• Novinky

     • Okresné kolo vo florbale
      • Okresné kolo vo florbale

      • Dňa 26.10.2022 sa uskutočnilo Okresné kolo vo florbale chlapcov. Družstvo našej školy tvorili: D. Komora , T.Krušpán , L. Labuda, R. Leder, T. Rabada, M. Richnavský, M. Turis, S. Varga, R. Zrník, R. Chytráček, K. Dudič, A. Zahatňanský.

       Prvý zápas sme hrali s Gymn. MRŠ-vyhrali sme 6:0.

       Druhý zápas sme hrali ŠG Užhorodská -prehrali sme 8:1

       Tretí zápas sme hrali Soš Ostrovského-prehrali sme 1:2.

       Do finálových zápasov sme nepostúpili.

     • Krajské kolo FVTV AMAVET
      • Krajské kolo FVTV AMAVET

      • Dňa 21.11.2022 sa na UPJŠ uskutočnilo krajské kolo FVTV AMAVET, kde naša študentka Emma Károlyi prezentovala svoju prácu pod názvom "Netradičná nabíjačka mobilu". S touto prácou postúpila na celoslovenské kolo do Bratislavy, ktoré sa uskutoční v dňoch 6.11. - 8.11.2022. 

     • Zachránili sme 85 stromov
      • Zachránili sme 85 stromov

      • Naša škola podporuje environmentálne povedomie nielen v teoretickej rovine, ale aj v tej praktickej. V septembri ste sa mali možnosť zapojiť do celoškolského zberu papiera. Celkovo bolo vyzbieraných takmer 5 ton papiera. Ak recyklácia jednej tony papiera zachráni 17 stromov, tak týmto zberom sa nám ich podarilo zachrániť 85 stromov. Najviac sa na tom podieľali žiaci a učitelia z nasledujúcich tried:

       1. miesto 3.A (1044 kg) - získava deň organizovaného voľna a sladkú odmenu

       2. miesto 4.A (678kg) - získava deň organizovaného voľna

       3. miesto 3.NB (677 kg) - získava sladkú odmenu.

       Odmeny budú odovzdané triedam prostredníctvom triednych učiteľov.

       Všetkým tým, ktorým osud našej Zeme nie je ľahostajný ďakujeme a veríme, že sa zapojíte aj nabudúce.

       Recykluj, zachraňuj

     • Získali sme ocenenie Najlepší verejný obstarávateľ za rok 2021
      • Získali sme ocenenie Najlepší verejný obstarávateľ za rok 2021

      • Portál TRANSPAREX našej škole udelil ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 za vynikajúce výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. Ocitli sme sa tak na popredných priečkach spomedzi 5400 verejných obstarávateľov a získali hodnotenie A+.

       Za toto ocenenie môžeme poďakovať našim zamestnancom, ktorí sú zodpovední za proces verejného obstarávania. Kvalitná príprava zákaziek a ich rýchla realizácia nám tak pomáha šetriť verejnými financiami a zvyšuje dôveryhodné postavenie nášho kraja v očiach občanov a celého Slovenska.

       Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 udelila spoločnosť ProWise, a.s., ktorá projekt TRANSPAREX. prevádzkuje

     • Generácia Z
      • Generácia Z

      • Dňa 4.10.2022 sa v priestoroch KS Jánošík uskutočnilo preventívne predstavenie Generácia Z v spolupráci s koordinátorkou ochrany detí pred násilím Ing. Magdalénou Lucákovou a Bielym divadlom, ktorého sa zúčastnili žiaci tried 1AB, 1.NB a 2.OA. Toto prínosné predstavenie bolo zamerané na prevenciu voči technológiám – nástrahy sociálnych sietí, nadmerné používanie, šikana cez sociálne siete, ako správne zachádzať s technológiami a internetom. Žiaci mali po predstavení pripravený program priamo s účinkujúcimi počas ktorého pracovali v skupinkách. V preventívnych aktivitách aktívne zdieľali svoje postrehy a názory.

     • Koncert nemeckej rockovej kapely "OK. Danke. Tschüß"
      • Koncert nemeckej rockovej kapely "OK. Danke. Tschüß"

      • Dňa 3.10.2022 sa v priestoroch telocvične Gymnázia Opatovská cesta 7 uskutočnil zaujímavý koncert nemeckej rockovej kapely "OK. Danke. Tschüß",  ktorého sa zúčastnili naši žiaci z tried V.OA, VI.OA, 1.NB, 2.NB a 3.NB ako i hostia z Gymnázia na Trebišovskej a Šrobárovej ulici.  Koncert prebehol vo veľmi prijemnej atmosfére, hudobný výkon skupiny i spevákov bol úžasný, texty piesní veľmi aktuálne a svojou problematikou blízke mladým ľuďom, v rapovom resp. hip-hopovom štýle, ktorý mladých z časti roztancoval , ale hlavne určite oslovil. Technické zabezpečenie koncertu prevzala jedna  z košických firiem a zabezpečila tak posluchový zážitok na kvalitatívne vysokej úrovni.  Následne nato, 4.10.2022, absolvovali žiaci workshoppový program s 2 členmi skupiny pod vedením nemeckého pedagóga spolupracujúceho s "Deutsche Welle" a "Goethe inštitútom" , pod ktorého záštitou sa celá akcia konala. Účastníci workshopu mali možnosť učiť sa nemčinu trochu netradične pomocou textov piesní, pomocou zábavných komunikačných a pohybových  aktivít, čo sa s u žiackej skupiny stretlo s veľmi pozitívnou odozvou, pričom získať CD aj s autogramom člena skupiny, nebol vôbec žiaden problém. Dúfajme, že začatá spolupráca školy a Goetheho inštitútu sa bude i naďalej rozvíjať v duchu organizovania podobných akcií.

     • Exkurzia Kežmarok
      • Exkurzia Kežmarok

      • Dňa 27.9. 2022 sa 39 študentov tretieho ročníka zúčastnilo poznávacej exkurzie. Cieľovou stanicou bol Kežmarok so známym evanjelickým lýceom, evanjelickými kostolmi a hradom. Počasie sa na nás usmialo a dáždniky sme nosili zbytočne.  Najviac nás zaujal hrad a jeho zákutia a  drevený artikulárny kostol , ktorý bol zaradený medzi pamiatky UNESCO. Len keby v ňom nevládla sibírska zima! Malá občerstvovacia pauza padla vhod. Domov sme sa vracali obohatení o nové poznatky.

    • Kontakt

     • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
     • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
     • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
     • 00162159
     • 2021189764
     • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
     • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
     • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
    • Prihlásenie