• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  s DPH
  s DPH
  s DPH
  s DPH
  s DPH
  s DPH
  Faktúra 164/17 vodné, stočné 475,18 s DPH 06.10.2017 VVS, a. s. Gymnázium, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice Mgr. Lenka Hézselyová riaditeľka
  Faktúra 167/17 poplatok za telekomunikačné služby 45,07 s DPH 09.10.2017 Slovak Telekom, a. s. Gymnázium, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice Mgr. Lenka Hézselyová riaditeľka
  Faktúra 168/17 energetické služby 4 609.09 s DPH 09.10.2017 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Gymnázium, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice Mgr. Lenka Hézselyová riaditeľka
  Faktúra 169/17 zhotovenie kópie 48,41 s DPH 09.10.2017 RICOH Slovakia s. r. o. Gymnázium, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice Mgr. Lenka Hézselyová riaditeľka
  Faktúra 165/17 internetové služby 60,00 s DPH 09.10.2017 DELTA ONLINE s. r. o. Gymnázium, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice Mgr. Lenka Hézselyová riaditeľka
  Faktúra 166/17 Výučba AJ - program: Natives in schools 144,00 s DPH 09.10.2017 SIDAS s. r. o. Gymnázium, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice Mgr. Lenka Hézselyová riaditeľka
  Faktúra 171/17 odvoz odpadu ŠJ 39,48 s DPH 13.10.2017 HUIRON, s. r. o. Gymnázium, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice Mgr. Lenka Hézselyová riaditeľka
  Faktúra 170/17 mesačný paušál 27,04 s DPH 13.10.2017 SWAN Slovensko s. r. o. Gymnázium, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice Mgr. Lenka Hézselyová riaditeľka
  Faktúra 172/17 elektrická energia 343,80 s DPH 13.10.2017 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice Mgr. Lenka Hézselyová riaditeľka
  Faktúra 173/17 elektrická energia 363,55 s DPH 13.10.2017 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice Mgr. Lenka Hézselyová riaditeľka
  Faktúra 175/17 elektrická energia 340,00 s DPH 13.10.2017 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice Mgr. Lenka Hézselyová riaditeľka
  Faktúra 174/17 elektrická energia 540,00 s DPH 13.10.2017 Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice Mgr. Lenka Hézselyová riaditeľka
  Faktúra 176/17 Ausblick 3 Cd 19,50 s DPH 19.10.2017 Alexander Hladoník - HALEX Gymnázium, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice Mgr. Lenka Hézselyová riaditeľka
  Faktúra 177/17 Maturita Solutions 165,00 s DPH 19.10.2017 Alexander Hladoník - HALEX Gymnázium, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice Mgr. Lenka Hézselyová riaditeľka
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/964