• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  s DPH
  s DPH
  s DPH
  s DPH
  s DPH
  s DPH
  Faktúra 239/19 aktualizácia + servis k progr. SVP 39,24 s DPH 30.12.2019 SOFT-GL s. r. o. Gymnázium, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice Mgr. Lenka Hézselyová riaditeľka
  Faktúra 238/19 stravné SF 119,70 s DPH 13.12.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu Gymnázium, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice Mgr. Lenka Hézselyová riaditeľka
  Faktúra 237/19 réžia 482,79 s DPH 20.12.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu Gymnázium, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice Mgr. Lenka Hézselyová riaditeľka
  Faktúra 236/19 obedy - pracovná porada 365,31 s DPH 20.12.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu Gymnázium, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice Mgr. Lenka Hézselyová riaditeľka
  Faktúra 235/19 kancelárske potreby 20,78 s DPH 19.12.2019 PAPIER SERVIS, s. r. o. Gymnázium, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice Mgr. Lenka Hézselyová riaditeľka
  Faktúra 146/19 elektrina 135,73 s DPH 19.08.2019 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice Mgr. Lenka Hézselyová riaditeľka
  Faktúra 234/19 oprava strechy 165,97 s DPH 18.12.2019 Mastav SK, s. r. o. Gymnázium, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice Mgr. Lenka Hézselyová riaditeľka
  Faktúra 241/19 odvoz odpadu ŠJ 39,90 s DPH 14.01.2020 HUIRON, s. r. o. Gymnázium, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice Mgr. Lenka Hézselyová riaditeľka
  Faktúra 233/19 vodné, stočné 633,68 s DPH 16.12.2019 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Gymnázium, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice Mgr. Lenka Hézselyová riaditeľka
  Faktúra 232/19 hygienické potreba, kalendáre 109,55 s DPH 13.12.2019 PAPIER SERVIS, s. r. o. Gymnázium, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice Mgr. Lenka Hézselyová riaditeľka
  Faktúra 231/19 elektrina 447,91 s DPH 12.12.2019 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice Mgr. Lenka Hézselyová riaditeľka
  Faktúra 230/19 elektrina 901,82 s DPH 12.12.2019 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice Mgr. Lenka Hézselyová riaditeľka
  Faktúra 240/19 mesačný paušál 23,81 s DPH 14.01.2020 SWAN, a. s. Gymnázium, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice Mgr. Lenka Hézselyová riaditeľka
  Faktúra 245/19 elektrina 398,06 s DPH 15.01.2020 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice Mgr. Lenka Hézselyová riaditeľka
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1030