• Novinky

     • Fall Recital
      • Fall Recital

      • V pondelok, 7. novembra 2022 sa uskutočnila súťaž v prednese anglickej poézie a prózy. Bolo veľmi príjemné počúvať ako dobre sa mladí ľudia dokázali popasovať s nástrahami anglickej výslovnosti a dĺžkou textov, ktoré si vybrali.

       U mladších žiakov sme udelili dve prvé miesta. Zvíťazila Zina Jánošíková, na druhom mieste sa umiestnila Rebeka Marešová. Medzi staršími žiakmi sa víťazkou stala Ema Holomaňová z 2.AB, na druhom mieste máme víťazov dvoch a to Olíviu Orlovskú z 2.NB a Klaudiu Poprockú z 3.AB s na treťom mieste sa umiestnil Martin Šedovič z 2.A.

       Do regionálneho kola Shakespeare’s Memorial 23. novembra teda postupujú Zina Jánošíková a Ema Holomaňová.

       Nadšencom prednesu v angličtine ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme.

     • Rozvíjame tvorivosť žiakov
      • Rozvíjame tvorivosť žiakov

      • Začiatkom školského roka sme u nás rozbehli krúžkové činnosti medzi ktorými je aj Keramický krúžok. Žiakom ponúka možnosť prejaviť v sebe kreatívno a spoznať tak (nielen) umenie tvorby s hlinou. Tohto týždňové stretnutie žiaci prepájali hlinu s využitím prírodných a potravinárskych materiálov. 

     • Regionálne kolo v basketbale
      • Regionálne kolo v basketbale

      • Dňa 9.11.2022 sa uskutočnilo Regionálne kolo v basketbale chlapcov stredných škôl. Družstvo našej školy súťažilo v skupine s Gymn. Park mládeže, Soš Veterinárna Barca, Spš Strojnícka Košice. Dve výhry a jedna prehra nám prekazili cestu do finálovej skupiny.

       Družstvo tvorili: G. Gáspár, J. Frič, L. Labuda, S. Nicholson, T. Bauer, M. Lukáč,      

        F. Laco, S. Chochol, R. Rybarčák, M. Šupinský.

       Chlapcom gratulujeme a držíme palce v ďalších turnajoch.

     • Slovom a obrazom
      • Slovom a obrazom

      • Janka Šmaterová zo 4.AB sa ešte v minulom školskom roku zapojila do súťaže KSK a Centra kultúry Košického kraja Slovom a obrazom. V súťaži mali kreatívni ľudia prezentovať svoju básnickú alebo ilustrátorskú tvorbu. Z vyše 160 diel odporúčala odborná komisia tie najlepšie vydať knižne a taktiež usporiadať výstavu. Medzi tými, ktorí sa dostali so svojou básňou do publikácie, je aj Janka Šmaterová. Gratulujeme.

     • Fyzikálny náboj
      • Fyzikálny náboj

      • Dňa 4.11.2022 sa v priestoroch UPJŠ uskutočnila medzinárodná súťaž Fyzikálny náboj. Našu školu reprezentovali tri družstvá. Najlepšie sa umiestnilo družstvo v zložení:Denisa Bognárová, Viktória Malecová a Natália Sajková zo 6.OA, Daniel Šalapa a Kristián Zozulič z 2.A, ktorým sa podarilo umiestniť na 6. mieste v rámci Košickej skupiny, čo predstavovalo 23. miesto na Slovensku a 58. miesto v celkovom medzinárodnom poradi. Ďakujeme žiakom za vzornú reprezentáciu školy.

     • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry -  kategória C
      • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry -  kategória C

      • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry -  kategória C -   prebiehalo 13.10. online formou. Žiaci odpovedali na 25 testových otázok. Dňa 18.10. prebiehalo 2. kolo – transformácia textu a 3. kolo – rečnícky prejav na určenú tému. Súťažilo 6 dievčat zo 4.OA: Natalia Hadašová, Rebeka Marešová, Vanessa Mai Nguyen, Laura Oravcová a Júlia Schwarczová. Vyhrať môže len jeden. Do okresného kola, ktoré sa bude konať 10.11., postúpila Laura Oravcová. Gratulujeme a držíme palce.

     • Nemecký bilingvál a Deutsche Telekom si našli k sebe cestu
      • Nemecký bilingvál a Deutsche Telekom si našli k sebe cestu

      • Žiaci z nemeckého bilingválneho štúdia vo štvrtok 27.10.2022 navštívili priestory Deutsche Telekomu v Košiciach. Cieľom  návštevy nemeckej skupiny z 5.NB bolo oboznámiť sa so základmi Scrumu prostredníctvom hry Scrum upratovanie a pomocou hry programovanie robotov so stavebnicou LEGO MINDSTORMS, vyskúšať si tímovú spoluprácu, tímové učenie a budovať vzájomnú dôveru a rešpekt v tíme.

       Vznikla tak spolupráca našej školy s nemeckou firmou Deutsche Telekom, čomu sa veľmi tešíme.

       Scrum - moderný prístup k riešeniu problémov

                   - je systém na organizovanie práce

                   - je spôsob, ktorým dokážeme napĺňať ciele

        

     • Londýn – exkurzia
      • Londýn – exkurzia

      • V dňoch 3. - 8. 10. 2022 sa žiaci tried 4.AB, 4.NB a 4.A s pani učiteľkami Fričovou a Gáspár zúčastnili exkurzie v Londýne. Aj keď začiatok nášho výletu sa začal meškaním letu, skvelý čas strávený v Londýne nám to vynahradil. Veď koniec koncov, ako sa hovorí, na dobré sa dlho čaká. Videli sme veľa krásnych historických pamiatok. Naša cesta sa začala v Hyde parku, odtiaľ sme pokračovali k Buckinghamskému palácu, po ktorom nasledoval Big Ben. Premávka pri Big Bene bola dočasne pozastavená kvôli protestu „JUST STOP OIL“. Navštívili sme aj National Gallery, kde sme mali to šťastie vidieť slávny Van Goghov obraz Slnečnice predtým, ako bol poškodený. Prechádzali sme sa po Tower Bridge, z ktorého sme mali krásny výhľad nielen na Temžu, ale aj na Tower of London. Každý z nás si na Oxford Street našiel niečo svoje, či obchod, alebo reštauráciu.  Po pár dňoch sme túto ulicu poznali ako vlastnú dlaň. Počasie nám veľmi prialo, až pokým sme nenavštívili Greenwich, kde nás rozfúklo na dve rôzne svetové pologule J Navštívili sme trh v Camdene, kde sme mohli ochutnať špeciality rôznych národných kuchýň, a veľa zaujímavých múzeí. V Londýne sme mali aj dosť času na bližšie spoznávanie, a tak sme tam okrem skvelých zážitkov získali aj nových kamarátov.

       Za všetkých účastníkov zájazdu spísali Saška, Deniska, Janka a Eliška, 4.AB

     • Školský futsalový turnaj
      • Školský futsalový turnaj

      • Dňa 27.10.2022 sa uskutočnil Školský futsalový turnaj. Zúčastnilo sa ho 13 družstiev našej školy. Zápasy prebiehali najprv v 4 skupinách. Víťazi skupín bojovali v semifinále a na záver družstvá bojovali vo finále.

       Víťazom turnaja sa stalo družstvo 3.A triedy, 2. miesto obsadilo družstvo 2.A triedy a 3. miesto obsadilo družstvo 1.NB triedy.  Potešili nás aj čisto dievčenské družstvá.

        Víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalší turnaj.

     • Okresné kolo vo florbale
      • Okresné kolo vo florbale

      • Dňa 26.10.2022 sa uskutočnilo Okresné kolo vo florbale chlapcov. Družstvo našej školy tvorili: D. Komora , T.Krušpán , L. Labuda, R. Leder, T. Rabada, M. Richnavský, M. Turis, S. Varga, R. Zrník, R. Chytráček, K. Dudič, A. Zahatňanský.

       Prvý zápas sme hrali s Gymn. MRŠ-vyhrali sme 6:0.

       Druhý zápas sme hrali ŠG Užhorodská -prehrali sme 8:1

       Tretí zápas sme hrali Soš Ostrovského-prehrali sme 1:2.

       Do finálových zápasov sme nepostúpili.

     • Krajské kolo FVTV AMAVET
      • Krajské kolo FVTV AMAVET

      • Dňa 21.11.2022 sa na UPJŠ uskutočnilo krajské kolo FVTV AMAVET, kde naša študentka Emma Károlyi prezentovala svoju prácu pod názvom "Netradičná nabíjačka mobilu". S touto prácou postúpila na celoslovenské kolo do Bratislavy, ktoré sa uskutoční v dňoch 6.11. - 8.11.2022. 

     • Zachránili sme 85 stromov
      • Zachránili sme 85 stromov

      • Naša škola podporuje environmentálne povedomie nielen v teoretickej rovine, ale aj v tej praktickej. V septembri ste sa mali možnosť zapojiť do celoškolského zberu papiera. Celkovo bolo vyzbieraných takmer 5 ton papiera. Ak recyklácia jednej tony papiera zachráni 17 stromov, tak týmto zberom sa nám ich podarilo zachrániť 85 stromov. Najviac sa na tom podieľali žiaci a učitelia z nasledujúcich tried:

       1. miesto 3.A (1044 kg) - získava deň organizovaného voľna a sladkú odmenu

       2. miesto 4.A (678kg) - získava deň organizovaného voľna

       3. miesto 3.NB (677 kg) - získava sladkú odmenu.

       Odmeny budú odovzdané triedam prostredníctvom triednych učiteľov.

       Všetkým tým, ktorým osud našej Zeme nie je ľahostajný ďakujeme a veríme, že sa zapojíte aj nabudúce.

       Recykluj, zachraňuj

     • Získali sme ocenenie Najlepší verejný obstarávateľ za rok 2021
      • Získali sme ocenenie Najlepší verejný obstarávateľ za rok 2021

      • Portál TRANSPAREX našej škole udelil ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 za vynikajúce výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. Ocitli sme sa tak na popredných priečkach spomedzi 5400 verejných obstarávateľov a získali hodnotenie A+.

       Za toto ocenenie môžeme poďakovať našim zamestnancom, ktorí sú zodpovední za proces verejného obstarávania. Kvalitná príprava zákaziek a ich rýchla realizácia nám tak pomáha šetriť verejnými financiami a zvyšuje dôveryhodné postavenie nášho kraja v očiach občanov a celého Slovenska.

       Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 udelila spoločnosť ProWise, a.s., ktorá projekt TRANSPAREX. prevádzkuje

     • Generácia Z
      • Generácia Z

      • Dňa 4.10.2022 sa v priestoroch KS Jánošík uskutočnilo preventívne predstavenie Generácia Z v spolupráci s koordinátorkou ochrany detí pred násilím Ing. Magdalénou Lucákovou a Bielym divadlom, ktorého sa zúčastnili žiaci tried 1AB, 1.NB a 2.OA. Toto prínosné predstavenie bolo zamerané na prevenciu voči technológiám – nástrahy sociálnych sietí, nadmerné používanie, šikana cez sociálne siete, ako správne zachádzať s technológiami a internetom. Žiaci mali po predstavení pripravený program priamo s účinkujúcimi počas ktorého pracovali v skupinkách. V preventívnych aktivitách aktívne zdieľali svoje postrehy a názory.

     • Koncert nemeckej rockovej kapely "OK. Danke. Tschüß"
      • Koncert nemeckej rockovej kapely "OK. Danke. Tschüß"

      • Dňa 3.10.2022 sa v priestoroch telocvične Gymnázia Opatovská cesta 7 uskutočnil zaujímavý koncert nemeckej rockovej kapely "OK. Danke. Tschüß",  ktorého sa zúčastnili naši žiaci z tried V.OA, VI.OA, 1.NB, 2.NB a 3.NB ako i hostia z Gymnázia na Trebišovskej a Šrobárovej ulici.  Koncert prebehol vo veľmi prijemnej atmosfére, hudobný výkon skupiny i spevákov bol úžasný, texty piesní veľmi aktuálne a svojou problematikou blízke mladým ľuďom, v rapovom resp. hip-hopovom štýle, ktorý mladých z časti roztancoval , ale hlavne určite oslovil. Technické zabezpečenie koncertu prevzala jedna  z košických firiem a zabezpečila tak posluchový zážitok na kvalitatívne vysokej úrovni.  Následne nato, 4.10.2022, absolvovali žiaci workshoppový program s 2 členmi skupiny pod vedením nemeckého pedagóga spolupracujúceho s "Deutsche Welle" a "Goethe inštitútom" , pod ktorého záštitou sa celá akcia konala. Účastníci workshopu mali možnosť učiť sa nemčinu trochu netradične pomocou textov piesní, pomocou zábavných komunikačných a pohybových  aktivít, čo sa s u žiackej skupiny stretlo s veľmi pozitívnou odozvou, pričom získať CD aj s autogramom člena skupiny, nebol vôbec žiaden problém. Dúfajme, že začatá spolupráca školy a Goetheho inštitútu sa bude i naďalej rozvíjať v duchu organizovania podobných akcií.

     • Exkurzia Kežmarok
      • Exkurzia Kežmarok

      • Dňa 27.9. 2022 sa 39 študentov tretieho ročníka zúčastnilo poznávacej exkurzie. Cieľovou stanicou bol Kežmarok so známym evanjelickým lýceom, evanjelickými kostolmi a hradom. Počasie sa na nás usmialo a dáždniky sme nosili zbytočne.  Najviac nás zaujal hrad a jeho zákutia a  drevený artikulárny kostol , ktorý bol zaradený medzi pamiatky UNESCO. Len keby v ňom nevládla sibírska zima! Malá občerstvovacia pauza padla vhod. Domov sme sa vracali obohatení o nové poznatky.

     • Futsalový turnaj žiakov osemročného gymnázia
      • Futsalový turnaj žiakov osemročného gymnázia

      • Dňa 29.9.2022 sa uskutočnil futsalový turnaj žiakov osemročného gymnázia.

       Výsledky:

       1.miesto    4.OA

       2.miesto    2.OA

       3.miesto    3.OA

       Veľmi pekný výkon podali aj naši najmenší futsalisti z 1.OA. Všetkým zúčastneným blahoželáme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

     • Pozvánka na Deň zdravia KSK 2022
      • Pozvánka na Deň zdravia KSK 2022

      • Košický samosprávny kraj v spolupráci so zdravotnými poisťovňami, Úniou nevidiacich, Ligou proti rakovine a ďalšími partnermi podujatia organizuje dňa 21.9.2022 v čase od 9,00 do 13,00 akciu pod názvom Deň zdravia KSK 2022.

       Ste srdečne na tomto podujatí vítaní a radi vás a žiakov uvidíme v prípade priazne počasia pred budovou Úradu KSK.

       V prípade zlého počasia sa akcia presunie do budovy úradu KSK a bude len pre zamestnancov úradu KSK a osoby, ktoré sa už zaregistrovali na darovanie a odber krvi!

     • Hravo, zdravo, radostne, tvoríme a učíme.
      • Hravo, zdravo, radostne, tvoríme a učíme.

      • Občianske združenie Tvorivá dielňa pripravilo projekt vzájomnej podpory pre pedagógov stredných škôl Žilinského a Košického kraja. 60 učiteľov a učiteliek bolo zapojených do sebarozvojového programu, ktorý bol zameraný na efektívnu a asertívnu komunikáciu, zvládanie stresu a time management. Stretnutia venované psychohygiene, workshop na tému efektívnej komunikácie, výmena skúseností, individuálne stretnutia s koučom a podpora zo strany odborníkov vytvorili priestor pre zvládanie náročných situácií. Naši učitelia sa do tohto projektu zapojili a spolu vytvorili pekné logo školy, ktoré nájdete pri vstupe do našej školy.

       Viac informácií nájdete na stránke https://www.oztvorivadielna.sk/orange-nadacia

   • Kontakt

    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
    • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
    • 00162159
    • 2021189764
    • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
    • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
    • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
   • Prihlásenie