764
    • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
    • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
    • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
   • Prihlásenie