• Novinky

      • Informácia pre žiakov - Edupage 

      • Aj keď je naša škola momentálne dočasne zatvorená, radi by sme aspoň obmedzene pokračovali vo vzdelávaní. Učitelia Vám budú prostredníctvom našej Edupage posielať študijné materiály.

       Je však veľmi dôležité, aby ste mali všetci vytvorené žiacke konto - potom si budete môcť materiály zobraziť na mobilnej aplikácii, alebo v PC. 

       V prípade, ak svoje konto nemáte (resp. ste stratili svoje prihlasovacie údaje....), kontaktujte ma mailom na adrese    julia.lukac@gmail.com - konto Vám vytvorím a pošlem na mail. 

        

      • Usmernenie k situácii o koronavíruse

      • Vážení rodičia a žiaci, v priloženom súbore Vás informujeme o usmernení vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k súčasnej situácii ohľadom koronavírusu.

       usmernenie3_koronavirus.pdf​​​​​​​

       Zároveň nás zriaďovateľ školy informoval o vydaní Informácie Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výskytom Koronavírus 2019/COVID–19/, na základe zasadnutia krízového štábu s predsedom Košického samosprávneho kraja k možným rizikám spojeným s koronavírusom s odporúčaním v znení:

       https://web.vucke.sk/sk/novinky/opatrenia-kosickeho-kraja-suvislosti-vyskytom-koronavirusu.html

       Pre žiakov, ktorí sa vrátili z oblastí, ktoré sú potvrdené, na základe pokynu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej republiky, odporúčame zákonnému zástupcovi žiaka, resp. žiakovi, sledovanie zdravotného stavu v domácom prostredí t.j. dobrovoľnú domácu izoláciu mimo kolektívu.V takomto prípade žiak, resp. zákonný zástupca, telefonicky kontaktuje príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý navrhne ďalší postup. Je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školského zariadenia svoje choré dieťa.

       Všetky navrhované opatrenia vychádzajú z usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky (dostupné online na http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_HH_SR_COVID-19_druha_aktualizacia.pdf).

      • Aktuálne usmernenie pre žiakov a rodičov školy - 10.3.

      • Na základe usmernenia odboru školstva KSK riaditeľka školy oznamuje, že vyučovanie sa prerušuje od zajtra 11.03. do 13.03.2020 - https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupne-stredne-skoly-ostavaju-zatvorene-do-konca-tyzdna.html

       Zároveň dôrazne odporúčame, aby sa študenti počas prerušenia školského vyučovania vyvarovali návštevám hromadných podujatí a  miest s veľkým počtom ľudí a  voľné dni využili predovšetkým na samoštúdium  - hlavne maturanti. Prihláste sa do Edupage, kde Vám učitelia budú posielať študijné materiály.

       Zároveň sa vyhýbajte stretnutiam so známymi a spolužiakmi, ktorí počas jarných prázdnin boli na pobyte v krajinách s potvrdeným výskytom koronavírusu.

        

       O ďalšom postupe Vásbudeme informovať.

      • Prerušenie vyučovacieho procesu

      • 9.3 a 10.3. 2020

       Predseda Košického samosprávneho kraja za účelom ochrany verejného zdravia ukladá povinnosť riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja z organizačných dôvodov v súlade s ustanovením §150 ods. 5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní v znení neskorších predpisov prerušiť vyučovací proces v dňoch 09.3.2020 a 10.3.2020O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

     • Dejepisná olympiáda
      • Dejepisná olympiáda

      • 14. 2. 2020 prebiehalo v CVČ okresné kolo Dejepisnej olympiády. V kategórii F Oliver Hudák z 1.OA obsadil 2. miesto. V kategórii D obsadil Alex Eiben z 3.OA tiež 2. miesto a postupuje do krajského kola. V kategórii C obsadila 3. miesto Nina Mikuľáková zo 4. OA. Viťazom blahoželáme a ďakujeme za účasť Ivane Gamrátovej/úspešný riešiteľ/ zo 4.OA, Denise Bognárovej z 3.OA a Simone Bodnárovej z 1.OA.

      • Rozbehni svoj nápad

      •  

       Výzva pre všetkých šikovných žiakov. PRIHLÁS SVOJ NÁPAD DO 28. FEBRUÁRA 2020 A ZÍSKAŚ ZDARMA:

       * prístup do Rozbehni sa! videokurzu v hodnote 99€

       * účasť na Bootcampe & praktický pracovný zošit       

       * 100€ na zostrojenie prototypu alebo prezentáciu nápadu       

       * mentoring, semináre & web na mieru v hodnote 299€       

       * možnosť získať grant z 18 000€ fondu na rozvoj nápadu

       Viac na stránke: http://rozbehnisa.sk/rozbiehator/

     • Stretnutie s veľvyslankyňou USA na Slovensku
      • Stretnutie s veľvyslankyňou USA na Slovensku

      • Na základe dlhoročnej spolupráce s American Embassy dostala Ildikó Gáspár výnimočnú príležitosť stretnúť sa s velvyslankyňou USA na Slovensku Bridget Brink pri príležitosti znovutvorenia Amerického centra v Košiciach.

     • V angličtine valcujeme
      • V angličtine valcujeme

      • Obrovský úspech! Naše gymnázium už druhý rok ako jediné v kraji postupuje do celoslovenského kola v Olympiáde v anglickom jazyku. Veronika Danková z V.AB vyhrala na krajskom kole 1.miesto v kategórii 2C1!! Gratulujeme!

     • Krásny úspech v nemčine
      • Krásny úspech v nemčine

      • Dňa 11.2.2020 sa konalo krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka, v ktorom naša žiačka osemročného štúdia z 3.OA Karin Michalková získala krásne 1. miesto v kategórii 1C a tým aj postup na celoslovenské kolo. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

     • Bilingualism: the way to connect Europe
      • Bilingualism: the way to connect Europe

      • V dňoch 26.1.do 1.2.2020 sa dvaja učitelia našej školy Janka Sidorová a Jozef Štefanko v rámci projektu Erasmus+ zúčastnili pobytu vo Fínsku. Vidieť a zažiť  je viac ako o fínskom školskom systéme  počuť a čítať.  Spolu s partnermi z Belgicka a Nemecka absolvovali vyučovacie hodiny na viacerých školách, zoznámili sa aj s estónskym vzdelávaním, spoznávali kultúru, prírodu a  navštívili mestá Vaasa, Seinäjoki i Helsinki. 

       Fotoalbum

     • Výsledky študentských volieb
      • Výsledky študentských volieb

      • Študentské voľby prebehli na našej škole dňa 6. 2. 2020 v priestoroch volebnej miestnosti zriadenej na pôde školy v čase od 8.00 do 14.00 hod. Volieb sa zúčastnilo 153 žiackych voličov, pričom platne odvolilo 149 z nich. Kandidátska listina pozostávala z 25 volebných strán resp. volebných koalícií. 

        Výsledky volieb boli nasledovné:  

       1. miesto: Koalícia progresívne Slovensko a SPOLU- občianska demokracia (30 hlasov)
       2. miesto: Za ľudí (28 hlasov)
       3. miesto: Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia, ZMENA ZDOLA                    (20 hlasov)
       4. miesto: Sloboda a Solidarita (16 hlasov)
       5.  miesto: SME RODINA, Kotlebovci -Ľudová strana naše Slovensko. ( zhodne po 12 hlasov) 

             Ostatné hlasy získali ďalšie politické strany v rozmedzí od 6 po 1 hlas.

      • Voľné pracovné miesto

      • Riaditeľka Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice informuje o voľnom pracovnom miestena celý pracovný úväzok s dobou nástupu od 17.02.2020 do 31.12.2020 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú: samostatný referent na ekonomickom úseku v kumulácií s pracovným zaradením personalista/ka, mzdový/á účtovník/čka.

       Kvalifikačné predpoklady:

             minimálne úplné stredné odborné vzdelanie

             ovládanie práce s PC – Ives, Microsoft Office  (Word, Excel) – pokročilý

       Platové zaradenie a plat: 

             zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov     

             vo verejnom záujme v znení aktuálnych predpisov: 830,50 € ( platová trieda 5).

       Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

       • prax na personálnom a mzdovom úseku,
       • ovládanie programu Ives podmienka,
       • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
       • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
       • samostatnosť, precíznosť a dôslednosť.

       Požadované doklady: 

       • žiadosť o prijatie do zamestnania,
       • profesijný životopis,
       • kópie o dosiahnutom vzdelaní,
       • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       Žiadosti o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi  môžete posielať  na  adresu školy

       alebo elektronicky na e-mailovú adresu riaditel@opatovska.sk . Kontaktovať

       budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky.

        

        

     • 2. Reprezentačný ples školy
      • 2. Reprezentačný ples školy

      • Vážení rodičia, milí absolventi školy a všetci naši priaznivci.

       Riaditeľstvo Gymnázia, Opatovská cesta 7 v Košiciach Vás srdečne pozýva na 2. Reprezentačný ples školy, ktorý sa uskutoční 8.2.2020 v kultúrnom stredisku JÁNOŠÍK. Lístky si môžete zakúpiť priamo na riaditeľstve školy od 9.12.2019. Cena lístka je 40€. 

       Tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami!    

       Riaditeľka školy Mgr. Lenka Hézselyová.

      • DOD na škole

      • Srdečne pozývame všetkých žiakov základných škôl na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční v stredu   29. 1. 2020  v čase od 10.00 do 17.00. Organizované vstupy  o 10.00, 11.00, 15.00 hod.

       Viac o podujatí sa dočítate  pozvanka_DOD.docx.

     • Zapoj sa a vyhraj notebook
      • Zapoj sa a vyhraj notebook


      • Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach v spolupráci s U.S. Steel Košice predstavuje nový projekt v ktorom môžeš vyhrať 200€ alebo notebook v hodnote 1000€. Neváhaj a čítaj ďalej.Všetko nájdeš v prílohe.

       projekt_FMMR-SS-USS.pdf

      • Oznam riaditeľstva školy

      • Riaditeľka Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice oznamuje, že udeľuje riaditeľské voľno na deň 20.12.2019 (piatok) v súlade s §3 ods.10 vyhlášky č.231/2009 Z.z. o podrobnostiach a organizácii školského roka z prevádzkových dôvodov.

     • Vianočné trhy
      • Vianočné trhy

      • Začiatok týždňa sa niesol v znamení blížiacich sa Vianoc.  Školské chodby ovládla prenikavá vôňa medovníkov,  punču a  sladkých dobrôt.  Vianočné trhy nechýbali ani tento rok.   A bolo si z čoho vyberať,  veď sa do nich zapojilo 15 tried i študentská firma. Niektoré  z nich venovali výťažok z predaja na podporu zvieracích útulkov v Košiciach.  Ďakujeme všetkým zúčastneným a prajeme krásne sviatky. 

       Fotogaléria

     • TEAMBUILDING 1.A
      • TEAMBUILDING 1.A

      • Vďaka výhre v tombole na imatrikulácii sme mali možnosť absolvovať 5. 12. triednickú hodinu v Laser Aréne na Jarmočnej ulici. Mega hudba, super zábava, adrenalínový úlet aj športový výkon - odreagovanie také ako má byť.