• Novinky

     • Celoštátnom kolo v SOČ
      • Celoštátnom kolo v SOČ

      • Obrovský úspech-veľká radosť

       žiačka 2.A triedy Emma Károlyi dňa 28.4.2022 na celoštátnom kolo v SOČ v odbore 02 - Matematika, fyzika získala krásne 2. miesto. Téma jej práce bola "Netradičná nabíjačka mobilu" s využitím netradičných elementov ako napríklad Peltierov článok. Jej obhajoba očarila komisiu. Sme na ňu veľmi hrdí. Emme gratulujeme a držíme palce v ďalšom odbornom raste.

     • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo
      • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

      • Dňa 22. 04. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese prózy a poézie Hviezdoslavov Kubín. V kategórii poézia v silnej konkurencii získala 1. miesto Ema Holomaňová z 1. AB.

       Eme srdečne blahoželáme a prajeme  veľa šťastia v krajskom kole.

     • „Dni suchého ľadu“
      • „Dni suchého ľadu“

      • Ak sa výklad javov spojí so zaujímavými pokusmi, je aj fyzika a chémia zábavná. Presvedčili sa o tom mnohí študenti našej školy v dňoch 6. až 8. 4. na hodinách v laboratóriu chémie.

     • SOČ - postup na celoštátne kolo
      • SOČ - postup na celoštátne kolo

      • Krajská prehliadka SOČ 2021/2022 priniesla pre našu školu vynikajúce 2. miesto, ktoré získala Emma Károlyi z 2.A za prácu z fyziky s názvom „Netradičná nabíjačka mobilu“. Úspešným bol aj Stanislav Slíž s prácou z biológie na tému: „Imunita u dospelého človeka“.

       Srdečne blahoželáme a Emmke držíme palce v celoslovenskom kole SOČ !

     • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína
      • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

      • Výsledky:II. kategória - poézia

       1. miesto: Zina Jánošíková, 1.OA

             II. kategória – próza

             1. miesto: Nina Lacková, 1.OA

       Výsledky: III. kategória – próza

             1. miesto: Laétítia Krasnovská, 4.OA

       Výsledky: IV. kategória – poézia

       1. miesto: Michaela Kožlejová, 2.NB
       2. miesto: Emma Károlyi, 2.A
       3. miesto: Diana Sekeráková, 1.AB

       Výsledky: IV. kategória – próza

       1. miesto: Ema Holomaňová, 1.AB
       2. Miroslava Kožlejová, 2.NB
       3. Martin Šedovič, 1.A

       Všetkým blahoželáme a postupujúcim držíme palce na okresnom kole.

    • Kontakt

     • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
     • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
     • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
     • 00162159
     • 2021189764
     • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
     • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
     • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
    • Prihlásenie