• Novinky

     • Futsalový turnaj žiakov osemročného gymnázia
      • Futsalový turnaj žiakov osemročného gymnázia

      • Dňa 29.9.2022 sa uskutočnil futsalový turnaj žiakov osemročného gymnázia.

       Výsledky:

       1.miesto    4.OA

       2.miesto    2.OA

       3.miesto    3.OA

       Veľmi pekný výkon podali aj naši najmenší futsalisti z 1.OA. Všetkým zúčastneným blahoželáme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

     • Pozvánka na Deň zdravia KSK 2022
      • Pozvánka na Deň zdravia KSK 2022

      • Košický samosprávny kraj v spolupráci so zdravotnými poisťovňami, Úniou nevidiacich, Ligou proti rakovine a ďalšími partnermi podujatia organizuje dňa 21.9.2022 v čase od 9,00 do 13,00 akciu pod názvom Deň zdravia KSK 2022.

       Ste srdečne na tomto podujatí vítaní a radi vás a žiakov uvidíme v prípade priazne počasia pred budovou Úradu KSK.

       V prípade zlého počasia sa akcia presunie do budovy úradu KSK a bude len pre zamestnancov úradu KSK a osoby, ktoré sa už zaregistrovali na darovanie a odber krvi!

     • Hravo, zdravo, radostne, tvoríme a učíme.
      • Hravo, zdravo, radostne, tvoríme a učíme.

      • Občianske združenie Tvorivá dielňa pripravilo projekt vzájomnej podpory pre pedagógov stredných škôl Žilinského a Košického kraja. 60 učiteľov a učiteliek bolo zapojených do sebarozvojového programu, ktorý bol zameraný na efektívnu a asertívnu komunikáciu, zvládanie stresu a time management. Stretnutia venované psychohygiene, workshop na tému efektívnej komunikácie, výmena skúseností, individuálne stretnutia s koučom a podpora zo strany odborníkov vytvorili priestor pre zvládanie náročných situácií. Naši učitelia sa do tohto projektu zapojili a spolu vytvorili pekné logo školy, ktoré nájdete pri vstupe do našej školy.

       Viac informácií nájdete na stránke https://www.oztvorivadielna.sk/orange-nadacia

     • Liga proti rakovine
      • Liga proti rakovine

      • Dňa 7.9.2022 sa naša telocvičňa premenila na stánok vzdelávame v oblasti prevencie proti rakovine. Navštívil nás Patrik Herman so svojim tímom - Liga proti rakovine. Vzdelávanie prebiehalo formou súťaží, interaktívnych prednášok. Žiaci naej školy sa dozvedeli veľmi veľa o onkologických chorobách a samotnej prevencii. Táto aktivita mala veľký úspech. Sme radi, že naši žiaci sa mohli takejto aktivity zúčastniť. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

     • Začíname nový školský rok 2022/2023
      • Začíname nový školský rok 2022/2023

      • Tento rok sme otvorili školský rok trochu nezvyčajne. Na škole prebieha dokončenie rekonštrukcie elektroinštalácie, výmena svetiel, okien a skrášlenie stropov. Aj napriek prácam však začíname v čistých a bezpečných triedach. Tešíme sa na spoločne strávené dni v priestoroch školy so všetkými žiakmi. Prvákom prajeme úspešný štart a maturantom veľa energia a síl na prípravu a úspešné zvládnutie maturitnných skúšok.

     • Geograficko-poznávacia exkurzia
      • Geograficko-poznávacia exkurzia

      • Dnešný deň sa pre 5.NB niesol v znamení geograficko-poznávacej exkurzie vo Vysokých Tatrách. Naša trasa viedla zo Štrbského cez Popradské pleso až na Ostrvu(1966 m.n.m) Odmenou za namáhavý výkon boli krásne výhľady v objatí hôr

    • Kontakt

     • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
     • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
     • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
     • 00162159
     • 2021189764
     • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
     • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
     • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
    • Prihlásenie