• Novinky

     • Protestné zhromaždenie zamestnancov školstva
      • Protestné zhromaždenie zamestnancov školstva

      • V stredu 15.6.2022 sa uskutoční protestné zhromaždenie zamestnancov školstva v Bratislave. Učitelia a nepedagogický zamestnanci nášho gymnázia sa pripoja k štrajku symbolicky. Na znak podpory štrajku si pripnú žltú stužku, resp. budú mať žltú časť svojho oblečenia. Ďakujeme za podporu.

     • II. kolo prijímacieho konania pre 4-ročné štúdium
      • II. kolo prijímacieho konania pre 4-ročné štúdium

      • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania pre odbor 7902J, 4-ročné štúdium. Počet voľných miest: 2

       Prihlášky je možné podávať elektronicky cez Edupage, resp. ich doručiť v papierovej podobe na adresu školy.

       Pre 2. kolo platia rovnaké kritétiá prijatia ako v 1. kole, nájdete ich zverejnené v sekcii prijímacie skúšky.

     • AMAVET - celoštátna prehliadka vedátorských projektov
      • AMAVET - celoštátna prehliadka vedátorských projektov

      • V piatok 3.6.2022 sa pozvaní  žiaci 8- ročného štúdia nášho gymnázia zúčastnili v Zážitkovom centre vedy Aurélium celoštátnej prehliadky vedátorských projektov Festivalu 4 živlov AVAMET. Naši prírodovedci aplikovali svoje prezenčné zručnosti, nabrali nové skúsenosti a inšpirácie do budúcna S týmito projektami:

       Natalia Hadašová (3. OA) - Pozorovanie rastlinných pletív pod mikroskopom,

       Rebeka Marešová (3.OA) – Výroba domáceho penicilínu,

       Laura Oravcová (3.OA) – Filter nášho tela,

       Richard Bognár (2.OA) - Zemiakové delo,

       Fedor Furda a Róbert Gáspár (4.OA) - snežné delo.

       Vo veľmi silnej konkurencii sa nakoniec podarilo Laure Oravcovej získať krásne 2. miesto v kategórií biológia, k čomu jej srdečne gratulujeme! Všetkým odvážlivcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej  školy a prajeme im do budúcna ešte mnoho  kreatívnych nápadov a úspechov.

    • Kontakt

     • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
     • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
     • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
     • 00162159
     • 2021189764
     • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
     • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
     • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
    • Prihlásenie