• Novinky

     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu - DofE
      • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu - DofE

      • Vo štvrtok 14. októbra si jedenásť študentiek našej školy prevzalo v priestoroch KSK certifikáty a ocenenia pre absolventov bronzovej úrovne DofE z rúk riaditeľa DofE Mariána Zachara a programového manažéra pre východné Slovensko Janka Smolku. Dievčatám blahoželáme a tešíme sa, že sa rozhodli pokračovať aj na striebornej úrovni, k čomu im želáme veľa úspechov!

       Neváhajte ani vy ostatní a zapoj te sa do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu - DofE! Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu DofE je rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote.
       V rámci DofE sa môžete venovať vašim záľubám a navyše získať  významné medzinárodné ocenenie zohľadňované aj cool zamestnávateľmi a zahraničnými univerzitami.

       Predstavenie program DofE  si môžete pozrieť v krátkom videu (klik na video) alebo na stránke Zapoj sa do DofE

       Pre viac informácií a prípadnú registráciu, kontaktujte pani učiteľku Székelyová.

     • Kráľ pravopisu 
      • Kráľ pravopisu 

      • V dvoch triedach, 1.OA a v 2.OA, prebiehala súťaž v pravopise Kráľ pravopisu. 

       1.OA sa kráľom pravopisu stal Šimon Ferenčák a v 2.OA Samuel GörcsösPretože kráľ potrebuje aj princezné, tento post až do budúceho školského roka budú zastávať v 1.OA  Barbora Čechová a Nikola Kačmáriková a v 2.OA Mia Fedičová a Stela Ňaršanská.  

       Súťaž pozostávala z dvoch častí: najprv žiaci doplňovali i/í, y/ý do vtipnej básne od Milana Lasicu. V druhej časti mali vymyslieť zmysluplný príbeh, v ktorom museli použiť čo najviac vybraných slov.  

       Skúste si tipnúť, či by ste mohli byť Kráľom pravopisu. Ukážka z Lasicovej básne: 

       S-ty s_n s_pe s_pké s_ry 

       a vtom mu z hrnca v_kypí, 

       v_rovi v hlave v_chor v_ri, 

       p_tliak má v p_sku pol_py. 

       Víťazom blahoželáme. 

     • Projekt Študovať a pracovať v Európe
      • Projekt Študovať a pracovať v Európe

      • V rámci projektu Študovať a pracovať v Európe, realizovanom v programe Erasmus+,  skupina našich pedagógov vycestovala do Augsburgu, kde navštívila partnerskú školu Peutinger - Gymnasium, Augsburg. Učitelia sa stretli so žiakmi školy na pracovnom seminári, ktorý bol venovaný možnostiam univerzitného štúdia na Slovensku i v Nemecku. Taktiež sa zúčastnili stretnutia s riaditeľom Agsburgského gymnázia, na ktorom prebehla výmena informácií o stave spoločného projektu a plánovanie budúcej spolupráce. Jej výsledkom bude v apríli 2022 mobilita skupiny 14 žiakov našej školy do Augsburgu a ďalšie partnerské výmeny žiakov.

     • Zmudri do škôl
      • Zmudri do škôl

      • Naša škola sa stala súčasťou projektu Zmudri do škôl 2021/2022, v ktorom sa žiaci naučia pracovať a získavať informácie prostredníctvom krátkych videokurzov. Vyučovací proces sa stane živším, študenti sú viac vtiahnutí do problematiky, lepšie si učivo zapamätajú. Nejde iba o poučky, ale aj diskusie o daných témach a príkladoch z praxe. Konkrétna téma, ktorú sme pre našich študentov - maturantov - vybrali na tento šk.rok je "Ako si nájsť prácu/brigádu". Poskytuje užitočné informácie o tom, ako si vybrať budúcnosť, kariérne smerovanie, kde hľadať prácu, ako napísať životopis, ako napísať motivačný list, ako zvládnuť pohovor a množstvo iných užitočných rád pre ich ďalšie smerovanie a život po skončení strednej školy.

     • Prírodovedná súťaž PríŤaž
      • Prírodovedná súťaž PríŤaž

      • Aj tento rok Vás čakajú zaujímavé úlohy z predmetov Fyzika, Chémia a Biológia určené pre všetkých žiakov. Zadania 1. kola nájdete v prílohe. Na ich riešenie máte čas do 31. 10. 2021.  Všetky riešenia zasielajte výlučne na email pritaz@opatovska.sk

       Tešíme sa na vaše riešenia

        

     • Výsledky volieb do ŽŠR
      • Výsledky volieb do ŽŠR

      • Na základe výsledkov volieb do ŽŠR v dňoch 30.9.2021 – 1.10.2021, do ktorých sa zapojilo 312 hlasujúcich žiakov,  sa členmi ŽŠR na najbližšie funkčné obdobie stávajú:

        

       1. Veronika Skalská 4. NB (45 hlasov)
       2. Barbora Lacková 5. NB (30 hlasov)
       3. Petra Jančijová 2.A (30 hlasov)
       4. Alex Eiben 2. NB (27 hlasov)
       5. Laura Oravcová 3.OA (24 hlasov)
       6. Janka Augustínová 1.A (23 hlasov)
       7. Barbora Čechová 1.OA (22 hlasov)
       8. Veronika Rovňáková 3.A (19 hlasov)
       9. Lenka Takáčová 1.NB (19 hlasov)
       10. Andrea Kaššaiová 1.AB (16 hlasov)
       11. Amiri Idris 2.OA (16 hlasov)

        

       V pozícii náhradníkov:

       Klaudia Cimbalová 5. AB, Viktória Malecová 5. OA, Lívia Turňanská 2. AB, Ján Kuzma 4. AB

     • Medzinárodný maratón mieru
      • Medzinárodný maratón mieru

      • Prvú októbrovú nedeľu máme za sebou, s ktorou je neodmysliteľne spätý  Medzinárodný maratón mieru. Tohto ročníka sa zúčastnili aj študenti a učitelia našej školy, ktorým  k dosiahnutým výkonom blahoželáme a prajeme veľa ďalších športových úspechov. Na trati Minimaratónu sa nestratili ani naši študenti,  z ktorých našou najúspešnejšou bežkyňou bola Margaréta Škovranová 2.AB (3.miesto v kategórii žien). Za reprezentáciu školy  ďakujeme aj ďalším študentom - Veronike Geregovej 3.A, Alexovi Eibenovi 2.NB, Natálii Sajkovej 5.OA, Viktórii Malecovej 5.OA, Klaudii Poprockej 2.NB, Kristiánovi  Šebökovi 2.AB,  Angelike Fogarašovej 2.AB, Lukášovi Kafkovi 2.OA, Amálii Kafkovej 1.NB a samozrejme aj dvom účastníkom z radov učiteľov - Ceľuchovi a Peržeľovi.

     • Európsky deň jazykov
      • Európsky deň jazykov

      • Študenti 5.NB si na základnej škole Mateja Lechkého v Košiciach vyskúšali peer teaching. Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov pripravili pre žiakov 8. ročníka zaujímavé kvízy a prezentáciu jazykového pobytu v Írsku. Žiaci si odniesli nielen lákavé ceny, ale aj kopec nových zaujímavých vedomostí o anglicky hovoriacich krajinách a motiváciu zlepšovať svoju úroveň angličtiny.

    • Kontakt

     • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
     • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
     • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
     • 00162159
     • 2021189764
     • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
     • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
     • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
    • Prihlásenie