• Novinky

     • Hviezdoslavov Kubín
      • Hviezdoslavov Kubín

      • 19 študentov súťažilo v školskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Všetkým blahoželáme, ale víťazom môžu byť iba niektorí.

       Výsledky v kategórii poézia:

       1. Tomas Paul Mansbridge z 2.NB – J. Urban: Malý zúrivý Robinson

       2. Yasemin Sviatková z 3.AB

       3. Sarah Zavodská z 1.A

       Výsledky v kategórii próza:

       1. Adam Benko z 3.AB

       2. Slávka Vandrová z 1.NB

       3. Barbora Lacková z 1.NB

       Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

     • Angličtina na 8-ročnom štúdiu
      • Angličtina na 8-ročnom štúdiu

      • Význam anglického jazyka dnes už nikomu nemusíme zdôrazňovať.  Aj naši najmladší študenti sa mu od začiatku svoju štúdia venujú naplno počas piatich vyučovacích hodín týždenne. Popri práci s výbornými učebnicami, špeciálne vybranými pre osemročné štúdium,  najradšej na hodinách anglický jazyk „prežívame  aktívne“.  Na hodinách často nakupujeme, varíme, prezentujeme svoje talenty, športujeme, recyklujeme, vyrábame, súťažíme, hráme sa a občas si svoje frázy precvičíme aj v McDonalde. J Pozrite sa ako nás angličtina baví.

       Do galérie Angličtina na 8-ročnom štúdiu boli pridané fotografie.

     • Skúšky DSD I
      • Skúšky DSD I

      • Do galérie Skúšky DSD I boli pridané fotografie.

       Keď  sa maturanti trápili nad testom  zo slovenského jazyka, žiaci bilingválnych tried  absolvovali 13. 3. 2018  prvú - písomnú časť svojej jazykovej skúšky – nemeckého jazykového diplomu DSD 1.

       Zúčastnilo sa jej 16 študentov z 2. a 3.NB a jedna žiačka z 3.A. Preverili si svoje jazykové zručnosti v troch častiach -  čítanie a  počúvanie s porozumením, písomná komunikácia .

       Táto skúška sa robí centrálne na celej severnej pologuli a zodpovedá úrovni A2/B1 Spoločného európskeho referenčného rámca. opravuje sa centrálne        v Nemecku.

       Budúci týždeň 21. a 22. 3. bude nasledovať ústna časť.

       Dúfame, že všetko dopadne dobre a naši žiaci si budú môcť v júni prevziať  jazykové diplomy.

        

     • Krajské kolo olympiády z NEJ
      • Krajské kolo olympiády z NEJ

      • Dňa 14. 2. 2018 sa konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Náš žiak Jakub Kovalič obsadil v  kategórii 2C1 výborné 2. miesto. Srdečne blahoželáme!

     • Mladí vedci na školách
      • Mladí vedci na školách

      • Do galérie Mladí vedci na školách boli pridané fotografie.

        

       Dňa 8.3. nás navštívila naša bývalá žiačka Zuzana Kožárová, spolu s ďalšími dvoma mladými vedkyňami a v rámci projektu SAV MLADÍ VEDCI NA ŠKOLÁCH, ktorý má za cieľ

       "vytiahnuť" mladých vedcov z laboratórií či knižníc a preniesť ich k študentom na školy, u nás odučili 3 zaujímavé hodiny z oblasti biológie, ekonómie a geografie.

     • Organizácia vyučovania počas MS
      • Organizácia vyučovania počas MS

      • Organizácia vyučovania

       počas písomných častí maturitných skúšok 2018

        

        

       13. 03. 2018 – utorok:

       4. ročník – písomné časti maturitnej skúšky zo SJL

       Ostatné triedy –riaditeľské voľno

       Obed sa bude podávať medzi 11.30 a 13.30

       Okrem žiakov 4.A, 4.B., 4.NB sú všetci žiaci odhlásení z obedov, v prípade záujme sa individuálne prihlásia u vedúcej ŠJ.

        

        

       14. 03. 2018 – streda:

       4.A, 4.B, 5.NB – písomné časti  maturitnej skúšky z CUJ

       1. – 3. ročník: výchovný koncert

       4.NB – riaditeľské voľno

       Zraz o 10.15 pred kinom ÚSMEV

       Okrem žiakov 4.A, 4.B., 5.NB sú všetci žiaci odhlásení z obedov, v prípade záujme sa individuálne prihlásia u vedúcej ŠJ.

       Obed sa bude podávať medzi 11.30 a 13.30.

        

        

       15. 03. 2018 – štvrtok:

       žiaci maturujúci z MAT – písomná časť  maturitnej skúšky z MAT

       Žiaci 4.A, 4.B, 5.NB, ktorí sa nezúčastnia EČ MS z matematiky sa vyučujú podľa riadneho rozvrhu.

       Vyučuje sa 1.-5. ročník podľa riadneho rozvrhu.

        

       Obedy sa budú podávať v bežnom výdajnom čase.

        

       Žiadam žiakov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, aby sa na základe uvedených informácií podľa potreby prihlásili na obed

       najneskôr v piatok – 9.3.2018

     • LITERARY COMPETITION!
      • LITERARY COMPETITION!

      • Birdie, birdie in the sky,

       Left a poppy in my eye.

       Me don’t care, me don’t cry,

       Me just happy, cows can’t fly :)

                     

       Do you think you can write better?  Reveal your hidden talent!

        

       Write a piece of poetry (at least 4 stanzas)

       or prose (150-250 words)

        

       on the topic     “I see what others can’t.”

        Hand it in to your English language teacher till 30th March.

     • Majstrovstvá Slovenska v Aerobicu
      • Majstrovstvá Slovenska v Aerobicu

      • Dňa 5. februára 2018 sa uskutočnili Školské majstrovstvá Slovenska v Aerobicu SŠ. Naša žiačka Simona Jurová obsadila krásne 7. miesto. Srdečne jej blahoželáme!

     • Krajské kolo OANJ
      • Krajské kolo OANJ

      • Dňa 14. 2. 2018 sa konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Náš žiak Arnold Kratochvíl obsadil v  kategórii 2C1 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

      • Exkurzia v Inštitúte nukleárnej medicíny

      • Dňa 6. februára sme sa zúčastnili na exkurzii v budove Inštitútu nukleárnej a molekulovej medicíny. Boli sme oboznámení o chorobách a procesoch liečby pomocou rôznych druhov žiarení. Bolo nám to podané pomocou prezentácie s komentárom od kompetentných. Dozvedeli sme sa, že sa tam môžme uplatniť nie len v medicínskom obore, ale aj v obore fyzika a IT ako kontrolóri stavu systému a na dohliadaní správneho liečenia pacientov. Na záver prednášky sme mali možnosť si bližšie obzrieť typy ožarovania a prístroje, ktoré im v tejto činnosti pomáhajú uzdravovať ľudí. 

     • Okresné kolo Dejepisnej olympiády
      • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

      • Okresné kolo Dejepisnej olympiády sa uskutočnilo 15.2. 2018 v CVČ na Popradskej.

       V kategórii E obsadila Nina Mikuľáková z II.OA 2. miesto a Ivana Gamrátová 5.-6. miesto.

       V kategórii F obsadil 2. miesto Alex Albrecht a 3. miesto Alex Eiben, obaja z I.OA.

       Srdečne blahoželáme a držíme palce Nine Mikuľákovej, ktorá postúpila do krajského kola.

     • Beseda o chudobných štátoch v Afrike
      • Beseda o chudobných štátoch v Afrike

      • Dňa 12.2. sa študenti 1.A a maturanti z geografie zúčastnili na besede o živote v chudobných štátoch strednej Afriky. Prednášateľom bola mladá lekárka MUDr. Barbora Fecková, ktorá v týchto krajinách pôsobila a svoje skúsenosti a poznatky odovzdala študentom. Prezentácia bola veľmi pôsobivá a študenti mali množstvo otázok týkajúcich sa života obyvateľstva v týchto chudobných štátoch Afriky. Dozvedeli sa veľa aktuálnych informácií, na základe ktorých vedia porovnať život žiakov u nás a v krajinách, kde životná úroveň je veľmi nízka.

     • Krajské kolo ONJ
      • Krajské kolo ONJ

      • Dňa 13.2.2018 organizovala naša škola Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

       Celkovo sa akcie zúčastnilo 36 žiakov základných škôl a osemročných gymnázií Košického kraja.

       Súťaž pozostávala zo štyroch častí – počúvania s porozumením, čítania s porozumením, gramatického testu a ústnej časti (opis obrázka a voľný rozhovor).

       Napriek vysokej náročnosti úloh preukázali mnohí veľké jazykové zručnosti.

       Najlepší zo všetkých kategórií postupujú do celoštátneho kola, kde im prajeme veľa šťastia.

        

     • Lyžiarsky kurz 2018
      • Lyžiarsky kurz 2018

      • V dňoch 28.1.2018 - 1.2.2018 sa študenti prvého ročníka našej školy zúčastnili na výchovno-výcvikovom lyžiarskom kurze v lyžiarskom stredisku Drienica. 60 študentov sa venovalo  zdokonaľovaniu lyžiarskej techniky. Niekorí stáli na lyžiach prvý krát a tí si  osvojili  základy lyžovania. Každý večer sme sa spoločne zabávali na kultúrnych programoch (diskotéky, družstvo baví družstvo, karneval...).  Samozrej​​​​me každý deň sme ráno začínali poriadnou rozcvičkou. To čo sa žiaci naučili si vyskúšali na pretekoch, kde boli vyhodnotené samostatne všetky štyri družstvá. Na tretí oddychový deň sme poobede navštívili plaváreň. Veríme, že všetci si odniesli veľa športových a kultúrnych zážitkov.

     • Súťaž MAGENTA GAME
      • Súťaž MAGENTA GAME

      •  V rámci spolupráce s T-systems/ Finance&Controlling BSC sa družstvo našich žiakov
       dňa 18.1.18 zúčastnilo hry MAGENTA GAME. Našu školu reprezentoval 5-členný tím žiakov, ktorí predviedli výborné analytické a logické uvažovanie,prezentačné zručnosti a ako jediný zo súťažiacich prezentovali
       svoje výsledky v nemeckom jazyku.

       Naše družstvo bolo ocenené Diplomom za mimoriadny výkon.

     • Základné informácie o lyžiarskom kurze
      • Základné informácie o lyžiarskom kurze

      • Základné informácie o lyžiarskom kurze v šk.roku 2017/2018

        

       Názov akcie:  Kurz pohybových aktivít v prírode – lyžiarsky kurz

       Dátum uskutočnenia:  28.1.2018 – 1.2.2018 (nedeľa – štvrtok)

       Ubytovanie :   Drienica – Relax centrum – ubytovňa nad plavárňou (4 posteľové izby)

       Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt lyžiarLyžiarske stredisko: Ski centrum Drienica

       Počet študentov: 60

       Počet pedagogických zamestnancov:  3

       Animátor: 1

       Zdravotník:  1

       Spôsob prepravy:  objednaný autobus

       Stravovanie:  plná penzia + pitný režim

       Zraz: 28.1. (nedeľa) o 8.30 – pri telocvični na Gymnáziu Opatovská cesta 7

       Odchod:  9.00 hod.

       Príchod1.2. (štvrtok) okolo 15.00 – pri telocvični na Gymnáziu Opatovská cesta 7

       Náklady: náklady na lyžiarsky kurz sú plne hradené zo štátnej dotácie

       Poučenie žiakov – štvrtok  18.1. 2018 na 7.VH v učebni dejepisu

        

        

     • Súťaž Best in Deutsch 2017
      • Súťaž Best in Deutsch 2017

      • Súťaže sa v roku  2017 zúčastnilo 3003 študentov z  220 stredných škôl zo 7 krajín. V takto silnej konkurencii sa dokázali naši žiaci presadiť a umiestnili sa v TOP 20 na 18. mieste.

       Najlepší z našich žiakov boli Oliver Tomondy  (4.NB), Simona JurováRudolf Lukáč, Kamil Krušpán  (všetci 5.NB) a Diana Achimovičová (3.A). Gratulujeme nášmu tímu k peknému výkonu.