• Novinky

     • Exkurzia – Technické múzeum v Košiciach
      • Exkurzia – Technické múzeum v Košiciach

      • Dňa 27. 1. 2023 sa študenti 2.A a 6.OA zúčastnili prehliadky Technického múzea v Košiciach. Zameraná bola na expozíciu metalurgie a výstavu : Železiarne – srdce priemyslu. Uvedomili sme si nenahraditeľnosť hutníctva pre svetovú ekonomiku, ale  aj to, že dané odvetvie je zároveň aj jedným z energeticky a environmentálne najnáročnejších “orieškov” pre výskum a vývoj v najbližšom období. Študenti exkurziou urobili bodku za systémom prvkov a v druhom polroku sa budú venovať organickej chémii.

     • Úspechy na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku
      • Úspechy na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku

      • Dňa 19.01.2023 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku.

       Naši žiaci dosiahli takéto vynikajúce výsledky a umiestnili sa nasledovne:

       1.miesto v kategórii 2C2 : Oskar Peťko, 4.AB

       2.miesto v kategórii 2A:  Alex Albrecht, 6.OA

       3.miesto v kategórii 2B:  Alexandra Bačová, 4.NB

       3.miesto v kategórii 1A:  Zina Jánošíková, 2.OA

     • Physics in Advent
      • Physics in Advent

      • Aj v tomto školskom roku sa v čase od 1. do 24. decembra zapojili naši žiaci do medzinárodnej online súťaže Physics in Advent (Fyzikálny adventný kalendár https://www.physics-in-advent.org/calendar). Tak ako každý adventný kalendár, aj tento obsahoval 24 okienok, ktoré boli plné kreatívnych pokusov z fyziky. Úlohou žiakov bolo zrealizovať každý deň jednoduchý pokus a na jeho základe vyznačiť správnu odpoveď na položenú otázku. Súťaž prebiehala v anglickom a nemeckom jazyku a tak žiaci mohli skĺbiť svoje prírodovedné a jazykové zručnosti. O tom, že sa naším žiakom darilo, svedčia aj certifikáty, ktoré získali. V adventnom kalendári bolo niekoľko desiatok tisíc registrovaných účastníkov - konkurencia bola teda naozaj obrovská. Naši žiaci sa nedali zahanbiť a niektorí ašpirujú na ocenenie od organizátorov.

     • Olympiády z nemeckého jazyka-okresné kolo
      • Olympiády z nemeckého jazyka-okresné kolo

      • V tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do olympiády z nemeckého jazyka a v okresnom kole, ktoré sa konalo 18.1.2023, dosiahli v každej kategórii úžasný úspech – postup na krajské kolo. Našu školu reprezentovali žiaci v štyroch kategóriách. Umiestnili sa nasledovne:

       Kategória 1A:

       Lujza Alexandra Grelová, II.OA, 2.miesto - postup na krajské kolo

       Lívia Vargová, II.OA, 3.miesto

       Kategória 1B:

       Natália Hadašová, IV.OA, 1.miesto - postup na krajské kolo

       Lukáš Kafka, III.OA, 7.miesto

       Kategória 2A:

       Alex Albrecht, VI.OA, 2.miesto - postup na krajské kolo

       Natália Domonkošová, II.NB, 4.miesto

       Kategória 2B:

       Kristína Charlotte Mazancová, 3.A, 2.miesto - postup na krajské kolo

       Všetkým srdečne blahoželáme!

       Lujze, Natálii, Alexovi, Kristíne a Alexandre zo IV.NB (kategória 2C), ktorá postupuje priamo zo školského kola, držíme palce v krajskom kole. Viel Glück!

     • Biologickej olympiády- kategórie C
      • Biologickej olympiády- kategórie C

      • Dňa 12.1.2023 sa konalo školské kolo Biologickej olympiády, kategórie C.

       Výsledky:

       1.miesto: Rebeka Marešová, 4.OA

       2.miesto: Mia Fedičová, 3.OA

       3. miesto: Idris Amiri, 3.OA

       Gratulujeme, a prvým dvom držíme palce v okresnom kole.

     • Šaliansky Maťko
      • Šaliansky Maťko

      • Minulý týždeň sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Prvé miesto si vybojovala povesťou Verona a v okresnom kole nás bude reprezentovať žiačka 1.OA Tereza Imrová. K oceneným patrili aj Zina Jánošíková z 2.OA a Dominik Šoltés z 1.OA.

       Víťazom blahoželáme a Terezke držíme palce.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo
      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

       Výsledky:

       Kategória A:

       1. miestoKlaudia Poprocká, 3.AB

       2. miesto - Michaela Kožlejová, 3.NB

       3. miesto - Emma Károlyi, 3.A

        

       Kategória B:

       1. miesto Alexandra Štullerová, 1.NB

       2. miesto - Ema Holomaňová, 2.AB

       3. miesto – Tara Bednáriková, 6.OA

        

       Všetkým súťažiacim ďakujeme a víťazom z každej kategórie držíme palce v krajskom kole.

     • Oznámenie - riaditeľské voľno
      • Oznámenie - riaditeľské voľno

      • Riaditeľka Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice oznamuje, že udeľuje žiakom  školy dňa 22.12.2022   RIADITEĽSKÉ   VOĽNO.

       Vyučovanie po prázdninách začne 9.1.2023. 

     • SUDOKU
      • SUDOKU

      • Dňa 6.11.2022 sa uskutočnila školská súťaž v riešení Sudoku. Súťaže sa zúčastnilo 58 študentov, z ktorých až 46 bolo úspešných riešiteľov.

       Sudoku Macher je Stela Ňaršanská z 3OA s neskutočným časom 22 minút.

       Na druhom mieste skončila Kristína Mižíková z 5AB s časom 31 minút a na treťom mieste je Vladimíra Nebehajová zo 4A s časom 38 minút. Najlepší riešitelia v jednotlivých triedach sú:
       1.OA Viktória Vagašová, 2.OA Lujza Alexandra Grelová, 3.OA Stela Ňaršanská, 4.OA Júlia Schwarczová, 6.OA Denis Šimčák, 2.A Laura Sedláková, 3.A Barbora Chrobáková, 4.A Vladimíra Nebehajová, 1.NB Daniela Laubertová, 2.NB Michaela Tokarčíková, 3.NB Filip Laco, 5.NB Lukáš Labuda, 3.AB Angelika Fogarašová, 4..AB Branislav Ondo-Eštok, 5.AB Kristína Mižíková. 

       Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže.

     • Volejbalový turnaj
      • Volejbalový turnaj

      • V dňoch 5.12.-6.12.2022 sa v telocvični nášho gymnázia uskutočnil 24 hodinový volejbalový turnaj. Hrať sa začalo 5.12.2022 ráno a potom sme hrali, hrali a hrali. Turnaj skončil 6.12.2022 o 8,00 hod. Zúčastnilo sa ho približne 80 žiakov a 50 z nich ostalo hrať až do rána. Hrať volejbal prišlo aj družstvo pedagógov aj priateľov školy-čo nás veľmi potešilo. Výsledok 1682:1584 je nižší ako bol naposledy, ale to nás teší , pretože sa zvýšila kvalita hry-kým padol bod ,tak sa dlhšie hralo. Ďakujeme všetkým , ktorí sa postarali aj o hladné žalúdky hráčov.

       Tešíme sa na budúci 24 hodinový turnaj.

     • Geografická olympiáda - školské kolo
      • Geografická olympiáda - školské kolo

      • Dňa 23.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády kategórie E a F - pre osemročné gymnázium. Online kola  sa zúčastnili  žiaci 1.OA a 2.OA triedy. Všetci žiaci boli úspešnými riešiteľmi, do okresného kola postupujú  prví traja riešitelia z každej kategórie. 

       Výsledková listina:

        Kategória F

        1. miesto - Sidor 1.OA

        2. miesto - Kosnáč 1.OA

        3. miesto - Ferenczová 1.OA

       - ďalší úspešní riešitelia - Dorov 1.OA, Lacková 2.OA,, Kačmáriková 2.OA, Kukura 1.OA, Sopková 2.OA, Daru 2.OA

       Kategória E

       1.miesto - Kafka 3.OA

       2.miesto - Hadašová 4.OA

       3.miesto - Lašutová 4.OA

       - ďalší úspešní riešitelia - Gáspár 3.OA, Oravcová 4.OA, Marešová 4.OA, Janok 3.OA, Petrík 4.OA, Nguyen 4.OA, Gamrát 4.OA

       K dosiahnutým výsledkom im blahoželáme a postupujúcim držíme palce v okresnom kole.

     • Svet okolo nás
      • Svet okolo nás

      • Vďaka projektu Svet okolo nás a prezentácii dvoch cestovateľov sme sa ocitli v rozľahlej, historickej a mystickej Číne. Spolu so žiakmi 2.A triedy, maturantmi z geografie a žiakmi, ktorí navštevujú seminár cestovného ruchu. Veľmi sa tešíme na ďalšie stretnutie v budúcom školskom roku.

     • Tradičné ľudové nástroje
      • Tradičné ľudové nástroje

      • Na hudobnej výchove sa žiaci 1.OA a 2.OA oboznámili s hrou na tradičné ľudové nástroje (píšťalka, drumbľa, gajdica, fujara, ústna harmonika, gajdy, akordeón...) a spolu s hudobným redaktorom Rádia Regina Milanom Rendošom si aj zaspievali ľudovú pieseň "A dze idzeš Helenko, Helenko"...

     • Shakespeare´s Memorial
      • Shakespeare´s Memorial

      • 23. novembra sa na Gymnáziu Šrobárova Košice uskutočnilo Krajské kolo deviateho ročníka v prednese anglickej poézie a prózy – Shakespeare´s Memorial . Naše študentky, Zina Jánošíková z 2.OA a Ema Holomaňová z 2.AB sa obe umiestnili vo svojích kategóriách na krásnom druhom mieste. Verím, že sa dievčatám páčilo a urobia všetko pre to, aby nás minimálne takto skvele mohli reprezentovať aj nabudúci rok.

     • Ocenenie KSK - Emma Károlyi
      • Ocenenie KSK - Emma Károlyi

      • Pri príležitosti nedávneho Dňa študentstva župa dňa 23.11.2022 ocenila 20 najlepších žiakov stredných škôl košického kraja. Jednou z ocenených bola aj žiačka nášho Gymnázia - Emma Károlyi z 3.A triedy. Ocenenie získala za výborné študijné výsledky a úspešné repezentovanie na celoštátnom kole FVTV AMAVETu, kde  prezentovala svoju prácu pod názvom "Netradičná nabíjačka mobilu".  Taktiež získala 1. miesto na celoslovenskom kole SOČ a 2. miesto spolu s ocenením poroty v československej súťaži Cascade – kategória: všeobecná fyzika za inovatívnosť, atraktívnosť, motivačné prvky s videom o Seebeckovom jave.

       Tešíme sa z jej úspechov a gratulujeme.

     • Exkurzia - Prírodovedecká fakulta UPJŠ
      • Exkurzia - Prírodovedecká fakulta UPJŠ

      • Dňa 21. 11. 2022 sa študenti 3.NB zúčastnili prehliadky laboratórií pod vedením nášho bývalého študenta Mgr. Nikolasa Királyho, PhD. Následne absolvovali vyučovaciu hodinu chémie pri interaktívnej periodickej tabuľke. Zopakovali si tak niektoré poznatky, ale hlavne dozvedeli sa aj novinky zo „života“ chemických prvkov.

        

     • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo
      • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

      • V dňoch 14.-15.11.2022 sa naši najšikovnejší žiaci zapojili do školského kola Olympiády v anglickom jazyku. Úroveň anglického jazyka sa hodnotila v týchto kategóriách:

       Kategória 1A - žiaci I.OA a II.OA

       Kategória 1B - žiaci III.OA a IV.OA

       Kategória 2A – V.OA, VI.OA, žiaci prvého a druhého ročníka všeobecného zamerania, žiaci študujúci v nemeckých bilingválnych triedach

       Kategória 2B – III.A, žiaci tretieho a štvrtého ročníka všeobecného zamerania a žiaci študujúci v nemeckých bilingválnych triedach

       Kategória 2C1 – žiaci z anglických bilingválnych tried

       Kategórie 1C a 2C2 – anglofónni žiaci

       Vo všetkých kategóriách sa hodnotili jazykové zručnosti - čítanie a počúvanie s porozumením, používanie jazyka, ústny prejav – produkcia a interakcia, prípadne progresívne testovanie (1C a 2C2).

        

       VYHODNOTENIE

       Kategória 1A   1.miesto       Jánošíková Zina II.OA

       Kategória 1B   1.miesto        Lašutová Vivianna IV.OA

       Kategória 1C   1.miesto        Grelová Lujza Alexandra II.OA

        

       Kategória 2A   1.miesto        Albrecht Alex VI.OA

                                2.miesto        Šedovič Martin II.A

                                3.miesto         Hospodár Martin I.A

        

       Kategória 2B  1.miesto         Bačová Alexandra IV.NB

                                2.miesto        Mikuľáková Nina III.A

                                3.miesto        Nikov Michal IV.A

        

       Kategória 2C1   1.miesto     Rešovská Martina V.AB

                                  2.miesto     Ondo-Eštok Branislav IV.AB

                                  3. miesto     Pástor Dominik V.NB

        

       Kategória 2C2    1.miesto      Oskar Peťko IV.AB

       Víťazom gratulujeme a držíme palce v ďalších kolách!

     • Kráľovná pravopisu
      • Kráľovná pravopisu

      • Naši najmladší žiaci z 1. OA majú za sebou 1. súťaž zo slovenského jazyka – Kráľ/kráľovná pravopisu. Všetci sa museli popasovať s náročným a vtipným diktátom Milana Lasicu i s niekoľkými tvorivými úlohami. Najlepšie obstála a za novú kráľovnú pravopisu bola korunovaná Rozália Adamová. Ocenenými boli aj Ondrej Ceľuch a Viktória Vagašová. Všetkým srdečne gratulujeme!

   • Kontakt

    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
    • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
    • 00162159
    • 2021189764
    • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
    • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
    • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
   • Prihlásenie