• Novinky

     • Oznámenie - riaditeľské voľno
      • Oznámenie - riaditeľské voľno

      • Riaditeľka Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice oznamuje, že udeľuje žiakom  školy dňa 22.12.2022   RIADITEĽSKÉ   VOĽNO.

       Vyučovanie po prázdninách začne 9.1.2023. 

     • SUDOKU
      • SUDOKU

      • Dňa 6.11.2022 sa uskutočnila školská súťaž v riešení Sudoku. Súťaže sa zúčastnilo 58 študentov, z ktorých až 46 bolo úspešných riešiteľov.

       Sudoku Macher je Stela Ňaršanská z 3OA s neskutočným časom 22 minút.

       Na druhom mieste skončila Kristína Mižíková z 5AB s časom 31 minút a na treťom mieste je Vladimíra Nebehajová zo 4A s časom 38 minút. Najlepší riešitelia v jednotlivých triedach sú:
       1.OA Viktória Vagašová, 2.OA Lujza Alexandra Grelová, 3.OA Stela Ňaršanská, 4.OA Júlia Schwarczová, 6.OA Denis Šimčák, 2.A Laura Sedláková, 3.A Barbora Chrobáková, 4.A Vladimíra Nebehajová, 1.NB Daniela Laubertová, 2.NB Michaela Tokarčíková, 3.NB Filip Laco, 5.NB Lukáš Labuda, 3.AB Angelika Fogarašová, 4..AB Branislav Ondo-Eštok, 5.AB Kristína Mižíková. 

       Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže.

     • Volejbalový turnaj
      • Volejbalový turnaj

      • V dňoch 5.12.-6.12.2022 sa v telocvični nášho gymnázia uskutočnil 24 hodinový volejbalový turnaj. Hrať sa začalo 5.12.2022 ráno a potom sme hrali, hrali a hrali. Turnaj skončil 6.12.2022 o 8,00 hod. Zúčastnilo sa ho približne 80 žiakov a 50 z nich ostalo hrať až do rána. Hrať volejbal prišlo aj družstvo pedagógov aj priateľov školy-čo nás veľmi potešilo. Výsledok 1682:1584 je nižší ako bol naposledy, ale to nás teší , pretože sa zvýšila kvalita hry-kým padol bod ,tak sa dlhšie hralo. Ďakujeme všetkým , ktorí sa postarali aj o hladné žalúdky hráčov.

       Tešíme sa na budúci 24 hodinový turnaj.

     • Geografická olympiáda - školské kolo
      • Geografická olympiáda - školské kolo

      • Dňa 23.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády kategórie E a F - pre osemročné gymnázium. Online kola  sa zúčastnili  žiaci 1.OA a 2.OA triedy. Všetci žiaci boli úspešnými riešiteľmi, do okresného kola postupujú  prví traja riešitelia z každej kategórie. 

       Výsledková listina:

        Kategória F

        1. miesto - Sidor 1.OA

        2. miesto - Kosnáč 1.OA

        3. miesto - Ferenczová 1.OA

       - ďalší úspešní riešitelia - Dorov 1.OA, Lacková 2.OA,, Kačmáriková 2.OA, Kukura 1.OA, Sopková 2.OA, Daru 2.OA

       Kategória E

       1.miesto - Kafka 3.OA

       2.miesto - Hadašová 4.OA

       3.miesto - Lašutová 4.OA

       - ďalší úspešní riešitelia - Gáspár 3.OA, Oravcová 4.OA, Marešová 4.OA, Janok 3.OA, Petrík 4.OA, Nguyen 4.OA, Gamrát 4.OA

       K dosiahnutým výsledkom im blahoželáme a postupujúcim držíme palce v okresnom kole.

     • Svet okolo nás
      • Svet okolo nás

      • Vďaka projektu Svet okolo nás a prezentácii dvoch cestovateľov sme sa ocitli v rozľahlej, historickej a mystickej Číne. Spolu so žiakmi 2.A triedy, maturantmi z geografie a žiakmi, ktorí navštevujú seminár cestovného ruchu. Veľmi sa tešíme na ďalšie stretnutie v budúcom školskom roku.

     • Tradičné ľudové nástroje
      • Tradičné ľudové nástroje

      • Na hudobnej výchove sa žiaci 1.OA a 2.OA oboznámili s hrou na tradičné ľudové nástroje (píšťalka, drumbľa, gajdica, fujara, ústna harmonika, gajdy, akordeón...) a spolu s hudobným redaktorom Rádia Regina Milanom Rendošom si aj zaspievali ľudovú pieseň "A dze idzeš Helenko, Helenko"...

    • Kontakt

     • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
     • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
     • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
     • 00162159
     • 2021189764
     • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
     • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
     • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
    • Prihlásenie