• Novinky

     • Shakespeare´s Memorial
      • Shakespeare´s Memorial

      • 23. novembra sa na Gymnáziu Šrobárova Košice uskutočnilo Krajské kolo deviateho ročníka v prednese anglickej poézie a prózy – Shakespeare´s Memorial . Naše študentky, Zina Jánošíková z 2.OA a Ema Holomaňová z 2.AB sa obe umiestnili vo svojích kategóriách na krásnom druhom mieste. Verím, že sa dievčatám páčilo a urobia všetko pre to, aby nás minimálne takto skvele mohli reprezentovať aj nabudúci rok.

     • Ocenenie KSK - Emma Károlyi
      • Ocenenie KSK - Emma Károlyi

      • Pri príležitosti nedávneho Dňa študentstva župa dňa 23.11.2022 ocenila 20 najlepších žiakov stredných škôl košického kraja. Jednou z ocenených bola aj žiačka nášho Gymnázia - Emma Károlyi z 3.A triedy. Ocenenie získala za výborné študijné výsledky a úspešné repezentovanie na celoštátnom kole FVTV AMAVETu, kde  prezentovala svoju prácu pod názvom "Netradičná nabíjačka mobilu".  Taktiež získala 1. miesto na celoslovenskom kole SOČ a 2. miesto spolu s ocenením poroty v československej súťaži Cascade – kategória: všeobecná fyzika za inovatívnosť, atraktívnosť, motivačné prvky s videom o Seebeckovom jave.

       Tešíme sa z jej úspechov a gratulujeme.

     • Exkurzia - Prírodovedecká fakulta UPJŠ
      • Exkurzia - Prírodovedecká fakulta UPJŠ

      • Dňa 21. 11. 2022 sa študenti 3.NB zúčastnili prehliadky laboratórií pod vedením nášho bývalého študenta Mgr. Nikolasa Királyho, PhD. Následne absolvovali vyučovaciu hodinu chémie pri interaktívnej periodickej tabuľke. Zopakovali si tak niektoré poznatky, ale hlavne dozvedeli sa aj novinky zo „života“ chemických prvkov.

        

     • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo
      • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

      • V dňoch 14.-15.11.2022 sa naši najšikovnejší žiaci zapojili do školského kola Olympiády v anglickom jazyku. Úroveň anglického jazyka sa hodnotila v týchto kategóriách:

       Kategória 1A - žiaci I.OA a II.OA

       Kategória 1B - žiaci III.OA a IV.OA

       Kategória 2A – V.OA, VI.OA, žiaci prvého a druhého ročníka všeobecného zamerania, žiaci študujúci v nemeckých bilingválnych triedach

       Kategória 2B – III.A, žiaci tretieho a štvrtého ročníka všeobecného zamerania a žiaci študujúci v nemeckých bilingválnych triedach

       Kategória 2C1 – žiaci z anglických bilingválnych tried

       Kategórie 1C a 2C2 – anglofónni žiaci

       Vo všetkých kategóriách sa hodnotili jazykové zručnosti - čítanie a počúvanie s porozumením, používanie jazyka, ústny prejav – produkcia a interakcia, prípadne progresívne testovanie (1C a 2C2).

        

       VYHODNOTENIE

       Kategória 1A   1.miesto       Jánošíková Zina II.OA

       Kategória 1B   1.miesto        Lašutová Vivianna IV.OA

       Kategória 1C   1.miesto        Grelová Lujza Alexandra II.OA

        

       Kategória 2A   1.miesto        Albrecht Alex VI.OA

                                2.miesto        Šedovič Martin II.A

                                3.miesto         Hospodár Martin I.A

        

       Kategória 2B  1.miesto         Bačová Alexandra IV.NB

                                2.miesto        Mikuľáková Nina III.A

                                3.miesto        Nikov Michal IV.A

        

       Kategória 2C1   1.miesto     Rešovská Martina V.AB

                                  2.miesto     Ondo-Eštok Branislav IV.AB

                                  3. miesto     Pástor Dominik V.NB

        

       Kategória 2C2    1.miesto      Oskar Peťko IV.AB

       Víťazom gratulujeme a držíme palce v ďalších kolách!

     • Kráľovná pravopisu
      • Kráľovná pravopisu

      • Naši najmladší žiaci z 1. OA majú za sebou 1. súťaž zo slovenského jazyka – Kráľ/kráľovná pravopisu. Všetci sa museli popasovať s náročným a vtipným diktátom Milana Lasicu i s niekoľkými tvorivými úlohami. Najlepšie obstála a za novú kráľovnú pravopisu bola korunovaná Rozália Adamová. Ocenenými boli aj Ondrej Ceľuch a Viktória Vagašová. Všetkým srdečne gratulujeme!

     • Fall Recital
      • Fall Recital

      • V pondelok, 7. novembra 2022 sa uskutočnila súťaž v prednese anglickej poézie a prózy. Bolo veľmi príjemné počúvať ako dobre sa mladí ľudia dokázali popasovať s nástrahami anglickej výslovnosti a dĺžkou textov, ktoré si vybrali.

       U mladších žiakov sme udelili dve prvé miesta. Zvíťazila Zina Jánošíková, na druhom mieste sa umiestnila Rebeka Marešová. Medzi staršími žiakmi sa víťazkou stala Ema Holomaňová z 2.AB, na druhom mieste máme víťazov dvoch a to Olíviu Orlovskú z 2.NB a Klaudiu Poprockú z 3.AB s na treťom mieste sa umiestnil Martin Šedovič z 2.A.

       Do regionálneho kola Shakespeare’s Memorial 23. novembra teda postupujú Zina Jánošíková a Ema Holomaňová.

       Nadšencom prednesu v angličtine ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme.

     • Rozvíjame tvorivosť žiakov
      • Rozvíjame tvorivosť žiakov

      • Začiatkom školského roka sme u nás rozbehli krúžkové činnosti medzi ktorými je aj Keramický krúžok. Žiakom ponúka možnosť prejaviť v sebe kreatívno a spoznať tak (nielen) umenie tvorby s hlinou. Tohto týždňové stretnutie žiaci prepájali hlinu s využitím prírodných a potravinárskych materiálov. 

     • Regionálne kolo v basketbale
      • Regionálne kolo v basketbale

      • Dňa 9.11.2022 sa uskutočnilo Regionálne kolo v basketbale chlapcov stredných škôl. Družstvo našej školy súťažilo v skupine s Gymn. Park mládeže, Soš Veterinárna Barca, Spš Strojnícka Košice. Dve výhry a jedna prehra nám prekazili cestu do finálovej skupiny.

       Družstvo tvorili: G. Gáspár, J. Frič, L. Labuda, S. Nicholson, T. Bauer, M. Lukáč,      

        F. Laco, S. Chochol, R. Rybarčák, M. Šupinský.

       Chlapcom gratulujeme a držíme palce v ďalších turnajoch.

     • Slovom a obrazom
      • Slovom a obrazom

      • Janka Šmaterová zo 4.AB sa ešte v minulom školskom roku zapojila do súťaže KSK a Centra kultúry Košického kraja Slovom a obrazom. V súťaži mali kreatívni ľudia prezentovať svoju básnickú alebo ilustrátorskú tvorbu. Z vyše 160 diel odporúčala odborná komisia tie najlepšie vydať knižne a taktiež usporiadať výstavu. Medzi tými, ktorí sa dostali so svojou básňou do publikácie, je aj Janka Šmaterová. Gratulujeme.

     • Fyzikálny náboj
      • Fyzikálny náboj

      • Dňa 4.11.2022 sa v priestoroch UPJŠ uskutočnila medzinárodná súťaž Fyzikálny náboj. Našu školu reprezentovali tri družstvá. Najlepšie sa umiestnilo družstvo v zložení:Denisa Bognárová, Viktória Malecová a Natália Sajková zo 6.OA, Daniel Šalapa a Kristián Zozulič z 2.A, ktorým sa podarilo umiestniť na 6. mieste v rámci Košickej skupiny, čo predstavovalo 23. miesto na Slovensku a 58. miesto v celkovom medzinárodnom poradi. Ďakujeme žiakom za vzornú reprezentáciu školy.

     • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry -  kategória C
      • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry -  kategória C

      • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry -  kategória C -   prebiehalo 13.10. online formou. Žiaci odpovedali na 25 testových otázok. Dňa 18.10. prebiehalo 2. kolo – transformácia textu a 3. kolo – rečnícky prejav na určenú tému. Súťažilo 6 dievčat zo 4.OA: Natalia Hadašová, Rebeka Marešová, Vanessa Mai Nguyen, Laura Oravcová a Júlia Schwarczová. Vyhrať môže len jeden. Do okresného kola, ktoré sa bude konať 10.11., postúpila Laura Oravcová. Gratulujeme a držíme palce.

     • Nemecký bilingvál a Deutsche Telekom si našli k sebe cestu
      • Nemecký bilingvál a Deutsche Telekom si našli k sebe cestu

      • Žiaci z nemeckého bilingválneho štúdia vo štvrtok 27.10.2022 navštívili priestory Deutsche Telekomu v Košiciach. Cieľom  návštevy nemeckej skupiny z 5.NB bolo oboznámiť sa so základmi Scrumu prostredníctvom hry Scrum upratovanie a pomocou hry programovanie robotov so stavebnicou LEGO MINDSTORMS, vyskúšať si tímovú spoluprácu, tímové učenie a budovať vzájomnú dôveru a rešpekt v tíme.

       Vznikla tak spolupráca našej školy s nemeckou firmou Deutsche Telekom, čomu sa veľmi tešíme.

       Scrum - moderný prístup k riešeniu problémov

                   - je systém na organizovanie práce

                   - je spôsob, ktorým dokážeme napĺňať ciele

        

     • Londýn – exkurzia
      • Londýn – exkurzia

      • V dňoch 3. - 8. 10. 2022 sa žiaci tried 4.AB, 4.NB a 4.A s pani učiteľkami Fričovou a Gáspár zúčastnili exkurzie v Londýne. Aj keď začiatok nášho výletu sa začal meškaním letu, skvelý čas strávený v Londýne nám to vynahradil. Veď koniec koncov, ako sa hovorí, na dobré sa dlho čaká. Videli sme veľa krásnych historických pamiatok. Naša cesta sa začala v Hyde parku, odtiaľ sme pokračovali k Buckinghamskému palácu, po ktorom nasledoval Big Ben. Premávka pri Big Bene bola dočasne pozastavená kvôli protestu „JUST STOP OIL“. Navštívili sme aj National Gallery, kde sme mali to šťastie vidieť slávny Van Goghov obraz Slnečnice predtým, ako bol poškodený. Prechádzali sme sa po Tower Bridge, z ktorého sme mali krásny výhľad nielen na Temžu, ale aj na Tower of London. Každý z nás si na Oxford Street našiel niečo svoje, či obchod, alebo reštauráciu.  Po pár dňoch sme túto ulicu poznali ako vlastnú dlaň. Počasie nám veľmi prialo, až pokým sme nenavštívili Greenwich, kde nás rozfúklo na dve rôzne svetové pologule J Navštívili sme trh v Camdene, kde sme mohli ochutnať špeciality rôznych národných kuchýň, a veľa zaujímavých múzeí. V Londýne sme mali aj dosť času na bližšie spoznávanie, a tak sme tam okrem skvelých zážitkov získali aj nových kamarátov.

       Za všetkých účastníkov zájazdu spísali Saška, Deniska, Janka a Eliška, 4.AB

     • Školský futsalový turnaj
      • Školský futsalový turnaj

      • Dňa 27.10.2022 sa uskutočnil Školský futsalový turnaj. Zúčastnilo sa ho 13 družstiev našej školy. Zápasy prebiehali najprv v 4 skupinách. Víťazi skupín bojovali v semifinále a na záver družstvá bojovali vo finále.

       Víťazom turnaja sa stalo družstvo 3.A triedy, 2. miesto obsadilo družstvo 2.A triedy a 3. miesto obsadilo družstvo 1.NB triedy.  Potešili nás aj čisto dievčenské družstvá.

        Víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalší turnaj.

    • Kontakt

     • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
     • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
     • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
     • 00162159
     • 2021189764
     • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
     • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
     • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
    • Prihlásenie