• Novinky

     • Otvorenie školského roka 2022/23 
      • Otvorenie školského roka 2022/23 

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23 sa uskutoční v pondelok 5.9.2022.

       Žiaci prvého ročníka (1.OA, 1.A, 1.AB, 1.NB) prídu do vestibulu školy o 7.55, kde si ich vyzdvihnú triedni učitelia.

       Ostatní žiaci prídu do školy podľa nasledujúceho harmonogramu:

       Triedy 4.OA, 3.AB, 4.A, 4.AB, 4.NB, 5.NB prídu do školy o 8.00 a budú mať triednické hodiny v pridelených učebniach. O 9.00 sa z učební presunú na školský dvor, kde sa uskutoční slávnostné otvorenie školského roka.

       Triedy 2.OA, 3.OA, 5.OA, 6.OA, 2.A, 2.AB, 2.NB, 3.A, 3.NB, 5.AB prídu do školy o 8.55 rovno na školský dvor. Po ukončení školskej slávnosti na dvore, sa presunú z triednymi učiteľmi do pridelených učební na triednickú hodinu.

       Všetci žiaci musia mať pri príchode do školy vyplnené potvrdenie o bezpríznakovosti, buď elektronicky cez Edupage, alebo v papierovej podobe - vyhlasenie-o-bezpriznakovosti.pdf (na stiahnutie).

       Na našom gymnáziu od začiatku letných prázdnin prebiehajú rekonštrukčné práci, ktoré ešte nie sú úplne ukončené, preto prosíme o pochopenie, toleranciu a dodržiavanie bezpečnosti v priestoroch školy.

        

        

     • Informácie pre budúcich prvákov
      • Informácie pre budúcich prvákov

      • Prváci, ktorí si objednali ISIC preukazy, si ich môžu prísť prevziať od 22.8 - 26.8, v čase od 7.30 - 13.00 na vrátnici školy.

       V prípade, že ste prejavili záujem o objednanie AG samotestov na domáce použitie, rovnako  si ich môžete prevziať od 22.8 - 26.8, v čase od 7.30 - 13.00 na vrátnici školy.

    • Kontakt

     • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
     • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
     • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
     • 00162159
     • 2021189764
     • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
     • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
     • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
    • Prihlásenie