• Novinky

     • Školský semafór ( aktualizovaný január 2022)
      • Školský semafór ( aktualizovaný január 2022)

      • Verzia 1.8 manuálu predstavuje prehľad opatrení od 1. 9. 2021 vychádzajúc z platnej legislatívy, nového Návrhu opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) schváleného uznesením vlády SR č. 29/2022 zo dňa 12.1.2022 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 17. 1. 2022. Manuál je aktualizovaný k 25. 1. 2022 z dôvodu vydania novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva k izolácii osôb  pozitívnych na ochorenie COVID-19 a ku karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

       Vzhľadom na vydanie novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platí, že ak niekto od 25.1.2022 ide na test alebo sa objavia príznaky ochorenia:

       • pozitívna osoba ide do izolácie. Izolácia trvá 5 dní od odobratia vzorky na test alebo od objavenia príznakov, ak sa za posledných 24 hodín izolácie nevyskytli príznaky.
       •  ak bol človek v kontakte s pozitívnou osobou 2 dni pred jej testovaním alebo pred objavením príznakov, nasleduje karanténa. Karanténa trvá 5 dní od kontaktu s pozitívnou osobou, ak sa počas posledných 24 hodín neobjavia klinické príznaky ochorenia

       Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá je:

       1. kompletne očkovaná a zároveň má aplikovanú posilňovaciu (booster) dávku alebo
       2. kompletne očkovaná alebo
       3. ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

       Aktuálnu verziu  1.8 manuálu nájdete  na webe:

       https://www.minedu.sk/data/att/21852 

       VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

       https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_7.pdf (PDF)

     • OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY Z NEMECKÉHO JAZYKA
      • OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY Z NEMECKÉHO JAZYKA

      • Dňa 19.1.2021 súťažilo 6 našich žiakov v okresnom kole olympiády z nemeckého jazyka v kategóriách 1A, 1B a 2A. Pre súčasné obmedzenia sa konalo toto kolo online formou. Našim žiakom sa naozaj darilo a dvaja si vybojovali aj postup do krajského kola. Umiestnili nasledovne:

       Kategória 1A:
       2.miesto: Kafka Lukáš, 2.OA (postupuje do krajského kola)
       3.miesto: Amiri Idris, 2.OA

       Kategória 1B:
       1.miesto: Sanislo Michal, 4.OA (postupuje do krajského kola)
       5.miesto: Hadašová Natália, 3.OA

       Kategória 2A:
       3.miesto: Mazancová Kristína, 2.A
       5.miesto: Spielvogelová Lea, 5.OA

       Všetkým srdečne gratulujeme a postupujúcim držíme palce v krajskom kole!

     • Aj prírodné vedy zdoláme - 100% úspešnosť
      • Aj prírodné vedy zdoláme - 100% úspešnosť

      • Aj v tomto školskom roku sa v čase od 1. do 24. decembra zapojili desiatky našich žiakov  do medzinárodnej online súťaže Physics in Advent (Fyzikálny adventný kalendár https://www.physics-in-advent.org/calendar). Tak ako každý adventný kalendár, aj tento obsahoval 24 okienok, ktoré však neboli naplnené čokoládou, ale kreatívnymi pokusmi z fyziky. Každý deň bolo úlohou žiakov zrealizovať jednoduchý pokus a na jeho základe vyznačiť správnu odpoveď na položenú otázku. Súťaž prebiehala v anglickom a nemeckom jazyku a tak žiaci mohli skĺbiť svoje prírodovedné a jazykové zručnosti. O tom, že sa naším žiakom darilo, svedčia aj certifikáty, ktoré získali.  V adventnom kalendári bolo viac ako 66 500 registrovaných účastníkov - konkurencia bola teda naozaj obrovská. Naši žiaci sa nedali zahanbiť a niektorí dosiahli aj 100% úspešnosť – 24 bodov, čím ašpirujú na ocenenie od organizátorov. K najlepším na našej skole patria: Viktória Málecová 5.OA, Nina Mikuľáková z 2A a Tara Bednáriková z 5.OA.

     • Máme stupne víťazov !!!!
      • Máme stupne víťazov !!!!

      • Naši žiaci znova súťažili a zvíťazili ! V okresnom kole v olympiáde v anglickom jazyku sme vyhrali tentokrát až 3 kategórie. Naši víťazi sú Alex Albrecht, Oskar Peťko a Dominik Keil. Srdečne im blahoželáme a držíme palce v krajskom kole

    • Kontakt

     • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
     • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
     • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
     • 00162159
     • 2021189764
     • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
     • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
     • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
    • Prihlásenie